Thư viện ảnh chất lượng cao với khoản 64.987 hình ảnh về củ nghệ background trên nền trắng đẹp tuyệt vời

Turmeric powder and turmeric isolated on white background.

Gửi đến các bạn thiết kế 64.987 hình ảnh về củ nghệ và bột nghệ bao gồm ảnh stock vector trên nền trắng tuyệt đẹp, kích thước độ phân giải cực cao, được update trên shutterstock.com nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng để in ấn thiết kế .

XEM CHI TIẾT >>
Bạn vào tìm 64.987 hình ảnh về củ nghệ tại đường link này nhé https://goo.gl/3gXAQL

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

Turmeric powder and fresh turmeric on wooden background.

 

Creative layout made of turmeric (curcuma). Flat lay. Food concept.

 

Turmeric powder in wood bowls on wooden table. herbal

 

Turmeric rhizome and powder on white background

 

turmeric roots on wooden table

 

Golden Milk, made with turmeric and other spices

 

Smear of turmeric. Isolated on white. Up view. Empty space for text or inscription.

 

Turmeric powder and turmeric on wooden background .- Vintage Filter Processing.

 

Turmeric roots and turmeric powder in white bowl isolated on white background

 

fresh turmeric roots on wooden table

 

Top view image of turmeric latte over white wooden table with copyspace

 

Turmeric powder and turmeric on wooden background.

 

Heap of turmeric. Isolated on white. Empty space for text or inscription. Top view.

 

top view of turmeric powder in wooden bowl and spoon isolated on white background

 

Turmeric powder and fresh turmeric in wooden bowls on old wooden table. herbal

 

Turmeric Powder (Curcuma longa)

 

Turmeric roots with turmeric powder on white background

 

Fresh turmeric slices isolated on white background

 

Turmeric root on white background

 

Turmeric powder on wooden background.

 

Turmeric roots with turmeric powder isolated on white background

 

Vector turmeric illustration isolated in cartoon style. Herbs and Species Series

 

Turmeric roots and turmeric powder on white background

 

Turmeric powder and turmeric on wooden spoon.

 

Turmeric powder and turmeric isolated on white background.

 

Turmeric and turmeric powder on white background

 

turmeric powder in white dish on wooden background

 

Turmeric root with powder isolated on white background. Vector illustration. Spice symbol. For food design, restaurant, store, market, health care products. Can be used as logo, price tag, label

 

turmeric root and powder isolated on white background

 

Healthy drink made from turmeric roots, exotic spices  with milk and honey

 

Turmeric roots with turmeric powder on wooden background

 

Collection of turmeric: turmeric root, flower and leaves. Hand drawn

 

Golden turmeric  latte over white wooden table with copyspace

 

the turmeric powder in spoon and roots on wooden plate

 

Turmeric powder and turmeric capsules on wooden background

 

Turmeric powder and turmeric isolated on white background.

 

Turmeric powder and turmeric isolated on white background.

 

The mask with turmeric in spa.Turmeric is an herb that nourishes the skin and treat infections of the skin.

 

Close up of immunity boosting spicy turmeric juice and powder on a wooden table.

 

turmeric isolated on white background.

 

Turmeric root and turmeric powder on wooden background

 

 cup of Turmeric Tea with lemon and ginger , Benefits for reduce Inflammation , Liver Detox and Cleanser healthy herb drink concept

 

Turmeric (Curcuma) powder isolated on white background. Curry powder.

 

Turmeric powder and fresh turmeric on wooden background.

 

Turmeric powder and turmeric on wooden background .- Vintage Filter Processing.

 

Turmeric root with flower isolated on white background. Vector illustration.

 

turmeric powder in spoon and roots on wooden table

 

Turmeric roots with turmeric powder on wooden background

 

Turmeric powder capsules and erlenmeyer flask with herbal Turmeric powder capsules capsule on wooden background. Turmeric powder capsules use for herbal medicine

 

Turmeric powder in wooden bowls and turmeric capsules on wooden background

 

top view Turmeric roots and turmeric powder on white background

 

Turmeric powder in bowls on wooden table. herbal

 

First person perspective top down view on turmeric latte with cinnamon sticks and anise herb on wooden table

 

Pineapple, carrot and banana smoothie with ginger and turmeric

 

Turmeric roots with turmeric powder on white

 

Turmeric powder in bowls and fresh turmeric on old wooden background. herbal

 

Smear of turmeric. Isolated on white. Up view.

 

Turmeric. Hand drawn watercolor painting on white background. Vector illustration

 

Turmeric drink, latte, tea, milk with cinnamon in a glass mug with fresh and dried turmeric on a textile grey background. Top view. Copy space.

 

Turmeric plants. Vector illustration

 

Turmeric and turmeric powder on white background

 

turmeric powder with fresh turmeric root in white

 

Heart healthy turmeric powder

 

Turmeric root, powder and flower with pestle and mortar. Hand drawn vector vintage engraved illustration. Isolated on white background.

 

turmeric powder with fresh turmeric root in white

 

Creative layout made of ginger and turmeric. Flat lay. Food concept.

 

Turmeric roots on white background

 

Top view image of turmeric latte and spices with copyspace

 

Turmeric powder and turmeric on wooden background - vintage effect style.

 

Turmeric. Vector plant isolated on white background. The concept of graphic image of medical plants, herbs, flowers, fruits, roots. Designed to create package of health and beauty natural care product

 

Turmeric roots with turmeric powder on white background

 

turmeric on white background

 

Turmeric roots with turmeric powder on wooden background,top view

 

Turmeric roots and turmeric powder on white background

 

fresh grounded turmeric, turmeric powder, turmeric

 

Top view image of turmeric latte, spices and bottle of milk over white wooden table

 

Turmeric roots with turmeric powder on wooden background

 

Turmeric drink, latte, tea, milk with cinnamon in a glass mug with fresh and dried turmeric on a textile grey background. Top view. Copy space.

 

Turmeric roots and turmeric powder in white bowl isolated on white background

 

Bowl of turmeric powder with fresh turmeric root

 

Turmeric (Curcuma) powder isolated on white background, top view

 

Turmeric roots and turmeric powder on white background,top view

 

Pile of turmeric powder isolated on white background

 

The mask with turmeric in spa.Turmeric is an herb that nourishes the skin and treat infections of the skin.

 

Turmeric powder in wooden bowls on old wooden table

 

Turmeric drink, latte, tea, milk with cinnamon in a glass mug with fresh and dried turmeric on textile grey background.

 

Turmeric roots and powder isolated on white background

 

Turmeric roots with turmeric powder on wooden background

 

Turmeric powder in wooden spoon on old wooden table. herbal

 

Ink turmeric herbal illustration. Hand drawn botanical sketch style. Absolutely vector. Good for using in packaging - tea, condinent, oil etc - and other applications

 

Fresh turmeric root, and ground spice - shallow depth of field

 

Turmeric root, powder and flower with pestle and mortar. Hand drawn vector color vintage engraved illustration. Isolated on white background.

 

turmeric powder with fresh turmeric root in white

 

turmeric powder on the white background

 

Fresh turmeric root on white

 

Watercolor background with turmeric: turmeric root and leaves. Hand drawn.

 

Turmeric roots and powder isolated on white background

 

Turmeric with neem leaves over white background

 

turmeric on white background