Thư viện ảnh đẹp với khoảng 145,048 tấm ảnh về chủ đề vaccine , down ngay

injecting injection vaccine vaccination medicine flu man doctor insulin health drug influenza concept - stock image

 

 

– Xin giới thiệu đến các bạn 145,048 tấm ảnh về chủ đề vaccine trên shutterstock.com năm 2018, toàn bộ nội dung của bộ ảnh lần này là các hình ảnh về các loại vaccine, tiêm phòng cho bé, tiêm phòng cho phụ nữ mang thai….kích thước cực lớn, mời bạn cùng tham khảo .
XEM CHI TIẾT >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa .
Bạn có thể tham khảo thêm 145,048 tấm ảnh về chủ đề vaccine tại đây  https://goo.gl/Cq769C

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

Vaccination concept. Female doctor vaccinating cute little girl in clinic

 

Vaccines and syringes

 

Pediatrician makes vaccination to small boy

 

Doctor giving patient vaccine, flu or influenza shot or taking blood test with needle. Nurse with injection or syringe. Medicine, insulin or vaccination. Hospital office room.

 

Young woman pediatrician performs a vaccination of a little girl. The girl is holding a mascot.

 

Vaccination concept. Female doctor vaccinating young man

 

Hand holding syringe and vaccine.

 

Vaccine vial dose flu shot drug needle syringe,medical concept vaccination hypodermic injection treatment disease care hospital prevention immunization illness disease  baby child.blue background

 

A doctor or scientist in laboratory holding a syringe with liquid vaccines for children or older adults, or cure animal diseases. Concept:diseases,medical care,science, anesthesia,euthanasia,diabetes.

 

vaccine vaccination child baby doctor injection pediatrician injecting arm health immunization hand hospital needle syringe concept - stock image

 

Syringe, medical injection in hand, palm or fingers. Medicine plastic vaccination equipment with needle. Nurse or doctor. Liquid drug or narcotic. Health care in hospital.

 

Vaccination concept poster with text place. Vector medical illustration.

 

Doctor vaccinating baby

 

Close-up hands,nurses are vaccinations to patients using the syringe.Doctor vaccinating women in hospital.Are treated by the use of sterile injectable upper arm. injection,antibody,influenza vaccine

 

Doctor pediatrician injecting vaccine to cute african girl

 

Syringe and vaccine front of a laboratory scene

 

Close up of a Doctor making a vaccination in the shoulder of patient

 

injecting injection vaccine medicine flu

 

Medication drug needle syringe drug, medical Vaccine vial hypodermic injection treatment disease care in hospital and prevention illness. selective focus.

 

injecting injection vaccine vaccination medicine flu man doctor insulin health drug influenza concept - stock image

 

Medication drug needle syringe drug,medical Vaccine vial hypodermic injection treatment disease care in hospital and prevention illness.selective focus.

 

icon plastic medical syringe with needle and vial in flat style, concept of vaccination, injection. Isolated vector illustration

 

A selective focus at the end of syringe while needle was injected into deltoid muscle and using the cotton to stop bleeding while pulling the needle out

 

vaccination of children. An injection. Selective focus.

 

medicine, vaccination and healthcare concept - doctor with syringe doing injection of vaccine to male patient

 

little boy looking at his arm, while receiving vaccine

 

Vaccination concept. Female doctor vaccinating cute little boy in clinic, closeup

 

Vaccination concept. Male doctor vaccinating young woman

 

Hands with vaccine bottle

 

Medication drug needle syringe drug,medical Vaccine vial hypodermic injection treatment disease care in hospital and prevention illness. color full background selective focus.

 

Vaccination concept infographics. Poster children or kids fever and flu or sick that have received vaccine. health care cartoon character vector illustration.

 

doctor examining a child in a hospital

 

Vaccine.

 

Vaccination and health concept. Illustration of a syringe and anti bacteria sign. Medical immunization.

 

Hands in blue gloves are typing a yellow vaccine in a syringe. HPV vaccination concept. close-up, selective focus

 

Medicine bottle for injection. Medical glass vials and syringe for vaccination. liquid drug or vaccine for  treatment, flu in laboratory, hospital or pharmacy concept isolated on white background.

 

Doctor injecting vaccination in arm of asian little child girl,healthy and medical concept

 

Hands of doctor preparing for vaccination and blurred patient on background

 

Vaccination Campaign.Immunization: syringe with vaccine for immunization campaign. Vector image.

 

Doctor hand with syringe making vaccination of patient. Ampoule and syringe with medicament. Vaccination concept. Healthcare, hospital and medical diagnostics. Vector illustration in flat style

 

Vaccine

 

Female doctor makes a vaccination to a child

 

Vaccination concept. Female doctor vaccinating cute little girl in clinic

 

Vaccination. Abstract mash line and point syringe in hand origami on white background with an inscription. Starry sky or space, consisting of stars and the universe. Vector medicine illustration

 

Vaccination concept poster with text place.  Flat style vector illustration.

 

Little happy girl get an injection, vaccination

 

Syringe with blue vaccine, vial of medicine on green background. Vector illustration

 

Close up of doctor vaccinating young girl, Vaccination concept.

 

Icon plastic medical syringe with needle, drop and vial in flat style. Concept of vaccination, injection. Isolated vector illustration

 

Childhood vaccinations, chicken pox icon set

 

Vaccination

 

Vaccine

 

vaccine vaccination child baby doctor injection pediatrician injecting arm health immunization hand hospital needle syringe concept - stock image

 

Health care concept. Baby's vaccination at hospital

 

Caucasian white doctor woman giving a free flu vaccination shot to the arm of a male patient. Young happy smiling doctor vaccinating a hipster man against flu. Vector isolated cartoon illustration.

 

Syringe, medical injection in hand. Vaccination equipment with needle.

 

hand with vaccine bottle on blue filter

 

Nurse are vaccinations to patients using the syringe.Doctor vaccinating women in hospital.Are treated by the use of sterile injectable upper arm. Close up injection,antibody,influenza vaccine

 

African-american doctor woman giving a free flu vaccination shot to the arm of a caucasian male patient. Young happy smiling doctor vaccinating a man against flu. Vector isolated cartoon illustration.

 

injecting injection vaccine vaccination medicine flu man doctor insulin health drug influenza concept - stock image

 

Vaccination

 

Young woman pediatrician performs a vaccination of a little girl. The girl is holding a mascot.

 

Vaccination concept. Female doctor vaccinating cute little boy in clinic

 

Icon plastic medical syringe with needle and vial in flat style, concept of vaccination, injection. Isolated vector illustration

 

Doctor inject vaccine to patient.

 

Syringe, medical injection in hand, palm or fingers. Medicine plastic vaccination equipment with needle. Nurse or doctor. Liquid drug or narcotic. Health care in hospital.

 

macro photography of a syringe ready to put a vaccine

 

Close-up hands,nurses are vaccinations to patients using the syringe.Doctor vaccinating women in hospital.Are treated by the use of sterile injectable upper arm.influenza vaccine,Immunity,antibody,gp

 

icon plastic medical syringe with needle, drop and vial in flat style, concept of vaccination, injection. Isolated vector illustration.

 

pet vaccine icon

 

Doctor disinfects skin of patient before vaccination

 

Doctor vaccinating baby

 

Close-up hands,nurses are vaccinations to patients using the syringe.Doctor vaccinating women in hospital.Are treated by the use of sterile injectable upper arm.influenza vaccine,Immunity,antibody,gp

 

Kids and Vaccines. Vaccination. Flat design. Vector.

 

Vaccination against influenza vaccine

 

Doctor vaccinating cute baby in hospital

 

Vaccine healthcare concept. Image of strong happy healthy Asia kid girl smiling getting vaccination with doctor pediatrician's hand holding medical syringe in hospital with lens flare effect.

 

Doctor holds an injection vaccination the child

 

Close-up hands, nurses are vaccinations to  children using the syringe. Doctor vaccinating women in hospital. Are treated by the use of sterile injectable upper arm. injection

 

Syringe in doctor hand. Flu shot  vaccination. Injection syringe. Medicine healthcare concept. Vector illustration flat style design. Medical background. Treatment poster immunization.

 

Prophylactic HPV vaccination and anal cancer  in Thailand.

 

Doctor injecting vaccination in arm of asian little child girl,healthy and medical concept

 

Vaccination concept infographics. health and medical vector illustration.

 

Female doctor vaccinating a senior man

 

injecting injection vaccine vaccination medicine flu man doctor insulin health drug influenza concept - stock image

 

Get your flu shot. Doctor hand with syringe. Medicine and vaccination, bottle injection, vector illustration

 

injecting injection vaccine medicine flu

 

Syringe, medical injection, bottle, ampule in hand, palm or fingers. Medicine plastic vaccination equipment with needle. Nurse or doctor. Liquid drug or narcotic. Health care in hospital.

 

Vaccination.

 

Doctor vaccinating little girl on white background, closeup

 

Vaccine in vial with syringe

 

Doctor vaccinating cute baby in hospital

 

Vaccination concept poster in a flat style. A medical syringe and ampoules with a vaccine. Medical background dedicated to vaccinations for children and adults.

 

Veterinarian giving injection to dog in clinic

 

Close-up hands,nurses are vaccinations to patients using the syringe.Doctor vaccinating women in hospital.Are treated by the use of sterile injectable upper arm.influenza vaccine,Immunity,antibody,gp

 

Boy and vaccine syringe

 

Vaccine - a doctor giving  vaccination girl, health, prevention

 

a set of semi-realistic illustration banner concepts for the universal flu vaccine, Haemophilus influenza virus, vaccination and eradicating polio, poliomyelitis, OPV(oral polio vaccine).

 

Young pregnant woman receiving vaccination in clinic
Young pregnant woman receiving vaccination in clinic