2.707 tấm ảnh tuyệt đẹp về Yên Bái, kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

Rice fields on terraced in sunset at Mu chang chai, Yen bai, Vietnam. Rice fields prepare the harvest at Northwest Vietnam

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 2.707 tấm ảnh  về Yên Bái 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 2.707 tấm ảnh  về Yên Bái 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 2.707 tấm ảnh  về Yên Bái tại đây https://goo.gl/YkB4XH

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

Terraced rice field in North of vietnam

Rice fields on terraced in rainny season at Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
Rice fields on terraced in rainny season at Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
Rice fields on terraced in rainny season at Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
Rice fields on terraced in rainny season at Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
Rice fields on terraced in sunset at Mu chang chai, Yen bai, Vietnam. Rice fields prepare the harvest at Northwest Vietnam
Rice fields on terraced in sunset at Mu chang chai, Yen bai, Vietnam. Rice fields prepare the harvest at Northwest Vietnam
Terraced rice field in rice season in Mu Cang Chai, Yen Bai Province, Vietnam
Mu Cang Chai is a rural district of Yen Bai Province, in the Northeast region of Vietnam. The most of area is rice terrace.The paddy turns golden in september of each year.
Rice fields on terrace in rainy season at Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
YEN BAI, VIETNAM. FEBRUARY 8, 2014. A view of kids are playing football, in mountain area. YEN BAI, VIETNAM, FEBRUARY 8, 2014.
Rice fields on terraced in rainny season at Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
Yen Bai, Vietnam - Sep 27, 2014: Unidentified Hmong smiling woman harvests rice on terraced paddy field in Mu Cang Chai district
Asia rice terraced paddy field before harvesting season in Mu Cang Chai district, Yen Bai, Vietnam. The fields are used widely in rice, wheat and barley farming in east, south, and southeast Asia
Yen Bai, Vietnam - Sept 27, 2014: Ethnic people cross dangerously a rush stream in flooding season
Mu Cang Chai - Yen Bai - Vietnam, September 28, 2014: Members club paragliding performances in a valley in Mu Cang Chai - Yen Bai province - Vietnam.
YEN BAI, VIETNAM - MAY 22, 2010: Unidentified Vietnamese men guiding horses to carry cement to their village to build new home in Mu Cang Chai district. Transportation is a serious matter here.
The rice field at Mu Cang Chai , Yen Bai , Vietnam
Terraced rice field in water season in Mu Cang Chai, Yen Bai province, Vietnam
Rice filed of terraces , Yen bai, viet nam
Mu Cang Chai, Vietnam landscape terraced rice field near Sapa. Mu Cang Chai rice fields stretching across mountainside in Vietnam.
Vietnam Beach
Terraced rice field in water season from drone in Mu Cang Chai, Vietnam.
Rice fields on terraced in rainny season at Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
Vietnam Beach
Beach in Phu Yen province, Vietnam
 Mother vietnamese with a baby on her back, Mu Cang Chai Yen Bai Province, Vietnam.
Vietnam Rice fields on terraced in rainy season at Mu cang chai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
Terraced rice field landscape near Sapa in Vietnam.
The circle rice terrace on the mountain
Vietnam,Beautiful woman in Ao Dai vietnam traditional dress
ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 21, 2015: The bright lights on the ground level of Galata bridge attracts people to the fine fish restaurants and cozy cafes, located there, on January 21 in Istanbul.
Detailed map of Vietnam
Xa lao chai Mu Cang Chai is a rural district of Yen Bai Province, in the Northeast region of Vietnam. The most of area is rice terrace.The paddy turns golden in september of each year.
Rice fields on terraced in rainny season at Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
Morning sun on Giant Causeway when sun star shining down on bay radiating stone is recognized as a national landmark, this place attracts tourists to relax and explore
Rice fields on terraced in rainny season at Mu cang chai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
Vietnam Beach
Vietnam Beach
Vietnam Beach
Vietnam Beach
Terraced rice field landscape near Sapa in Vietnam. Mu Cang Chai Rice Terrace Fields stretching across the mountainside, layer by layer reaching up as endless, with about 2,200 hectares of terraces
Terraced rice field landscape near Sapa in Vietnam. Mu Cang Chai Rice Terrace Fields stretching across the mountainside, layer by layer reaching up as endless, with about 2,200 hectares of terraces
Rice fields on terraced in rainny season at Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
Terraced rice field in water season in Mu Cang Chai, Vietnam.
Yen Bai, Northwest, Vietnam, May 18,2016: Farmer harvesting rice in the field. Agricultural products accounted for 30 percent of exports in vietnam
Mother and daughter on cornfield with little girl getting a piggyback ride on her back
MU CANG CHAI, VIETNAM - JUNE 13: The unidentified farmers do agriculture job on their fields on June 13, 2015 in Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam. This work is part of the Vietnam traditional
Terraced rice field landscape near Sapa in Vietnam. Mu Cang Chai Rice Terrace Fields stretching across the mountainside, layer by layer reaching up as endless, with about 2,200 hectares of terraces
YEN BAI, VIETNAM, February 21, 2016 Hmong children, highland Yen Bai, Vietnam, playing jump rope, spring
Detailed green map of Vietnam
Rice fields on terrace in rainy season at Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
SAPA VIETNAM AUGUST 15, 2016. Schools in Sa Pa, Lao Cai province, Vietnam
Children girl smile and dog of rice terraces background ,Tu Lu Yen Bai, Vietnam.
Terraced rice field landscape near Sapa in Vietnam. Mu Cang Chai Rice Terrace Fields stretching across the mountainside, layer by layer reaching up as endless, with about 2200 hectares of rice terrace
Terraced rice field in the mountains of Mu Cang Chai, Yen Bai Province, northern Vietnam
Children girl smile of rice terraces background ,Tu Lu Yen Bai, Vietnam.
Rice fields on terraced in rainny season at Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
Rice fields on terraced in rainny season at Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
Vietnamese farmers are harvesting rice in terraced rice field in Sapa, Vietnam
Vietnam Beach
Vietnam Beach
Mu Cang Chai, Yen Bai province, Vietnam - September 26, 2016 : H'mong women farmer go home on terrace rice fields on mountain at Mu Cang Chai, Yen Bai province, Vietnam
SAPA VIETNAM AUGUST 15, 2016. Schools in Sa Pa, Lao Cai province, Vietnam
Sept 18, 2016-The athletes parachuting are performing in Paragliding festival. "Fly on the Golden rice season" is an annual Paragliding festival was held at the Mu Cang Chai, Vietnam in Sept.
Rice field on Terraces panoramic hillside with rice farming on mountains beautiful shape in nature. It named in top ten world's most beautiful landscapes in Lapantan, Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam
Rice field on Terraces panoramic hillside with rice farming on mountains beautiful shape in nature. It named in top ten world's most beautiful landscapes in Lapantan, MuCangChai, Yen Bai, Vietnam
Yen Bai, Vietnam - Sep 17, 2016: Portrait of a little Hmong (Miao) minority girl sitting on a rock at a valley of yellow rice paddy field in time of harvest in Mu Cang Chai district.
Vietnam landscape panorama scene. Vietnam Rice fields on terraced in rainy season at Mu cang chai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
Vietnam Rice fields on terraced in rainy season at Mu cang chai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
terraces in the hills
Sunrise on Yen Bai Heaven Gate peaks when the sun rises over the valley radiates ray with a bright yellow color to the highest forest area of Yen Bai, Vietnam
Vietnamese farmers are harvesting rice in terraced rice field in Sapa, Vietnam
Ghenh Da Dia (Ganh Da Dia), giant's basalt causeway. Tuy An District, Phu Yen Province, Vietnam/"Ghanh Da Dia" - Basalt rocks causeway in Phu Yen, Vietnam
Beach in Phu Yen province, Vietnam
Terraced rice field landscape near Sapa in Vietnam. Mu Cang Chai Rice Terrace Fields stretching across the mountainside, layer by layer reaching up as endless, with about 2200 hectares of rice terrace
Rice field terraces at Tavan village, Sapa, Vietnam
Aboriginal house on terraced fields in Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam.
YEN BAI, VIETNAM, September 27, 2016 terraced rice fields. Mu Cang Chai high mountains, Yen Bai province, at harvest time
YEN BAI, VIETNAM, September 27, 2016 terraced rice fields. Mu Cang Chai high mountains, Yen Bai province, at harvest time
YEN BAI, Vietnam, August 12, 2015 landscapes, fields of grain, highland Yen Bai, Vietnam
Beautiful landscape Rice filed terraces at Lao Chai, Sapa, Vietnam
YEN BAI, VIETNAM, September 27, 2016 terraced rice fields. Mu Cang Chai high mountains, Yen Bai province, at harvest time
YEN BAI, VIETNAM, September 27, 2016 terraced rice fields. Mu Cang Chai high mountains, Yen Bai province, at harvest time
HA GIANG, VIETNAM, February 25, 2016 ethnic Hmong, Ha Giang mountainous region, Viet Nam, promenade gardens
Landscape of terraced rice fields in Yen Bai, Northern Vietnam. Yen Bai is an agricultural-based province located in Northern Vietnam.
MUCANGCHAI, VIETNAM, SEPTEMBER 26, 2015: Hmong ethnic minority women with their children in Mu Cang Chai, Yen Bai. Mu Cang Chai is a district famous for many terraced rice fields.
YEN BAI, VIETNAM, February 21, 2016 garden, peach flowers, bloom in spring, highland Nghia Lo, Yen Bai, Vietnam
People wolking on the Rice fields terraced of Mu Cang Chai, YenBai, Vietnam
The view from Galata Tower, Istanbul.
MU CANG CHAI, VIETNAM - JUNE 13: The unidentified farmers do agriculture job on their fields on June 13, 2015 in Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam. This work is part of the Vietnam traditional farmers.
Rice fields on terrace of Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam
Rice fields on terrace of Mu Cang Chai, Yen Bai, Vietnam
YEN BAI, VIETNAM, September 27, 2016 Hmong group of children, highland Yen Bai, Vietnam, friendly, cute
YEN BAI, VIETNAM, April 22, 2016 boys, ethnic Hmong, highland Yen Bai, Vietnam, tending buffaloes
Hot air balloon over Rice fields on terraced in rainny season at Mu cang chai, Vietnam. Rice fields prepare for transplant at Northwest Vietnam
Vietnamese rice terrace field in Tule Yen Bai Vietnam.
Suspension bridge for close watching of rain forests. at Tu le , Mu Cang Chai , Yen Bai , Vietnam
Abstract blue world map with magnified Vietnam. Vietnam flag and map. Raster copy.