271 hình ảnh về 3 ông Phúc Lộc Thọ , background tuyệt đẹp

Three cute Chinese goddess, representing wealth, career and long life.

Tổng hợp 271 hình ảnh về 3 ông Phúc Lộc Thọ tuyệt đẹp , kích thước cực lớn, hình ảnh chất lượng cao được update trên shutterstock.com thích hợp để in ấn thiết kế những mẫu lịch tết, lịch để bàn , tranh treo tường , trang trí ngày tết ….

XEM CHI TIẾT >>

Bạn vào tìm các hình ảnh liên quan đến Phúc Lộc Thọ tại link này nhé https://goo.gl/Bkd7CS

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

 • Email: [email protected]
 • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
 • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

Sculpture of Three gods of the Chinese, Fu Lu Shou. (Hock Lok Siew), The Gods of Good Fortune, Prosperity, and Longevity

 

HOK LOK SIEW or FU LU SHOU three gods of chinese people.

 

Chinese gods of luck

 

Chinese gods of luck

 

 Fu Lu Shou on rad background.

 

Gods of the Chinese isolated on white background; God of Fortune (Fu,Hok), Prosperity (Lu,Lok), and Longevity (Shou,Siu)

 

Fu Lu Shou on white blackgroud

 

Chinese Symbol Calligraphy Ink Brush Strokes in Border Circle with Text of Good Fortune Prosperity and Longevity on Red Texture Background Vector Illustration

 

Still life of Three Chinese lucky gods, Fu Lu Shou statues, or Hock Lok Xiu

 

Three Chinese lucky gods,Three gods of the Chinese, Fu Lu Shou Hock Lok Siew

 

Three Chinese lucky gods,Fu Lu Shou statues, or Hock Lok Xiu on White background

 

Gods of the Chinese isolated on white background; God of Fortune (Fu,Hok), Prosperity (Lu,Lok), and Longevity (Shou,Siu)

 

 Good Fortune (Fu,Hok), Prosperity (Lu,Lok), and Longevity (Shou,Siu) statue. Wat Samarnrattanaram, Chachoengsao, Thailand.

 

Chinese characters 'fu lu shou': in traditional culture of China, is name of three gods. The three gods represent family happiness, career success and health. The word represent best wish for future.

 

Shou Symbol, Lotus - chinese character for longevity & good health

 

Cartoon of Fu Lu Shou on background.

 

Chinese Lu Symbol in Pop Art Style Vector Icon

 

supplement a good fortune and opulence by Thee colorful jade bracelet amulet , Fu Lu Shou luck jade lucky Stone bracelet amulet from Myanmar with white isolated background

 

Shou Symbol, Lotus - chinese character for longevity & good health

 

Chinese Symbol Calligraphy Ink Brush Strokes in Border Circle with Text of Good Fortune Prosperity and Longevity Vector Illustration

 

supplement a good fortune and opulence by Thee colorful jade bracelet amulet , Fu Lu Shou luck jade lucky Stone bracelet amulet from Myanmar with white isolated background

 

supplement a good fortune and opulence by Thee colorful jade bracelet amulet , Fu Lu Shou luck jade lucky Stone bracelet amulet from Myanmar with white isolated background

 

Watercolor red color symbols of three Chinese Gods bringing luck, prosperity and longevity (sanxing) hand drawn with black ink frame

 

Fu Lu Shou three word for Chinese greeting best meaning

 

Chinese Symbol Calligraphy Ink Brush Strokes in Border Circle with Text of Good Fortune Prosperity and Longevity Raster Illustration

 

An altar with the Chinese house-gods Lu, Fu and Shou

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

supplement a good fortune and opulence by thee colorful hok lok siew jade bracelet amulet fu-lu-shou luck

 

Three gods of Chinese people isolated on white background, Hock Lok Siew or Fu Lu Shou

 

3 lucky gods of chinese smiling / Sanxing the gods of the three stars and the three qualities of Prosperity (Fu), Status (Lu), and Longevity(Shou) in Chinese religion.

 

Fu Lu Shou (Fu Lu Shou). tree gods of the chainese on white background.

 

Chinese gold ingot mean symbols of wealth and prosperity.

 

Chinese gold ingot mean symbols of wealth and prosperity.

 

Chinese Symbol Calligraphy Ink Brush Strokes in Border Circle with Text of Good Fortune Prosperity and Longevity on Red Texture Background Raster Illustration

 

Seven Lucky Gods

 

Fu Lu Shou. A picture of Shou, chinese God of Healthy. taken with a clear shot at his face at a public place.

 

A picture of Fu, chinese God of wealth. taken with a clear shot at his face at a public place.

 

Three color jade necklace Chinese people called the Fu Lu Shou.

 

HONG KONG/SAR-JANUARY 22, 2017: Statues of Sanxing Deities Fu Lu and Shou the Gods of three stars and three qualities of prosperity status and longevity in the Chinese religion.

 

Mini Golden Sculpture of Three gods of the Chinese, Fu Lu Shou. (Hock Lok Siew), 
The Gods of Good Fortune, Prosperity, and Longevity for decoration, Chinese Gods. Isolated on Red (Chinese Belief)

 

The Hok Lok Xiu on red background.

 

Shanghai, China - Nov 6, 2016: In the 600-year-old Old City God Temple. Statues of the Three Immortals on standing cloud as decorations on roof. These are patron saints of Chinese mythology.

 

supplement a good fortune and opulence by Thee colorful jade bracelet amulet , Fu Lu Shou luck jade lucky Stone bracelet amulet from Myanmar with white isolated background

 

Chinese stream cake in red paper cup.Text on the plate is"fu(luck) lu(fortune)shou(long live)xi(joyful)

 

Chinese lucky gods, Hock or Fu statues "God of Wealth" on White background, God of Fortune (Fu,Hok)

 

Golden Sculpture of Three Chinese Gods Fu Lu Shou. (Hock Lok Siew), The Gods of Lucky and Good Fortune and Longevity for Decoration, Chinese God

 

Fu Lu Shou isolated on white background

 

Fu Lu Shou isolated on white background

 

Chinese god of fortune, prosperity and longevity figurine called three goddesses Fu Lu Shou in the small garden

 

close up Chinese god hok-lok-su plaster figure doll for decoration on white isolate and path

 

An altar with the Chinese house-gods Lu, Fu and Shou

 

An altar with the Chinese house-gods Lu, Fu and Shou

 

Fu Lu Shou ,Three Chinese lucky gods , Three lucky

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Three gods of Chinese people isolated on cloud sky background, Hock Lok Siew or Fu Lu Shou

 

Chinese lucky gods, Shou or Xiu statues "God of Longevity" on White background, God of Longevity (Shou,Siu)

 

Hok Lok Xiu

 

Hok Lok Xiu

 

Fu, Lu, and Shou (The Sanxing)
God of happiness, The Sanxing are the gods of the three qualities of Prosperity (Fu), Status (Lu), and Longevity (Shou) in Chinese religion.

 

Fu, Lu, and Shou (The Sanxing)
God of happiness, The Sanxing are the gods of the three qualities of Prosperity (Fu), Status (Lu), and Longevity (Shou) in Chinese religion.

 

Fu, Lu, and Shou (The Sanxing)
God of happiness, The Sanxing are the gods of the three qualities of Prosperity (Fu), Status (Lu), and Longevity (Shou) in Chinese religion.

 

Chinese gods statue

 

Chinese New Year. God happy and lucky.God of Fortune Hock Lok Xiu.

 

Chinese god statue

 

Golden statue of Chinese deities called Fu Lu Shou or Three Stars God. Concept of blessings, prosperity and longevity. Shot with natural light. Slightly defocused and close-up shot. Copy space.

 

Set of Chinese lucky gods,Shou or Xiu statues "God of Longevity" on White background

 

Three gods of the Chinese, Fu Lu Shou. (Hock Lok Siew), isolated in white

 

Ceramic Statue of Chinese Gods isolated on white background; God of Fortune (Fu,Hok), God of Prosperity (Lu,Lok), and God of Longevity (Shou,Siu), Focus on Hok

 

Ceramic Statue of Chinese Gods isolated on white background; God of Fortune (Fu,Hok), God of Prosperity (Lu,Lok), and God of Longevity (Shou,Siu)

 

Fu Lu Shou

 

 Fu Lu Shou Statue
made from wood.

 

 Fu Lu Shou Statue

 

Fu Lu Shou the three symbol used in Chinese culture to denote the three attributes of a good life

 

3 Chinese gods named " Hock Lok Siew "

 

Happiness, wealth and longevity symbols on car dashboard
Happiness, wealth and longevity symbols on car dashboard