Ngắm nhìn 685 tấm ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn về đêm, ảnh chất lượng cực cao

SAIGON,VIETNAM - APR, 09, 2015: Aerial night view of SAIGON center and TAU HU canal

Trọn bộ ảnh dưới đây sẽ khiến bạn mãn nhãn với những hình ảnh  Sài Gòn về đêm,lung linh huyền ảo dưới ánh đèn mà bạn không thể bỏ qua.

XEM CHI TIẾT >>

Bạn có thể tham khảo thêm 685 hình ảnh đẹp tại đây https://goo.gl/NaqZZD

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

SAIGON, VIETNAM - DEC 23, 2016 : Impression landscape of Ho Chi Minh city at night , Saigon river flows through the city, this photo was taken at Sai Gon pearl building.

 

the city in the dream

 

Ho Chi Minh City, Vietnam - OCT 14, 2016: Beautiful dusk over downtown of Ho Chi Minh City beside Saigon river by night, view from Thu Thiem Bridge.

 

SAIGON, VIETNAM - DEC 23, 2016 : Impression landscape of Ho Chi Minh city at night , Saigon river flows through the city, this photo was taken at Sai Gon pearl building.

 

SAIGON, VIETNAM - DEC 23, 2016 : Impression landscape of Ho Chi Minh city at night , Saigon river flows through the city, this photo was taken at Sai Gon pearl building.

 

HO CHI MINH CITY, VIETNAM - Jan 24, 2017: Ben Binh Dong flower floating market. Tet Holiday or Vietnamese New Year.

 

Road roundabout large Aerial The road beautiful , Bird Eye View in bangkok , top view , Bangkok , Thailand .

 

Dusk over Binh Loi Bridge new and old by night, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Ho Chi Minh City, Vietnam - May 28, 2016: Dusk over Ben Thanh Market and Quach Thi Trang roundabout, one of most popular attractive place for travel and tourism in the biggest city.

 

SAI GON, VIET NAM - APRIL 09, 2016 - The golden street

 

Sunset over BinhLoi Bridge, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

HO CHI MINH, VIETNAM - December 10, 2015 Ben Thanh Market and Quach Thi Trang park in Ho Chi Minh city, in evening, Vietnam on December 10, 2015. Ho Chi Minh city is the biggest city in Vietnam.

 

SaiGon city, HO CHI MINH, VIETNAM - November 2015 rush hour at Ho Chi Minh City. view Sai Gon from the high.

 

SAIGON, VIETNAM - JULY 01, 2016 - Sai Gon by night at Ho Chi Minh city, Vietnam

 

Sai Gon, Vietnam - June, 16, 2015: Cityscape of Sai Gon at night

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - JUNE 05, 2016: A nice panorama view of Ho Chi Minh City at night, Sai Gon, Viet Nam.

 

SAI GON, VIET NAM - JULY 01, 2016 - Blur lights from SAIGON, VIETNAM

 

SAI GON, VIET NAM, May 30, 2016 the headquarters downtown Sai Gon, Vietnam

 

SAI GON, VIET NAM, May 30, 2016 the headquarters downtown Sai Gon, Vietnam

 

SaiGon city, HO CHI MINH, VIETNAM - November 2015 rush hour at Ho Chi Minh City. view Sai Gon from the high.

 

Amazing nightscape of Ho chi Minh city, Vietnam from high view, city bright in yellow electric light, trail on road, landscape of new urban in radiant colors at night

 

HO CHI MINH, VIET NAM: 30 JAN 2016: A big thorn lotus in Van Thanh park. SAi GON is a biggest city in southern Viet Nam.

 

Ho Chi Minh City, Vietnam - June 03, 2016: Downtown of Ho Chi Minh City central with Historical Mong Bridge and Khanh Hoi Bridge, connect traffic between District 1 and District 4.

 

SAIGON, VIETNAM - APRIL 20, 2016: Top view of Saigon River at night time. Saigon River (the length of 256 kilometers) is most important to Ho Chi Minh City as it is the main water supply.

 

SaiGon city, HO CHI MINH, VIETNAM - November 2015 rush hour at Ho Chi Minh City. view Sai Gon from the high.

 

HO CHI MINH CITY, VIETNAM - DEC 25: Saigon Tax Trade Center by night on DEC 25, 2013 in Ho Chi Minh City. Tax Center is the market where you can buy digital

 

Ho chi minh, Vietnam- FEB 27, 2015 : Saigon central post office in night time to show lighting design.

 

Top view of Ho Chi Minh City (Saigon) in the evening.

 

HO CHI MINH, VIETNAM - December 10, 2015 Ben Thanh Market and Quach Thi Trang park in Ho Chi Minh city, in evening, Vietnam on December 10, 2015. Ho Chi Minh city is the biggest city in Vietnam.

 

HO CHI MINH city, VIETNAM - AUGUST 12, 2014: Phu My brigde, This is the important bridge linking district 2 and district 7. Photos were taken in sunset, with red sky.

 

HO CHI MINH, VIETNAM- AUG 14: Amazing panaromic of Asia city, block of house close together, vehicle make yellow trail on street, impression intersection, Sai gon is big town, Vietnam, Aug 14, 2014

 

HO CHI MINH ,VIETNAM- AUG 7: Impression landscape of Asia city at night, group of house along Tau hu canal, yellow trail on street, panaromic from high view make colorful scene, Viet Nam,Aug 7,2014

 

HO CHI MINH CITY, VIETNAM- AUG 14 : Panaromic of Mien Dong bus station at night, group of colorful car wait, this depot has many public passenger transport vehicle at Sai gon, Vietnam, Aug 14, 2014

 

Aerial city view of houses and Business Center of Ho Chi Minh city on Sai Gon river. HoChiMinh city, Vietnam

 

Night view on Sai Gon river. Ho Chi Minh city, Viet Nam

 

Night view on Sai Gon river. Ho Chi Minh city, Viet Nam

 

HO CHI MINH, VIET NAM - JUNE 2016: Bitexco tower at night, Sai Gon

 

SAIGON, VIETNAM - DEC 23, 2016 : Impression landscape of Ho Chi Minh city at night , Saigon river flows through the city, this photo was taken at Sai Gon pearl building.

 

SAIGON, VIETNAM - DEC 23, 2016 : Impression landscape of Ho Chi Minh city at night , Saigon river flows through the city, this photo was taken at Sai Gon pearl building.

 

SAIGON, VIETNAM - DEC 23, 2016 : Impression landscape of Ho Chi Minh city at night , Saigon river flows through the city, this photo was taken at Sai Gon pearl building.

 

Ho Chi Minh city, Vietnam - February 26, 2017: Aerial view of houses and Business and Sai Gon Center of Ho Chi Minh city

 

Road roundabout large Aerial The road beautiful at Night , Bird Eye View in bangkok , top view , Bangkok , Thailand .

 

Ho Chi Minh city, Vietnam - February 26, 2017: Aerial view of houses and Business and Sai Gon Center of Ho Chi Minh city

 

SAIGON, VIETNAM - DEC 23, 2016 - Impression landscape of Ho Chi Minh city at night , Saigon river flows through the city, this photo was taken at Sai Gon pearl building.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - JUNE 03, 2017: Ho Chi Minh city at night, Sai Gon, Viet Nam. View from Thu Thiem tunel to Bitexco tower and many other buidings.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - JUNE 03, 2017: Ho Chi Minh city at night, Sai Gon, Viet Nam. View from Thu Thiem tunel to Bitexco tower and many other buidings.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - FEB 27, 2017: Ben Thanh market at night, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - JAN 14, 2017: Beautiful garden park in the night, Sai Gon, Viet Nam.

 

Ho Chi Minh city, Vietnam - February 26, 2017: Aerial view of houses and Business and Sai Gon Center of Ho Chi Minh city in early morning

 

Road roundabout large Aerial The road beautiful at Night , Bird Eye View in bangkok , top view , Bangkok , Thailand .

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - MAR 13, 2017: Vo Van Kiet boulevard at night, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - MAR 13, 2017: Vo Van Kiet boulevard at night, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH, VIET NAM - MAR 11, 2017: Ho Chi Minh city at night, view from a park in district 2, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH, VIET NAM - MAR 11, 2017: Ho Chi Minh city at night, view from a park in district 2, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH, VIET NAM - MAR 11, 2017: Ho Chi Minh city at night, view from a park in district 2, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - MARCH 15, 2017: Binh Loi bridge old and new in the same photo, Sai Gon, Viet Nam.

 

Ho Chi Minh City / Vietnam - January 28, 2017 : Ancient People's Committee Building in Sai Gon, Vietnam

 

SAIGON, VIETNAM - DEC 23, 2016 : Impression landscape of Ho Chi Minh city at night , Saigon river flows through the city, this photo was taken at Sai Gon pearl building.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - JUNE 03, 2017: Ho Chi Minh city at night, Sai Gon, Viet Nam. View from Thu Thiem tunel to Bitexco tower and many other buidings.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - JUNE 03, 2017: Ho Chi Minh city at night, Sai Gon, Viet Nam. View from Thu Thiem tunel to Bitexco tower and many other buidings.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - JUNE 02, 2017: Ho Chi Minh city at night after the rain, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - JUNE 02, 2017: Ho Chi Minh city at night after the rain, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - MARCH 15, 2017: Cau Mong Bridge at night, Sai Gon, Viet Nam.

 

Ho Chi Minh city, Vietnam - February 26, 2017: Aerial view of houses and Business and Sai Gon Center of Ho Chi Minh city

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM, January 25, 2017 the headquarters downtown Sai Gon, Vietnam, on the occasion of New Year

 

Ho Chi Minh City, Vietnam - March 25, 2017 : Ancient People's Committee Building in Sai Gon, Vietnam

 

Ho Chi Minh City, Vietnam - March 25, 2017 : Ancient People's Committee Building in Sai Gon, Vietnam

 

Ho Chi Minh City, Vietnam - March 25, 2017 : Ancient People's Committee Building in Sai Gon, Vietnam

 

SAIGON, VIETNAM - DEC 20, 2014 : Impression landscape of Ho Chi Minh city at night , Saigon river flows through the city, this photo was taken at Sai Gon pearl building.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - FEB 28, 2017: Hoang Van Thu park at night, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - JAN 14, 2017: Beautiful garden park in the night, Sai Gon, Viet Nam.

 

Ho Chi Minh City, Vietnam - June 25 2016 : Night view of Sai Gon Cityscape at downtown of Ho Chi Minh City, Vietnam in sunrise or sunset

 

Rainbow light color pathway in Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - DEC 07, 2016: Bitexco and other modern buidings in central of Sai gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - FEB 24, 2017: Municipal Theatre of Ho Chi Minh City at night, Sai Gon, Viet Nam.

 

Road roundabout large The road has six lines beautiful Before sunset , Bird Eye View in bangkok , 22 Karakadakhom Circle , Bangkok , Thailand .

 

Sai Gon old street

 

Road roundabout large Aerial The road beautiful at Night , Bird Eye View in bangkok , top view , Bangkok , Thailand .

 

Ho Chi Minh City, Vietnam - March 25, 2017 : Aerial view of Ho Chi Minh city, Vietnam in sunrise or sunset

 

Ho Chi Minh city, Viet Nam - Apr 07, 2017: Ho Chi Minh cty skyline at night, Sai Gon, Viet Nam.

 

Ho Chi Minh city, Viet Nam - Apr 07, 2017: Tan Dinh market at night, Sai Gon, Viet Nam.

 

SAIGON, VIETNAM - DEC 20, 2014 : Impression landscape of Ho Chi Minh city at night , Saigon river flows through the city, this photo was taken at Sai Gon pearl building.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - JAN 14, 2017: Beautiful garden park in the night, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - JAN 14, 2017: Ho Chi Minh City landscape at dawn, Sai Gon, Viet Nam.

 

Ho Chi Minh city, Viet Nam - Mar 26, 2017: Bach Dang harbour over the sunrise, Sai Gon, Viet Nam.

 

Road roundabout large The road has six lines beautiful at night , Bird Eye View in bangkok , 22 Karakadakhom Circle , Bangkok , Thailand .

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - MARCH 15, 2017: Cau Mong Bridge at night, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - MARCH 15, 2017: Cau Mong Bridge at night, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - MARCH 15, 2017: Ho Chi Minh city at night, view from Cau Mong Bridge to Sai Gon river.

 

Beautiful sunset on Binh Loi Bridge new and old by night, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - MAR 13, 2017: Binh Loi bridge 1 and 2 in the same photo, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM - MAR 13, 2017: Binh Loi bridge 1 and 2 in the same photo, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH, VIET NAM - MAR 11, 2017: Ho Chi Minh city at night, view from Calmet Bridge to Bitexco tower, Sai Gon, Viet Nam.

 

HO CHI MINH, VIET NAM - MAR 11, 2017: Bus station at night, Sai Gon, Viet Nam.

 

Ho Chi Minh city, Vietnam - February 26, 2017: Aerial view of houses and Business and Sai Gon Center of Ho Chi Minh city

 

Ho Chi Minh city, Vietnam - February 26, 2017: Aerial view of houses and Business and Sai Gon Center of Ho Chi Minh city

 

Ho Chi Minh city, Vietnam - February 26, 2017: Aerial view of houses and Business and Sai Gon Center of Ho Chi Minh city

 

Ho Chi Minh city, Vietnam - February 26, 2017: Aerial view of houses and Business and Sai Gon Center of Ho Chi Minh city