233 tấm ảnh tuyệt đẹp về Cao Bằng, kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

Ban Gioc waterfall in Cao Bang, Viet Nam - The waterfalls are located in an area of mature karst formations were the original limestone bedrock layers are being eroded

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 233 tấm ảnh  về Cao Bằng 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 233 tấm ảnh  về Cao Bằng 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 233 tấm ảnh  về Cao Bằng tại đây https://goo.gl/LgpTco

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

CAOBANG, VIETNAM, OCTOBER 5: Unidentified farmers work in rice field on October 5, 2014 in Caobang, Vietnam. Caobang is North East province of Vietnam near China

 

Cao Bang, Vietnam - Nov 24, 2015: Tourist visit and charm Ban Gioc waterfall on paddling boat. The huge waterfall is on the border line of Vietnam and China.

 

Ban Gioc Waterfall on the Quy Xuan River is located in Cao Bang Province,nears the Sino-Vietnamese border. The waterfall falls thirty meters. Located in Northern of Vietnam.

 

CAOBANG, VIETNAM, OCTOBER 5: Unidentified farmers work in rice field on October 5, 2014 in Caobang, Vietnam. Caobang is North East province of Vietnam near China

 

Ban Gioc Waterfall on the Quy Xuan River is located in Cao Bang Province,nears the Sino-Vietnamese border. The waterfall falls thirty meters. Located in Northern of Vietnam.

 

VIETNAM, CAO BANG, 15 AUGUST 2014 - Bamboo Raft with tourists near Ban Gioc or Detian waterfall at the border between Vietnam and China

 

A horse in rice field after harvest in Cao bang, Vietnam

 

A horse in rice field after harvest in Cao bang, Vietnam

 

Laocai, Vietnam, October 22, 2014. Vietnam- China border marker between Laocai Province, Vietnam and Yunnan Province, China.

 

Landscape in Cao Bang, Vietnam

 

Cao Bang province in Vietnam

 

Ma Phuc mountain pass in Cao Bang, Vietnam

 

CAOBANG, VIETNAM, OCTOBER 5: Unidentified farmers work in rice field on October 5, 2014 in Caobang, Vietnam. Caobang is North East province of Vietnam near China

 

CAOBANG, VIETNAM, OCTOBER 5: Unidentified farmers work in rice field on October 5, 2014 in Caobang, Vietnam. Caobang is North East province of Vietnam near China

 

Beautiful mountain valley. Cao Bang province. Northern Vietnam.

 

JINGXI, CHINA - JAN 18 2014: China-Vietnam border port. The characters at the top mean "The People's republic of China" and The characters on the gate mean " Enter". Jingxi county, Guangxi Province, China

 

Thang Hen lake. Province Cao Bang. Vietnam

 

CIRCA SEPTEMBER 2011 - CAO BANG, VIETNAM - The Ban Gioc Waterfalls on the border with China, on 22 September 2011, in Cao Bang, Vietnam

 

Cao Bang province in Vietnam

 

Cao Bang province in Vietnam

 

Jingxi, China-Jan.18: China-Vietnam border port between Jingxi county (Guangxi Province, China) and Tra Linh county (Bao bang Province, Vietnam). Characters mean "China" and the flag is Vietnamese.

 

Chinese new year of Jingxi, a Chinese county with Vietnamese style, located at the border of China and Vietnam. 99% of the local people are Zhuang ethnic (Tay, nung ethnic in Vietnam) people.

 

CAOBANG, VIETNAM, NOVEMBER 10: Tourist visit Ban Gioc waterfall by boat on November 10, 2013 in Caobang, Vietnam. Ban Gioc waterfall is along Vietnamese and Chinese board.

 

Jingxi, China-Jan.18: China-Vietnam border port. The characters at the top mean "The People's republic of China" and The characters on the gate mean " Enter". Jingxi county, Guangxi Province, China

 

Detian or Ban Gioc waterfall along Vietnamese and Chinese board.

 

Cao Bang province in Vietnam

 

Cao Bang province in Vietnam

 

Cao Bang province in Vietnam

 

Thang Hen lake. Province Cao Bang. Vietnam

 

Wooden bridge over mountain river. Northern Vietnam

 

Wooden bridge over mountain river. Northern Vietnam

 

Banyue or Ban Gioc waterfall along Vietnamese and Chinese board.

 

Beautiful landscape with rice field and mountain from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

Trung Khanh, Cao Bang province, Vietnam - September 23, 2016 : terraced rice fields in Trung Khanh, Cao Bang province in Vietnam. Ripe rice in the high mountain. Farmers are harvesting ripe rice

 

Trung Khanh, Cao Bang province, Vietnam - September 23, 2016 : terraced rice fields in Trung Khanh, Cao Bang province in Vietnam. Ripe rice in the high mountain. Farmers are harvesting ripe rice

 

Trung Khanh, Cao Bang province, Vietnam - September 23, 2016 : terraced rice fields in Trung Khanh, Cao Bang province in Vietnam. Ripe rice in the high mountain. Farmers are harvesting ripe rice

 

Trung Khanh, Cao Bang province, Vietnam - September 23, 2016 : terraced rice fields in Trung Khanh, Cao Bang province in Vietnam. Ripe rice in the high mountain. Farmers are harvesting ripe rice

 

Trung Khanh, Cao Bang province, Vietnam - September 23, 2016 : terraced rice fields in Trung Khanh, Cao Bang province in Vietnam. Ripe rice in the high mountain. Farmers are harvesting ripe rice

 

Ban Gioc waterfall in Cao Bang, Viet Nam - The waterfalls are located in an area of mature karst formations were the original limestone bedrock layers are being eroded

 

Cao Bang province in Vietnam

 

Beautiful landscape with rice field and mountain from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

Beautiful landscape with rice field and mountain from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

River and rice field from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

River and rice field from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

Ban Gioc waterfall in Cao Bang, Viet Nam - The waterfalls are located in a border area between Vietnam and China. These are one of the nicest waterfalls in northern Vietnam.

 

Ban Gioc waterfall in Cao Bang, Viet Nam - The waterfalls are located in an area of mature karst formations were the original limestone bedrock layers are being eroded

 

Fall colors at Ban Gioc, Cao Bang, Viet Nam

 

Magical sunset on the area near mountain Phong Nam, Cao Bang province, Vietnam

 

Beautiful landscape with rice field and mountain from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

Beautiful landscape with rice field and mountain from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

Beautiful landscape with rice field and mountain from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

River and rice field from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

River and rice field from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

River and rice field from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

River and rice field from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

River and rice field from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

River and rice field from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

River and rice field from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

River and rice field from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

River and rice field from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

River and rice field from drone in Cao Bang province, Vietnam

 

Rice fields at near Ban Gioc waterfalls ,Cao Bang ,Viet Nam . it's a famous location for travel

 

Magical sunset on the area near mountain Phong Nam, Cao Bang, Vietnam

 

Rice field in Cao Bang province, Vietnam

 

Rice field in Cao Bang province, Vietnam

 

Rice field in Cao Bang province, Vietnam

 

Rice field in Cao Bang province, Vietnam

 

Nam Cha, Cao Bang province, Vietnam - September 22, 2016 : Two young girls traveling to explore wilderness lake Nam Cha. Scene here is spectacular with huge limestone mountains of Cao Bang, Vietnam

 

Ban Gioc waterfall, Cao Bang province, Vietnam - September 23, 2016:the boats are waiting tourists at Ban Gioc waterfall in Cao Bang, These are one of the nicest waterfalls in northern Vietnam.

 

 Ban Gioc waterfall, Cao Bang province, Vietnam - September 23, 2016 : tourists on boat at Ban Gioc waterfall in Cao Bang, Viet Nam. These are one of the nicest waterfalls in northern Vietnam.

 

 Ban Gioc waterfall, Cao Bang province, Vietnam - September 23, 2016 : tourists on boat at Ban Gioc waterfall in Cao Bang, Viet Nam. These are one of the nicest waterfalls in northern Vietnam.

 

 Ban Gioc waterfall, Cao Bang province, Vietnam - September 23, 2016 : tourists on boat at Ban Gioc waterfall in Cao Bang, Viet Nam. These are one of the nicest waterfalls in northern Vietnam.

 

Ban Gioc waterfall, Cao Bang province, Vietnam - September 23, 2016:the boats are waiting tourists at Ban Gioc waterfall in Cao Bang, These are one of the nicest waterfalls in northern Vietnam.

 

 Ban Gioc waterfall, Cao Bang province, Vietnam - September 23, 2016 : tourists on boat at Ban Gioc waterfall in Cao Bang, Viet Nam. These are one of the nicest waterfalls in northern Vietnam.

 

Nam Cha, Cao Bang province, Vietnam - September 22, 2016 : Two young girls traveling to explore wilderness lake Nam Cha. Scene here is spectacular with huge limestone mountains of Cao Bang, Vietnam

 

 Ban Gioc waterfall, Cao Bang province, Vietnam - September 23, 2016 : tourists on boat at Ban Gioc waterfall in Cao Bang, Viet Nam. These are one of the nicest waterfalls in northern Vietnam.

 

 Ban Gioc waterfall, Cao Bang province, Vietnam - September 23, 2016 : tourists on boat at Ban Gioc waterfall in Cao Bang, Viet Nam. These are one of the nicest waterfalls in northern Vietnam.

 

Magical sunset on the area near mountain Phong Nam, Cao Bang province, Vietnam

 

Magical sunset on the area near mountain Phong Nam, Cao Bang province, Vietnam

 

Magical sunset on the area near mountain Phong Nam, Cao Bang province, Vietnam

 

Cao Bang, Vietnam - Dec 22, 2014: View of Ban Gioc - Detian waterfall in Cao Bang, Vietnam.

 

Ban Gioc waterfall in Cao Bang, Viet Nam - The waterfalls are located in an area of mature karst formations were the original limestone bedrock layers are being eroded

 

Ban Gioc waterfall in Cao Bang, Viet Nam - The waterfalls are located in an area of mature karst formations were the original limestone bedrock layers are being eroded

 

Ban Gioc - Detian waterfall at sunset in Cao Bang province, Vietnam.

 

Ban Gioc Waterfall on the Quy Xuan River is located in Cao Bang Province,nears the Sino-Vietnamese border. The waterfall falls thirty meters. Located in Northern of Vietnam

 

Hoang Su Phi, Ha Giang province, Vietnam - September 22, 2016 : Ma Phuc mountain pass in Cao Bang, Vietnam

 

The Ban Gioc Waterfalls on the border with China, Cao Bang, Vietnam

 

Rice field in Cao Bang province. Caobang is North East province of Vietnam near China

 

Ban Gioc waterfall in Cao Bang, Viet Nam - The waterfalls are located in a border area between Vietnam and China. These are one of the nicest waterfalls in northern Vietnam.

 

Corn field in Cao Bang province. Caobang is North East province of Vietnam near China

 

Ban Gioc waterfall in Cao Bang, Viet Nam - The waterfalls are located in a border area between Vietnam and China. These are one of the nicest waterfalls in northern Vietnam.

 

Corn field in Cao Bang province. Caobang is North East province of Vietnam near China

 

Rice field in Cao Bang province. Caobang is North East province of Vietnam near China

 

Rice field in Cao Bang province. Caobang is North East province of Vietnam near China

 

The stunning and unique view in a limestone valley in the province of Cao Bang, Vietnam

 

The stunning and unique view in a limestone valley in the province of Cao Bang, Vietnam

 

The stunning and unique view in a limestone valley in the province of Cao Bang, Vietnam

 

The stunning and unique view in a limestone valley in the province of Cao Bang, Vietnam