Nguồn ảnh chất lượng cao với 610 tấm về bệnh bướu cổ, mời bạn tham khảo và download

Thyroid disorder in men vector art illustration

 

– Tổng hợp 610 tấm ảnh về bệnh bướu cổ chất lượng cao trên istockphoto.com sẽ dược chúng tôi dưới thiệu bên dưới đây, chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ với độ phân giải và kích thước cao tuyệt đối của nó.
Rất thích hợp cho bộ sưu tập in ấn chuyên nghiệp của riêng bạn .
XEM CHI TIẾT >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . Bạn có thể tham khảo thêm  610 tấm ảnh về bệnh bướu cổ tại đây https://goo.gl/G9p733

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)
The Photo Of Goitre On Woman's Body Isolate On White Background, Windpipe, Concept with Healthcare And Medicine stock photo
Thyroid Cancer stock photo
Female doctor examining her patient stock photo
3D Render of normal thyroid glands and goiter in the human female body stock photo
Women thyroid gland control. Sore throat of a people isolated on white background. stock photo
Cancer of nasopharynx (vesicular nucleus Cell Carcinoma) under light microscopy stock photo
thyroid hormone deficiency stock photo

 

Anatomical model human thyroid gland closeup front isolated on white uniform background. Photos for thyroid image in endocrinology, diagnosis and treatment of diseases, hormonal levels in lab values stock photo
white backround Vector illustration of a goiter vector art illustration

white backround Vector illustration of a goiter vector art illustration
Thyroid gland disorder icon vector art illustration
Levothyroxine stock photo
Sore throat stock photo
Thyroid, word cloud concept vector art illustration
Female doctor examining her patient stock photo
Women thyroid gland control. Sore throat of a people isolated on white background. stock photo
Senior woman at doctor's office. stock photo
Doctor holds in hand, dressed in latex glove, anatomical model of human thyroid. Photos describing protection and care, diagnosis and treatment of thyroid gland by patient and doctor, nurse stock photo
Female doctor examining her pregnant patient. stock photo
Women with hand on her neck experiencing sore throat stock photo
Female with normal and enlarged thyroid gland vector art illustration
women with thyroid gland problem stock photo
Senior woman at doctor's office. stock photo
Struma Grad III stock photo
3D Render of thyroid glands in the human male body stock photo
Dogon Dancer with Goiter Mask stock photo
Endocrinology diagnosis Goitre. Figure of thyroid gland, result of laboratory analysis of blood, medical stethoscope and black pen lying near text inscriptions Goitre doctor workplace stock photo
Symptoms of hypothyroidism. Thyroid. Infographics. Vector illustration on isolated background. vector art illustration
Thyroid hormone test stock photo
Examining  patient stock photo
fishing rowboat in little port of Giovinazzo, Apulia (Southern Italy) stock photo
Thyroid hormone test stock photo
Female doctor checking thyroid gland stock photo
Biopsy of thyroid gland procedure. Doctor hold puncture needle in hand near anatomical 3D model of thyroid gland, ready to pierce its tissue. Concept photo for invasive diagnosis of thyroid disease stock photo

 

Fishing rowboat in little port of Giovinazzo, Apulia (South Italy) stock photo
Measurement of thyroid as definition of symptom or sign of disease, e.g. enlarged thyroid. Thyroid model wrapped by measuring tape. Visualization symptom  of enlargement with goitre iodine deficiency stock photo
Turkey stock photo
Female doctor examining her patient stock photo
Thyroid disorder in men vector art illustration
Graves Disease - Text in History of the Present Illness. 3D stock photo
Giovinazzo - Bari, Puglia (Apulia) Southern Italy. Old Town stock photo
Symptoms of hyperthyroidism in women vector art illustration
Fishing rowboat (gozzo) in little port of Giovinazzo, Bari stock photo
Anatomical model of thyroid gland, stethoscope and blood test results are on doctor table. Concept for the diagnosis or testing of thyroid diseases through thyroid blood tests and treatment disorders stock photo
Thyroid gland diagram vector art illustration
Thyroid hormone test stock photo
White hibiscus flower detail stock photo
Sore throat stock photo
Anatomy of thyroid gland vector art illustration
Goiter Surgery stock photo
Thyroid problems concept photo. 3D figure of thyroid gland is near word problem and set of medical equipment and medicines. Idea of problems with normal vital activity, hormone and function of gland stock photo
Turkey stock photo
Neck pain and tonsillitis stock photo
Father and Son stock photo
Thyroid hormone test stock photo