131 tấm ảnh tuyệt đẹp về Thừa Thiên Huế, kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

Thien Mu Pagoda

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 131 tấm ảnh về Thừa Thiên Huế 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 131 tấm ảnh về Thừa Thiên Huế 2017 được update tại shutterstock.com .. >> 

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 131 tấm ảnh về Thừa Thiên Huế tại đây https://goo.gl/OhsOvR

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

Morning Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

Thien Mu Pagoda, Hue, Vietnam. Unesco World Heritage Site.

 

Thien Mu Pagoda, Hue, Central Vietnam. Unesco world heritage site.

 

Thien Mu Pagoda, is one of the most famous structures in Vietnam

 

Thien Mu Temple and Pagoda, Hue, Vietnam

 

Thien Mu Temple and Pagoda, Hue, Vietnam

 

HUE, VIETNAM - MARCH 27, 2015: Structures of Hue Citadel Complex.Complex of Hue Monuments lies along the Perfume River in Hue City and some adjacent areas of Thua Thien Hue Province

 

HUE. VIETNAM, April 19, 2016 Thanh Toan tile bridge, the city of Hue, Vietnam

 

Thanh Toan Bridge, ancient Japanese bridge in Thuy Thanh village, Thua Thien-Hue Province, Vietnam

 

Thien Mu Temple and Pagoda, Hue, Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

Thien Mu Temple and Pagoda, Hue, Vietnam

 

Thien Mu Temple and Pagoda, Hue, Vietnam

 

Tomb of Minh Mang, Huong Tra District, Thua Thien-Hue Province, Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Thien Mu padoga on day, a famous place for Hue tourism, ancient temple of buddhism with old architect, located on the Huong river, Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Thien Mu padoga on day, a famous place for Hue tourism, ancient temple of buddhism with old architect, located on the Huong river, Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Thien Mu padoga on day, a famous place for Hue tourism, ancient temple of buddhism with old architect, located on the Huong river, Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Thien Mu padoga on day, a famous place for Hue tourism, ancient temple of buddhism with old architect, located on the Huong river, Vietnam

 

Thien Mu Temple and Pagoda, Hue, Vietnam

 

Thien Mu Pagoda

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIETNAM, 3th December, 2015 ; Hien Lam Cac Pavilion. The Citadel, Hue, Vietnam. Unesco World Heritage Site. Forbidden City. Hue Imperial City.

 

Standing Buddha at Phat Dung Temple (Chua Phat Dung), Huong Thuy District, Thua Thien-Hue Province, Vietnam

 

HUE, VIETNAM - MARCH 27, 2015: Structures of Hue Citadel Complex.Complex of Hue Monuments lies along the Perfume River in Hue City and some adjacent areas of Thua Thien Hue Province

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Truong Tien Bridge, cross Huong river, an old bridge link with history, Trang Tien brigde reflect on water, old architect, make from steel, landscape at evening, Vietnam

 

Thien Mu Temple and Pagoda, Hue, Vietnam

 

HUE, VIETNAM - CIRCA AUGUST 2013: Buddha statue of Truc Lam Bach Ma Buddhist Temple in the middle of Truoi Lake in Hue (Vietnam)

 

HUE, VIETNAM - MARCH 27, 2015: Structures of Hue Citadel Complex.Complex of Hue Monuments lies along the Perfume River in Hue City and some adjacent areas of Thua Thien Hue Province

 

Hue, Vietnam - June 21st, 2015: City in the afternoon with billowing clouds when storm comes, below ancient red tile house as urban areas along river beautiful and idyllic in Hue, Vietnam

 

Hue, Vietnam - June 21st, 2015: Panorama city in afternoon with billowing clouds when storm comes, below ancient red tile house as urban areas along river beautiful and idyllic in Hue, Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIETNAM - CIRCA AUGUST 2013: Buddha statue of Truc Lam Bach Ma Buddhist Temple in the middle of Truoi Lake in Hue (Vietnam)

 

HUE, VIETNAM - CIRCA AUGUST 2013: The gate of Truc Lam Bach Ma Buddhist Temple in Hue (Vietnam)

 

HUE, VIETNAM - MARCH 27, 2015: Structures of Hue Citadel Complex.Complex of Hue Monuments lies along the Perfume River in Hue City and some adjacent areas of Thua Thien Hue Province

 

Chinese pagoda in Hue, Vietnam

 

Thien Mu Pagoda, Hue, Vietnam. Unesco World Heritage Site.

 

HUE, VIETNAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIETNAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIETNAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIETNAM- FEB 22, 2014: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIETNAM- FEB 22, 2014: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIETNAM - CIRCA AUGUST 2013: The gate of Truc Lam Bach Ma Buddhist Temple in Hue (Vietnam)

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), detail of roof of ancient Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

Thien Mu Pagoda, Hue, Vietnam.

 

Peaceful scenery on river with boat glides on water, distance small houses with red tile roofs, river turn right back from making a painting of Hue ancient capital poetic today

 

Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), detail of roof of ancient Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), detail of roof of ancient Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), detail of roof of ancient Vietnam

 

Thien Mu Pagoda, Hue, Vietnam

 

Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

Thien mu pagoda, Hue ,Viet Nam MAY 6 2015. the monk Thich Quang Duc rode from his temple to Saigon on 1963 burned himself to death in protest against the regime's violation of religious freedom.

 

Thien mu pagoda, Hue ,Viet Nam MAY 6 2015. the monk Thich Quang Duc rode from his temple to Saigon on 1963 burned himself to death in protest against the regime's violation of religious freedom.

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Truong Tien Bridge, cross Huong river, an old bridge link with history, Trang Tien brigde reflect on water, old architect, make from steel, landscape at evening, Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Truong Tien Bridge, cross Huong river, an old bridge link with history, Trang Tien brigde reflect on water, old architect, make from steel, landscape at evening, Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Truong Tien Bridge, cross Huong river, an old bridge link with history, Trang Tien brigde reflect on water, old architect, make from steel, landscape at evening, Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Truong Tien Bridge, cross Huong river, an old bridge link with history, Trang Tien brigde reflect on water, old architect, make from steel, landscape at evening, Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), detail of roof of ancient Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), detail of roof of ancient Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), detail of roof of ancient Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

HUE, VIET NAM- FEB 19, 2016: Citadel, an culture heritage with Hoang Thanh (Imperial City),Tu Cam Thanh (Forbidden City), Dai Noi (Inner city), ngo mon (noon gate), ancient architecture in Vietnam

 

Thien Mu pagoda monastery near perfume river in Hue Vietnam

 

Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

Imperial City, Hue, Vietnam

 

The Imperial City

 

Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

Morning Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

Morning Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

Thanh Toan Bridge

 

HUE, VIETNAM - FEBRUARY 6: Aerial view of Hue on February 6, 2013 in Hue, Vietnam. Hue is the capital city of Thua Thien province and it�´s population stands at about 340000 in 2012.

 

Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)

 

Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue, Vietnam)