Top 56 tấm ảnh được chọn lọc về chủ đề bữa cơm sum họp Gia Đình trong ngày tết

Cheerful family members talking at Chinese New Year celebration dinner. Scrolls wishing luck and wealth in the background

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 56 tấm ảnh về chủ đề bữa cơm sum họp trong ngày tết 2018 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2018 ( ảnh new year 2018) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2017 trong số hơn 56 tấm ảnh về chủ đề bữa cơm sum họp trong ngày tết được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa .  Bạn có thể tham khảo thêm 56 tấm ảnh được chọn lọc về chủ đề bữa cơm sum họp Gia Đình trong ngày tết tại đây https://goo.gl/HDn5o5

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

 

Smiling housewife bringing main dish to the Tet dinner; couplets with best wishes for the upcoming year in the background

 

Vietnamese teenage boy taking selfie with his family at Tet celebration dinner. Scrolls wishing luck and wealth in the background

 

Happy big Vietnamese family having Tet celebration dinner. Scrolls wishing luck and wealth in the background

 

Family celebrating Chinese spring festival at home; couplets with best wishes for the upcoming year in the background

 

Smiling woman serving family dinner for Tet celebration; couplets with best wishes for coming year in the background

 

Happy Vietnamese family celebrating Tet at home; couplets with best wishes for the upcoming year in the background

 

Asian couple giving present for Tet to grandfather

 

SAIGON / VIETNAM, 13 FEB 2018 - Traditional Vietnamese Food in Tet Holidays, Cheerful family members talking at Lunar New Year celebration lunch.

 

Vietnamese family chatting and eating at Tet celebration; couplets with best wishes for coming year in the background

 

Happy Vietnamese family having dinner for Tet celebration; couplets with best wishes for coming year in the background

 

Big Asian family enjoying traditional food for Tet celebration

 

Family reunion dinner for Tet celebration at home; couplets with best wishes for coming year in the background

 

Woman bringing main dish to dinner table for Tet celebration; couplets with best wishes for coming year in the background

 

Happy senior man receiving Tet present from his daughter and her husband

 

Big Vietnamese family gathered at Tet table; couplets with best wishes for coming year in the background

 

SAIGON / VIETNAM, 13 FEB 2018 - Traditional Vietnamese Food in Tet Holidays, Cheerful family members talking at Lunar New Year celebration lunch.

 

Big Asian family enjoying big dinner for New Year celebration. Scrolls wishing luck and wealth in the background

 

Asian family enjoying Tet celebration at home

 

Vietnamese happy big family celebrating Tet together; couplets with best wishes for coming year in the background

 

Smiling woman bringing main dish to the Tet family dinner. Scrolls wishing luck and wealth in the background

 

Pretty Asian woman taking photos of food at Chinese New Year celebration. Scrolls wishing luck and wealth in the background

 

Family eating various traditional dishes at Tet celebration. Scrolls wishing luck and wealth in the background

 

Asian family eating at big table for New Year celebration; couplets with best wishes for coming year in the background

 

Young couple preparing table for spring festival celebration

 

Happy Vietnamese little girl enjoying New Year dinner with family; couplets with best wishes for coming year in the background

 

Family members taking spring rolls from dish at Tet celebration; couplets with best wishes for coming year in the background

 

Happy senior Vietnamese couple at home decorated for tet celebration; couplets with best wishes for the upcoming year in the background

 

Family enjoying talk and good food at Chinese New Year celebration. Scrolls wishing luck and wealth in the background

 

SAIGON / VIETNAM, 13 FEB 2018 - Traditional Vietnamese Food in Tet Holidays, Cheerful family members talking at Lunar New Year celebration lunch.

 

Happy Vietnamese family toasting with glasses of juice. Scrolls wishing luck and wealth in the background

 

Happy Vietnamese family at the table celebrating Tet

 

Costa Mesa, California - February 17, 2018 – Annual TET festival celebrating Chinese lunar New Year. Year of the Dog. Vietnamese barbeque featuring meat, seafood, squid, and lobster served for lunch

 

Costa Mesa, California - February 17, 2018 – Annual TET festival celebrating Chinese lunar New Year. Year of the Dog. Vietnamese barbeque featuring meat, seafood, squid, and lobster served for lunch

 

Costa Mesa, California - February 17, 2018 – Annual TET festival celebrating Chinese lunar New Year. Year of the Dog. Vietnamese barbeque featuring meat, seafood, squid, and lobster served for lunch

 

Flat lay image of accessories Chinese new year and Lunar new year festival concept background

 

Smiling boy sitting at dinner table for Vietnamese New Year celebration; couplets with best wishes for coming year in the background

 

Senior Asian couple decorating apricot tree for celebration

 

SAIGON / VIETNAM, 13 FEB 2018 - Traditional Vietnamese Food in Tet Holidays, Cheerful family members talking at Lunar New Year celebration lunch.

 

Senior couple waiting for their children and grandchildren for Chinese New Year dinner. Scrolls wishing luck and wealth in the background

 

HO CHI MINH, VIETNAM - FEB 17, 2015: An unidentified woman selling flowers and kumquat trees for Tet has dinner. She sits behind blossoming apricot trees - main symbol of Tet in Southern Vietnam.

 

Smiling young couple in traditional dresses holding lucky money envelopes

 

Happy young couple putting food and apricot branches on holiday dinner table

 

Top view of a traditional food in Vietnam call Banh Gio or pyramid shaped. Make from rice flour dumpling filled with pork , shallot and mushrooms , wrapped in banana leaf. Delicious street food.

 

Top view of a traditional food in Vietnam call Banh Gio or pyramid shaped. Make from rice flour dumpling filled with pork , shallot and mushrooms , wrapped in banana leaf. Delicious street food.

 

Top view of a traditional food in Vietnam call Banh Gio or pyramid shaped. Make from rice flour dumpling filled with pork , shallot and mushrooms , wrapped in banana leaf. Delicious street food.

 

Top view of a traditional food in Vietnam call Banh Gio or pyramid shaped. Make from rice flour dumpling filled with pork , shallot and mushrooms , wrapped in banana leaf. Delicious street food.

 

Top view of a traditional food in Vietnam call Banh Gio or pyramid shaped. Make from rice flour dumpling filled with pork , shallot and mushrooms , wrapped in banana leaf. Delicious street food.

 

Top view of a traditional food in Vietnam call Banh Gio or pyramid shaped. Make from rice flour dumpling filled with pork , shallot and mushrooms , wrapped in banana leaf. Delicious street food.

 

Top view of a traditional food in Vietnam call Banh Gio or pyramid shaped. Make from rice flour dumpling filled with pork , shallot and mushrooms , wrapped in banana leaf. Delicious street food.

 

Top view of a traditional food in Vietnam call Banh Gio or pyramid shaped. Make from rice flour dumpling filled with pork , shallot and mushrooms , wrapped in banana leaf. Delicious street food.

 

Top view of a traditional food in Vietnam call Banh Gio or pyramid shaped. Make from rice flour dumpling filled with pork , shallot and mushrooms , wrapped in banana leaf. Delicious street food.

 

Top view of a traditional food in Vietnam call Banh Gio or pyramid shaped. Make from rice flour dumpling filled with pork , shallot and mushrooms , wrapped in banana leaf. Delicious street food.

 

Top view of a traditional food in Vietnam call Banh Gio or pyramid shaped. Make from rice flour dumpling filled with pork , shallot and mushrooms , wrapped in banana leaf. Delicious street food.

 

New Year offerings to the gods on the altar of a small sea temple