249 tấm ảnh tuyệt đẹp về Hưng Yên, kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Old house yard with many bamboo fish trap, a cock, and female craftsman making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 249 tấm ảnh  về Hưng Yên 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 249 tấm ảnh  về Hưng Yên 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 3249 tấm ảnh  về Hưng Yên tại đây https://goo.gl/7Pl3Av

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

HUNGYEN, VIETNAM - FEB 7 :Unidentified women was weaving bamboo on February 7, 2015 in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - FEB 7 :Unidentified woman was carring tool use to catch fish on February 7, 2015 in HungYen, Vietnam. Weaving this tools is traditional occupation in Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - FEB 7 :Unidentified women was weaving bamboo on February 7, 2015 in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - FEB 7 :Unidentified women was weaving bamboo on February 7, 2015 in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Old house yard with many bamboo fish trap, cock, and female craftsman making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Old house yard with many bamboo fish trap and female craftsman making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Old house yard with many bamboo fish trap and female craftsman making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Female craftsman making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

 

HUNG YEN, VIET NAM, July 29, 2016 the statue, named (Chi Pheo, Thi No). famous Vietnam, sitting, orchard, longan. Countryside Hung Yen, Vietnam

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Old house yard with many bamboo fish trap, a cock, and female craftsman making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Female craftsman making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Old house yard with many bamboo fish trap, a cock, and female craftsman making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Old house yard with many bamboo fish trap and female craftsman making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Old house yard with many bamboo fish trap and female craftsman making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Old house yard with many bamboo fish trap, a cock, and female craftsman making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Old house yard with many bamboo fish trap, a cock, and female craftsman making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Old house yard with many bamboo fish trap, a cock, and female craftsman making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Old house yard with many bamboo fish trap and female craftsman making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

 

HUNG YEN, Vietnam, June 12, 2016 ancient temples, downtown Hung Yen Vietnam

 

HUNG YEN, VIET NAM, September 21, 2015 Confucius Temple, Xich Dang, downtown Hung Yen, Vietnam

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old women weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

HUNG YEN, VIET NAM, July 24, 2015 Label plants, specialty, longan, Hung Yen Province, Vietnam

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old women weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old women weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

Hung Bao or red packet with Good Fortune Chinese character filled with Japanese Yen currency, displayed with mandarin oranges

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old women weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old women weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old woman weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old women weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

Yellow daisy flowers in Hung Yen, Vietnam

 

Yellow daisy flowers in Hung Yen, Vietnam

 

Yellow daisy flowers in Hung Yen, Vietnam

 

Yellow daisy flowers in Hung Yen, Vietnam

 

Woman hand weaving tropical bamboo fish trap in traditional crafts village in Vietnam

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Vietnamese rural countryside sunset scene with silhouette farmers carrying bamboo fish traps home in Thu Sy village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Vietnamese rural countryside sunset scene with silhouette farmers carrying bamboo fish traps home in Thu Sy village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Couple craftsmen making traditional bamboo fish trap at her old house in Thu Sy trade village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Vietnamese rural countryside sunset scene with silhouette farmers carrying bamboo fish traps home in Thu Sy village

 

Hung Yen, Vietnam - July 9, 2016: Vietnamese rural countryside sunset scene with silhouette farmers carrying bamboo fish traps home in Thu Sy village

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old women weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old women weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old woman weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

Incense sticks are drying outdoor under sunlight at Cao Thon, the Vietnamese traditional crafts village in Hung Yen province

 

Incense sticks are drying outdoor under sunlight at Cao Thon, the Vietnamese traditional crafts village in Hung Yen province

 

Incense sticks are drying outdoor under sunlight at Cao Thon, the Vietnamese traditional crafts village in Hung Yen province

 

Incense sticks are drying outdoor under sunlight at Cao Thon, the Vietnamese traditional crafts village in Hung Yen province

 

Incense sticks are drying outdoor under sunlight at Cao Thon, the Vietnamese traditional crafts village in Hung Yen province

 

Incense sticks are drying outdoor under sunlight at Cao Thon, the Vietnamese traditional crafts village in Hung Yen province

 

Incense sticks are drying outdoor under sunlight at Cao Thon, the Vietnamese traditional crafts village in Hung Yen province

 

Incense sticks are drying outdoor under sunlight at Cao Thon, the Vietnamese traditional crafts village in Hung Yen province

 

Incense sticks are drying outdoor under sunlight at Cao Thon, the Vietnamese traditional crafts village in Hung Yen province

 

Incense sticks are drying outdoor under sunlight at Cao Thon, the Vietnamese traditional crafts village in Hung Yen province

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old woman weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old woman weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - FEB 16, 2016 :Young girl in yellow daisy field in Hung Yen, VIetnam. This kind of flower is used for traditional medicine in Vietnam.

 

HUNGYEN, VIETNAM - FEB 16, 2016 :Young girl in yellow daisy field in Hung Yen, VIetnam. This kind of flower is used for traditional medicine in Vietnam.

 

Hung Bao or red packet with Good Fortune Chinese character filled with Japanese Yen currency

 

Hung Bao or red packet with Good Fortune Chinese character filled with Japanese Yen currency

 

Hung Bao or red packet with Good Fortune Chinese character filled with Japanese Yen currency

 

Hung Bao or red packet with Good Fortune Chinese character filled with Japanese Yen currency

 

Hung Yen, Vietnam - Aug 11, 2016: Vietnamese old man cycling a bicycle on a country road with Buddhist pagoda beside.

 

Hung Yen, Vietnam - Aug 11, 2016: Asian blacksmith forging agricultural tools outdoor on a monthly traditional flea market in Nom old village.

 

HUNGYEN, VIETNAM - JUNE 21 :Unidentified people weaving bamboo on June 21, 2015 in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Hung Yen, Vietnam - Aug 11, 2016: Close up of statue of Buddhist god in Nom pagoda temple.

 

HUNGYEN, VIETNAM - JUNE 21 :Unidentified people weaving bamboo on June 21, 2015 in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Weaving bamboo fish trap in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Hungyen, Vietnam - July 26, 2015:Unidentified woman was weaving bamboo in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Hungyen, Vietnam - July 26, 2015:Unidentified woman was weaving bamboo in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Yellow daisy flowers in Hung Yen, Vietnam

 

Yellow daisy flowers in Hung Yen, Vietnam

 

Incense sticks are drying outdoor under sunlight at Cao Thon, the Vietnamese traditional crafts village in Hung Yen province

 

Incense sticks are drying outdoor under sunlight at Cao Thon, the Vietnamese traditional crafts village in Hung Yen province

 

Incense sticks are drying outdoor under sunlight at Cao Thon, the Vietnamese traditional crafts village in Hung Yen province

 

Incense sticks are drying outdoor under sunlight at Cao Thon, the Vietnamese traditional crafts village in Hung Yen province

 

Weaving bamboo fish trap in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Weaving bamboo fish trap in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old woman weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - JUNE 21 :Unidentified people weaving bamboo on June 21, 2015 in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - JUNE 21 :Unidentified people weaving bamboo on June 21, 2015 in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old woman weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

Hung Yen, Vietnam - July 26, 2015: Old woman weaves bamboo fish trap at Vietnamese traditional crafts village Thu Sy, Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - JUNE 21 2015 :Unidentified woman was weaving bamboo in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Weaving bamboo fish trap in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - JUNE 21 2015 :Unidentified woman was weaving bamboo in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Weaving bamboo fish trap in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - JUNE 21 2015 :Unidentified woman was weaving bamboo in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - JUNE 21 :Unidentified people weaving bamboo on June 21, 2015 in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - JUNE 21 :Unidentified people weaving bamboo on June 21, 2015 in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - JUNE 21 :Unidentified people weaving bamboo on June 21, 2015 in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - JUNE 21 :Unidentified people weaving bamboo on June 21, 2015 in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - JUNE 21 :Unidentified people weaving bamboo on June 21, 2015 in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Hungyen, Vietnam - July 26, 2015:Unidentified woman was weaving bamboo in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Hungyen, Vietnam - July 26, 2015:Unidentified woman was weaving bamboo in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Weaving bamboo fish trap in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

HUNGYEN, VIETNAM - JUNE 21 2015 :Unidentified man was weaving bamboo in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Weaving bamboo fish trap in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Weaving bamboo fish trap in HungYen, Vietnam. Weaving this tools that used to catch fish is traditional occupation in Hung Yen province.

 

Tuy Hoa city, Phu Yen province, including Da Rang river seeing by Nhan Mountain view

 

Yellow daisy flowers in Hung Yen, Vietnam