88.442 ảnh đẹp về Thợ Điện qua góc máy của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

Professional electrician. Electrician with the toolbox is running for service. Equipment tools and a light bulb with plug in hand. Vector illustration flat design. Isolated on white background.

 

– Tổng hợp 88.442 hình ảnh đẹp và ấn tượng về Thợ Điện , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS được các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ghi lại trên shutterstock.com  …
Cùng ngắm nhìn những hình đẹp và download ngay để làm hình nền, in ấn tạp chí , quảng cáo hay làm bất cứ gì bạn muốn .
XEM CHI TIẾT >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa
Bạn tham khảo tại link này nhé https://goo.gl/uNVqFx

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

Electrician installing energy saving meter

 

Electrician Installing Socket In New House

 

Electrician engineer tests electrical installations and wires on relay protection system. Bay control unit. Medium voltage switchgear

 

electrician measurements with multimeter tester

 

Multimeter in hands of electrician close-up against  background of electrical wires and relays. Adjustment of scheme of automation and control of electrical equipment

 

overhead of a electrician equipment / set electrician tools

 

hand of electrician striping the insulation of wires

 

Hands of electrician with screwdriver tighten up switching electric actuator equipment in fuse box

 

electrician

 

Tester screwdriver electricians tape corrugated wire protection nippers strippers copyspace.

 

electrician installing lamp on house facade

 

Technician checks fire panel in data center

 

Still Life Of Electrical Components Arranged On Plans

 

Male Electrician Checking Voltage Of Socket With Multimeter In House

 

Electricians hands testing switches in electric box. Electrical panel with fuses and contactors. Background and texture

 

Electrician connecting wires in distribution board

 

Electrical equipment. Background and texture

 

Profile view of a male electrician stepping on a ladder and installing a ceiling fan in a house

 

Silhouette electrician work installation of high voltage in high voltage stations safely and systematically over blurred natural background.

 

Frame tool electrician on a wooden background

 

young adult electrician builder engineer worker in front of fuse switch board

 

Electrician connecting cable . Mixed media

 

Professional electrician. Electrician with the toolbox is running for service. Equipment tools and a light bulb with plug in hand. Vector illustration flat design. Isolated on white background.

 

Hands of electrician with screwdriver tighten up switching electric actuator equipment in fuse box

 

electrician at work - installing lamp on the wall

 

hands of electrician installing electrical socket with screwdriver in the wall

 

adult electrician builder engineer worker with electric scheme plan in front of fuse switch board

 

handsome young construction worker with his commercial van on background

 

Electrician peeling off insulation from wires - closeup on hands and pliers

 

Electrician repairing ceiling light

 

One electrician builder at work installing energy saving meter into electric line distribution fuseboard

 

young electrician working on electric panel

 

Tools for electrician and cables on metal surface

 

Young electrician with bunch of wires indoors

 

Hand of an electrician with multimeter probe at an electrical switchgear cabinet

 

Electrician at work on switches and sockets of a residential electrical system.

 

burning light bulb and socket and other electrician tools are on the table

 

Tools for electrician and cables on grey metal surface

 

Electrician working safely on switches and sockets of a residential electrical system

 

Portrait of an happy worker

 

Electrician in red uniform works with wires, electrical appliance and transformer isolated cartoon isometric vector illustrations set on white background.

 

electrician examining current voltage with screwdriver tester

 

engineer or electrician working on checking status step up transformer high voltage on transformer yard and solution problem to operate at green energy solar power plant

 

Electrician Standing Next To Van Talking On Mobile Phone

 

Electrician wiring a new build

 

Young adult electrician builder engineer screwing equipment in fuse box

 

Young electrician measuring voltage in fuse board

 

Electrician mounting the wires into electrical wall fixture or socket - closeup on hands and pliers

 

Electrical works horizontal banners with electricians working outdoor and crew of workers indoor flat vector illustration

 

Young adult electrician builder engineer screwing equipment in fuse box

 

Set of electrical tool on wooden background. Accessories for engineering work, energy concept

 

Young adult electrician builder engineer screwing equipment in fuse box

 

Hands of young electrician close up. Engineering profession.

 

Electrician, Electrician installing new current socket with screwdriver. Installing electrical outlet or socket - closeup on electrician hands

 

two electrician builder engineer with blue print scheme project in front of fuse switch box

 

Electrician With Apprentice Working In New Home

 

An electrician fixing wires

 

Electrician working house repair installation

 

Close Up Of Electrician Repairing Domestic Light Switch

 

Close up of electrician hands  fixing a socket

 

Electrician near the low-voltage cabinet. Uninterrupted power supply. Electricity.

 

Shadow electricians repairing wire on electric power pole at the sunsetbackground blur.

 

Male Electrician Checking Air Conditioner With Digital Multimeter

 

electronics electrician engineer wiring diagrams and tools background

 

Electrician hand with test voltage screwdriver

 

Electrician in a gray uniform wears gloves and a helmet installing a power meter on an electricity pole.

 

Electrician connecting cable . Mixed media

 

Workers In Family Business Standing Next To Van

 

Electric people decorative icons set with electricians performing electrical works indoors and outdoors flat vector illustration

 

Electricians are dismantling the wiring from the building.The electrician made a bad mistake and was electrocuted.Electrical system development.Technician cutting cable.

 

Portrait Of Electrician Standing Next To Fuseboard

 

Electrician tools on wooden background

 

Electrician engineer tests electrical installations and wires on relay protection system. Bay control unit. Medium voltage switchgear

 

Electrician.

 

Various electrician tools and components including a multimeter, screwdrivers, wirecutters, drill bits, switches and sockets. Web banner format.

 

Side view of male technician examining fusebox with multimeter probe

 

Voltage switchboard with circuit breakers. Electrical background

 

Construction team characters such as painter, electrician, carpenter, plumber, engineer. Group of construction workers building a house and friendly smiling. Civil engineer, architect

 

Professional electrician concept with electric man in yellow hard hat with electrical household supplies, electric tools and equipments symbols on dark background for profession or industry design

 

Electrician portrait

 

set of electrician tools, a coil of wire and equipment in background

 

Tools for electrician and cables on grey metal surface

 

Electrician at work. Vector illustration.

 

Workman or electrician repairing an electrical cable with a pair of pliers to restore supply to the house, close up view of his hands in blue overalls on grey with copyspace

 

repair, renovation, electricity and people concept - close up of electrician hands with screwdriver fixing socket

 

Electric cable break. Copper electrical cable in multi-colored insulation with electric spark. Three-core cable on a dark background. Presentation Template

 

Cute Cartoon Electrician Connecting a Power Cord. Vector Illustration

 

Electrician working on electrical wall fixture - inserting the wires, closeup

 

Electrician With Apprentice Working In New Home

 

Electrician with electrical cable

 

electrician working on checking status step up transformer high voltage on transformer yard and solution problem to operate at green energy solar power plant

 

Electrician checking socket voltage with digital multimeter

 

Electrical equipment. Tester in the hands.  Background and texture

 

Young adult electrician builder engineer screwing equipment in fuse box

 

Set of electrician tools and blurred man at work on background

 

Sympathetic electrician, he will dress in work clothes and carrying different tools

 

Toolbox electrician. Electricians in hand holding box of tools and equipment for repair and maintenance. Concept of electrical  service center, workshop. Vector illustration, flat design.

 

Close-up Of Male Electrician Checking Fuse Box With Multimeter

 

building, renovation, technology, electricity and people concept - builder with screwdriver fixing socket indoors
building, renovation, technology, electricity and people concept – builder with screwdriver fixing socket indoors