Thư viện ảnh với 2.713 tấm ảnh đẹp nhất được chọn lọc về phụ nữ Việt trong tà áo dài

Vector illustration modern Vietnamese women wearing traditional costumes Ao Dai.

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 2.713 tấm ảnh đẹp nhất được chọn lọc về phụ nữ Việt trong tà áo dài 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 2.713 tấm ảnh đẹp nhất được chọn lọc về phụ nữ Việt trong tà áo dài 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Women’s Day
. Bạn có thể tham khảo thêm 2.713 tấm ảnh đẹp nhất được chọn lọc về phụ nữ Việt trong tà áo dài tại đây https://goo.gl/9QBIIj

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

Asian woman wearing a dress of Vietnamese Ao dai is carrying a camera.

 

vietnam girl walk in Thien Mu temple hue town

 

2017 new year banner vietnamese culture style

 

Ho Chi Minh City, Vietnam - September 13rd, 2015: Group student girls are chatting academic exchange with long dress and hat beautiful leaf corner schoolyard in Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Beautiful bride in Vietnamese national costume showing something to her husband

 

Portrait of Thai girls with Ao-Dai, Vietnam traditional dress.

 

Vietnamese Woman wearing a Ao-Dai costume in front of a Temple

 

Vietnamese dress Ao Dai

 

Vertical image of two girls wearing in national clothing outdoors

 

Beautiful woman with Vietnam culture traditional dress,Ao dai is famous traditional costume ,vintage style,Grand stairs in Imperial Khai Dinh Tomb in Hue ,Vietnam

 

Vector Ao dai. Vietnamese Long dress. Asian conical hat. Traditional Vietnamese wedding dress

 

Beautiful woman with Vietnam culture traditional dress,Ao dai is famous traditional costume ,vintage style,Vietnam

 

Portrait of Vietnamese girl traditional dress, Ao dai is famous traditional costume for woman in Vietnam

 

A beautiful girl in Ao dai,Vietnamese Dress at Sa-pa, Vietnam

 

Portrait of Thai girls with Ao Dai.Asian woman dressed in traditional Vietnamese Portrait of Thai girls with Ao Dai, Ao dai is famous traditional costume for woman in VIetnam.

 

Beautiful Vietnamese couple with red paper lanterns, isolated on white

 

Asian student woman, Ao dai is famous traditional costume for woman in Vietnam

 

Ao dai is famous traditional costume for woman in VIetnam.

 

Hanoi, Vietnam, May 21th, 2016: Hanoi girl is charming in long-dress (the Ao dai - Vietnamese) and Royal Poinciana road (Delonix Regia). The Ao dai is traditional costume of Vietnamese woman.

 

HOCHIMINH CITY, VIETNAM, FEBRUARY 16 : unidentified Vietnamese girls wearing white Ao dai on the street on February 16, 2014. Ao dai is famous traditional Custume for women in Vietnam.

 

Vietnamese girls wear Ao dai near blooming flamboyant flowers

 

Beauty Vietnamese women wear traditional in lake of lotus.The Ao dai ( long-dress Vietnamese) is traditional costume of Vietnamese woman

 

Asian family in ao dai dresses celebrating Tet at home

 

Full-length portrait of Vietnamese girl in ao-dai dress, isolated on white

 

HUE, VIETNAM, APRIL 17, 2016: Vietnamese girls with Ao Dai are lighting candle in lantern to pray in the river. Ao dai is famous traditional custume for woman in VIetnam.

 

Young charming ladies praying in the Buddhist temple on the foreground

 

Portrait of Thai girls with Ao Dai, Vietnam traditional dress, Ao dai is famous traditional costume for woman in VIetnam. Grain added, Cross process

 

Portrait of Thai girls with Ao Dai, Vietnam traditional dress, Ao dai is famous traditional costume for woman in VIetnam. Grain added, Cross process

 

Beauty Vietnamese women wear traditional in lake of lotus.The Ao dai ( long-dress Vietnamese) is traditional costume of Vietnamese woman

 

Vietnamese boy cuddling stuffed carp. Portrait of a handsome Asian baby boy on traditional festival costume. Cute little Vietnamese boy in ao dai dress smiling.

 

Close-up of an asian young woman in traditional wearing with lotus in hands

 

Cheerful young Vietnamese couple in ao dai dresses

 

Vertical portrait of an attractive woman in traditional wearing with lotus in hands

 

Three beautiful young women stroll in Ho Chi Minh City, Vietnam. They are dressed in traditional Ao Dai dresses, trousers and conical hats.

 

Vertical portrait of an attractive Asian woman in temple smiling and looking at camera

 

Traditional Clothing Of Vietnam, Asia. Beautiful Happy Asian Girl Dressed In National Traditional Ao Dai Dress ( Costume ), Vietnamese Conical Hat ( Non La, Leaf Hat )

 

Graceful young Vietnamese woman in traditional Ao Dai dress and holding red scarf and conical hat. Vector illustration may be edited and re-sized without loosing quality.

 

Beautiful Vietnamese girl with traditional dress (ao dai) is in peach flower garden in Hanoi, Vietnam

 

Vietnamese in national dress with a flag. A man and a woman in traditional costume. Travel to Vietnam. People.

 

Beautiful Vietnamese girls with traditional dress (ao dai) is in peach flower garden in Hanoi, Vietnam

 

Beautiful Vietnamese girls with traditional dress (ao dai) is in peach flower garden in Hanoi, Vietnam

 

Beautiful Vietnamese girl with traditional dress (ao dai) is in peach flower garden in Hanoi, Vietnam

 

Vertical portrait of a beautiful young lady with lotus bouquet outside

 

HANOI, VIETNAM, MAY 26: Unidentified Vietnamese girl wear Ao dai n May 26, 2011 in Hanoi, Vietnam. Ao dai is famous traditional custume for woman in VIetnam.

 

Beautiful Vietnamese girl with traditional dress (ao dai) is in peach flower garden in Hanoi, Vietnam

 

Cheerful Asian couple with various decorations for spring festival

 

Young couple in ao dai dresses holding a mask of lion

 

Portrait of Thai girls with Ao Dai, Vietnam traditional dress, Ao dai is famous traditional costume for woman in VIetnam.

 

Vietnamese girl with traditional dress (ao dai) and conical hat in Yen stream in Hanoi, Vietnam

 

Ho Chi Minh City, Vietnam - September 13rd, 2015: A girl student was watching her friend with a smile and beautiful bright eyes showing innocent beauty of students in Vietnam

 

Women in traditional red dresses walking in the park

 

Portrait of Thai woman with Ao Dai on white background, Vietnam traditional dress, Ao dai is famous traditional costume for woman in Vietnam.

 

Hanoi, Vietnam - Aug 23, 2015: Yard panoramic view of Tran Quoc temple with women wearing traditional dress Ao Dai visiting the temple. Tran Quoc is the oldest temple in Hanoi

 

Asia little girl wears Vietnamese traditional long dress ( Ao Dai in Vietnamese) playing on playground by Dinh Tien Hoang street, Hanoi

 

Happy Vietnamese couple among pigeons on the street

 

HANOI, VIETNAM, DECEMBER 20: Vietnamese girls with Ao Dai on The Huc bridge on December 20, 2012 in Hanoi, Vietnam. Ao dai is famous traditional custume for woman in VIetnam.

 

Children dancing happy laughing/HoChiMinh, Vietnam â?? February 13th 2015: The three kids wear "Ao dai". "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They dance to welcome a New Year

 

Full-length portrait of Vietnamese waitress carrying tray with champagne glasses

 

Portraits of two pretty girls wearing Ao Dai (Vietnam nation dress) in park

 

HUE, VIETNAM, MAY 3: Vietnamese girl with Ao Dai in Tu Duc royal tomb on May 3, 2014 in Hue, Vietnam. Ao dai is famous traditional costume for woman in VIetnam.

 

HUE, VIETNAM, MAY 3: Vietnamese girls with Ao Dai in Tu Duc royal tomb on May 3, 2014 in Hue, Vietnam. Ao dai is famous traditional custume for woman in VIetnam.

 

traditional Vietnamese particulars i.e. Ao Dai, hat and bicycle embroidered on a cloth as souvenir available for sale

 

HANOI, VIETNAM, JUNE 12: unidentified Vietnamese girls wear Ao dai near flamboyant tree on June 12, 2011 in Hanoi, Vietnam. Ao dai is famous traditional custume for woman in VIetnam.

 

Hanoi, Vietnam - Apr 28, 2015: Vietnamese traditional dress Ao Dai for sale in a shop in Xuan Thuy street

 

Walking modern Vietnamese women with Ao dai dresses on grey background, vector illustration.

 

Vertical image of two girls going downstairs in the temple

 

Young girls in traditional dresses posing for the camera

 

Beautiful Vietnamese girl with traditional dress (ao dai) is in peach flower garden in Hanoi, Vietnam

 

Vertical portrait of a young lady with lotus in hands

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM- FEB 7: Atmosphere of springtime with colorful scene on Saigon street, Vietnamese woman in ao dai, posing beside flower to take photo on Tet holiday, Vietnam, Feb 7, 2015

 

A Vietnamese woman in her colorful Ao Dai

 

Vietnamese couple in traditional clothes cycling in the city

 

HANOI, VIETNAM, JUNE 12: Unidentified Vietnamese girl wear Ao dai and sit on boat in lake of lotus on June 12, 2010 in Hanoi, Vietnam. Ao dai is famous traditional custume for woman in VIetnam.

 

traditional Vietnamese particulars i.e. Ao Dai, hat and bicycle embroidered on a cloth as souvenir available for sale

 

Elegant young Vietnamese woman wearing a traditional red dress walking through a public park past a bench with a person sitting on it

 

Boy in traditional Vietnamese dress. Lunar new year on white background. Happy Asian baby boy wearing Ao Dai suit in studio. Tet Holiday.

 

HUE, VIETNAM, MAY 3: Vietnamese girls with Ao Dai in Tu Duc royal tomb on May 3, 2014 in Hue, Vietnam. Ao dai is famous traditional costume for woman in VIetnam.

 

Cute little girl wearing ao dai dress, holding golder lantern

 

Vietnamese girl with traditional dress (ao dai) and conical hat in Yen stream in Hanoi,

 

Vietnamese girl with traditional dress (ao dai) and conical hat in Yen stream in Hanoi, Vietnam

 

HANOI, VIETNAM - NOVEMBER 23: Vietnamese girl in traditional dress buying white daisy flower on street in Hanoi on November 23, 2014 in Hanoi, Vietnam. White daisy flowers bloom in November.

 

Cute little girl in ao dai dress winking and showing two fingers

 

Asia little girl wears Vietnamese traditional long dress ( Ao Dai in Vietnamese) playing on playground by Dinh Tien Hoang street, Hanoi

 

Asia little girl wears Vietnamese traditional long dress ( Ao Dai in Vietnamese) playing on playground by Dinh Tien Hoang street, Hanoi

 

Matryoshkas of the World: vietnamese girl in ao dai dress

 

Lovely Vietnamese couple in traditional clothes feeding pigeons

 

HUE, VIETNAM, MAY 3: Vietnamese girls with Ao Dai in Tu Duc royal tomb on May 3, 2014 in Hue, Vietnam. Ao dai is famous traditional costume for woman in VIetnam.

 

HOI AN, VIETNAM - JANUARY 10: An unidentified woman rides her bicycle on January 10, 2008 in Hoi An, Vietnam. Hoi An, a UNESCO World Heritage site, is a major touristic destination in Central Vietnam.

 

Woman standing in front of an ancient house, Hoi An Vietnam

 

Vietnam traditional costume on white background

 

HANOI, VIETNAM, JUNE 12: Unidentified Vietnamese girls wear Ao dai and sit on boat in lake of lotus on June 12, 2010 in Hanoi, Vietnam. Ao dai is famous traditional custume for woman in VIetnam.

 

Portrait of young Vietnamese women wearing ao dai

 

Vietnamese girl wear white Ao dai (Vietnam nation dress)

 

Vietnamese woman holding an incense stick

 

BAC LIEU, VIETNAM - MAR, 03: Model of Vietnamese artists playing traditional music called "cai luong" in museum. On march 03, 2012.

 

Vietnamese girl wear white Ao dai (Vietnam nation dress)