1.512 hình ảnh về logo cocacola tuyệt đẹp, kích thước cực lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

LOS ANGELES , USA - JUNE 10, 2015 Illustration of Coca-Cola logo on white Background. Coca Cola is the most popular carbonated soft drink beverages sold around the world

Tổng hợp 1.512 hình ảnh về logo cocacola, bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock . Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất để bạn chọn lựa .

XEM CHI TIẾT >>

Bạn vào tham khảo 1.512 hình ảnh về logo cocacola tại đường link này nhé https://goo.gl/Lv6m6D

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

 • Email: [email protected]
 • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
 • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

ANKARA TURKEY - May 16, 2014 Editorial photo of 250ml Classic Coca-Cola bottle on White Background. Coca-Cola Company is the most popular market leader in Turkey.

 

Cola in glass with straw and ice cubes isolated on white background

 

Moscow, Russia - April 13, 2017: Coca Cola in a tin can. Coca-Cola is a carbonated non-alcoholic beverage sold all over the world

 

LONDON, UK - MAY 6TH 2016: A can of Coca Cola drink isolated over a plain white background, on 6th May 2016. The drink is produced and manufactured by The Coca-Cola Company.

 

Kuala Lumpur,Malaysia 11th July 2016, Hand hold a bottle Coca-Cola on red background. Coca Cola drinks are produced and manufactured by The Coca-Cola Company.

 

 Bangkok, Thailand.June 21, 2017: Cocacola drinks are popular drinks around the world.Thailand

 

ANKARA TURKEY - Decembre 15, 2016 Illustrative Editorial photo of Classic Coca-Cola cup on white background. Coca-Cola Company is the most popular market leader in Turkey.

 

Iced cola with straw in blank paper cup on white background including clipping path

 

ANKARA TURKEY - Septembre 15, 2016 Editorial photo of Classic Coca-Cola cup on white background. Coca-Cola Company is the most popular market leader in Turkey.

 

POLTAVA, UKRAINE - APRIL 7, 2017: Coca Cola Cap.Coca Cola Cap in bubbles on a red background.

 

LONDON, UK - JUNE 16TH 2016: Close-up view of the Pepsi Cola logo, on 16th June 2016. The product is produced and manufactured by PepsiCo in the USA.

 

ANKARA - TURKEY - May 10, 2015 Editorial photo of 250ml Classic Coca-Cola bottle with ice on red background. Coca-Cola Company is the most popular market leader in Turkey.

 

Cola in glass with straw and ice cubes isolated on white background including clipping path.

 

Kuala Lumpur, Malaysia 21th Oct 2016,coca cola can drink on the gray background

 

Nachod, Czech Republic May 15 2015: photo of Classic Coca-Cola

 

TURKEY - July 7, 2015: Classic Coca-Cola can with water drops on white background. Coca-Cola is one of the worlds favorite beverages.

 

CocaCola Truck With Logos And Glass Bottle Image - Soft Drink / Pop - Vintage / Retro Red Vehicle - TORONTO, CANADA - July 2017

 

Cola in glass with straw and ice cubes isolated on white background

 

Moscow, Russia - April 13, 2017: Coca Cola in a tin can. Coca-Cola is a carbonated non-alcoholic beverage sold all over the world

 

KUALA LUMPUR, MALAYSIA -June 6TH, 2015. A bottle of Coca Cola soft drinks. Coca Cola drinks are produced and manufactured by The Coca-Cola Company, an American multinational beverage corporation

 

ANKARA TURKEY - May 17, 2014 Editorial photo of Classic Coca-Cola can on White Background. Coca-Cola Company is the most popular market leader in Turkey.

 

OSAKA - JAN 10: A big Coca-Cola logo on the wall and American Flag in Osaka on January 10. 2017 in Japan

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Bangkok, THAILAND November 1: Coca-Cola in a plastic bottle Isolated on white Background. on 1 November 2015 in Bangkok ,Thailand

 

Editorial photo of Classic Coca-Cola in takeaway cup on White Background including clipping path. Coca-Cola Company is one of the most popular and market leader in Turkey. TURKEY - March 4, 2014

 

Kuala Lumpur, Malaysia 30th May 2016, Coca-Cola Classic in a glass bottle Isolated on white Background. Coca Cola, Coke is the most popular carbonated soft drink beverages sold around the world

 

Chisinau, Moldova - December 08, 2015: Editorial photo of Classic Coca-Cola can on White Background. Coca-Cola Company is the most popular market leader in Turkey.

 

Donetsk, Ukraine - June 05, 2017. Coca Cola bottle. Top view. Low key and soft focus.

 

Spring TX USA - July 12, 2017 - Old Rusted CocaCola Sign in Old Town Spring

 

Nachod, Czech Republic February 15 2017: photo of Coca-Cola life bottle can on White Background. Coca-Cola Company

 

Bangkok, Thailand - JUNE 20, 2014: Coca-Cola Classic in a glass bottle Isolated on white Background. Coca Cola, Coke is the most popular carbonated soft drink beverages sold around the world

 

TRIESTE,ITALY -April 14, 2016, Package of six glass bottles of Coca-Cola Classic.Isolated on white Background. Coca Cola, Coke is the most popular carbonated soft drink beverages sold around the world

 

Kuala Lumpur,Malaysia 11th July 2016, Hand hold a can Coca-Cola light on red background. Coca Cola drinks are produced and manufactured by The Coca-Cola Company.

 

TOKYO, JAPAN - CIRCA MARCH, 2017: Coca Cola advertising on the street. Coca-Cola is a carbonated soft drink, produced by The Coca-Cola Company of Atlanta, Georgia.

 

ANKARA TURKEY - Decembre 15, 2016 Illustrative Editorial photo of Classic Coca-Cola cup on white background. Coca-Cola Company is the most popular market leader in Turkey.

 

CocaCola Truck With Logos And Glass Bottle Image - Soft Drink / Pop - Vintage / Retro Red Vehicle - TORONTO, CANADA - July 2017

 

CocaCola Truck With Logos And Glass Bottle Image - Soft Drink / Pop - Vintage / Retro Red Vehicle - TORONTO, CANADA - July 2017

 

CocaCola Truck With Logos And Glass Bottle Image - Soft Drink / Pop - Vintage / Retro Red Vehicle - TORONTO, CANADA - July 2017

 

CocaCola Truck With Logos And Glass Bottle Image - Soft Drink / Pop - Vintage / Retro Red Vehicle - TORONTO, CANADA - July 2017

 

CocaCola Truck With Logos And Glass Bottle Image - Soft Drink / Pop - Vintage / Retro Red Vehicle - TORONTO, CANADA - July 2017

 

CocaCola Truck With Logos And Glass Bottle Image - Soft Drink / Pop - Vintage / Retro Red Vehicle - TORONTO, CANADA - July 2017

 

CocaCola Truck With Logos And Glass Bottle Image - Soft Drink / Pop - Vintage / Retro Red Vehicle - TORONTO, CANADA - July 2017

 

CocaCola Truck With Logos And Glass Bottle Image - Soft Drink / Pop - Vintage / Retro Red Vehicle - TORONTO, CANADA - July 2017

 

CocaCola Truck With Logos And Glass Bottle Image - Soft Drink / Pop - Vintage / Retro Red Vehicle - TORONTO, CANADA - July 2017

 

ANKARA - TURKEY - June 1, 2014 250ml Classic Coca-Cola bottle with ice. Coca-Cola Company is the most popular market leader in Turkey.

 

Cola with crushed ice and straw in glass on white background

 

TRIESTE, ITALY - April 14, 2016, Glass of Coca-Cola. Isolated on white Background. Coca Cola, Coke is the most popular carbonated soft drink beverages sold around the world

 

VILNIUS, LITHUANIA - JULY 7, 2016: Pepsi logo. Pepsi (stylized in lowercase as pepsi, formerly stylized in uppercase as PEPSI) is a carbonated soft drink that is produced and manufactured by PepsiCo.

 

 Bangkok, Thailand.June 21, 2017: Cocacola drinks are popular drinks around the world.Thailand

 

Cola in white blank takeaway cup with straw and ice cubes isolated on white background including clipping path.

 

Kuala Lumpur, Malaysia 23th May 2016, Coca-Cola Classic in a glass bottle Isolated on white Background. Coca Cola, Coke is the most popular carbonated soft drink beverages sold around the world

 

Kuala Lumpur, Malaysia 21th Oct 2016,coca cola can drink on the gray background

 

Plastic bottle icon

 

TURKEY - FEBRUARY 11, 2014: Classic Coca-Cola Can on White Background.

 

ANKARA TURKEY - May 17, 2014 Editorial photo of Coca-Cola cans on White Background. Coca-Cola Company is the most popular market leader in Turkey.

 

Empty glass bottle of Coke and Sprite soft drink. Glass bottles in plastic crates. Keep orderly Restaurants in Thailand "Ban Bang" in Bangkok.

 

LONDON,UK - MARCH 21, 2017 : A can of Coca Cola drink on white background. The drink is produced and manufactured by The Coca-Cola Company.

 

Kuala Lumpur, Malaysia 12th December 2016,coca cola soft drink on wooden table top

 

Sofia, Bulgaria - July 04, 2017: Retro Vintage Logo of Coca-Cola - American carbonated soft drink producer with Headquarters based in Atlanta, Georgia, USA

 

Gouda,Netherlands. September 2017. Coca Cola brand and logo on a sign outside a building.

 

Kuala Lipis , Pahang , Malaysia 1st August 2017 - Hand Holding Coca Cola Can In Selective Focus Over Blur Background

 

Lodz, Poland, January 06, 2017: Editorial photo of Classic Coca Cola can, Life, Cherry, Zero, Coca-Cola Company is the most popular market leader carbonated soft drink, Selective focus

 

Cola with crushed ice and straw in glass on white background

 

ROHINI, INDIA - APRIL 16: Painted of Rohini View Point and Coca-Cola logo on the wall on April 16, 2016, Rohini View Point is a small stop point during the way from Darjeeling to Sikkim, India

 

LONDON, UK - MAY 6TH 2016: Cans of Coca Cola drink isolated over a plain white background, on 6th May 2016. The drink is produced and manufactured by The Coca-Cola Company.

 

Ratchaburi, Thailand - July 9,2017 : Rust old wall vintage logo of soft drinks advertising metal board sign

 

Cola with ice and straw in take away cup isolated on white background including clipping path

 

Kuala Lumpur Malaysia December 28, 2015,new slim and tall design of cocacola cans in a box

 

SARAWAK,MALAYSIA- April 24th, 2016: Coca cola can on white background. Coca-Cola manufactured by The Coca Cola Company, one of the world's popular carbonated drink.

 

Cola with crushed ice and straw in glass on white background

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Pepsi co website homepage. It is an American multinational food, snack, and beverage corporation. Pepsico logo visible.

 

SARAWAK,MALAYSIA- April 24th, 2016: Coca cola can on white background. Coca-Cola manufactured by The Coca Cola Company, one of the world's popular carbonated drink.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Coca cola website homepage. It is is a carbonated soft drink produced by The Coca-Cola Company. Cola logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Coca cola website homepage. It is is a carbonated soft drink produced by The Coca-Cola Company. Cola logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Coca cola website homepage. It is is a carbonated soft drink produced by The Coca-Cola Company. Cola logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Coca cola website homepage. It is is a carbonated soft drink produced by The Coca-Cola Company. Cola logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Coca cola website homepage. It is is a carbonated soft drink produced by The Coca-Cola Company. Cola logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Coca cola website homepage. It is is a carbonated soft drink produced by The Coca-Cola Company. Cola logo visible.

 

Milan, Italy - August 10, 2017: Coca cola website homepage. It is is a carbonated soft drink produced by The Coca-Cola Company. Cola logo visible.

 

MINSK, BELARUS-DECEMBER 8, 2016: Editorial photo of Coca-Cola bottle isolated on white. Coca-Cola is a carbonated soft drink sold in stores, throughout the world.