818 tấm ảnh tuyệt đẹp về Ninh Thuận, kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

VIETNAM , JUL 20 2016 : Wonderful seascape at Nui Chua national park, Ninh Thuan, Viet Nam, waves on large rock and make amazing fall in Hang Rai at sunrise

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 818 tấm ảnh  về Ninh Thuận 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 818 tấm ảnh  về Ninh Thuận 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 818 tấm ảnh  về Ninh Thuận tại đây https://goo.gl/KkUcWA

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

Hang Rai beach, Ninh Thuan province, Vietnam - March 27, 2016: Tourist boat at Vietnamese beach, Ecotourism at Hang Rai Vietnam, Phan Rang city, Ninh Thuan, coastal countryside, amazing ancient coral

 

NINH THUAN-VIETNAM. SEP 01, 2016. Mui Dinh lighthouse with beautiful view to sea, it is located on a hill of Ca Na, Ninh Thuan, Vietnam.

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 27, 2016: Boats at anchor at a fishing village in Ninh Thuan coast with cloudy weather

 

Agriculture product at Phan Rang, Vietnam, bunch of ripe red grape, green leaf in garden

 

VIETNAM , JUL 20 2016 : Beautiful panoramic landscape of Vietnam beach, Vinh Hy bay, Ninh Thuan, group of boat anchor at fishing village, fantastic holiday when travel at Viet Nam in summer or spring

 

VIETNAM , JUL 20 2016 : Wonderful seascape at Nui Chua national park, Ninh Thuan, Viet Nam, waves on large rock and make amazing fall in Hang Rai at sunrise

 

Wonderful seascape at Nui Chua national park, Ninh Thuan, Viet Nam, waves on large rock and make amazing fall in Hang Rai at sunrise, amazing landscape at Vietnam beach, masterpiece place for travel

 

NinhThuan, VietNam, 3/2015,Saline production village from the sea, Ninh Thuan, Viet Nam

 

Ninh Thuan, Vietnam, June 23, 2016 Farmers, rural provinces of Ninh Thuan, Vietnam, raising goats

 

Parasols at a Hang Rai beach of Ninh Thuan province, VietNam

 

Wonderful dawn over large rock in calm waves at Nui Chua national park, Ninh Thuan Province, Viet Nam, one of amazing landscape in Vietnam, masterpiece place for travel.

 

Wonderful dawn over large rock in calm waves at Nui Chua national park, Ninh Thuan Province, Viet Nam, one of amazing landscape in Vietnam, masterpiece place for travel.

 

Ninh Thuan. VIETNAM, December 22, 2015 simple pull carts, in traffic, rural Ninh Thuan, Vietnam

 

Ninh Thuan. VIETNAM, December 22, 2015 sand hills, countryside, Ninh Thuan Vietnam

 

Khon waterfall near Ninh Thuan, Vietnam, Asia

 

NINH THUAN, VIETNAM, May 22, 2016: Cham towers,Po Klong Garai, Ninh Thuan province, Vietnam

 

Lonely coastal road, Highway at Phan Thiet,Mui Ne, Ninh Thuan province, Vietnam, Asia

 

Ninh Thuan, Vietnam, October 12, 2015 rural people Ninh Thuan, Vietnam, raising sheep

 

Lonely coastal road, Highway at Phan Thiet,Mui Ne, Ninh Thuan province, Vietnam, Asia

 

Stoneformations at coast near Cana, Ninh Thuan, Vietnam,asia

 

Vietnamese mountain scenery, Ninh Thuan region, Vietnam, Southeast Asia, Asia

 

Vietnamese mountain scenery, Ninh Thuan region, Vietnam, Southeast Asia, Asia

 

Wonderful dawn in calm waves with ancient coral rocks at Nui Chua national park, Ninh Thuan Province, Viet Nam, one of amazing landscape in Vietnam, masterpiece place for travel.

 

Wonderful dawn over large rock in calm waves at Nui Chua national park, Ninh Thuan Province, Viet Nam, one of amazing landscape in Vietnam, masterpiece place for travel.

 

Wonderful dawn over large rock in calm waves at Nui Chua national park, Ninh Thuan Province, Viet Nam, one of amazing landscape in Vietnam, masterpiece place for travel.

 

Hang Rai beach, Ninh Thuan province, Vietnam - March 27, 2016 : happy bride on the beach near the ocean at ecotourism at Hang Rai Vietnam, Phan Rang city, Ninh Thuan, coastal countryside, amazing

 

Hang Rai beach, Ninh Thuan province, Vietnam - March 27, 2016 : happy bride on the beach near the ocean at ecotourism at Hang Rai Vietnam, Phan Rang city, Ninh Thuan, coastal countryside, amazing

 

Hang Rai beach, Ninh Thuan province, Vietnam - March 27, 2016: Tourist boat at Vietnamese beach, Ecotourism at Hang Rai Vietnam, Phan Rang city, Ninh Thuan, coastal countryside, amazing ancient coral

 

Hang Rai beach, Ninh Thuan province, Vietnam - March 27, 2016: pier to the sea at Vietnamese beach, Ecotourism at Hang Rai Vietnam, Phan Rang city, Ninh Thuan, coastal countryside, amazing ancient

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 28, 2016: a farmer who is herded sheep back to the barn at dusk. Pictures at a sheep farm in the steppe zone in Ninh Thuan Province, Vietnam

 

Beautiful panoramic landscape of Vietnam beach, Vinh Hy bay, Ninh Thuan, group of boat anchor at fishing village, fantastic holiday when travel at Viet Nam in summer or spring

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 27, 2016: two women are sewing fishing nets in fishing village in Vinh Hy Bay, Phan Rang province. They work hard all day to sew large fishing nets

 

Beautiful panoramic landscape of Vietnam beach at Vinh Hy, Ninh Thuan, road along beach, small island, waves make, fresh air make fantastic holiday when travel at Viet Nam in summer or spring

 

Beautiful beach in Ninh Thuan, Vietnam

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 27, 2016 : Fiish market on the beach. Sales fresh fish caught in the sea of new fishermen Ninh Thuan, Vietnam

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 27, 2016 : Fiish market on the beach. Sales fresh fish caught in the sea of new fishermen Ninh Thuan, Vietnam

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 28, 2016 :the women are working on salt field at dawn. Salt field Hon Khoi in Nha Trang, Viet Nam. Workers transporting salt from the fields Hon Khoi, Viet Nam.

 

The sheeps are back to the barn at sunset. Images at a sheep farm on the prairie plains in Ninh Thuan Province, Vietnam

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 28, 2016 :the women are working on salt field at dawn. Salt field Hon Khoi in Nha Trang, Viet Nam. Workers transporting salt from the fields Hon Khoi, Viet Nam.

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 27, 2016 :the women are harvested purple onions at dawn early morning with a flashlight on the hat. Pictures at a farms in Ninh Thuan Province, Vietnam

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 27, 2016: After being dried onion harvest on the field under the sun, then entered the stockpile of farmers in Ninh Thuan

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 27, 2016: at a craft village in Ninh Thuan province. Vietnam. A women weave the ropes from many papyrus fibers

 

Hon Thien

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 28, 2016 :the women are working on salt field at dawn. Salt field Hon Khoi in Nha Trang, Viet Nam. Workers transporting salt from the fields Hon Khoi, Viet Nam.

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 28, 2016 :the women are working on salt field at dawn. Salt field Hon Khoi in Nha Trang, Viet Nam. Workers transporting salt from the fields Hon Khoi, Viet Nam.

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 28, 2016 :the women are working on salt field at dawn. Salt field Hon Khoi in Nha Trang, Viet Nam. Workers transporting salt from the fields Hon Khoi, Viet Nam.

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 28, 2016 : woman is working on salt field at dawn. Salt field Hon Khoi in Nha Trang, Viet Nam. Workers transporting salt from the fields Hon Khoi, Viet Nam.

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 28, 2016 :the women are working on salt field at dawn. Salt field Hon Khoi in Nha Trang, Viet Nam. Workers transporting salt from the fields Hon Khoi, Viet Nam.

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 28, 2016 :the women are working on salt field at dawn. Salt field Hon Khoi in Nha Trang, Viet Nam. Workers transporting salt from the fields Hon Khoi, Viet Nam.

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 28, 2016 : woman is working on salt field at dawn. Salt field Hon Khoi in Nha Trang, Viet Nam. Workers transporting salt from the fields Hon Khoi, Viet Nam.

 

Mountainous Coastline at Ca Na, in the foreground, an artificial lake for salt extraction, Ninh Thuan, Vietnam

 

Rice field in the mountainous hinterland of Ninh Thuan, Vietnam

 

Mountainous Coastline at Ca Na, in the foreground, an artificial lake for salt extraction, Ninh Thuan, Vietnam

 

PHAN RANG town, VIET NAM, 02 january, 2015 - Po Garai Cham temple is a tower located in the medieval principality of Panduranga Cham, Phan Rang City, Ninh Thuan, Vietnam

 

A pagoda on mountain in Phan Rang, Ninh Thuan province

 

In Ninh Thuan, Vietnam - February 2nd, 2015: Sunrise over the pier with boat dock waiting to sail with yellow sky signaling a new day at sea beautiful start Ninh Thuan, Vietnam

 

Ca Na beach, a new destination in the central of Vietnam. It's belong Ninh Thuan province. Ca Na is a wonderful beach with many dry hill, clean beach, turquoise water and friendly local people

 

Beautiful beach in Ninh Thuan, Vietnam

 

Tent, camping near the beach in the Vinh Hy Bay, belong to Ninh Thuan Province, Vietnam.

 

Ca Na beach, a new destination in the central of Vietnam. It's belong Ninh Thuan province. Ca Na is a wonderful beach with many dry hill, clean beach, turquoise water and friendly local people

 

PHAN RANG, VIET NAM- OCT 23: Vietnamese woman in traditional dress of Cham ethnic minority, kate festival hold on every year, Ninh Thuan, Vietnam, Oct 23, 2014

 

Ninh Thuan province, Vietnam - June 11, 2015: A group of tourists prepared to explore the sand dunes at Mui Dinh the seaside, Binh Thuan Province by coach terrain vehicles

 

PHAN RANG, VIET NAM- OCT 24: Asian farmer with sheep breeding, Vietnamese people drive flock of animal back stable, Ninh Thuan countryside raise herd of livestock as sheeps, Vietnam, Oct 24, 2014

 

PHAN RANG, VIET NAM- OCT22: Show at public stadium in Kate carnival, crowded panorama, group of Vietnamese woman in tradition clothing, fan dance in music, colorful dress,Vietnam, Oct22, 2014

 

Beautiful beach in Ninh Thuan, Vietnam

 

PHAN RANG town, VIET NAM, 02 january, 2015 - Po Garai Cham temple is a tower located in the medieval principality of Panduranga Cham, Phan Rang City, Ninh Thuan, Vietnam

 

PHAN RANG town, VIET NAM, 02 january, 2015 - Po Garai Cham temple is a tower located in the medieval principality of Panduranga Cham, Phan Rang City, Ninh Thuan, Vietnam

 

PHAN RANG town, VIET NAM, 02 january, 2015 - Po Garai Cham temple is a tower located in the medieval principality of Panduranga Cham, Phan Rang City, Ninh Thuan, Vietnam

 

Goat near the beach in Ninh Thuan, Vietnam

 

PHAN RANG, VIET NAM- OCT 24: Asian farmer with sheep breeding, Vietnamese people drive flock of animal back stable, Ninh Thuan countryside raise herd of livestock as sheeps, Vietnam, Oct 24, 2014

 

PHAN RANG, VIET NAM- OCT 24: Asian farmer with sheep breeding, Vietnamese people drive flock of animal back stable, Ninh Thuan countryside raise herd of livestock as sheeps, Vietnam, Oct 24, 2014

 

NINHTHUAN, VIETNAM, MAY 03: Three farmers work in salt field on May 03, 2013 in Ninhthuan, Vietnam. Ninhthuan is central province in Vietnam

 

Vietnamese beach at Hang Rai, Phan Rang, Ninh thuan, coastal countryside, amazing with large rock, blue water, beautiful place for Vietnam ecotourism

 

Vietnamese beach, Vietnam ecotourism at Hang Rai, Phan Rang, Ninh thuan, coastal countryside, amazing with large rock, blue water, beautiful place for Vietnam ecotourism

 

PHAN RANG, VIET NAM- OCT 22: Kate festival, charater traditional culture of Cham Awal (Cham Balamon) people, important ceremony of religion is pick up dress, hold on annual, Vietnam, Oct 22, 2014

 

Dried shredded squid, seafood product, made from squid or cuttlefish, commonly found in coastal Asian, show at Vietnam open air market, is popular street snack

 

Dried fish, seafood product, salted, Vietnamese food, commonly found in coastal Asian, show at Vietnam open air market

 

PHAN RANG, VIET NAM- OCT 22: Kate festival, charater traditional culture of Cham Awal (Cham Balamon) people, important ceremony of Cham religion, hold on annual, Vietnam, Oct22, 2014

 

A boat in a beautiful lagoon in Ninh Thuan province, Vietnam

 

Beautiful landscape of salina filed on day under blue sky, store house reflect on saltwater, chain of mountain behind, amazing scene of agriculture at Vietnamese countryside

 

Dried fish, seafood product, salted, Vietnamese food, commonly found in coastal Asian, show at Vietnam open air market

 

Dried shredded squid is a dried, seafood product, made from squid or cuttlefish, commonly found in coastal Asian, show at Vietnam open air market, is popular street snack

 

PHAN RANG, VIET NAM- OCT22: Amazing show at public stadium in Kate carnival, crowded panorama, group of Vietnamese woman in tradition clothing, fan dance in music, colorful dress,Vietnam, Oct22, 2014

 

PHAN RANG, VIET NAM- OCT 22: Portrait of Vietnamese old man, senior male in tradition clothing of Cham people at Kate carnival, important festival of Cham Ba la mon, Oct 22, Vietnam, 2014

 

PHAN RANG, VIET NAM- OCT 22: Kate festival, charater traditional culture of Cham Awal (Cham Balamon) people, important ceremony of religion is pick up dress, hold on annual, Vietnam, Oct 22, 2014

 

PHAN RANG, VIET NAM- OCT 22: Kate festival, charater traditional culture of Cham Awal (Cham Balamon) people, important ceremony of religion is pick up dress, hold on annual, Vietnam, Oct 22, 2014

 

Poklongarai champa tower / Located in Phan Rang city, 98 km to the south of Nha Trang city

 

Beautiful sea landscape in Mui Dinh, Ninhthuan, Vietnam

 

Poklongarai champa tower / Located in Phan Rang city, 98 km to the south of Nha Trang city

 

NINH THUAN,VIETNAM -AUGUST 19, 2016:Dieu An Pagoda in Thap Cham, Phan Rang,, Ninh Thuan, Vietnam

 

NINH THUAN,VIETNAM -AUGUST 19, 2016:Dieu An Pagoda in Thap Cham, Phan Rang,, Ninh Thuan, Vietnam

 

NINH THUAN,VIETNAM -AUGUST 19, 2016:Dieu An Pagoda in Thap Cham, Phan Rang,, Ninh Thuan, Vietnam

 

NINH THUAN,VIETNAM -AUGUST 19, 2016:Dieu An Pagoda in Thap Cham, Phan Rang,, Ninh Thuan, Vietnam

 

NINH THUAN,VIETNAM -AUGUST 19, 2016:Dieu An Pagoda in Thap Cham, Phan Rang,, Ninh Thuan, Vietnam

 

NINH THUAN,VIETNAM -AUGUST 19, 2016:Beach with beach chairs of Saigon Ninh Chu Resort on Phan Rang Beach,, Ninh Thuan, Vietnam

 

NINH THUAN,VIETNAM -AUGUST 19, 2016:Swimming pool of Saigon Ninh Chu Resort on Phan Rang Beach,, Ninh Thuan, Vietnam

 

NINH THUAN,VIETNAM -AUGUST 19, 2016:Swimming pool of Saigon Ninh Chu Resort on Phan Rang Beach,, Ninh Thuan, Vietnam

 

NINH THUAN. VIETNAM, SEP 2nd, 2016 A sculpture is in front of Ninh Thuan museum at Phan Rang - Thap Cham city. This is a popular destination for foreigner at Ninh Thuan.

 

NINH THUAN. VIETNAM, SEP 2nd, 2016 Ninh Thuan museum at Phan Rang - Thap Cham city. This is a popular destination for foreigner at Ninh Thuan.