8.887 tấm ảnh Thần Tài, chủ đề không thể thiếu trong dịp tết Nguyên Đán năm 2018

Chinese New Year and Spring Festival poster. Oriental paper lantern, zodiac rooster, golden coin, dragon, god of wealth, mandarin fruit, gold ingot boat, firework, folding fan and festive food

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 8.887 tấm ảnh về chủ đề Thần Tài trong dịp tết 2018 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2018 ( ảnh new year 2018) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2017 trong số hơn 8.887 tấm ảnh về chủ đề Thần Tài  được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa .  Bạn có thể tham khảo thêm 8.887 tấm ảnh về chủ đề Thần Tài trong dịp tết tại đây https://goo.gl/E9Rkrw

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

 • Email: [email protected]
 • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
 • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

Collection of Chinese God of Wealth. A variety of Chinese God of Wealth design. Translation: (left) Gong XI Fa Cai - Wishing you a properous new year, (right) Xin Nian Kuai Le - Happy New Year
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth & Chinese Zodiac monkey, Chinese wording meanings: Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous

Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth & Chinese Zodiac monkey, Chinese wording meanings: Happy Chinese New Year, Wealth & much prosperity
Vector illustration Chinese Character "God of Wealth". Happy New Year
Chinese God of Wealth. Chinese wording meanings: God of Wealth is coming! Wish you wealth and success! Happy New Year!
The Decorative statuette Smiling Buddha (Hotei) - Buddhist god of happiness, wealth and Lucky Isolated on white background
Chinese New Year God of wealth doodle
Chinese God of Wealth. Translation of Chinese text: God of Wealth is coming!
Chinese God of Wealth. Gold Falling. Translation of text: Wealth
God of wealth holding gold coin.isolated on white background
god of wealth holding a congratulations reel and gold ingot.isolated on white background
Chinese New Year! god of wealth make a greeting gesture
Chinese New Year! god of wealth share riches and prosperity.
God of wealth making a funny gesture to point.isolated on white background
god of wealth holding a megaphone with funny pose.isolated on white background
god of wealth holding a gold ingot and pen . isolated on white background
God of wealth holding a telescope . isolated on white background
Lakshmi - Hindu goddess, Goddess Lakshmi. Clay diya lamps lit with Goddess Lakshmi during Diwali Celebration. Greetings Card Design Indian Hindu Light Festival called Diwali
2018 Chinese New Year banner design. Cute cartoon wealth of god with speech bubble : wang & dogs with couplet of happy new year on landscape background. (year of the dog ; spring)
god of wealth holding congratulations reels.
Chinese New Year. Chinese God of Wealth and Chinese Zodiac Dog with scroll. Traditional Chinese Costume. The year of the dog.
god of wealth holding a gold ingot and pen . isolated on white background
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth with dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Cute cartoon chinese God of Wealth with dogs holding scroll isolated on white. 2018 chinese new year design elements. (translation: hat: wealth ; Good luck in year of dog).
Cute cartoon chinese God of Wealth and yuanbao (gold ingot) isolated on white. (translation: wealth)
financial series ,dollar concept
Vintage Chinese new year poster design with god of wealth, lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Cute cartoon chinese God of Wealth with dogs holding chinese scroll. (translation: hat: wealth ; Wish you good luck and everything goes well in the year of dog, 2018).
Chinese New Year god of wealth, riches and prosperity, with golden treasures and flower of lotus, vector illustration
Cute cartoon chinese God of Wealth holding puppy & scroll isolated on white. 2018 chinese new year elements. (translation: hat: wealth ; Wish you good luck & everything goes well in the year of dog).
Chinese New Year. Chinese God of Wealth and Chinese Zodiac Dog with scroll. Traditional Chinese Costume. The year of the dog. Translation : Happy New Year.
Vintage Chinese new year poster design with god of wealth, lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Chinese God of Wealth
Vintage Chinese new year poster design with god of wealth, lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
2018 Chinese New Year template. Cartoon god of wealth with dog and chinese scroll, gold ingot, cherry blossom tree. (caption: wishing you have a prosperity new year, 2018, year of the dog)
Philanthropy concept: Human hands save holding stack of golden coin with small tree on blurred nature background
Cute cartoon chinese kids & god of wealth in flat vector design. Chinese new year template design for red packet, label, tag, bookmark, greeting card or print. (translation: wealth)
Chinese gods of luck
Chinese New Year template design or copy space. Cartoon god of wealth with dogs, chinese scroll, lanterns, and cherry blossom tree. (speech bubble: Huat means prosperity)
Chinese God of Wealth and Little Pig. Chinese New Year. The year of the pig.
Cute cartoon chinese God of Wealth and dogs holding blank paper isolated on white. 2018 chinese new year design elements. (translation: wealth)
Cute cartoon chinese God of Wealth and yuanbao (gold ingot) isolated on white. (translation: wealth)
Cute cartoon dogs holding couplet & god of wealth in flat vector design. 2018 year of the dog template design for red packet, label, tag, bookmark, card or print. (translation: prosperity new year)
Chinese God of Wealth and Rooster.
Vintage Chinese new year poster design with god of wealth, lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Chinese new year illustration with lanterns, cartoon dogs and god of wealth holding blank paper with plum blossom trees as background. 2018 Chinese New Year copy space. (caption: Happy New Year)
Chinese New Year Design with Chinese children God of Wealth Holding A Banner (Simplified Chinese copies reads: Happy Chinese New Year
Chinese New Year greeting, Vector illustration. (Translation: bring in wealth and treasure)
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth with dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Cute cartoon chinese God of Wealth holding scroll. (translation: hat: wealth ; God of wealth is coming).
Chinese New Year Design with God of Wealth Holding Ingot and Gold Coin (Simplified Chinese copies on top are: Happy Chinese New Year - Wishing You Happiness and Wealth)
god of wealth (description: May you have a prosperous New Year)
Chinese God of Wealth. Chinese New Year 2018 greeting card. Vector illustration on white background. Hieroglyph on hat means prosperity.
Chinese God of Wealth. Translation of text: Prosperity
cash concept
Line Art Crown / Royal logo design inspiration
Vector Illustration of Chinese God of Wealth Worshiped Offering Sacrifices On Chinese New Year. The Chinese text means "Good Fortune". Doodle Style.
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth, chicken. Chinese character"Xing Nian Kuai Le" means Happy Chinese new year, "Jing Yu Man Tang" means Wealthy & best prosperous.
BEIJING, CHINA - JUN.24, 2012: Actor in Chinese traditional costume as the God of Wealth (Cai Shen) in Beijing, China. God of Wealth (Cai Shen) is invoked in Chinese New Year with Golden ingot on hand
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth with dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Ganesha figurine isolated on white. Ganesh Indian God of wealth and abundance, son of Shiva. Ganesha in Hinduism God of wisdom and prosperity.
God of Wealth (Caishen) is the Chinese god of prosperity worshipped in the Chinese folk religion and Taoism. Isolated on white background.
Chinese New Year or Spring Festival greeting banner set. Oriental dragon, zodiac dog animal and pagoda festive card with red paper lantern, coin and firework, gold ingot sycee, god of wealth and fan
Cute cartoon chinese God of Wealth isolated on white. (translation: wealth)
Chinese God of Wealth with pig nose. Chinese New Year. The year of the pig. Translation: God of Wealth is coming.
Vintage Chinese new year poster design with god of wealth, lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Chinese New Year greeting banner set. Red rooster, paper lantern, golden coin, dragon, mandarin fruit, god of wealth, fan, paper scroll, dumpling and gold ingot. Chinese New Year festive label set
2018 Chinese New Year template. Cartoon god of wealth holding gold ingot with dogs and chinese scroll, cherry blossom tree. (caption: wishing you have a prosperity new year, 2018, year of the dog)
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Vintage Chinese new year poster designwith Chinese God of Wealth, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth
Chinese God of Wealth and Little Pig. Chinese New Year. The year of the pig. Translation: Happy New Year.
Vector illustration. Lakshmi is the goddess of blessing, abundance, prosperity, wealth, luck and happiness.
Chinese New Year greeting card and oriental lunar calendar holiday banner set. Red paper lantern, dragon and zodiac dog, god of wealth, pagoda and gold ingot, lucky coin and firework poster design
Chinese New Year and Spring Festival poster. Oriental paper lantern, zodiac rooster, golden coin, dragon, god of wealth, mandarin fruit, gold ingot boat, firework, folding fan and festive food
Chinese God of Wealth and Chinese Zodiac monkey.
Chinese God of Wealth. The Chinese text in the image: "Gong Xi Fa Cai" means "May you have a prosperous New Year"
Happy New Year! Chinese God of Wealth. Translation: Good fortune.
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year.
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth, chicken. Chinese character"Xing Nian Kuai Le" means Happy Chinese new year, "Jing Yu Man Tang" means Wealthy & best prosperous.
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth with dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
2018, Cute cartoon chinese God of Wealth holding dog with yuan bao (gold ingot).(translation: hat: wealth ; wish you Gong Xi Fa Cai, good luck & have a prosperous new year)
Chinese God of Wealth. Chinese character - "Gong Xi Fa Cai" means - May prosperity be with you.
The God of Wealth of Chinese new year in graphic or paper cut style with Chinese text saying "The Gold of Wealth has arrived"
Vector Illustration of Chinese God of Wealth "Tsai Shen Yeh" Worshiped Offering Sacrifices On Chinese New Year. The Chinese text means "Good Fortune". Doodle Style.
Chinese God of Wealth and Little Pig. Chinese New Year. The year of the pig.
Chinese god of wealth and happiness on black background.
Chinese god of wealth and happiness on black background.
Chinese New Year Design with God of Wealth Holding Ingot and Gold Coin (Chinese copies on top are: Happy Chinese New Year - Wishing You Happiness and Wealth)
Chinese New Year infographic. Rooster zodiac symbol with holiday budget graph, world map with pie chart and info layout with cartoon red lantern, coin, dragon, god of wealth, mandarin, firework, fan
Illustration with Lakshmi the goddess of wealth, EPS 10 contains transparency.
Cute cartoon chinese God of Wealth holding chicken. (translation: hat: wealth ; wish you Gong Xi Fa Cai, good luck and have a prosperous new year).
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth. Chinese character "Gong Xi Fa Cai" means Wishing you prosperity and wealth, "Xing Nian Kuai Le" means Happy Chinese new year
Chinese God of Wealth and Rooster. Translation : Happy New Year.
Chinese gods of luck
Vector Illustration of Chinese God of Wealth Worshiped Offering Sacrifices On Chinese New Year. The Chinese text means "Good Fortune". Doodle Style.
Chinese God of Wealth with big sign
Chinese God of Wealth. Chinese wording meanings: God of Wealth is coming! Wish you wealth and success! Happy New Year!
Laughing buddha or Vastu Kubera Statue. He is the Lord of Wealth and the god-king of the semi-divine Yakshas in Hindu mythology.