332 hình ảnh các mô hình ngôi nhà được làm bằng giấy của trẻ em, down ngay

Make your own toy house paper craft vector assembly model

 

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 332 hình ảnh ngôi nhà được làm bằng giấy của trẻ em 2018 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2018 ( ảnh new year 2018) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2017 trong số hơn 332 hình ảnh ngôi nhà được làm bằng giấy của trẻ em được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa  . Bạn có thể tham khảo thêm 332 hình ảnh các mô hình ngôi nhà được làm bằng giấy của trẻ em tại đây https://goo.gl/vmZVje

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)
The child makes a book with a bookmark mignon. The child bonded items paper products. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child makes a book with a bookmark mignon. The child bonded items paper products. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children. Craft for kids.
The child makes a book with a bookmark mignon. The child bonded items paper products. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child makes a book with a bookmark mignon. The child draws the details of paper products. Made with his own hands. Children's art project, a craft for children.
The child makes a book with a bookmark mignon. The child carves the details of paper products. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child makes a book with a bookmark mignon. The child draws the details of paper products. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child makes a book with a bookmark mignon. The child draws the details of paper products. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child holds a paper square and fold it corner. The child makes crafts out of paper lily. Paper napkins on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child makes the book bookmark cartoon character mignon. Glue, scissors, paper and autumn leaves on a wooden table. Copy space. Children's art project, a craft for children.
Young mother helping  two girls to make decoration for Xmas  at home
watercolor paint by a four year Old Child
Make your own toy house paper craft vector assembly model
Cute little girl make applique  glues colorful house, applying color paper using glue while doing arts and crafts in preschool or home. Idea for children's creativity, an art project made of paper.
Closse up child hand make applique  glues colorful house, applying color paper using glue while doing arts and crafts in preschool or home. Idea for children's creativity, art project made of paper
Cute little child make applique  glues colorful house, applying color paper using glue while doing arts and crafts in preschool or home. Idea for children's creativity, an art project made of paper.
Close up baby hand make applique, glues colorful house, applying a color paper using glue stick while doing arts and crafts in preschool or home.The idea for children's creativity, art project
Cute little girl make applique  glues colorful house, applying color paper using glue while doing arts and crafts in preschool or home. Idea for children's creativity, an art project made of paper.
The child makes a greeting card Christmas. Made with his own hands. Children's art project craft for kids. Craft for children.
Cute little girl make applique, glues colorful house, applying a color paper using glue stick while doing arts and crafts in preschool or home. The idea for children's creativity, art project.
The child makes a greeting card Christmas. Made with his own hands. Children's art project craft for kids. Craft for children. Copy space for your text.
The child makes a greeting card Christmas. Made with his own hands. Children's art project craft for kids. Craft for children.
Child draws items on a paper card. The child makes a postcard with ladybird. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
Paper art style of family enjoy fresh air in the park with baby to make first steps on grass, eco green city, flat-style vector illustration.
A house carved out of paper, with smoke from the leaves coming from the pipe, and a tree inside it
The child holds a paper strip square and fold it corner. The child makes crafts out of paper boat. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
Vector Decorative Wall Stickers For Your House's Interiors. (easy to make your own wall stickers)
two little children together in creativity of the house. Happy kid makes the robot from cardboard boxes. Children's creativity.
Cute little 5 years old girl writing with a miniature pencil over the crafted desk made with colored paper and match boxes, to create fun and easy with children, concept for preschool and kindergarten
The child holds a sheet of paper and fold it in half. The child makes a postcard with ladybird. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child makes decoration paper paper butterfly in a glass. Child cuts the paper of the product. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
child is sitting by the window on a sunny Christmas day and makes out with gifts in boxes wrapped in paper.dressed in knitted warm woolen clothes and a hat. Inside the house with a stylish interior.
Paper-cut people, house, wood
Paper-cut people, house, wood
Paper art style of family enjoy fresh air in the park with baby to make first steps on grass, eco green city, flat-style vector illustration.
Cute little 5 years old girl holding crafted sofa made with colored paper and match boxes, to create fun and easy with children, concept for preschool and kindergarten
Cute crafted mini desk made with colored paper and match boxes, to create fun and easy with children, concept for preschool and kindergarten
The child makes crafts out of paper boats. Greeting card for on Father's Day. Made with his own hands. Children's art project, a craft for children. Craft for kids.
The child holds a strip of paper and fold it in half ends. The child makes crafts out of paper ladybug. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
Child paper glued parts that I love winter. The child makes a greeting card with a snowman. Made with his own hands. Children's art project, a craft for children. Craft for kids.
The child holds a paper strip square and fold it corner. The child makes crafts out of paper boat. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child makes decoration. scissors, colored paper. art project, a craft for children
Cute little 5 years old girl holding crafted sofa made with colored paper and match boxes, to create fun and easy with children, concept for preschool and kindergarten
Cute little 5 years old girl playing with crafted sofa made with colored paper and match boxes, to create fun and easy with children, concept for preschool and kindergarten
Paper art style of family enjoy fresh air in the park with baby to make first steps on grass, eco green city, flat-style vector illustration.
The child makes decoration. scissors, colored paper. art project, a craft for children.
A child makes a Christmas wreath with a candle. Made by own hands. Children's art project for children. Craft for kids.
The boy makes a boat out of paper. The child is learning and doing origami.
The child makes decoration paper paper butterfly in a glass. Glue, scissors, colored paper and butterfly pattern on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
Christmas frame. The child makes paper fir tree. Children's art project, a craft for children. A copy of the pro
Christmas frame. The child makes paper fir tree. Children's art project, a craft for children. A copy of the pro
A child makes a Christmas wreath with a candle. Made by own hands. Children's art project for children. Craft for kids.
The child makes decoration. scissors, colored paper. art project, a craft for children.
A child makes a birthday card with Christmas presents. Made by own hands. Children's art project, craft for children. Craft for children.
The child makes the book bookmark cartoon character mignon. Glue, scissors, paper and autumn leaves on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child makes an inscription that I love spring in the spring children's greeting card paper bird and birdhouse. Made by hand. Children's Art Project, needlework.  ?rafts for children.
The child holds a piece of paper and glues the of the handicrafts. The child makes crafts out of paper ladybug. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child makes a paper Christmas tree, snow, fox and bunny. Children's art project, a craft for children. Copy space. Craft for kids.
Joyful father and son are making origami together at home. Boy is cutting paper by scissors while man is drawing shape
Portrait of creative boy cutting carton by scissors and smiling. His father is sleeping on sofa on background
The child makes decoration paper paper butterfly in a glass. Child paints paper part of the product. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child makes a greeting card Christmas. Made with his own hands. Children's art project craft for kids. Craft for children.
Child glues paper details on a postcard. The child makes a postcard with ladybird. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
Vector Decorative Wall Stickers For Your House's Interiors. (easy to make your own wall stickers)
Cute little 5 years old girl writing with a pencil near the crafted desk made with colored paper and match boxes, to create fun and easy with children, concept for preschool and kindergarten
Cute little 5 years old girl writing with a pencil near the crafted desk made with colored paper and match boxes, to create fun and easy with children, concept for preschool and kindergarten
Cute little 5 years old girl holding crafted sofa made with colored paper and match boxes, to create fun and easy with children, concept for preschool and kindergarten
Cute little 5 years old girl holding crafted sofa made with colored paper and match boxes, to create fun and easy with children, concept for preschool and kindergarten
Cute crafted mini desk made with colored paper and match boxes, to create fun and easy with children, concept for preschool and kindergarten
The boy makes a boat out of paper. The child is learning and doing origami.
The child makes a paper Christmas tree, snow, fox and bunny. Children's art project, a craft for children. Copy space.
The child makes decoration paper paper butterfly in a glass. Child paints paper part of the product. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child holds a paper square and fold it corner. The child makes crafts out of paper lily. Paper napkins on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child makes for a postcard butterfly hearts and Lollipop inscription that a faithful friend. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children. Crafts for kids.
The child makes a toy on the Christmas tree snowman paper. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's Art Project, hobbies, hand made, craft for children.
Christmas frame. The child makes paper fir tree. Children's art project, a craft for children. A copy of the pro
Paper art style of family enjoy fresh air in the park with baby to make first steps on grass, eco green city, flat-style vector illustration.
The child holds a piece of paper and glues the of the handicrafts. The child makes crafts out of paper ladybug. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
Christmas frame. The child makes paper fir tree. Scissors, paper on a wooden table. Made with his own hands. Children's art project, a craft for children. Craft for kids.
Portrait of adorable curly girl spends free time on bed, makes Christmas card for parents, writes wishes and draws pictures, has concentrated look, being obidient kid. New Year and children concept.
The child holds a paper strip square and fold him in half. The child makes crafts out of paper boat. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
Child sewing needle details paper snowflakes. The child makes a greeting card with a snowman. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child makes decoration. scissors, colored paper. art project, a craft for children.
A family of three in front of the house with a tree inside.
The word "family" in Russian and a house cut from paper, into children's hands. Isolated on white background
The child makes decoration. scissors, colored paper. art project, a craft for children.
Background with wood cut from paper
A family of three in front of the house with a tree inside.
The child makes a greeting card Christmas. Made with his own hands. Children's art project craft for kids. Craft for children.
Child paper glued details. The child makes a greeting card with a snowman. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
two little children together in creativity of the house. Happy kid makes the robot from cardboard boxes. Children's creativity.
The child glues the to the paper card details. The child makes a postcard butterfly hearts and Lollipop. Children's art project, a craft for children. Crafts for kids.
The child cut paper details snowman. The child makes a greeting card with a snowman. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children. Craft for kids.
The child makes a book with a bookmark mignon. The child carves the details of paper products. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children. Craft for kids.
The child holds a paper strip square and fold it corner. The child makes crafts out of paper boat. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.
The child makes a toy on the Christmas tree snowman paper. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's Art Project, hobbies, hand made, craft for children.
Children with mother doing decorations
The child makes a toy on the Christmas tree snowman paper. Space for your text. Children's Art Project, hobbies, hand made, craft for children.
The child makes decoration paper paper butterfly in a glass. Child cuts the paper of the product. Glue, paper, scissors on a wooden table. Children's art project, a craft for children.