4.737 tấm ảnh tuyệt đẹp của Lào Cai (SaPa), kích thước lớn ,tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

SAPA, VIETNAM, February 15, 2016 the town of Sa Pa. Lao Cai highland province, Vietnam. lake area

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 4.737 tấm ảnh  của Lào Cai(SaPa) 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 4.737 tấm ảnh  của Lào Cai(SaPa) 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 4.737 tấm ảnh  của Lào Cai(SaPa) tại đây https://goo.gl/124jdS

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

Rice fields on terraced at SAPA, Lao Cai, Vietnam

 

Woman from black hmong hill tribe, children girl smile,Tu Le Lao Cai,Vietnam.

 

Rice fields on terraced in rainny season at SAPA, Lao Cai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam

 

Beautiful terraced rice field in Lao cai province in Vietnam

 

Lao Cai-Vietnam landscape

 

Sunset and Agriculture Green Rice fields and rice terraced on mountain at SAPA, Lao Cai, Mu Cang Chai, Vietnam. The most of area is rice terraced. nature and landscape rice fields

 

SAPA VIETNAM AUGUST 15, 2016. Schools in Sa Pa, Lao Cai province, Vietnam

 

Agriculture Green Rice fields and rice terraced on mountain at SAPA, Lao Cai, Mu Cang Chai, Vietnam. The most of area is rice terraced. nature and landscape rice fields

 

Rice terraces in sapa District, Lao Cai Province, Northwest Vietnam.

 

View from the top of Mount Hamrong in Sapa city. Sapa is a famous scenery city in Lao Cai Province in northwest Vietnam.

 

SAPA, VIETNAM, February 15, 2016 the town of Sa Pa. Lao Cai highland province, Vietnam

 

SAPA, VIETNAM, February 15, 2016 the town of Sa Pa. Lao Cai highland province, Vietnam. lake area

 

Rice field terraces at Sapa Vietnam

 

Landscape of Terraced Rice Field hill Sa Pa. Lao cai province northern Vietnam

 

Harvest rice on terraced fields of Sa-pa, Lao cai, Vietnam

 

Rice fields on terraced in rainny season at SAPA, Lao Cai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam

 

CAN CAU MARKET, SIMACAI TOWN, LAO CAI, VIETNAM - JANUARY 2016 : Can Cau is a busy market held every Saturday. There're minority Vietnamese peoples and even Chinese people from across the border.

 

CAN CAU MARKET, SIMACAI TOWN, LAO CAI, VIETNAM - JANUARY 2016 : Can Cau is a busy market held every Saturday. There're minority Vietnamese peoples and even Chinese people from across the border.

 

CAN CAU MARKET, SIMACAI TOWN, LAO CAI, VIETNAM - JANUARY 2016 : Can Cau is a busy market held every Saturday. There're minority Vietnamese peoples and even Chinese people from across the border.

 

SAPA, LAO CAI, VIETNAM - The Catholic Holy Rosary church and main square in Sapa, Lao Cai, Vietnam. Sapa is town at Hoang Lien Son Mountains of northwest Vietnam

 

School at Lao Chai Village Sapa Vietnam

 

Lao Cai, Vietnam - Oct 17, 2015: Asian senior tailors sewing and selling colorful traditional textile products at Bac Ha weekly flea market, north west of Vietnam.

 

SAPA, VIETNAM - September 10,2015 : Hmong woman on the main street of Sapa on September 10,2015 in Sapa, Vietnam. Hmong people are costumes and ornate silver jewellery to sell handmade goods.

 

Rice fields on terraced in rainny season at SAPA, Lao Cai, Vietnam

 

Woman from Red Dao minority group wearing traditional attire and headdress in Sapa, Lao Cai Province, Vietnam.

 

Woman from Red Dao minority group wearing traditional headdress near Ban Ho village in Sapa, Lao Cai, North Vietnam.

 

Landscape of mountain Sa Pa. Lao cai province northern Vietnam

 

Lao cai, Vietnam - June 14, 2015: town of Sapa in green season view point from Hamrong Mt. on 14 June 2015. Lao cai, Vietnam

 

Landscape of Terraced Rice Field hill Sa Pa. Lao cai, Vietnam

 

Rice rural field terraces at Sapa Vietnam.

 

Landscape of Terraced Rice Field hill Sa Pa. Lao cai province Vietnam

 

Sapa, Lao Cai Province, Vietnam - June 12, 2009: The city center of Sapa town, Lao Cai Provice, Vietnam.

 

Sapa, Vietnam - Jan 15, 2015: Cleaner cleaning the side walk on the sidewalk of the square in front of the Catholic Holy Rosary church in Sapa town, Lao Cai province, Vietnam.

 

The major church of Sapa town, Lao Cai province, Vietnam. The church locating in the center of Sapa and is the most well known view point.

 

SAPA, LAO CAI, VIETNAM - JUNE 11: Unidentified woman from the Black H'mong Ethnic Minority on June 11, 2012 in Sapa, Vietnam. Black H'mong tribe is one of the minority tribes in Vietnam.

 

LAO CAI, VIETNAM - JULY 22, 2012: Lakeside view of sapa town. Sapa is a frontier town with China in Lao Cai Province in northwest Vietnam.

 

LAO CAI, VIETNAM - SEP 21, 2014: Chinese side of the International board point Lao Cai (VIetnam) - Ha Khau (China), one of the China - Vietnam International boarders

 

LAO CAI, VIETNAM - SEP 21, 2014: Chinese side of the International board point Lao Cai (VIetnam) - Ha Khau (China), one of the China - Vietnam International boarders

 

LAO CAI, VIETNAM - SEP 21, 2014: Chinese side of the International board point Lao Cai (VIetnam) - Ha Khau (China), one of the China - Vietnam International boarders

 

LAO CAI, VIETNAM - SEP 20, 2014: Architecture of Lao Cai, Vietnam. Lao Cai is the capital of Lao Cai province in Vietnam

 

LAO CAI, VIETNAM - SEP 21, 2014: Chinese side of the International board point Lao Cai (VIetnam) - Ha Khau (China), one of the China - Vietnam International boarders

 

LAO CAI, VIETNAM - SEP 21, 2014: Chinese side of the International board point Lao Cai (VIetnam) - Ha Khau (China), one of the China - Vietnam International boarders

 

LAO CAI, VIETNAM - SEP 21, 2014: Chinese side of the International board point Lao Cai (VIetnam) - Ha Khau (China), one of the China - Vietnam International boarders

 

LAO CAI, VIETNAM - SEP 21, 2014: Chinese side of the International board point Lao Cai (VIetnam) - Ha Khau (China), one of the China - Vietnam International boarders

 

LAO CAI, VIETNAM - SEP 21, 2014: Chinese side of the International board point Lao Cai (VIetnam) - Ha Khau (China), one of the China - Vietnam International boarders

 

LAO CAI, VIETNAM - SEP 21, 2014: Chinese side of the International board point Lao Cai (VIetnam) - Ha Khau (China), one of the China - Vietnam International boarders

 

LAO CAI, VIETNAM - SEP 21, 2014: Chinese side of the International board point Lao Cai (VIetnam) - Ha Khau (China), one of the China - Vietnam International boarders

 

SAPA, VIETNAM - SEP 20, 2014: Architecture of Sapa, Lao Cai, Vietnam. Sapa is a frontier town and capital of Sapa District

 

LAO CAI, VIETNAM - SEP 20, 2014: Architecture of Lao Cai, Vietnam. Lao Cai is the capital of Lao Cai province in Vietnam

 

Rice field terraces in Sapa - Lao cai - Viet Nam

 

View of Sapa Town, Lao Cai Province, North Vietnam.

 

Rice step terrace in the light of late morning at Sa Pa, Lao Cai, Vietnam

 

Beautiful terraced rice field landscape in water season in Sapa, Lao cai province, Vietnam

 

View of the Lao Cai village with terraces of rice

 

VIetnam - Rice Paddy on the Mountain near Sapa

 

Rice field terraces at Sapa

 

Cat Cat waterfall in Sapa, Vietnam

 

Located at Lao Cai Province, northern Vietnam, we find the Hoang Lien Mountain Range.

 

Sapa Town at Lao Cai Vietnam

 

Black Hmong With Baby

 

Mu Cang Chai, Vietnam landscape terraced rice field near Sapa. Mu Cang Chai rice fields stretching across mountainside in Vietnam.

 

Rice fields on terraced in rainny season at SAPA, Lao Cai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam

 

Happy Hmong woman and child smiling, sitting outside at Giang Ta Chai village near the hill town of Sapa, Lao Cai Province, North Vietnam.

 

landscape mountain with sky and cloudy at Khao-kho Phetchabun Thailand

 

Cat Cat waterfall near sapa, Vietnam

 

Vietnamese farmers are harvesting rice in terraced rice field in Sapa, Vietnam

 

Terraced rice field landscape near Sapa in Vietnam.

 

Rice fields on terraced mountain farm landscapes Lao Cai province, Sapa Viet Nam, Northwest Vietnam.

 

SAPA, VIETNAM - SEP 4: Hmong woman going to small market at September 4, 2015 in Sapa, Lao Cai, VIetnam.

 

The circle rice terrace on the mountain

 

Sa Pa, Lao Cai province, Vietnam - September 27, 2016 : the foreign tourists in Sapa enjoyed cycling on the rugged mountain pass road. this is the favorite sport of them

 

Rice fields on terraced in sunset at SAPA, Lao Cai, Vietnam. Rice fields prepare the harvest at Northwest Vietnam

 

Bending road in Sapa town at highlands of Lao Cai Province, Vietnam. Sa Pa is a popular tourist destination of Asia.

 

Beautiful Rice field landscape, The summit of Fan Si Pan or Phan Xi Pang mountain the highest mountain in Indochina at SAPA , Lao Cai, Vietnam

 

Rice fields on terraced in rainny season at SAPA, Lao Cai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam

 

View from Fansipan Cable Car Ride Sapa, Vietnam

 

children girl smile,Tu Le Lao Cai,Vietnam.

 

Terraced rice field landscape near Sapa in Vietnam. Mu Cang Chai Rice Terrace Fields stretching across the mountainside, layer by layer reaching up as endless, with about 2,200 hectares of terraces

 

Terraced rice field landscape near Sapa in Vietnam. Mu Cang Chai Rice Terrace Fields stretching across the mountainside, layer by layer reaching up as endless, with about 2,200 hectares of terraces

 

Panorama buckwheat flower field on hills with trails crossing accent, far away majestic mountain range and beautiful flying dragonfly paradise in Northwest Vietnam

 

LAO CAI, VIETNAM, March 17, 2016 water wheel, homemade, highland people, Lao Cai, Vietnam

 

Terraced rice field landscape near Sapa in Vietnam. Mu Cang Chai Rice Terrace Fields stretching across the mountainside, layer by layer reaching up as endless, with about 2,200 hectares of terraces

 

SAPA VIETNAM AUGUST 15, 2016. Schools in Sa Pa, Lao Cai province, Vietnam

 

Y Ty, Lao Cai province, Viet Nam - Sept 27, 2015 - Children playing with homemade wooden car in northern Vietnam highlands near the Chinese border.

 

Terraced rice field landscape near Sapa in Vietnam. Mu Cang Chai Rice Terrace Fields stretching across the mountainside, layer by layer reaching up as endless, with about 2200 hectares of rice terrace

 

Rice fields on terraced in rainny season at SAPA, Lao Cai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam Image ID:292113419

 

Alone reflection house on paddy field during sunset

 

SAPA, VIETNAM - SEP 4: Hmong woman farmer woking on terrace rice fields on mountain at September 4, 2015 in Sapa, Lao Cai, VIetnam.

 

Silver Waterfall, Sapa, Vietnam

 

SAPA, LAO CAI, VIETNAM - The Catholic Holy Rosary church and main square in Sapa, Lao Cai, Vietnam. Sapa is town at Hoang Lien Son Mountains of northwest Vietnam

 

Amazing view of rays of sunlight through storm clouds in the Hoang Lien Mountains of Sapa District, Lao Cai Province, Vietnam. Sa Pa is a popular tourist destination of Asia.

 

Children girl smile in traditional dress ,Tu Le Lao Cai,Vietnam.

 

Vietnamese farmers are harvesting rice in terraced rice field in Sapa, Vietnam

 

SAPA, VIETNAM - September 10,2015 : Shop on the main street of Sapa on September 10,2015 in Sapa, Vietnam. they sale costumes and ornate silver jewellery to sell handmade goods.

 

Top view of rice terraces and roofs of village houses among green trees at highlands of Sapa District, Lao Cai Province, Vietnam. Sa Pa is a popular tourist destination of Asia.

 

Aerial view of Sapa town, Lao Cai Province, North Vietnam.

 

Lanscape in sapa, Laocai, Vietnam

 

terraces in the hills

 

Hmong girl with daughter.