715 hình ảnh về chủ đề nhãn mác hộp trà, ly trà lipton chất lượng cao, giá hấp dẫn nhất

Bangkok, Thailand - Aug. 11, 2014: Lipton Tea cup on table. The Lipton Brand was named after its founder Thomas Lipton.

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 715 hình ảnh về chủ đề nhãn mác hộp trà, ly trà lipton , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2018 ( ảnh new year 2018) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2017 trong số hơn 715 hình ảnh về chủ đề nhãn mác hộp trà, ly trà lipton được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . Bạn có thể tham khảo thêm 715 hình ảnh về chủ đề nhãn mác hộp trà, ly trà lipton tại đây https://goo.gl/rmhxLD

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

POZNAN, POLAND - NOV 4, 2016: Lipton Ice Tea is a soft drink brand sold by Lipton belonging to Unilever, a British-Dutch multinational consumer goods company.

 

Winneconne, WI - 8 February 2015:  Box of 100 Lipton Tea bag, serve either hot or cold.

 

Kelantan, Malaysia - August 21, 2017 : A varieties of tea on shelf for customer selection at Groceries department in Mydin Hypermarket in Kota Bharu. One of the largest hypermarket in Kota Bharu.

 

Melbourne,Australia-May 10,2015: Lipton tea bags on white. Lipton is a world famous brand of tea

 

BUCHAREST, ROMANIA - MAY 24, 2015. Bottle of Lipton Ice Tea Lemon. Lipton is a brand of ice tea produced by Unilever. Lipton is now the worldâ??s leading tea brand, sold in more than 150 countries.

 

NEW YORK CITY - JAN. 21, 2014:  Box of Lipton Tea with teabags and cup on white background. The Lipton Brand was named after its founder Thomas Lipton.

 

Woman walking in Lipton's tea estate road

 

Milan, Italy - February 19, 2017 - Lipton yellow label tea.

 

KHERSON, UKRAINE - NOVEMBER 05, 2014: &quot, illustrative editorial&quot, background.

 

Tea plantation in Sri Lanka

 

KRAKOW, POLAND - FEB 8, 2014: Studio shot packs of tea Lipton Yellow Label 100 tea bags, isolated on white. Lipton is a world famous brand of tea, founded 1890, named after its founder Thomas Lipton.

 

Bangkok, Thailand - July 16, 2016: Lipton Tea bags in the basket. Lipton is the famous brand in Tea industry and they select and blend tea from around the world.

 

ARAD, ROMANIA - October 16, 2012: Box of Lipton Forest Fruit Tea bags. Studio shot, isolated on white background.

 

Tea bags packed in a yellow box. Isolated on white background

 

overhead view of tea bags with strings and labels, on the wooden table

 

KRAKOW, POLAND - FEB 8, 2014: Studio shot packs of Lipton Yellow Label 100 tea bags, isolated on white. Lipton is a world famous brand of tea - founded 1890 and named after its founder Thomas Lipton.

 

POZNAN, POLAND - NOVEMBER 21, 2014: Lipton Yellow Label is a famous brand of tea produced by Lipton since 1890, now sold in over 150 countries worldwide by Anglo-Dutch multinational company Unilever

 

MOSCOW - Novenber 14, 2015: Box of Lipton Green Tea. Studio shot, isolated on white background.

 

Tea picker holding in her hands freshly picked tea leaves

 

NETHERLANDS - LEIDSCHENDAM - CIRCA OCTOBER 2015: Lipton yellow label tea.

 

KRAKOW, POLAND - FEB 8, 2014: Studio shot packs of tea Lipton in assortment isolated on white. Lipton is a world famous brand of tea - company founded 1890 and named after its founder Thomas Lipton.

 

KRAKOW, POLAND - FEB 8, 2014: Studio shot packs of tea Lipton in assortment isolated on white. Lipton is a world famous brand of tea - company founded 1890 and named after its founder Thomas Lipton.

 

KRAKOW, POLAND - FEB 8, 2014: Studio shot packs of tea Lipton in assortment isolated on white. Lipton is a world famous brand of tea - company founded 1890 and named after its founder Thomas Lipton.

 

KHERSON, UKRAINE - NOVEMBER 05, 2014: &quot, illustrative editorial&quot, background.

 

Cup of tea with teabag being pulled out isolated on white background.

 

Misty road on tea plantation in Sri Lanka

 

KWIDZYN, POLAND - MARCH 15, 2014: Lipton Ice Tea drink in a can isolated on white background.  Lipton Ice Tea is a brand sold by Lipton

 

KWIDZYN, POLAND - MARCH 11, 2014: Lipton Ice Tea drink in a can isolated on white background.  Lipton Ice Tea is a brand sold by Lipton

 

NUWARELIA, SRI LANKA - April 2 : Famous view on tea plantations from Lipton's Seat in Haputale, Sri Lanka on  April 2, 2014 in Nuwarelia, Sri Lanka

 

KWIDZYN, POLAND - MARCH 15, 2014: Can of Lipton Ice Tea drink on ice. Lipton Ice Tea is a brand sold by Lipton

 

IRVINE, CA - January 11, 2013: A 10 quart can of Lipton Iced Tea Mix Natural Lemon Flavor. Iced tea makes up about 85% of all tea consumed in the United States.

 

Famous green tea plantation landscape view from Lipton's Seat, Haputale

 

LONDON, UK - JANUARY 24, 2018: Aluminium can of Lipton ice tea with peach on white background

 

Red mug (cup) with blank teabag label, isolated on white, 3d illustration

 

3d render of tea bag

 

Berlin, Germany - May 8, 2018: Lipton tea in a row on supermarket shelf. Lipton is a British brand of tea, owned by the company Unilever. The Lipton ready-to-drink beverages are sold by Pepsi Lipton

 

black sea in a glass cup

 

LONDON, UK - JANUARY 24, 2018: Plastic bottle of Lipton green ice tea with lime and mint on white background

 

QUEZON CITY, PH - JULY 15: Lipton green tea sachet on July 15, 2018 in Quezon City, Philippines. Lipton brand name is a manufacturer of tea products.

 

QUEZON CITY, PH - JULY 15: Lipton yellow label tea on July 15, 2018 in Quezon City, Philippines. Lipton brand name is a manufacturer of tea products.

 

QUEZON CITY, PH - JULY 15: Lipton yellow label tea on July 15, 2018 in Quezon City, Philippines. Lipton brand name is a manufacturer of tea products.

 

LONDON, UK - JANUARY 24, 2018: Aluminium can of Lipton green ice tea on white background

 

LONDON, UK - JULY 28, 2018: Plastic bottle of Lipton ice tea with peach flavour on white background.

 

LONDON, UK - JULY 28, 2018: Plastic bottle of Lipton ice tea with mango flavour on white background.

 

KYIV, UKRAINE - MAY 29, 2018:Box of Lipton Green Tea . Lipton is a world famous brand of tea.

 

KYIV, UKRAINE - MAY 29, 2018:Box of Lipton Green Tea . Lipton is a world famous brand of tea.

 

KYIV, UKRAINE - MAY 29, 2018:Box of Lipton Green Tea . Lipton is a world famous brand of tea.

 

KYIV, UKRAINE - MAY 29, 2018:Box of Lipton Green Tea . Lipton is a world famous brand of tea.

 

KYIV, UKRAINE - MAY 29, 2018:Box of Lipton Green Tea . Lipton is a world famous brand of tea.

 

KYIV, UKRAINE - MAY 29, 2018:Box of Lipton Green Tea . Lipton is a world famous brand of tea.

 

KYIV, UKRAINE - MAY 29, 2018:Box of Lipton Green Tea . Lipton is a world famous brand of tea.

 

KYIV, UKRAINE - MAY 29, 2018:Box of Lipton Green Tea . Lipton is a world famous brand of tea.

 

KUALA LUMPUR, MALAYSIA - DECEMBER 22, 2017: Tea bags boxes from Lipton or Tetley are displayed in a supermarket shelf in Malaysia

 

Kota Kinabalu, Sabah- April 1, 2018: Pack of tea Lipton Yellow Label 20 tea bags with focus. Lipton is a world famous brand of tea, founded 1890, named after its founder Thomas Lipton.

 

POZNAN, POLAND - NOV 4, 2016: Lipton Ice Tea is a soft drink brand sold by Lipton belonging to Unilever, a British-Dutch multinational consumer goods company.

 

Liptons seat tea fields in Sri Lanka

 

Lipton´s seat tea fields in Sri Lanka

 

Kuala Lumpur, Malaysia- 05 February 2018; Lipton Lemon Ice Tea drink in a bottle isolated on white background. Lipton Lemon Ice Tea is a brand sold by Lipton.

 

Sri Lanka, Hatton, March 8, 2018: Female Tea picker at work in Lipton Plantation. Women collect tea plantation in the mountains. Pluck tea

 

Subang Jaya , Malaysia - 3rd February 2018 : Hand hold a box of LIPTON Decaffeinated Black Tea in the supermarket.

 

HAPUTALE, SRI LANKA – SEPTEMBER 01: Lipton Seat Viewpoint on September 01, 2017 in Haputale , Sri Lanka. This was a favorite look out point for Sir Thomas Lipton

 

Lodz, Poland, January 28, 2017: Lipton Ice Tea Peach drink is a brand sold by Lipton, winter, snow

 

Hand holding aluminium can of Lipton ice tea with peach on green plants background, July, 2018, Chiang mai, Thailand

 

LONDON, UK - JANUARY 24, 2018: Plastic bottle of Lipton green ice tea on white background

 

Milan, Italy - February 19, 2017 - Lipton yellow tea label tea.

 

Hand holding aluminium can of Lipton ice tea with peach on road background, July, 2018, Chiang mai, Thailand

 

Hand holding aluminium can of Lipton ice tea with peach on 7-11 shop background, July, 2018, Chiang mai, Thailand

 

aluminium can of Lipton ice tea with peach in top view on wood table background, July, 2018, Chiang mai, Thailand

 

Hand holding aluminium can of Lipton ice tea with peach on green plants background, July, 2018, Chiang mai, Thailand

 

MELAKA, MALAYSIA, NOVEMBER 23, 2018 : A package of Lipton tea display at market. Lipton is a most famous tea brand at Malaysia and the world

 

MELAKA, MALAYSIA, NOVEMBER 23, 2018 : A package of Lipton tea display at market. Lipton is a most famous tea brand at Malaysia and the world

 

Beautiful tea plantations in Sri Lanka. the way to Lipton's seat.

 

Hand holding aluminium can of Lipton ice tea with peach on river background, July, 2018, Chiang mai, Thailand

 

Hand holding aluminium can of Lipton ice tea with peach on road background, July, 2018, Chiang mai, Thailand

 

Bukit Tinggi - Klang , Malaysia - 4 April 2018 : Hand pick up a LIPTON plastic bottle drink flavor peach ice tea owned by the company Unilever on the shelves in supermarket. Mobile photoghpy.

 

Lipton lce Tea - Lemon, 320ml cans, produced by Suntory PepsiCo Beverages (Thailand) CO., LTD.

 

Subang Jaya, Malaysia - 22 July 2018 : LIPTON Tea box display for sell in the supermarket shelves.

 

Subang Jaya, Malaysia - 30 April 2018 : Various brand of premium tea and flavouring tea brand LIPTON/BOH on supermarket shelf. Tea are often consumed for their perceived health benefits.

 

Kota Kemuning, Malaysia - 28 May 2018 : Line or row a plastic bottle of LIPTON Ice Lemon Tea flavour display for sell in the supermarket.

 

LONDON, UK - JULY 28, 2018: Plastic bottle of Lipton ice tea with lemon flavour on white background.

 

LONDON, UK - JULY 28, 2018: Plastic bottle of Lipton ice tea with raspberry flavour on white background.

 

LONDON, UK - JULY 28, 2018: Plastic bottle of Lipton ice tea with green mint lime flavour on white background.

 

Klang , Malaysia - 30 May 2018 : Assorted of LIPTON Tea display for sell in the supermarket shelf.

 

HUETTENBERG, GERMANY- July 6, 2018: Aluminium cans of the Lipton Ice Tea isolated over white background.

 

Klang, Malaysia - 13 July 2018 : Variety of LIPTON plastic drink bottle's flavour ice lemon tea display for sell in the supermarket shelf.

 

Tea plantation in Liptons Seat, Sri Lanka.

 

Subang Jaya , Malaysia - 17th December 2017 : Hand holding a LIPTON yellow label tea packet in the supermarket.

 

Kuala Lumpur, Malaysia - July 16 2018: Lipton tea extra kaw

 

Sri Lanka, Hatton, March 8, 2018: Female Tea picker at work in Lipton Plantation. Women collect tea plantation in the mountains. Pluck tea

 

Chonburi, Thailand - July, 13 2018:Hand hold aluminium can of Lipton ice tea with lemon on black background.

 

HUETTENBERG, GERMANY- June 26, 2018: Three aluminium cans of the Lipton Ice Tea isolated over white background.

 

Kuala Lumpur, Malaysia- 05 February 2018; Lipton Lemon Ice Tea drink in a bottle isolated on white background. Lipton Lemon Ice Tea is a brand sold by Lipton.

 

Kuala Lumpur, Malaysia- 05 February 2018; Lipton Lemon Ice Tea drink in a bottle isolated on white background. Lipton Lemon Ice Tea is a brand sold by Lipton.

 

Kuala Lumpur, Malaysia- 05 February 2018; Lipton Lemon Ice Tea drink in a bottle isolated on white background. Lipton Lemon Ice Tea is a brand sold by Lipton.

 

Kuala Lumpur, Malaysia- 05 February 2018; Lipton Lemon Ice Tea drink in a bottle isolated on white background. Lipton Lemon Ice Tea is a brand sold by Lipton.

 

Kuala Lumpur, Malaysia- 05 February 2018; Lipton Lemon Ice Tea drink in a bottle isolated on white background. Lipton Lemon Ice Tea is a brand sold by Lipton.

 

Kuala Lumpur, Malaysia- 05 February 2018; Lipton Lemon Ice Tea drink in a bottle isolated on white background. Lipton Lemon Ice Tea is a brand sold by Lipton.

 

Kuala Lumpur, Malaysia- 05 February 2018; Lipton Lemon Ice Tea drink in a bottle isolated on white background. Lipton Lemon Ice Tea is a brand sold by Lipton.