5.019 hình ảnh đáng sợ về bệnh lao phổi, mời bạn cùng tham khảo và download

Pulmonary Tuberculosis ( TB ) : Chest x-ray show alveolar infiltration at both lung due to mycobacterium tuberculosis infection

– Mời bạn cùng tham khảo 5.019 hình ảnh về bệnh lao phổi , kích thước và độ phân giải cực lớn trên shutterstock.com . Rất thích hợp để bạn in ấn tờ quảng cáo, bìa báo, áp phích băng rôn trong ngành y tế ….
Mời bạn tham khảo và liên hệ download link chi tiết bên dưới nhé .

 XEM CHI TIẾT >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa .
Bạn có thể tham khảo thêm 5.019 hình ảnh về bệnh lao phổi tại đây https://goo.gl/D4yffG

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

 • Email: [email protected]
 • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
 • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

Healthy Lung and Smokers Lung. 3D rendering

 

World Tuberculosis Day Poster Or Banner Background.

 

World Tuberculosis Day Poster Or Banner Background.

 

Pulmonary Tuberculosis ( TB ) : Chest x-ray show alveolar infiltration at both lung due to mycobacterium tuberculosis infection

 

Tuberculosis vector infographic. Tuberculosis symptoms. Infographic elements.

 

show Micro-bacterium tuberculosis. (TB) ,Positive Acid fast bacilli. (AFB 3+) Specimen for sputum.

 

Mature man coughing because of flu.

 

Types of tuberculosis. Miliary and disseminated pulmonary tuberculosis. Infographics. Vector illustration on isolated background.

 

Makrophages engulfing tuberculosis bacteria in a pulmonary alveolus

 

The development of tuberculosis. Stage 1. Infographics. Vector illustration on isolated background

 

TB diagnostic methods. X-rays of light. Mantoux test. Examination of sputum. World Tuberculosis Day. Infographics. illustration on isolated background.

 

The development of tuberculosis. Stage 4. Infographics. illustration on isolated background.

 

The development of tuberculosis. Stage 3. Infographics. illustration on isolated background.

 

The development of tuberculosis. Stage 2. Infographics. illustration on isolated background.

 

The structure of tuberculous granulomas. Infographics. Vector illustration on isolated background.

 

Pulmonary Tuberculosis ( Chest X-ray of child : show patchy infiltration at right middle lung )

 

Tuberculosis is an infection caused by bacteria. infected person

 

Tuberculosis. Lung disease. Tubercle bacillus. Vector illustration on isolated background.

 

Pulmonary Tuberculosis . Chest X-ray : interstitial infiltration at left upper lung due to Mycobacterium Tuberculosis infection

 

Progression of pulmonary tuberculosis

 

"Pulmonary tuberculosis" Film chest x-ray show interstitial infiltration both lung due to mycobacterium tuberculosis infection

 

Portrait of young man coughing with fist

 

Chest x-ray film of patient with pulmonary tuberculosis, man.

 

Portrait of young woman coughing with fist

 

World tuberculosis day. Event for illness awareness.

 

Tuberculosis infographic Symptoms, Treatment. Line icons set. Vector signs for web graphics.

 

Lungs of infected person. Mycobacterium tuberculosis close-up. Tuberculosis bacteria danger

 

Detail of an x-ray of lungs on black background

 

World Tuberculosis Day Vector Illustration. Suitable for greeting card, poster and banner.

 

Pulmonary Tuberculosis ( TB ) : Chest x-ray show alveolar infiltration at both lung due to mycobacterium tuberculosis infection

 

Kid with cystic fibrosis lying in a hospital bed with oxygen mask and plush toy

 

World Tuberculosis Day awareness poster with illustration of lungs affected by the disease. Healthy respiratory system medical concept. Vector illustration.

 

Signs and symptoms of pulmonary tuberculosis. Active TB. Detailed vector Infographic. Human health.

 

Pulmonary tuberculosis . Human chest with x-ray show cavity at right upper lung and interstitial infiltrate both lung due to infection . Isolated background .

 

Tuberculosis concept in circle with thin line icons: infection in lungs, x-ray image, dry cough, pain in chest and shoulders, Mantoux test, weight loss. Vector illustration for banner, print media

 

World Tuberculosis Day Poster Or Banner Background.

 

Pulmonary Tuberculosis . Chest X-ray : interstitial infiltration at left upper lung due to Mycobacterium Tuberculosis infection

 

World Tuberculosis Day concept for greeting card, poster and banner.

 

Pulmonary Tuberculosis ( TB ) : Chest x-ray show alveolar infiltration at both lung due to mycobacterium tuberculosis infection

 

Tuberculosis round banner. Symptoms, Treatment. Line icons set. Vector signs for web graphics.

 

Pulmonary Tuberculosis . Film chest x-ray show interstitial infiltrate both lung due to Mycobacterium tuberculosis infection .

 

Lungs symbol. Breathing. Lunge exercise. Lung cancer (asthma, tuberculosis, pneumonia). Respiratory system. World Tuberculosis Day. World Pneumonia Day. Health care

 

Vector Illustration on the theme World Tuberculosis Day

 

Human Internal Organ Lungs. Low Poly technology design. White Gray color polygonal triangle connected dots. Health medicine icon background vector illustration

 

World Tuberculosis Day poster with lungs made of pills on white background. TB awareness sign. Medical solidarity day concept. Vector illustration.

 

Pulmonary Tuberculosis ( TB ) : Chest x-ray show alveolar infiltration at both lung due to mycobacterium tuberculosis infection

 

Fibrous-cavernous pulmonary tuberculosis, 3D illustration showing tuberculosis cavity in the lung

 

Tuberculosis concept with thin line icons: infection in lungs, x-ray image, dry cough, pain in chest and shoulders, Mantoux test, weight loss. Modern vector illustration for banner, web page template.

 

World Tuberculosis Day poster human lungs in hands blue background. TB awareness health care medicine center. Medical solidarity day concept low poly polygonal triangle line. Vector illustration.

 

Tuberculosis concept in half circle with thin line icons: infection in lungs, x-ray image, dry cough, pain in chest and shoulders, Mantoux test, weight loss. Vector illustration, web page template.

 

World Tuberculosis Day Poster Or Banner Background.

 

Fibrous-cavernous pulmonary tuberculosis, 3D illustration showing tuberculosis cavity in the lung

 

Lungs symbol. Breathing. Lunge exercise. Lung cancer (asthma, tuberculosis, pneumonia). Respiratory system. World Tuberculosis Day. World Pneumonia Day. Health care

 

Pulmonary Tuberculosis Collection . Chest X-ray show patchy infiltration , interstitial infiltration , alveolar infiltration , cavity , fibrosis at lung due to Mycobacterium tuberculosis infection .

 

Tuberculosis element infographics. Medical and healthcare. vector illustration.

 

Medicine stethoscope low poly lungs health care World Tuberculosis Day. Polygonal 3D model medical asthma science research doctor nurse equipment vector illustration

 

World Tuberculosis Day Vector Illustration. Suitable for greeting card, poster and banner.

 

Blurred Pulmonary Tuberculosis . Chest X-Ray : Right lung atelectasis and infiltration and effusion due to Mycobacterium Tuberculosis infection. Medical and healthcare concept.

 

Vector illustration of a Background for World Tuberculosis Day.

 

Lungs symbol. Breathing. Lunge exercise. Lung cancer (asthma, tuberculosis, pneumonia). Respiratory system. World Tuberculosis Day. World Pneumonia Day. Health care

 

Lungs symbol. Breathing. Lunge exercise. Lung cancer (asthma, tuberculosis, pneumonia). Respiratory system. World Tuberculosis Day. World Pneumonia Day. Health care

 

Tuberculosis thin line icons set: infection in lungs, x-ray image, dry cough, pain in chest and shoulders, Mantoux test, weight loss. Modern vector illustration.

 

Pulmonary Tuberculosis . Film chest x-ray show fibrosis , interstitial infiltration both lung due to Mycobacterium tuberculosis infection .

 

Fibrous-cavernous pulmonary tuberculosis, 3D illustration showing tuberculosis cavity in the lung

 

World Tuberculosis Day and x ray of pulmonary lung disease lung with stethoscope medical and document file.

 

Tuberculosis Symptoms, Treatment. Icons set. Vector signs for web graphics.

 

World Tuberculosis Day Poster Or Banner Background.

 

Symptoms of tuberculosis. World Tuberculosis Day. March 24. The structure of the lungs. Infographics. Vector illustration on isolated background

 

Pulmonary Tuberculosis . Film chest x-ray show fibrosis , interstitial infiltration both lung due to Mycobacterium tuberculosis infection .

 

World tuberculosis day card, vector illustration with cute cartoon pair of lungs.

 

Sputum culture process, Blurry and selective focus

 

World Tuberculosis Day concept

 

World Tuberculosis Day Vector Illustration. Suitable for greeting card, poster and banner.

 

Lungs symbol. Breathing. Lunge exercise. Lung cancer (asthma, tuberculosis, pneumonia). Respiratory system. World Tuberculosis Day. World Pneumonia Day. Health care

 

Tuberculosis element infographics, Medical and healthcare Infographic, tuberculosis,Tuberculosis vector infographic, set elements and symbols for design,vector illustration.tb,

 

Signs and symptoms of pulmonary tuberculosis. Active TB. Detailed vector Infographic. Human health.

 

Lungs operation puzzle concept: hands of surgeon with surgical instruments (tools) perform lungs surgery as a result of respiratory disease, pneumonia, tuberculosis, bronchitis, asthma, lung abscess

 

illustration of the lungs sick of a tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis

 

World Tuberculosis Day flyer template. Abstract anatomy organ. Lungs in 3D polygon style.

 

Asthma awareness frame poster with lungs filled with air bubbles on yellow background. Bronchial disease symbol. Medical template for pulmonary clinics and centers. Vector illustration.

 

The chest X ray of patient presented with chronic cough who is sicked by disseminated pulmonary tuberculosis from mycobacterium tuberculosis with the red infiltration

 

Lobar Pneumonia . Film chest x-ray show patchy infiltrate at right middle lung from Mycobacterium tuberculosis infection ( Pulmonary tuberculosis ) .

 

Epithelioids histiocytes view in microscopy criteria of tuberculosis.Chronic granulomatous inflammation.

 

Pulmonary Tuberculosis ( TB ) : Chest x-ray show alveolar infiltration at both lung due to mycobacterium tuberculosis infection

 

Vector illustration of a Background for World Tuberculosis Day.

 

a chest xray film of a patient with advanced pulmonary tuberculosis, infiltration at left upper lobe and large left pleural effusion

 

World Tuberculosis Day Header Or Banner Background.

 

StockVector Illustration on the theme World Tuberculosis Day

 

World tuberculosis day. Event for illness awareness.

 

Abstract illustration of lungs

 

Asthma awareness poster with lungs on bubble textured blue background. Bronchial disease symbol. Medical template for pulmonary clinics and centers. Vector illustration.

 

World Tuberculosis Day background. Abstract anatomy organ. Lungs in 3D polygon style.

 

World Tuberculosis Day Poster Or Banner Background Set.

 

Tuberculosis concept with thin line icons: infection in lungs, x-ray image, dry cough, pain in chest and shoulders, Mantoux test, weight loss. Modern vector illustration for banner, web page template.

 

Pulmonologist healthcare professional in hospital clinic. Portrait of female pulmonology specialist treating lung diseases - asthma, bronchitis, pneumonia, tuberculosis, emphysema and chest infection

 

Tuberculosis concept in circle with thin line icons: infection in lungs, x-ray image, dry cough, pain in chest and shoulders, Mantoux test, weight loss. Modern vector illustration for banner, web page

 

World Tuberculosis Day Poster Or Banner Background.

 

Tuberculosis round banner. Symptoms, Treatment. Line icons set. Signs for web graphics.