Tổng hợp 83 hình ảnh về logo nhãn hiệu NIVEA, thiết kế logo mỹ phẩm đẹp, độc đáo

Chisinau, Moldova March 02, 2017:  Nivea global skin- and body-care brand owned by the German company Beiersdorf.

Top 83 hình ảnh về logo nhãn hiệu NIVEA tuyệt đẹp, toàn bộ hình ảnh được update trên shutterstock.com nên bạn hàn toàn yên tâm về chất lượng hình ảnh, bởi kích thước và độ phân giải của nó là cao tuyệt đối, thích hợp cho bạn dùng để in ấn thiết kế .

XEM CHI TIẾT >>
Bạn vào tham khảo 83 hình ảnh về logo nhãn hiệu NIVEA tại đường link này nhé https://goo.gl/3qJZQq

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

 

 

POZNAN, POLAND - MAR 2, 2017: Nivea is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care products. It is owned by Beiersdorf Global AG headquartered in Hamburg.

 

POZNAN, POLAND - DEC 2, 2016: Nivea is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care products. It is owned by Beiersdorf Global AG headquartered in Hamburg.

 

Chisinau, Moldova March 02, 2017:  Nivea global skin- and body-care brand owned by the German company Beiersdorf.

 

BERLIN,GERMANY-APRIL 28:NIVEA store on April 28,2016 in Berlin,Germany.Nivea  is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care.

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017: Nivea is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care products. It is owned by Beiersdorf Global AG headquartered in Hamburg.

 

POZNAN, POLAND - DEC 2, 2016: Nivea is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care products. It is owned by Beiersdorf Global AG headquartered in Hamburg.

 

BERLIN,GERMANY-APRIL 28:NIVEA store on April 28,2016 in Berlin,Germany.Nivea  is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care.

 

POZNAN, POLAND - DEC 2, 2016: Nivea is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care products. It is owned by Beiersdorf Global AG headquartered in Hamburg.

 

POZNAN, POLAND - MAR 2, 2017: Nivea is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care products. It is owned by Beiersdorf Global AG headquartered in Hamburg.

 

POZNAN, POLAND - JUL 21, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017: Nivea is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care products. It is owned by Beiersdorf Global AG headquartered in Hamburg.

 

POZNAN, POLAND - DEC 2, 2016: Nivea is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care products. It is owned by Beiersdorf Global AG headquartered in Hamburg.

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

POZNAN, POLAND - FEBRUARY 27, 2014: Nivea global skin- and body-care brand owned by the German company Beiersdorf.

 

Berlin, Germany - July 7, 2017: Nivea sun after sun moisturising lotion bottles in drug store. Nivea is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care

 

Berlin, Germany - July 7, 2017: Nivea sun protection lotion bottles in drug store. Nivea is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017: Nivea is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care products. It is owned by Beiersdorf Global AG headquartered in Hamburg.

 

POZNAN, POLAND - DEC 2, 2016: Nivea is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care products. It is owned by Beiersdorf Global AG headquartered in Hamburg.

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

UZHOROD, UKRAINE - AUGUST 07, 2017: Nivea brand famous after shave balm.

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Hamburg / Germany - July 13 2017: The headquarters of Beiersdorf is responsible for the manufacturing of the personal care products like Elastoplast, Eucerin,Aquaphor, Labello, La Prairie, Nivea and

 

Nivea Men Stress Protect 48h deodorant roller standing on soft material on July 2017 in Poznan, Poland

 

Nivea Men Stress Protect 48h deodorant roller standing on soft material on July 2017 in Poznan, Poland

 

POZNAN, POLAND - MAR 2, 2017: Nivea is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care products. It is owned by Beiersdorf Global AG headquartered in Hamburg.

 

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 7, 2017: Nivea for men - after shave balm for sensitive skin isolated on white background. Plastic bottle with clipping path. Nivea is a brand owned by Beiersdorf AG

 

POZNAN, POLAND - NOVEMBER 16, 2016: Plastic opened bottle of Nivea washing gel in a messy drawer in soft focus

 

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 5, 2017: Nivea care soap bar isolated on white background with clipping path. Nivea is a brand owned by Beiersdorf AG

 

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 5, 2017: Top view of Nivea care soap bar isolated on white background with clipping path. Nivea is a brand owned by Beiersdorf AG

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

DECEMBER 2013 - BERLIN: the logo of the brand "Nivea", Berlin.

 

Khon Kaen - Thailand - April 14, 2017: illustrative editorial. Nivea is a German personal care brand that specializes. It is owned by Beiersdorf Global AG headquartered in Hamburg.

 

Chisinau, Moldova March 02, 2017:  Nivea global skin- and body-care brand owned by the German company Beiersdorf.

 

POZNAN, POLAND - JUL 21, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - JUL 21, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - MAR 2, 2017: Nivea is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care products. It is owned by Beiersdorf Global AG headquartered in Hamburg.

 

MALESICE, CZECH REPUBLIC - OCTOBER 11, 2014: Nivea sun lotion Protect Bronze SPF 30.

 

LONDON, UK - MARCH 15, 2017: Vaseline intensive care hands cream on white background with reflection

 

DECEMBER 2013 - BERLIN: the logo of the brand "Nivea", Berlin.

 

POZNAN, POLAND - FEBRUARY 27, 2014: Nivea global skin- and body-care brand owned by the German company Beiersdorf.

 

BERLIN,GERMANY-APRIL 28:NIVEA store on April 28,2016 in Berlin,Germany.Nivea  is a German personal care brand that specializes in skin- and body-care.

 

BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 23 2015: People outside the Nivea House store on Unter den Linden

 

CIRCA MAY 2014 - BERLIN: the logo of the brand "Nivea", Berlin.

 

DECEMBER 2013 - BERLIN: the logo of the brand "Nivea", Berlin.

 

MALESICE, CZECH REPUBLIC - OCTOBER 11, 2014: Nivea sun lotion Protect Bronze SPF 30.

 

Berlin, Germany - January 26, 2017: Garnier, Isana, Nivea and other hair care products on supermarket shelf

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - AUG 11, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - JUL 21, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - JUL 21, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - JUL 21, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - JUL 21, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

POZNAN, POLAND - JUL 21, 2017:The worldwide cosmetics and perfume industry dominated by a small number of multinational corporations generated an estimated annual turnover of US$170 billion in 2007

 

MALESICE, CZECH REPUBLIC - OCTOBER 11, 2014: Nivea sun lotion Protect Bronze SPF 30 and Hawaiian Tropic sun lotion SPF 30.

 

LISBON, PORTUGAL - June 6, 2015. Photo of Beiersdorf homepage on a monitor screen through a magnifying glass.
LISBON, PORTUGAL – June 6, 2015. Photo of Beiersdorf homepage on a monitor screen through a magnifying glass.