141 tấm ảnh tuyệt đẹp về Quảng Ngãi, kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn,thiết kế

Young man in the top of the rock in Ly Son, Quang Ngai, Vietnam.

 

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 141 tấm ảnh  về Quảng Ngãi 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 141 tấm ảnh  về Quảng Ngãi 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 141 tấm ảnh  về Quảng Ngãi tại đây https://goo.gl/lAofDI

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

 

Editorial: Quang Ngai, Vietnam, 7th June 2016. Train of the 'State Railway of Vietnam' parked on tracks at the train station.

 

Editorial: Quang Ngai, Vietnam, 7th June 2016. Train of the 'State Railway of Vietnam' parked on tracks at the train station, some people waiting on the platform.

 

QUANG NGAI, Vietnam, September 18, 2015 My Khe beach landscape, central Vietnam

 

Amazing old tree with big root at ancient temple, Quang Ngai, Vietnam, impression root make gate for entrance

 

Amazing old tree with big root at ancient temple, Quang Ngai, Vietnam, impression root make gate for entrance

 

Beautiful landscape with garlic field, coconut and beach in Lyson island, Quang Ngai, Vietnam.

 

LYSON, VIETNAM - JANUARY 4, 2016: Beautiful seascape in Ly Son island in Quang Ngai, Vietnam.

 

Beautiful landscape with rock and beach in Lyson island, Quang Ngai, Vietnam

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of beautiful sunrise in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 22, 2014. A view of rice field in the afternoon.

 

QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 22, 2014. A view of rice field in morning.

 

CIRCA JULY 2011 - MY SON, VIETNAM - The My Lai massacre memorial at My Son village, on 4 July 2011, near Quang Ngai, Vietnam

 

Wavy Cave on Ly Son Island, Quang Ngai Province, Vietnam

 

Fishing boats,Ly Son island,Quang Ngai,Viet Nam 7/2014

 

Young man in the top of the rock in Ly Son, Quang Ngai, Vietnam. Traveler explore the beach.

 

Beautiful landscape with rock and beach in Lyson island, Quang Ngai, Vietnam

 

QUANG NGAI, Vietnam, November 17, 2016 farmers, rural Quang Ngai, Vietnam, fishing. Where lakes

 

QUANG NGAI, Vietnam, November 17, 2016 farmers, rural Quang Ngai, Vietnam, fishing. Where lakes

 

QUANG NGAI, Vietnam, November 17, 2016 farmers, rural Quang Ngai, Vietnam, fishing. Where lakes

 

QUANG NGAI, Vietnam, November 17, 2016 farmers, rural Quang Ngai, Vietnam, fishing. Where lakes

 

QUANG NGAI, Vietnam, November 17, 2016 farmers, rural Quang Ngai, Vietnam, fishing. Where lakes

 

QUANG NGAI, Vietnam, November 17, 2016 farmers, rural Quang Ngai, Vietnam, fishing. Where lakes

 

QUANG NGAI, Vietnam, November 17, 2016 farmers, rural Quang Ngai, Vietnam, fishing. Where lakes

 

QUANG NGAI, Vietnam, November 17, 2016 farmers, rural Quang Ngai, Vietnam, fishing. Where lakes

 

Beautiful landscape with rock and beach in Lyson island, Quang Ngai, Vietnam

 

Beautiful landscape with rock and beach in Lyson island, Quang Ngai, Vietnam

 

Ly Son Island lighthouse,Quang Ngai,Viet Nam 7/2014

 

Ly Son Island lighthouse,Quang Ngai,Viet Nam 7/2014

 

Young man swim in transparent beach in Ly Son island, Quang Ngai, Vietnam. Traveler explore the beach.

 

Thoi loi mount on Ly Son Island, Quang Ngai Province, Vietnam

 

Beautiful seascape in Ly Son island, Quang Ngai, Vietnam

 

LYSON, VIETNAM - JANUARY 4, 2016: Young man sit on rock near the beautiful beach in Ly Son island in Quang Ngai, Vietnam.

 

Young man in the top of the rock in Ly Son, Quang Ngai, Vietnam.

 

LYSON, VIETNAM - JANUARY 4, 2016: Beautiful seascape in Ly Son island in Quang Ngai, Vietnam.

 

LYSON, VIETNAM - JANUARY 4, 2016: Beautiful seascape in Ly Son island in Quang Ngai, Vietnam.

 

Young man in the top of the rock in Ly Son, Quang Ngai, Vietnam.

 

Young man enjoy in transparent beach in Ly Son island, Quang Ngai, Vietnam. Traveler explore the beach.

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of houses in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of fisher men on round boat in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

Thoi Loi Mountain,Ly Son island,Quang Ngai,Viet Nam 7/2014

 

Coconut palm / Ly Son island,Quang Ngai,Viet Nam 7/2014

 

Ly Son island,Quang Ngai,Viet Nam 7/2014

 

Stones on the water / Ly Son island,Quang Ngai,Viet Nam 7/2014

 

Ly Son Island lighthouse,Quang Ngai,Viet Nam 7/2014

 

Ly Son Island lighthouse,Quang Ngai,Viet Nam 7/2014

 

Quang Ngai, Vietnam, June 26, 2015: Architectural beauty statue women Vietnam's biggest hero, this is biggest monument in Southeast Asia is made of granite 101m long 18m high in Quang Ngai, Viet Nam

 

LYSON, VIETNAM - JANUARY 4, 2016: Beautiful seascape in Ly Son island in Quang Ngai, Vietnam.

 

Trays of raw fishes are sell in fish market in Quang Ngai, Vietnam

 

Trays of raw fishes are sell in fish market in Quang Ngai, Vietnam

 

Pier at An Binh Island, Ly Son, Quang Ngai Province, Vietnam

 

QUANG NGAI, Vietnam, April 18, 2016 coconut beach, My Khe, Quang Ngai Province, central Vietnam

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of fisher men on round boat in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of beautiful beach in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of beautiful clear water in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of houses in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of fisher men on round boat in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of fisher men on round boat in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

A young tourist on boat in Diep Son beach, Nha Trang, Vietnam.

 

Quang Ngai, Vietnam, June 27th, 2015: Men on boats fishing near the shore in early morning in Quang Ngai, Vietnam

 

LY SON ISLAND, VIETNAM - JUNE 2016 : Beautiful sunset over boats on the sea of Ly Son island, Quang Ngai province, Vietnam. Flag and crane waving in the red sky. Revolution abstract. Sihouette.

 

LY SON ISLAND, VIETNAM - JUNE 2016 : Beautiful sunset over boats on the sea of Ly Son island, Quang Ngai province, Vietnam. Flag and crane waving in the red sky. Revolution abstract. Sihouette.

 

QUANG NGAI, VIETNAM. APRIL 23, 2014. A view of rice field in harvest season.

 

LYSON ISLAND, QUANG NGAI PROVINCE, VIETNAM - JUNE 2016: Unidentified people are swimming on the blue sea of Ly Son island, besides the volcanic rocks. Ly Son is an ancient volcanic island.

 

QUANG BINH, Vietnam, July 12, 2016 fishermen and waters Quang Binh, Vietnam, sat knitting fishing nets. Boating in the afternoon on a sunset

 

QUANG BINH, Vietnam, July 12, 2016 Fishing boats, estuary Nhat Le, Quang Binh waters, Vietnam

 

QUANG BINH, Vietnam, July 12, 2016 fishermen Quang Binh, Vietnam, push the fishing boats set sail

 

QUANG BINH, Vietnam, July 12, 2016 fishermen Quang Binh, Vietnam, push the fishing boats set sail

 

QUANG BINH, Vietnam, July 12, 2016 women, waters Quang Binh, Vietnam, sat knitting fishing nets

 

QUANG BINH, Vietnam, July 12, 2016 fishing nets, sea Quang Binh, Vietnam, in the afternoon sunset

 

QUANG BINH, Vietnam, July 12, 2016 women, waters Quang Binh, Vietnam, sat knitting fishing nets

 

QUANG BINH, Vietnam, July 12, 2016 women, waters Quang Binh, Vietnam, sat knitting fishing nets

 

Beautiful landscape with garlic field, coconut and beach in Lyson island, Quang Ngai, Vietnam.

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of houses in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of onion farm on early morning in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

QUANG BINH, Vietnam, June 27, 2016 fishermen and waters Quang Binh, Vietnam, Fishing

 

QUANG BINH, Vietnam, June 27, 2016 fishermen and waters Quang Binh, Vietnam, Fishing

 

QUANG BINH, Vietnam, June 27, 2016 fishermen and waters Quang Binh, Vietnam, Fishing

 

Seascape in Ly son island, Quang Ngai, Vietnam

 

LYSON, VIETNAM - JANUARY 4, 2016: Fisher men on the boat after journey in Ly Son island in Quang Ngai, Vietnam.

 

LYSON, VIETNAM - JANUARY 4, 2016: Beautiful seascape in Ly Son island in Quang Ngai, Vietnam.

 

LYSON, VIETNAM - JANUARY 4, 2016: Beautiful seascape in Ly Son island in Quang Ngai, Vietnam.

 

Trays of raw fishes are sell in fish market in Quang Ngai, Vietnam

 

QUANG NGAI, VIETNAM. APRIL 19, 2014. A view of rice field in the morning.

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of fisher men on round boat in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of fisher men on round boat in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of fisher men on round boat in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of fisher men on round boat in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of fisher men on round boat in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

LY SON ISLAND-QUANG NGAI-VIETNAM. APRIL 26,2014. A view of fisher men in LY SON ISLAND - QUANG NGAI-VIETNAM

 

LY SON ISLAND, VIETNAM - JUNE 2016 : Beautiful sunset over boats on the sea of Ly Son island, Quang Ngai province, Vietnam. Flag and crane waving in the red sky. Revolution abstract. Sihouette.

 

LY SON ISLAND, VIETNAM - JUNE 2016 : Beautiful sunset over boats on the sea of Ly Son island, Quang Ngai province, Vietnam. Flag and crane waving in the red sky. Revolution abstract. Sihouette.

 

LY SON ISLAND, VIETNAM - JUNE 2016 : Beautiful sunset over boats on the sea of Ly Son island, Quang Ngai province, Vietnam. Flag and crane waving in the red sky. Revolution abstract. Sihouette.

 

LY SON ISLAND, VIETNAM - JUNE 2016 : Beautiful sunset over boats on the sea of Ly Son island, Quang Ngai province, Vietnam. Flag and crane waving in the red sky. Revolution abstract. Sihouette.

 

LY SON ISLAND, VIETNAM - JUNE 2016 : Beautiful sunset over boats on the sea of Ly Son island, Quang Ngai province, Vietnam. Flag and crane waving in the red sky. Revolution abstract. Sihouette.

 

LY SON ISLAND, VIETNAM - JUNE 2016 : Beautiful sunset over boats on the sea of Ly Son island, Quang Ngai province, Vietnam. Flag and crane waving in the red sky. Revolution abstract. Sihouette.

 

LY SON ISLAND, VIETNAM - JUNE 2016 : Beautiful sunset over boats on the sea of Ly Son island, Quang Ngai province, Vietnam. Flag and crane waving in the red sky. Revolution abstract. Sihouette.

 

LYSON ISLAND, QUANG NGAI PROVINCE, VIETNAM - JUNE 2016: Unidentified fisherman is dragging the punt on the blue sea of Ly Son island. Ly Son is an ancient volcanic island.