158 tấm ảnh tuyệt đẹp về Quy Nhơn (Bình Định) ,kích thước lớn ,tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

Eo Gio beach in Quy Nhon city, Binh Dinh province, Vietnam

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 158 tấm ảnh về Quy Nhơn  2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 158 tấm ảnh về Quy Nhơn 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 158 tấm ảnh về Quy Nhơn tại đây https://goo.gl/BqRrIy

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

Beach in Quy Nhon city, Binh Dinh province, Vietnam

 

Quy Nhon beach in Binh Dinh province, Vietnam

 

Beautiful island beach

 

Beautiful island 2

 

Long exposure of sea and stones, beautiful sunrise in Quy Nhon city, Vietnam

 

A rural village near the river in Quy Nhon city, Binh Dinh, Vietnam

 

Ky Co beautiful island

 

Beach in Quy Nhon city, Binh Dinh province, Vietnam

 

Banh It Tower, Quy Nhon, Vietnam

 

Aerial view of Quy Nhon beach with curved shore line in Binh Dinh province, Vietnam

 

The ancient Thap Doi Cham Tower in Quy Nhon, Vietnam

 

7 JULY 2011 - QUY NHON, VIETNAM - A Nha Rong house found in the highlands, on 7 July 2011, near Quy Nhon, Vietnam

 

Beach in Quy Nhon city, Binh Dinh province, Vietnam

 

Beach in Quy Nhon city, Binh Dinh province, Vietnam

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - Fishing boats moored off the shore, on 25 April 2010, at Quy Nhon, Vietnam.

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - Fishing boats moored off the shore, on 24 April 2010, at Quy Nhon, Vietnam.

 

QUY NHON, VIET NAM- AUG 23: Han Mac Tu, a fomous Vietnamese poet, short life artist, his grave at Genh Rang tourist area, poem in calligraphy on wooden background, Quynhon, Vietnam, Aug 23, 2015

 

Eo Gio beach in Quy Nhon city, Binh Dinh province, Vietnam

 

 Eo-Gio bay

 

CIRCA JULY 2011 - QUY NHON, VIETNAM - Boys ride a basket boat into the beach, 6 July 2011, in Quy Nhon, Vietnam

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - A farmer drives his oxen to plough a cleared rice field, on 25 April 2010, in Quy Nhon, Vietnam.

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - A farmer drives his oxen to plough a cleared rice field, on 25 April 2010, in Quy Nhon, Vietnam.

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - A woman carries fish baskets by the shore, on 24 April 2010, at Quy Nhon, Vietnam.

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - Fishing nets standing at rest off the shore, on 25 April 2010, at Quy Nhon, Vietnam.

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - A farmer drives cattle across open land, on 25 April 2010, in Quy Nhon, Vietnam.

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - Fishing nets standing at rest off the shore, on 25 April 2010, at Quy Nhon, Vietnam.

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - A woman farmer gathers hay in a field, on 25 April 2010, in Quy Nhon, Vietnam.

 

CIRCA APRIL 2011 - QUY NHON, VIETNAM - Women trade seafood at the beach, on 3 April 2011, in Quy Nhon, Vietnam

 

CIRCA JULY 2011 - QUY NHON, VIETNAM - A Buddhist goddess statue in the Long Khanh Pagoda, on 6 July 2011, in Quy Nhon, Vietnam

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - A farmer drives his oxen to plough a cleared rice field, on 25 April 2010, in Quy Nhon, Vietnam.

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - A farmer tosses rice seeds on a cleared rice field, on 25 April 2010, in Quy Nhon, Vietnam.

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - Fishing nets standing at rest off the shore, on 25 April 2010, at Quy Nhon, Vietnam.

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - Fishing nets standing at rest off the shore, on 25 April 2010, at Quy Nhon, Vietnam.

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - Fishing boats moored off the shore, on 24 April 2010, at Quy Nhon, Vietnam.

 

CIRCA APRIL 2010 - QUY NHON, VIETNAM - An ancient family tomb amongst rice fields, on 25 April 2010, in Quy Nhon, Vietnam.

 

QUY NHON, VIET NAM, JUNE 18: Three woodworker try to pull cumbersome machine to split section of a tree trunk into plank at sawmill. June 18, 2012

 

QUY NHON, VIET NAM, JUNE 18: Three woodworker try to pull cumbersome machine to split section of a tree trunk into plank at sawmill. June 18, 2012

 

Early morning on the beach with traditional boats in Ninh Thuan, Vietnam

 

Aerial view of Quy Nhon beach with curved shore line in Binh Dinh province, Vietnam

 

Quy Nhon Beach - Vietnam

 

Quy Nhon Beach - Vietnam

 

Boat windows, Quy Nhon, Vietnam

 

Boat windows, Quy Nhon, Vietnam

 

Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam - August 28, 2016: panorama of Eo Gio beach in the city of Qui Nhon is a favorite tourist destination of many tourists

 

Quy Nhon beach in Binh Dinh province, Vietnam

 

Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam - August 28, 2016: panorama of Eo Gio beach in the city of Qui Nhon is a favorite tourist destination of many tourists

 

Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam - August 28, 2016: Eo Gio beach in the city of Qui Nhon is the tourist attractions preferred of many tourists

 

Aerial view of Quy Nhon beach with curved shore line in Binh Dinh province, Vietnam

 

Long exposure of sea and stones, beautiful sunrise in Quy Nhon city, Vietnam

 

Long exposure of sea and stones, beautiful sunrise in Quy Nhon city, Vietnam

 

Long exposure of sea and stones, beautiful sunrise in Quy Nhon city, Vietnam

 

Long exposure of sea and stones, beautiful sunrise in Quy Nhon city, Vietnam

 

Long exposure of sea and stones, beautiful sunrise in Quy Nhon city, Vietnam

 

Long exposure of sea and stones, beautiful sunrise in Quy Nhon city, Vietnam

 

Long exposure of sea and stones, beautiful sunrise in Quy Nhon city, Vietnam

 

Quynhon, Vietnam - Apr 1,2016: Aerial view of Quy Nhon beach with curved shore line in Binh Dinh province, Vietnam.

 

Reclamation project at Quy Nhon, Binh Dinh, Viet Nam, fill up sand on water to make construction plan, try to change nature for human profit, fill soil at seaside

 

Quy Nhon, Vietnam - Apr 20, 2016: Fisherman family relax on the beach and watching fishing boat returning to the harbor at sunset in the end of the day.

 

Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam - August 28, 2016: Eo Gio beach in the city of Qui Nhon is the tourist attractions preferred of many tourists

 

Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam - August 28, 2016: Eo Gio beach in the city of Qui Nhon is the tourist attractions preferred of many tourists

 

Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam - August 28, 2016: Eo Gio beach in the city of Qui Nhon is the tourist attractions preferred of many tourists

 

Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam - August 28, 2016: Eo Gio beach in the city of Qui Nhon is the tourist attractions preferred of many tourists

 

Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam - August 28, 2016: Eo Gio beach in the city of Qui Nhon is the tourist attractions preferred of many tourists

 

Long exposure shot of clouds passing Quy Nhon,Viet Nam 2016

 

Round fishing boat made from bamboo and wood on the beach sand of Quy Nhon, central Vietnam.

 

Wide view of Eo Gio ocean coast at Quy Nhon city, Binh Dinh province, central of Vietnam

 

Reclamation project at Quy Nhon, Binh Dinh, Viet Nam, fill up sand on water to make construction plan, try to change nature for human profit, fill soil at seaside

 

Quynhon, Vietnam - Apr 1,2016: Aerial view of Quy Nhon beach with curved shore line in Binh Dinh province, Vietnam.

 

The Island

 

Editorial: Quy Nhon, Vietnam, 18th January 2015. Passengers boarding a small wooden boats that that brings them to a small peninsula.

 

BINH DINH, Vietnam, April 17, 2016 the coastal city of Quy Nhon, Binh Dinh Province, central Vietnam. At night

 

Aerial view of Quy Nhon beach with curved shore line in Binh Dinh province, Vietnam

 

Aerial view of Quy Nhon beach with curved shore line in Binh Dinh province, Vietnam

 

QUY NHON, VIET NAM- AUG 23: Vietnamese artist doing wood engraving by fire pen, man engrave Han Mac Tu poem at souveir shop of Genh Rang tourist area, a famous poet, Quynhon, Vietnam, Aug 23, 2015

 

QUY NHON, VIET NAM- AUG 23: Vietnamese artist doing wood engraving by fire pen, man engrave Han Mac Tu poem at souveir shop of Genh Rang tourist area, a famous poet, Quynhon, Vietnam, Aug 23, 2015

 

Reclamation project at Quy Nhon, Binh Dinh, Viet Nam, fill up sand on water to make construction plan, try to change nature for human profit, fill soil at seaside

 

Reclamation project at Quy Nhon, Binh Dinh, Viet Nam, fill up sand on water to make construction plan, try to change nature for human profit, fill soil at seaside

 

QUY NHON, VIET NAM- AUG 23: Han Mac Tu, a fomous Vietnamese poet, short life artist, his grave at Genh Rang tourist area, poem in calligraphy on wooden background, Quynhon, Vietnam, Aug 23, 2015

 

QUY NHON, VIET NAM- AUG 23: Han Mac Tu, a fomous Vietnamese poet, short life artist, his grave at Genh Rang tourist area, Quynhon, Vietnam, Aug 23, 2015

 

Tropical beach house at Bai Xep beach side in Quy Nhon city, central Vietnam.

 

Rong house in Bahnar villages in Central Vietnam. The Rong is used as a venue for festivals and village meetings, is the communal house of villages of the Bahnar, Jarai and other ethnic minorities

 

Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam - August 27, 2016: Images buses parked to await tourists at the same time a storm with dark clouds are pulling ahead. danger and impressive

 

Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam - August 28, 2016: tourists are trying to take a picture on wooden boat traveling KyCo Island, Binh Dinh Province, Vietnam

 

Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam - August 27, 2016: Images buses parked to await tourists at the same time a storm with dark clouds are pulling ahead. danger and impressive

 

Long exposure of sea and stones, beautiful sunrise in Quy Nhon city, Vietnam

 

Long exposure of sea and stones, beautiful sunrise in Quy Nhon city, Vietnam

 

Long exposure of sea and stones, beautiful sunrise in Quy Nhon city, Vietnam

 

Long exposure of sea and stones, beautiful sunrise in Quy Nhon city, Vietnam

 

Long exposure of sea and stones, beautiful sunrise in Quy Nhon city, Vietnam

 

Rong house in Bahnar villages in Central Vietnam. The Rong is used as a venue for festivals and village meetings, is the communal house of villages of the Bahnar, Jarai and other ethnic minorities

 

Beach in Quy Nhon city, Binh Dinh province, Vietnam

 

Quynhon, Vietnam - Apr 1,2016: Aerial view of Quy Nhon beach with curved shore line in Binh Dinh province, Vietnam.

 

Quynhon, Vietnam - Apr 1,2016: Aerial view of Quy Nhon beach with curved shore line in Binh Dinh province, Vietnam.

 

Quynhon, Vietnam - Apr 1,2016: Aerial view of Quy Nhon beach with curved shore line in Binh Dinh province, Vietnam.

 

Quynhon, Vietnam - Apr 1,2016: Aerial view of Quy Nhon beach with curved shore line in Binh Dinh province, Vietnam.

 

Quynhon, Vietnam - Apr 1,2016: Aerial view of Quy Nhon beach with curved shore line in Binh Dinh province, Vietnam.

 

QUY NHON, VIET NAM- AUG 23: Vietnamese artist doing wood engraving by fire pen, man engrave Han Mac Tu poem at souveir shop of Genh Rang tourist area, a famous poet, Quynhon, Vietnam, Aug 23, 2015

 

QUY NHON, VIET NAM- AUG 23: Vietnamese artist doing wood engraving by fire pen, man engrave Han Mac Tu poem at souveir shop of Genh Rang tourist area, a famous poet, Quynhon, Vietnam, Aug 23, 2015