128 tấm ảnh tuyệt đẹp về Vũng Tàu, kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

Sunrise at Con Dao Island, Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam

Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 128 tấm ảnh về Vũng Tàu 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 128 tấm ảnh về Vũng Tàu 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 128 tấm ảnh về Vũng Tàu  tại đây  https://goo.gl/JlG0h3

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

LONG HAI, VIET NAM - May 31,2014: People working at a wholesale fish market, they get fresh fish directly from fishing boats at Long Hai township, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam

 

Float fishing village, Long Son, Long Hai, Ba Ria- Vung Tau Vietnam. People living and doing feed fish industry at floating village.

 

LONG HAI, VIETNAM - 03 JULY 2016: Fresh fish piled up in bamboo baskets at Long Hai fishing port, Ba Ria Vung Tau provinceSunrise at Con Dao Island, Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam

 

 

Fisherman at Con Dao Island, Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 23,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam.

 

Beautiful scene and famous place for wedding shots at Ho Coc Beach, Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam

 

Ba Ria-Vung Tau, Vietnam - June 20th, 2014: The beauty of architecture leads to Lord Buddha big statue shining despite thunderstorms in the afternoon Dai Tong Lam Pagoda, Ba Ria Vung Tau, Vietnam

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 22,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 22,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam

 

Float fishing village, Long Son, Long Hai, Ba Ria- Vung Tau Vietnam. People living and doing feed fish industry at floating village.

 

BA RIA - VUNG TAU, VIETNAM - NOVEMBER 23, 2015: A post office in a small maritime town. Vietnam Post is a state operated organization.

 

BA RIA VUNG TAU, VIETNAM. JUNE 7, 2013. A view of man's feeding cobia on farming at middle day. BA RIA VUNG TAU, VIETNAM, JUNE 7, 2013.

 

LONG HAI, VIETNAM - 03 JULY 2016: Fresh fish piled up in bamboo baskets at Long Hai fishing port, Ba Ria Vung Tau province

 

LONG HAI, VIETNAM - 03 JULY 2016: Fresh fish piled up in bamboo baskets at Long Hai fishing port, Ba Ria Vung Tau province

 

LONG HAI, VIETNAM - 03 JULY 2016: Fresh fish piled up in bamboo baskets at Long Hai fishing port, Ba Ria Vung Tau province

 

LONG HAI, VIETNAM - 03 JULY 2016: Fresh fish piled up in bamboo baskets at Long Hai fishing port, Ba Ria Vung Tau province

 

LONG HAI, VIETNAM - 03 JULY 2016: Fresh fish piled up in bamboo baskets at Long Hai fishing port, Ba Ria Vung Tau province

 

LONG HAI, VIETNAM - 03 JULY 2016: Fresh fish piled up in bamboo baskets at Long Hai fishing port, Ba Ria Vung Tau province

 

Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam - 31 May 2015: fishermen carrying net back home from a long trip at Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

 

Long Son Village, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam - 31 May 2015: People daily life in Long S?n.

 

Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam - 31 May 2015: Fishermen carrying net back home from a long trip at Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

 

Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam - 31 May 2015: Fishermen carrying net back home from a long trip at Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

 

Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam - 31 May 2015: Fishermen carrying net back home from a long trip at Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

 

Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam - 31 May 2015: Fishermen carrying net back home from a long trip at Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

 

Long Hai, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam - 31 May 2015: A street vendor in Long Hai, Ba Ria - Vung Tau Province

 

Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam - 31 May 2015: A fisherman carrying net back home from a long trip at Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

 

Long Hai, Vietnam - 03 July 2016: Activities of fish woman sellers in Long Hai market are preparing marine fish for the morning market.

 

Long Son Village, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam - 31 May 2015: People daily life in Long S?n.

 

LONG HAI, VIET NAM - May 31,2014: People working at a wholesale fish market, they get fresh fish directly from fishing boats at Long Hai township, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam

 

Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam - 31 May 2015: Fishermen carrying net back home from a long trip at Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

 

Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam - 31 May 2015: Fishermen carrying net back home from a long trip at Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 23,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam.

 

Long Hai, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam - 31 May 2015: People trading fish on the early morning market

 

BA RIA, VIETNAM - AUG 22, 2015: Float fishing village, Long Son, Long Hai, Ba Ria- Vung Tau Vietnam. People living and doing feed fish industry at floating village.

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 23,2015: Fishermen on boat at the Fishing Village Long Hai, Vietnam.

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 23,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam.

 

Long Hai, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam - 31 May 2015: A street vendor in Long Hai, Ba Ria - Vung Tau Province

 

Long Hai, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam - 31 May 2015: A street vendor in Long Hai, Ba Ria - Vung Tau Province

 

Long Hai, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam - 31 May 2015: A group of local people doing daily's work at Phuoc Hai Fish Market, Long Hai, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 22,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam.

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 22,2015: Fishermen on boat at the Fishing Village Long Hai, Vietnam.

 

Long Hai, Ba Ria Vung Tau, Vietnam 31 May 2015: A man sorting baskets full of fish at Phuoc Hai fish market.

 

Small fishing boat in South China Sea, Vung Tau, Vietnam

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 23,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam.

 

City of Vung Tau, Southern Vietnam

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 23,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam.

 

Long Hai, Vietnam - 03 July 2016: The activities of Vietnamese woman in Long Hai fish market, preparing marine fish for the morning market

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 22,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 23,2015: Fish in plastic trays containing chilled with ice on beach

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 23,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam.

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 23,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam.

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 23,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam.

 

Seagulls flying on sea surface at Con Dao Island, Vietnam

 

Float fishing village, Long Son, Long Hai, Ba Ria- Vung Tau Vietnam. People living and doing feed fish industry at floating village.

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 23,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam.

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 23,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam.

 

VUNG TAU, VIETNAM - AUG 23,2015: Fishermen on beach at the Fishing Village Long Hai, Vietnam.

 

Long Son Village, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam - 31 May 2015: A woman drying fish on the net

 

Float fishing village, Long Son, Long Hai, Ba Ria- Vung Tau Vietnam. People living and doing feed fish industry at floating village.

 

Float fishing village, Long Son, Long Hai, Ba Ria- Vung Tau Vietnam. People living and doing feed fish industry at floating village.

 

Float fishing village, Long Son, Long Hai, Ba Ria- Vung Tau Vietnam. People living and doing feed fish industry at floating village.

 

A Vietnamese woman is listening her phone in Long Hai Fish market, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

 

Long Son Village, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam - 31 May 2015: A woman drying fish on the net

 

Happy smile at work, Long Hai Beach, Vietnam. Date taken: 03 july 2016

 

LONG HAI, VIETNAM - JAN 21, 2014: Two unknown old men are writing Han Nom words - a kind of letters that used to be famous during feudalism. They are given to visitors to wish they luck in new year.

 

Phoenix flower in pedagogical colleges BaRia VungTau , Vietnam

 

VUNG TAU, VIETNAM - JANUARY 2014: Buddha statue at top of a hill

 

Dried Lone Tree on Con Dao Island, Vietnam

 

Fish

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning

 

old roof

 

Fish

 

Fish

 

LONG SON, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Son

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: A woman carring basket full of fishes to the early morning market

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: A woman carrying umberlla and fish baskets at the early morning market. This is their daily life

 

Sunset , Vietnam

 

Lotus flower

 

Lotus flower

 

Paddy field , Vietnam

 

Fish

 

Fish

 

Fish

 

Fish

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning

 

LONG HAI, VIET NAM - MAY 31 2015: People's daily life at fishing village Long Hai, they collecting fresh fishes from boat and open up a market in the early morning