174 tấm ảnh tuyệt đẹp về Vĩnh Long, kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 6: Evening ferry crosses the Mekong river on March 6, 2009 from B�©n Tre to Vinh Long. Mekong river runs from the Tibetan Plateau through six Asian countries.

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 174 tấm ảnh về Vĩnh Long 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 174 tấm ảnh về Vĩnh Long 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 174 tấm ảnh về Vĩnh Long tại đây https://goo.gl/ZCCpo2

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

floating market vietnam Song Tien - Vinh Long Vietnam near My Tho

 

CAT BA, VIET NAM, June 10, 2016 Cat Ba bay. It has been recognized as a UNESCO biosphere reserve in the world

 

Vinh Long, Vietnam, April 14, 2016 workers, traditional pottery, Vinh Long province, Vietnam

 

Brickyard village panoramic view from above with dozens brick kiln rise as giant mushroom in sky beautiful sunny morning, this very constructive effort workers in craft villages in Vinh Long, Vietnam

 

Vinh Long city, Vietnam - 06 May 02, 2015: Unknown, An Asian man weaving handicraft basket from bamboo. The fruit trader on floating market in the Mekong Delta will need the baskets like these

 

VINH LONG, VIETNAM - FEBRUARY 3, 2005 : Three women wearing conical hats sit on a boat preparing pineapples for sale at the Cai Be floating market near Vinh Long, Vietnam.

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 6: Vietnamese woman paddling a traditional boat in the Mekong delta on March 6, 2009 near Vinh Long. The Mekong river is a major route for transportation in Southeast Asia.

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 7: Vietnamese woman sits in a traditional boat on March 7, 2009 in the Mekong delta near Vinh Long. The Mekong river is a major route for transportation in Southeast Asia.

 

Vinh Long, Vietnam - Nov 30, 2014: Motorbike driver transporting fruits at Vinh Long market, Mekong delta. Transportation by motorbike is the fast, flexible and cheap way in Mekong delta

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 6: Traditional colorful river boat on March 6, 2009 in Vinh Long. The Mekong river is a major route for transportation in Southeast Asia.

 

Vinh Long, Vietnam - Nov 30, 2014: Tropical fruits displayed at Vinh Long fruit market, Mekong delta. The majority of Vietnam's fruits come from the many orchards of the Mekong Delta

 

Vinh Long, Vietnam - Nov 30, 2014: Unidentified child plays alone among a lot of fruits at Vinh Long market, Mekong delta. Almost local people at market are poverty

 

Vinh Long, Vietnam - Nov 30, 2014: Light deliver truck loaded full with tropical fruits at Vinh Long market, Mekong delta

 

Vinh Long, Vietnam - Nov 30, 2014: Motorbike driver transporting fruits at Vinh Long market, Mekong delta. Transportation by motorbike is the fast, flexible and cheap way in Mekong delta

 

Vinh Long, Vietnam - Nov 30, 2014: Front view of Vinh Long fruit market

 

Vinh Long, Vietnam - Nov 30, 2014: Tropical fruits displayed on bamboo baskets at Vinh Long fruit market, Mekong delta. The price is surprisingly cheap

 

Sapodilla, tropical fruit displayed at Vinh Long fruit market, Mekong delta. The majority of Vietnam's fruits come from the many orchards of the Mekong Delta

 

Tien Giang, Vietnam - Nov 28, 2014: Boat filled with fruits, vegetables and other products on sale on Cai Be floating market on Tien river, border between Tien Giang, Vinh Long and Ben Tre Provinces

 

An Giang, Vietnam - Nov 29, 2014: Wide view of river scenery with a ferry boat carries people across Tien river in Mekong delta, southern Vietnam

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 7: Scene from a brickworks in the Mekong delta on March 7, 2009 near Vinh Long. The Mekong delta has become popular among tourists wishing to experience rural Vietnam.

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 7: Rice straw fuels a brickworks in the Mekong delta on March 7, 2009 near Vinh Long. The Mekong delta has become popular among tourists wishing to experience rural Vietnam.

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 7: Delivery of rice straw in a brickworks in the Mekong delta on March 7, 2009 near Vinh Long. Rice straw is used as fuel to heat the brick ovens.

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 7: School girl in white school dress bikes home on March 7, 2009 in Vinh Long. Education in Vietnam is divided into five levels from preschool to higher education.

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 6: Vietnamese woman paddling a traditional boat in the Mekong delta on March 6, 2009 near Vinh Long. The Mekong river is a major route for transportation in Southeast Asia.

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 7: Vietnamese woman works in a rice paddy on March 7, 2009 in the Mekong delta near Vinh Long. The Mekong delta is a major tourist destination to experience rural Vietnam.

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 7: Vietnamese women work in a rice paddy on March 7, 2009 in the Mekong delta near Vinh Long. The Mekong delta is a major tourist destination to experience rural Vietnam.

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 7: Traditional riverboats moored at Mekong river on March 7, 2009 near Vinh Long. The Mekong river is a major route for transportation in Southeast Asia.

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 6: Traditional colorful river boats on March 6, 2009 in Vinh Long. The Mekong river is a major route for transportation in Southeast Asia.

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 7: Traditional colorful river boat cruising Mekong river on March 7, 2009 near Vinh Long. The Mekong river is a major route for transportation in Southeast Asia.

 

BEN TRE, VIETNAM - MARCH 7: A woman demonstrates how to make rice papers for Vietnamese spring rolls on March 7, 2009 in Ben Tre. Ben Tre in the Mekong delta has become a popular tourist destination.

 

 VINH LONG, VIET NAM- JULY 1: Worker working at brick factory, workwoman in hard work, pulling up the rickshaw with full of brick in Vinh Long, Viet Nam on July 1, 2013

 

VINH LONG, VIET NAM- JULY 1: Potter form pot at potterry workshop in Vinh Long, Viet Nam on July 1, 2013

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 6: Evening ferry crosses the Mekong river on March 6, 2009 from B�©n Tre to Vinh Long. Mekong river runs from the Tibetan Plateau through six Asian countries.

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 6: Crowd of biker try to access a ferry across Mekong river on March 6, 2009 in Vinh Long. Mekong river runs from the Tibetan Plateau through six Asian countries.

 

Ha Long Bay, Vietnam

 

Vinh Hy Bay Little strokes fell great oaks

 

Special alcohol containing snakes and scorpions in south vietnam in Vinh Long area.

 

Welcome to VINH LONG VIETNAM highway road sign.

 

A pink tropical flower in the Mekong River Delta in South Vietnam near Vinh long.

 

VINH LONG, VIETNAM, May 21, 2016 simple bamboo bridges, rural, provinces of Vinh Long, Vietnam

 

VINH, VIETNAM - MAY 29, 2015: unidentified man is carrying long signboard by tricycle in Vihn, Vietnam

 

June 22: Scene from a brick works in the Mekong delta on June 22, 2016 near Vinh Long. The Mekong delta has become popular among tourists wishing to experience rural Vietnam.

 

Vinh Long, Vietnam, September 27, 2015 the woman, traditional pottery, rural Vinh Long, Vietnam, the little ones

 

Vinh Long, Vietnam, April 14, 2016 workers, traditional pottery, Vinh Long province, Vietnam

 

floating market vietnam Song Tien - Vinh Long Vietnam near My Tho

 

June 22: Scene from a brick works in the Mekong delta on June 22, 2016 near Vinh Long. The Mekong delta has become popular among tourists wishing to experience rural Vietnam.

 

June 22: Scene from a brick works in the Mekong delta on June 22, 2016 near Vinh Long. The Mekong delta has become popular among tourists wishing to experience rural Vietnam.

 

June 22: Scene from a brick works in the Mekong delta on June 22, 2016 near Vinh Long. The Mekong delta has become popular among tourists wishing to experience rural Vietnam.

 

Dragon fruit , tropical fruit displayed at Vinh Long fruit market, Mekong delta. The majority of Vietnam's fruits come from the many orchards of the Mekong Delta

 

VINH LONG, VIET NAM- MAR 24: Asia trade village at Mekong Delta, Vietnamese people work inside to make basket from bamboo material, clever hand and hard working to make product, Vietnam, Mar 24, 2015

 

My Thuan Bridge, Vinh Long Province, Vietnam

 

My Thuan Bridge, Vinh Long Province, Vietnam

 

My Thuan Bridge, Vinh Long Province, Vietnam

 

My Thuan Bridge, Vinh Long Province, Vietnam

 

VINH LONG, VIETNAM -DECEMBER 29: Lively 89-year-old Vietnamese man in the Mekong delta near Vinh Long on December 29,2013. The Mekong delta is a major tourist destination to experience rural Vietnam.

 

VINH LONG, VIETNAM -DECEMBER 29: Old Vietnamese man in the Mekong delta near Vinh Long on December 29,2013. The Mekong delta is a major tourist destination to experience rural Vietnam.

 

Vinh Long, Vietnam, April 14, 2016 workers, traditional pottery, Vinh Long province, Vietnam

 

The red brick chimney hole towards very abstract view as seen the rise of brick villages about to disappear due to lack of funding in Vinh Long, Vietnam

 

Vinh Long, Vietnam, September 27, 2015 the woman, traditional pottery, rural Vinh Long, Vietnam

 

VINH LONG, VIET NAM- MAR 24: Asia trade village at Mekong Delta, Vietnamese people work inside to make basket from bamboo material, clever hand and hard working to make product, Vietnam, Mar 24, 2015

 

Aerial view of Hanoi cityscape at twilight. Vinh Tuy bridge crossing Red River.

 

Aerial view of Hanoi cityscape at twilight. Vinh Tuy bridge crossing Red River.

 

Macro a ochna integerrima integerrima branch, the flowers of traditional Vietnamese new year

 

VINH LONG, VIETNAM -DECEMBER 29: Lively 89-year-old Vietnamese man in the Mekong delta near Vinh Long on December 29,2013. The Mekong delta is a major tourist destination to experience rural Vietnam.

 

Hanoi cityscape. Aerial view of enter way to Vinh Tuy bridge at twilight

 

Hanoi cityscape. Aerial view of enter way to Vinh Tuy bridge at twilight

 

Brickyard be seen from below looks like chimneys giant eye, but expressed abstraction level rise of a meter dying villages in the countryside lack of funding of Vinh Long, Vietnam

 

Vinh Hy bay

 

TRA VINH, VIETNAM - APRIL 30, 2016 - Kompông Chrây pagoda called Cave Pagoda, a famous places of Tra Vinh province, Vietnam

 

TRA VINH, VIETNAM - APRIL 30, 2016 - Kompông Chrây pagoda called Cave Pagoda, a famous places of Tra Vinh province, Vietnam

 

VINH HY, VIETNAM - APRIL 19, 2016:Buddhastatue in Vinh Hy,ninh thuan, Vietnam, Asia

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 7: Lively 89-year-old Vietnamese man on March 7, 2009 in the Mekong delta near Vinh Long. The Mekong delta is a major tourist destination to experience rural Vietnam.

 

Vegetable displayed at Vinh Long fruit market, Mekong delta. The majority of Vietnam's fruits come from the many orchards of the Mekong Delta

 

VINH LONG, VIET NAM- MAR 23: Couple of Asia farmer dry rice on drying ground, group of paddy bag to temporary storage when crop finish, Mekong Delta is big Vietnamese granary, Vietnam, Mar 23, 2015

 

VINH LONG, VIET NAM- MAR 24: Asia trade village at Mekong Delta, Vietnamese people work inside to make basket from bamboo material, clever hand and hard working to make product, Vietnam, Mar 24, 2015

 

VINH LONG, VIET NAM- MAR 24: Asia trade village at Mekong Delta, Vietnamese people work inside to make basket from bamboo material, clever hand and hard working to make product, Vietnam, Mar 24, 2015

 

Macro a ochna integerrima integerrima branch, the flowers of traditional Vietnamese new year

 

Macro a ochna integerrima integerrima branch, the flowers of traditional Vietnamese new year

 

Ga Choi Island in Ha long bay, Vietnam

 

Pomelo, tropical fruit displayed at Vinh Long fruit market, Mekong delta. The majority of Vietnam's fruits come from the many orchards of the Mekong Delta

 

VINH LONG, VIET NAM- JULY 27: Vietnamese worker working at Mekong Delta trade village to recycle tire, man cut out rubber from tyre, Vinhlong, Vietnam, July 27, 2015

 

VINH LONG, VIET NAM- JULY 27: Vietnamese worker working at Mekong Delta trade village to recycle tire, man cut out rubber from tyre, Vinhlong, Vietnam, July 27, 2015

 

VINH LONG, VIET NAM- MAR 23: Couple of Asia farmer dry rice on drying ground, group of paddy bag to temporary storage when crop finish, Mekong Delta is big Vietnamese granary, Vietnam, Mar 23, 2015

 

Vinh Hy town, Ninh Thuan province, VietNam - March 26, 2016 : woman resting with pet dog chihuahua after a long trip picnic by motorcycle

 

VINH LONG, VIET NAM- MAR 24: Asia trade village at Mekong Delta, Vietnamese people work inside to make basket from bamboo material, clever hand and hard working to make product, Vietnam, Mar 24, 2015

 

VINH LONG, VIET NAM- MAR 24: Asia trade village at Mekong Delta, Vietnamese people work inside to make basket from bamboo material, clever hand and hard working to make product, Vietnam, Mar 24, 2015

 

HO CHI MINH CITY, VIETNAM- FEB 8, 2016 : A man trim apricot flowers at Tao Dan park, Ho Chi Minh city, Vietnam. Feb 8, 2016

 

Macro a ochna integerrima integerrima branch, the flowers of traditional Vietnamese new year

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 6: Vietnamese woman posing in a traditional boat in the Mekong delta on March 6, 2009 near Vinh Long. The Mekong river is a major route for transportation in Southeast Asia.

 

Vinh Long city, Vietnam - 06 May 02, 2015: Unknown, An Asian woman weaving handicraft basket from bamboo. The fruit trader on floating market in the Mekong Delta will need the baskets like these

 

Rose-apple, tropical fruit displayed at Vinh Long fruit market, Mekong delta. The majority of Vietnam's fruits come from the many orchards of the Mekong Delta

 

Lemon, tropical fruit displayed at Vinh Long fruit market, Mekong delta. The majority of Vietnam's fruits come from the many orchards of the Mekong Delta

 

VINH LONG, VIETNAM, JANUARY 3, 2013: Local women sell dried fish and seafood on stalls along the street in Vinh Long market

 

VINH LONG, VIETNAM, JANUARY 3, 2013: Local woman sells fruits along the street in Vinh Long market

 

VINH LONG, VIETNAM, JANUARY 3, 2013: Different kind of eggs on display at food stalls along the street in Vinh Long market

 

VINH LONG, VIETNAM, JANUARY 3, 2013: Local woman sells snails on the street in Vinh Long market

 

Macro a ochna integerrima integerrima branch, the flowers of traditional Vietnamese new year

 

VINH LONG, VIETNAM - MARCH 7: Women work in a brickworks in the Mekong delta on March 7, 2009 near Vinh Long. The Mekong delta has become popular among tourists wishing to experience rural Vietnam.

 

Macro a ochna integerrima integerrima branch, the flowers of traditional Vietnamese new year