133 tấm ảnh tuyệt đẹp về Bắc Ninh, kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 133 tấm ảnh về Bắc Ninh 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 133 tấm ảnh về Bắc Ninh   2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 133 tấm ảnh về Bắc Ninh  tại đây https://goo.gl/4Cyhdf

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

Bac Ninh, Vietnam - Sep 12, 2015: Junior craftsmen making copper handicraft products in traditional way (hand work) in Dai Bai village. Junior people are major labors in traditional works in Vietnam.

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, March 15, 2016 group of young women, traditional dress, the Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

Bac Ninh, Vietnam - May 29, 2016: A man taking a break at noon on hammock in the shade of tree by Cau river

 

Bac Ninh, Vietnam - May 29, 2016: Two men cycling on dyke by Cau river in Bac Ninh province

 

Bac Ninh, Vietnam - Sep 9, 2015: Group of high school students cleaning street in front of their school within the volunteer event for saving environment

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

Bac Ninh, Vietnam - Sep 12, 2015: Junior craftsmen making copper handicraft products in traditional way (hand work) in Dai Bai village. Junior people are major labors in traditional works in Vietnam.

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, May 4, 2016 the village girls Bac Ninh, walking outdoors, summer

 

BAC NINH, VIETNAM - JULY 25, 2015 - But Thap pagoda, a grandiose architecture representing high spiritual values of human life

 

Bac Ninh, Vietnam - Sep 12, 2015: Junior craftsmen making copper handicraft products in traditional way (hand work) in Dai Bai village. Junior people are major labors in traditional works in Vietnam.

 

BAC Ninh, Vietnam, June 30, 2016 ceramic clay traditional arms, Phu Lang pottery village, Bac Ninh Province, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, March 15, 2016 two girls, traditional costumes, the Bac Ninh province, Vietnam

 

Bac Ninh, Vietnam - Sep 12, 2015: Junior craftsmen making copper handicraft products in traditional way (hand work) in Dai Bai village. Junior people are major labors in traditional works in Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, May 4, 2016 potter (unnamed) village Phu Lang ceramic production tradition

 

BAC Ninh, Vietnam, May 4, 2016 Two young girls, wearing traditional costumes, ancient temples roam, rural Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, May 4, 2016 the village girls Bac Ninh, walking outdoors, summer

 

BAC NINH, VIETNAM - JULY 25, 2015 - But Thap pagoda, a grandiose architecture representing high spiritual values of human life

 

BAC NINH, VIETNAM - JULY 25, 2015 - But Thap pagoda, a grandiose architecture representing high spiritual values of human life

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, February 19, 2016 FG Bac Ninh, Vietnam, harvesting carrots

 

BAC Ninh, Vietnam, February 19, 2016 FG Bac Ninh, Vietnam, harvesting carrots

 

Nice textures from old ceramic pots which are used as decorative walls in the ancient pottery village of Phu Lang, Bac Ninh province, Vietnam.

 

BAC NINH, VIETNAM - CIRCA FEBRUARY 2016: A community crops-planting calendar (2016) painted on a wall of a rural village in Bac Ninh province, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

Bac Ninh, Vietnam, September 24, 2016 ancient temple, called (DONG KI), rural Bac Ninh, Vietnam

 

Bac Ninh, Vietnam, September 24, 2016 ancient temple, called (DONG KI), rural Bac Ninh, Vietnam

 

NINH THUAN-VIETNAM. SEP 01, 2016. Po Klong Garai temple - a typical construction of champa architecture, it is located on a hill of Bac Ai, Ninh Thuan, Vietnam.

 

NINH THUAN-VIETNAM. SEP 01, 2016. Po Klong Garai temple - a typical construction of champa architecture, it is located on a hill of Bac Ai, Ninh Thuan, Vietnam.

 

NINH THUAN-VIETNAM. SEP 01, 2016. Po Klong Garai temple - a typical construction of champa architecture, it is located on a hill of Bac Ai, Ninh Thuan, Vietnam.

 

NINH THUAN-VIETNAM. SEP 01, 2016. Po Klong Garai temple - a typical construction of champa architecture, it is located on a hill of Bac Ai, Ninh Thuan, Vietnam.

 

NINH THUAN-VIETNAM. SEP 01, 2016. Po Klong Garai temple - a typical construction of champa architecture, it is located on a hill of Bac Ai, Ninh Thuan, Vietnam.

 

Bac Ninh, Vietnam - May 29, 2016: Children catching fish by fishing bamboo trap - the old traditional way, on pond in Bac Ninh province, with smoke from rice straw burning.

 

Bac Ninh, Vietnam - May 29, 2016: Children catching fish by fishing bamboo trap - the old traditional way, on pond in Bac Ninh province

 

Bac Ninh, Vietnam - May 29, 2016: Fisherman mending fish net by Cau river under heavy smoke from discard rice straw fire

 

Bac Ninh, Vietnam - May 29, 2016: Transportation ferry station on Cau river bank

 

Bac Ninh, Vietnam - May 29, 2016: Children catching fish by fishing bamboo trap - the old traditional way, on pond in Bac Ninh province, with smoke from rice straw burning.

 

Bac Ninh, Vietnam - May 29, 2016: Children catching fish by fishing bamboo trap - the old traditional way, on pond in Bac Ninh province

 

HA NOI, VIETNAM - JULY 25, 2015 - the woman, as artisans, folk, Dong Ho, Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 Bac Ninh maiden portrait, Vien, sitting on a boat, where lakes, the village festival

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, August 21, 2016 group of young women, Bac Ninh province, Vietnam. wearing traditional costumes. standing next to old temple

 

Bac Ninh, Vietnam - Sep 9, 2015: Painting is being made in workshop by craftsman in Dong Ho folk painting village

 

Bac Ninh, Vietnam - Sep 9, 2015: Wooden painting is being made in workshop by craftsman in Dong Ho folk painting village

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, August 5, 2016 wooden statues, Ki Dong village, Bac Ninh Province, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, May 4, 2016 the village girls Bac Ninh, walking outdoors, summer

 

Bac Ninh, Vietnam - Sep 12, 2015: Junior craftsmen making copper handicraft products in traditional way (hand work) in Dai Bai village. Junior people are major labors in traditional works in Vietnam.

 

Bac Ninh, Vietnam - Sep 12, 2015: Senior craftsmen making printed painting artwork in traditional way in Dong Ho village. Famous Dong Ho paintings has become aesthetic symbol of Vietnamese culture.

 

Bac Ninh, Vietnam - Sep 12, 2015: Junior craftsmen making copper handicraft products in traditional way (hand work) in Dai Bai village. Junior people are major labors in traditional works in Vietnam.

 

BAC Ninh, Vietnam, April 19, 2016 women, rural Bac Ninh, Vietnam, traditional cakes, called (PHU THE)

 

BAC Ninh, Vietnam, April 19, 2016 Dragon dance, youth groups, to participate in the relay, Temple Festival in Bac Ninh, Vietnam, worship Ly

 

BAC Ninh, Vietnam, April 19, 2016 people go to church, the Temple of Ly, Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 19, 2016 people go to church, the Temple of Ly, Dragon dance, youth groups, to participate in the relay, Temple Festival in Bac Ninh, Vietnam, worship Ly

 

BAC Ninh, Vietnam, April 19, 2016 Dragon dance, youth groups, to participate in the relay, Temple Festival in Bac Ninh, Vietnam, worship Ly

 

BAC Ninh, Vietnam, April 19, 2016 Dragon dance, youth groups, to participate in the relay, Temple Festival in Bac Ninh, Vietnam, worship Ly

 

BAC Ninh, Vietnam, April 19, 2016 youth groups, to participate in the relay, Temple Festival in Bac Ninh, Vietnam, worship Ly

 

BAC Ninh, Vietnam, April 19, 2016 youth groups, to participate in the relay, Temple Festival in Bac Ninh, Vietnam, worship Ly

 

BAC Ninh, Vietnam, April 19, 2016 Dragon dance, youth groups, to participate in the relay, Temple Festival in Bac Ninh, Vietnam, worship Ly

 

BAC Ninh, Vietnam, April 19, 2016 Dragon dance, youth groups, to participate in the relay, Temple Festival in Bac Ninh, Vietnam, worship Ly

 

BAC Ninh, Vietnam, February 15, 2016 DONG KI temple on the outskirts of Bac Ninh, Vietnam

 

Vinh Phuc, Vietnam, January 18, 2016 Le Hien ancient villages, countryside Vinh Phuc, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, May 4, 2016 grazing cows, rural Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, May 4, 2016 FG Bac Ninh, rice harvesting, threshing machines, in fields

 

BAC Ninh, Vietnam, March 16, 2016 women Bac Ninh, rice cooking, the village festival

 

Bac Ninh, Vietnam - Mar 24, 2010: Vietnamese popular civilian artist in traditional costume singing traditional melody called Quan Ho Bac Ninh in occasion of a local folk free entrance festival day.

 

Bac Ninh, Vietnam - Mar 24, 2010: Vietnamese popular civilian artist in traditional costume singing traditional melody called Quan Ho Bac Ninh in occasion of a local folk free entrance festival day.

 

Bac Ninh, Vietnam - Mar 24, 2010: Vietnamese popular civilian artist in traditional costume singing traditional melody called Quan Ho Bac Ninh in occasion of a local folk free entrance festival day.

 

BAC NINH, VIETNAM - JULY 25, 2015 - Small statue at the entrance to But Thap Pagoda with a demon or lion on a decorated pedestal with a flower motif

 

BAC NINH, VIETNAM - JULY 25, 2015 - Any tiles on the But Thap pagoda, a grandiose architecture representing high spiritual values of human life

 

BAC NINH, VIETNAM - JULY 25, 2015 - But Thap pagoda, a grandiose architecture representing high spiritual values of human life

 

BAC NINH, VIETNAM - JULY 25, 2015 - But Thap pagoda, a grandiose architecture representing high spiritual values of human life

 

BAC NINH, VIETNAM - JULY 25, 2015 - But Thap pagoda, a grandiose architecture representing high spiritual values of human life

 

BAC NINH, VIETNAM - JULY 25, 2015 - Bao Thien Tower in the But Thap pagoda, a grandiose architecture representing high spiritual values of human life

 

BAC NINH, VIETNAM - JULY 25, 2015 - Any tiles on the But Thap pagoda, a grandiose architecture representing high spiritual values of human life

 

BAC NINH, VIETNAM - JULY 25, 2015 - Wooden painting is being made in workshop by craftsman in Dong Ho folk painting village

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, April 10, 2016 festival, folk singing on the boat. Intangible Heritage of Humanity, held at the lakes Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, March 3, 2016 in Bac Ninh people, entertainment, cockfighting, the village festival

 

BAC Ninh, Vietnam, February 19, 2016 the woman, as artisans, folk, Dong Ho, Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, February 19, 2016 the woman, as artisans, folk, Dong Ho, Bac Ninh, Vietnam

 

BAC Ninh, Vietnam, February 19, 2016 FG Bac Ninh, Vietnam, harvesting carrots

 

BAC NINH PROVINCE, VIETNAM - CIRCA FEBRUARY 2016: A traditional ceramic workshop in the ancient pottery village of Phu Lang, Bac Ninh province, Vietnam.

 

BAC Ninh, Vietnam, April 19, 2016 youth groups, to participate in the relay, Temple Festival in Bac Ninh, Vietnam, worship Ly

 

BAC Ninh, Vietnam, April 19, 2016 youth groups, to participate in the relay, Temple Festival in Bac Ninh, Vietnam, worship Ly

 

BAC Ninh, Vietnam, April 19, 2016 Participatory group festivals, temples Do, Bac Ninh province, Vietnam, Ly dynasties honor