1.643 file vector về chủ đề múa lân chất lượng cao, kích thước và độ phân giải cao tuyệt đối

Vintage Chinese new year poster design with lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.

 

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 1.643 file vector về chủ đề múa lân 2018 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2018 ( ảnh new year 2018) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2017 trong số hơn 1.643 file vector về chủ đề múa lân 2018 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa .
Bạn có thể tham khảo thêm 1.643 file vector về chủ đề múa lân tại đây https://goo.gl/zSjfcP

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

Chinese New Year Lion dance head

 

Vector illustration - Chinese New Year, Lion Dance

 

Vintage Chinese new year poster design with chinese lion dance, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth.

 

Happy Chinese New Year isolated on a white background

 

Chinese New Year card with plum blossom and lion dance in traditional chinese background

 

Happy Chinese New Year happy family greeting in front of Chinese style house set two. Big translation: Happy Chinese New Year, small translation: prosperity

 

Chinese new year greeting card. Chinese wording translation: Happy new year.

 

Chinese New Year cards and banners collection

 

Chinese new year greeting card /Lion Dance

 

Chinese new year/Lion Dance

 

Vintage Chinese new year poster design with Chinese lion dance, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth.

 

Chinese Lunar New Year Lion Dance Fight isolated on white background, happy dancer in china traditional costume holding colorful dragon mask on parade or carnival, cartoon style vector illustration

 

Vintage Chinese new year poster design with Chinese lion dance & dog character, Chinese wording meanings: Welcome New Year Spring, Wishing you prosperity and wealth, happy Chinese new year.

 

Happy Chinese new year card is Chinese word mean Happiness in folding fan and gold Lion dance

 

Cartoon Chinese people

 

Vintage Chinese new year poster design with lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.

 

Monkey Chinese New Year Card

 

twin chinese lion dance background and blessing word, vector illustration

 

Chinese new year 2017 design of lion dance. Chinese words is a greetings means "happy new year"

 

Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth & Chinese Zodiac monkey, Chinese wording meanings: Happy Chinese New Year, Wealth & much prosperity

 

Seamless Doodle Chinese New Year  pattern background,Chinese word "Happy new year" "Congratulation" "Spring" "Blessing"

 

Chinese Lunar New Year Lion Dance Fight

 

Red paper cut china lion dance by chinese kids boy vector art design

 

Vintage Chinese new year poster design with Chinese lion dance, Chinese wording meanings: Welcome New Year Spring, Wishing you prosperity and wealth, happy Chinese new year.

 

Chinese new year greeting card /Lion Dance

 

A Chinese new year celebration called Lion Dance

 

Chinese New Year Monkey Year Vector Set

 

Chinese New Year Lion Dancing concepts - freehand drawing vector Illustration

 

A vector illustration of Chinese New Year Icons and Cliparts

 

Happy Chinese New Year celebration with two cute lion dance. big translation: Happy Chinese New Year, small translation: prosperity

 

vector chinese new year lion dance with sparkling firecrackers

 

Chinese New Year decoration design elements with labels and icons.

 

Chinese new year background. The chinese character "Gong Xi Fa Cai" means -May Prosperity Be With You.

 

A vector illustration of kids celebrating Chinese New Year

 

Two kids playing Chinese Lion dancing

 

Lion dance red packet/ Chinese New Year elements/ Chinese New Year Lion dance head mask/ Year of rooster 2017/Translation: wishing you prosperity, happy new year and chicken & fortune in english

 

Traditional Chinese lion dance festival background.

 

chinese lunar new year design vector/illustration with chinese character that reads wishing you prosperity

 

Vector illustration - Chinese New Year, Lion Dance

 

Set of Chinese new year card. Chinese wording translation: blessing, full, spring and prosperous.

 

Chinese New Year 2018 design elements. Vector lion dance with dog. Chinese Translation: Prosperity & good fortune year of the dog. Vector illustration.

 

Chinese New Year Lion Dance

 

lion dance flat design long shadow vector/illustration

 

lion head/lion dance head vector/illustration chinese character that reads wishing you prosperity

 

Kids playing lion dance

 

Chinese New Year celebration with lion dance and happy children.

 

Vintage chinese new year lion dance

 

Vintage Chinese new year poster design. Chinese character "Gong Xi Fa Cai" means Wishing you prosperity and wealth, "Xing Nian Kuai Le" means Happy Chinese new year,

 

Chinese New Year poster, Happy New Year in Chinese word on spring couplet coming out from Lion dance mouth in paper art style

 

Chinese New Year Icons

 

Chinese New Year Frame with Lion Dancing

 

Set of Chinese new year card. Chinese wording translation - Left: Everything is going very smoothly, Spring (small wording). Middle: Happy new year. Right: Blessing.

 

Illustration of a Dragon Dance Costume for Chinese New Year

 

Chinese New Year Lion dance head

 

Vintage Chinese new year poster design with chinese lion dance, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.

 

Boys With Lion Dancing, Traditional Celebration, China, Happy Chinese New Year

 

Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth & lion dance, Chinese wording meanings: Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.

 

Chinese New Year Lion Dance

 

Boy With Lion Dancing Circle Frame, Traditional Celebration, China, Happy Chinese New Year

 

Lion Dance Chinese New Year Design. Chinese Text on congratulation reel "Gong Xi Fa Cai" means - May prosperity be with you.

 

Chinese Lunar New Year Lion Dance Fight

 

Chinese New Year card with sparkling firecrackers and lion dance

 

Chinese New Year Lion Dancing pattern - freehand drawing vector Illustration

 

Vector Ink Painting of Chinese Lion Dance. Translation of Chinese Text: The Consciousness of Lion

 

chinese new year of the dog calendar 2018 greetings template vector/illustration with chinese words that mean 'wishing you prosperity'

 

Illustration of Lion and Dragon Dance Costumes for Chinese New Year

 

Chinese New Year Lion

 

Traditional Lion Dance performance for celebration of the Chinese New Year coming

 

Vintage Chinese new year poster design with god of wealth, lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.

 

Happy Chinese New Year  with Lion dance

 

Chinese Lunar New Year Lion Dance Fight isolated on white background, happy dancer in china traditional costume holding colorful dragon mask on parade or carnival, cartoon style vector illustration

 

Vintage Chinese new year poster design with Chinese lion dance, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.

 

Vector Ink Painting of Chinese Lion Dance

 

Chinese New Year 2016 Monkey Couple Character - Lion Dance

 

chinese calendar/ chinese new year of the dog invitation card template vector/illustration with chinese words that mean 'wishing you prosperity', 'blessing'

 

Cartoon Chinese lion head

 

Happy Chinese New Year Red Poster with lion dance head and prosperity label. Translation, prosperity

 

Chinese New Year flat icon with long shadow,The dragon and, line icon

 

set of chinese lion head graphic vector

 

Chinese New Year 2018 design elements. Vector lion dance with dog. Chinese Translation: Prosperity & good fortune year of the dog. Vector illustration.

 

Happy chinese new year card with  gold china lion dance by chinese kids boy and firework vector design (Chinese word mean Good Fortune)

 

Chinese New Year icons set,Chinese word "Happy new year" "Congratulatio n" "Spring" "Blessing" ;

 

Illustration Chinese New Year 2018

 

Chinese new year lion dance. Translation of Chinese Calligraphy:May Prosperity Be With You & Get Lucky Coming Year. Translation of Stamps: Good Luck

 

Chinese new year 2018. Lion Dance in China Town background. Happy Chinese New Year 2018

 

Chinese New Year icons - silhouette

 

Vector illustration - Chinese New Year Icon set

 

Vintage Chinese new year poster design with Chinese lion dance, Chinese wording meanings: Happy Chinese new year, Wishing you prosperity and wealth.

 

chinese lunar new year lion dance in chinese village with chinese character that reads wishing you a prosperous new year vector/illustration

 

Chinese New Year Lion dance head carnival mask/ Year of rooster 2018/ Chinese character is Happy New Year.

 

Chinese New Year 2018 design elements. Vector Lion Dance with dog. Chinese Translation: Prosperity & wealth.

 

Oriental Happy Chinese New Year Element Vector Design

 

Vintage Chinese new year poster design with Chinese lion dance, chicken. Chinese character "Gong Xi Fa Cai" means Wishing you prosperity and wealth, "Xing Nian Kuai Le" means Happy Chinese new year

 

A vector illustration of a Chinese boy dancing a Lion dance

 

Vintage Chinese new year poster design with lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.

 

Vintage Chinese new year poster design with Chinese lion dance, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year.

 

Two Chinese kids playing the Northern and the Southern Lion Dances

 

Chinese New Year flat icon with long shadow,eps10,The dragon and lion dancing head

 

Chinese New Year Lion dance head
Chinese New Year Lion dance h