Cùng ngắm nhìn 115.310 tấm ảnh tuyệt đẹp về các Dược Sĩ đang tư vấn thuốc cho bệnh nhân

Two pharmacist working in drugstore. Male and female pharmacists checking medicines inventory at hospital pharmacy.

–Xin gửi đến các bạn 115.310 hình ảnh về Dược Sĩ tại shutterstock.com , tất cả các hình ảnh đều có độ phân giải và kích thước cao tuyệt đối thích hợp cho bạn làm bìa quảng cáo, tạp chí ,hay là bất cứ gì bạn muốn , down ngay giá rẻ nhất nhé .
XEM CHI TIẾT >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa .
Bạn tham khảo thêm hình ảnh về dược sĩ tại đây  https://goo.gl/XMKfV7

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

Smiling attractive young redhead pharmacist handing over prescribed medicines to an elderly female patient, view over the clients shoulder of the pharmacist

 

Female pharmacist holding medicine bottle giving advice to customer in chemist shop or pharmacy

 

Pharmacist holding medicine box and capsule pack in pharmacy drugstore.

 

Smiling happy confident young woman pharmacist leaning on a desk in the pharmacy giving the camera a lovely big warm friendly smile

 

medicine, pharmaceutics, health care and people concept - happy pharmacist and senior man customer with drug and prescription at drugstore

 

Woman pharmacist holding prescription checking medicine in pharmacy (or drugstore

 

Beautiful young pharmacist selling medications to senior patient

 

Female and male pharmacists in pharmacy

 

Pharmacist in drugstore

 

Pharmacist and client at pharmacy

 

Female pharmacist

 

Pharmacist looking for a drug on shelf. Male pharmacist checking stock in an shelf. Medical staff working in hospital pharmacy.

 

Female pharmacist discusses prescription medication with senior customer at pharmacy

 

Smiling Asian female pharmacist working in chemist shop or pharmacy

 

medicine, pharmaceutics, health care and people concept - happy pharmacist and senior man customer with drug and prescription at drugstore

 

Young female pharmacist at work. Blurred shelves with pharmaceutical products on background

 

pharmacist in white coat holding containers with medication and smiling at camera

 

Pharmacist chemist woman standing in pharmacy - drugstore

 

Pharmacy blurred light tone with store drugs shelves interior background, Concept of pharmacist and chemist, middle east or transcontinental region centered on western asia.

 

Two pharmacist looking for critical medicinal drug. Male doctor holding a medicine with female standing by in pharmacy.

 

Closeup pharmacist hand holding medicine box in pharmacy drugstore.

 

Pharmacist writing on clipboard and holding medication in the pharmacy

 

Friendly smiling young female doctor pointing with finger.

 

Junior pharmacist writing on clipboard at the hospital pharmacy

 

Two pharmacists checking inventory at hospital pharmacy. Hospital staff stocktaking in drugstore.

 

Pharmacists holding medicine bottle and discussing prescription drug in a pharmacy or drugstore

 

Pharmacist holding medicine box and capsule pack in pharmacy drugstore.

 

Beautiful Asian female pharmacist or doctor explaining prescription medicine to a male customer in a pharmacy.

 

Customer giving a medical prescription to the pharmacist, treatment and healthcare concept

 

Photo of a professional pharmacist checking stock in an aisle of a local drugstore.

 

Young woman pharmacist with crossed arms on white background

 

medicine, pharmaceutics, health care and people concept - happy pharmacist giving drug to senior man customer and taking prescription at drugstore

 

Experienced pharmacist counseling female customer in modern pharmacy

 

Woman pharmacist holding prescription checking medicine in pharmacy - drugstore.

 

medicine, pharmaceutics, health care and people concept - happy pharmacist and senior man customer with drug and prescription at drugstore

 

Smiling pharmacist and indian pharmacy technician posing in drugstore

 

Junior pharmacist taking medicine from shelf in the pharmacy

 

Low-angle rear view of an experienced female pharmacist using a computer while managing the drug stock in a contemporary pharmacy with modern technology

 

Beautiful smiling Asian female pharmacist working in a pharmacy (or drugstore) with customer friendly attitude

 

Smiling attractive young female pharmacist promoting a product in a blank white box she is holding up in her hand in the pharmacy

 

Female pharmacist holding medicine bottle giving advice to customer in chemist shop or pharmacy - horizontal web banner with copy space on the left

 

Male customer at the pharmacy, he is giving to the smiling pharmacist a prescription, healthcare concept

 

Young pharmacist on white background

 

Young female pharmacist with clipboard on white background

 

Pharmacist talking with a customer at the pharmacy desk

 

continuous line drawing of doctor and patient talking about medication

 

Young pharmacist on white background

 

Three happy female pharmacists at work. looking at prescription, selective focus on last girl in row

 

Pharmacy vector infographic elements. Woman pharmacist shows medications on showcase. Pharmacy icons set.

 

pharmacist talking to female client while taking medicine of the shelf

 

Portrait American pharmacist at work

 

Smiling male pharmacist searching for reliable drug in pharmacy

 

Pharmacist filling prescription in pharmacy

 

Customer (patient) giving prescription to pharmacist in pharmacy

 

Male pharmacist near counter at work. Blurred shelves with pharmaceutical products on background

 

Male pharmacist helping his customers mother and little daughter with prescripted medications at the local drugstore assistance salesperson medical industry buyers purchase consumers offer

 

Pharmacist and client at pharmacy

 

Caucasian white pharmacist holding a prescription and writing notes. Pharmacist in medical gown standing behind the counter and reading a prescription. Vector cartoon illustration. Square layout.

 

medicine, pharmaceutics, health care and people concept - happy pharmacist giving drug to senior man customer and taking prescription at drugstore

 

Pharmacist giving prescriptions of medicine to customer in pharmacy

 

Pharmacist assisting the bottle of drug to customer in pharmacy

 

medicine, pharmacy, people, health care and pharmacology concept - smiling male pharmacist in white coat over drugstore background

 

Helpful pharmacist. Cheerful young woman pharmacist assisting her senior client at the drugstore health medicine healthcare vitality helpful specialist drugstore shopping concept

 

medicine, pharmaceutics, health care and people concept - pharmacist reading prescription and senior man at drugstore cash register

 

medicine, pharmacy, people, health care and pharmacology concept - happy young woman pharmacist over drugstore background

 

Pharmacist holding medicine box and capsule pack in pharmacy drugstore.

 

medicine, pharmaceutics, health care and people concept - happy pharmacist with tablet pc computer and senior man customer at drugstore

 

Pharmacist checking medicine in shelf at pharmacy

 

Smiling asian woman pharmacist in pharmacy (chemist shop or drugstore)

 

Pharmacist handing medication to customer

 

Successful small business owner. Cheerful senior pharmacist smiling to the camera while working at his drugstore profession doctor chemist pharmaceuticals medical health concept

 

medicine, pharmaceutics, health care and people concept - apothecary and senior man customer buying drug at drugstore

 

Pharmacist talking to customer in drug store, woman and man standing in front of shelves

 

Supplements and pills blister packs, close-up. Place to insert your text, blue background. Pharmacists and clinics.

 

Male customer at the pharmacy, he is giving a prescription to the pharmacist, healthcare concept

 

Customer (patient) giving prescription to pharmacist in pharmacy

 

Smiling pharmacist ready to assist in choosing at counter in pharmacy

 

Portrait of pharmacist standing with arms crossed in pharmacy

 

Pharmacist holding medicine box and capsule pack in pharmacy drugstore.

 

Smiling female pharmacist holding a pill, health care and prevention concept, hand close up

 

Female and male pharmacists in pharmacy

 

medicine, pharmaceutics, health care and people concept - happy pharmacist giving medications to senior man customer

 

Closeup hands of pharmacist man choosing medicines at pharmacy. Drug store.Medical image.

 

cheerful young asian pharmacist with medication smiling at camera in drugstore

 

Medicine, pharmaceutics, health care and people concept - Happy female pharmacist giving medications to senior male customer

 

Young pharmacist in a medical gown standing behind the counter in a pharmacy. Pharmacist working in a drugstore. Pharmacist working on a computer. Vector flat design illustration. Horizontal layout.

 

Payment in cash. Interior pharmacy or drugstore with male pharmacist at the counter. Medicine pills capsules bottles vitamins and tablets. vector illustration in flat style

 

Pharmacist holding a medicine packet and searching that product in the computer database, healthcare and technology concept

 

Portrait of a pharmacist.  In the background we can see to a customer served by another pharmacist

 

Doctor pharmacist presenting white background

 

Female pharmacist holding medicine bottle giving advice to customer in chemist shop or pharmacy

 

small business owner: portrait of a male pharmacist at pharmacy

 

Pharmacist making prescription record through computer in pharmacy

 

Pharmacist and client at pharmacy

 

Woman pharmacist helping a male customer dispensing his prescription medicine with a friendly smile

 

Pharmacist giving tablets to senior female customer

 

Pharmacist Giving Product To Female Customer In Pharmacy

 

Team of pharmacists looking at medicine at the hospital pharmacy
Team of pharmacists looking at medicine at the hospital pharmacy