599 tấm ảnh tuyệt đẹp về Quảng Ninh, kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

Cai Bau pagoda in Quang Ninh province, Vietnam

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 599 tấm ảnh  về Quảng Ninh 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 599 tấm ảnh  về Quảng Ninh 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 599 tấm ảnh  về Quảng Ninh tại đây https://goo.gl/FXBkpB

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

QUANGNINH, VIETNAM, July 12, 2015. Cai Bau pagoda near Halong bay. Halongbay is World Natural Heritage of Quang Ninh Vietnam.

 

Two stone cliff-island ("Cock and Hen") in Halong Bay in Vietnam

 

Local resident Halong Bay with the goods for sale

 

Quang Ninh, Vietnam - Mar 22, 2015: Panoramic exterior front view of Vincom Center Halong in Ha Long city. The building belongs to Vingroup, and locating by Bai Tu Long bay

 

Quang Ninh, Vietnam - Mar 22, 2015: Bodhisattva statue in front of Cai Bau pagoda, Quang Ninh

 

Boat sailing on Halong Bay, UNESCO world heritage site. Limestone islands protrude from the water.

 

Ha Long Bay, north Vietnam, Quang Ninh Province, Tonchino gulf

 

HA LONG, VIETNAM, April 20, 2016 Thien Cung cave, scenic Ha Long Bay, Quang Ninh, the World Heritage site. So many tourists come to visit.

 

Ninh Thuan Province, Vietnam - February 27, 2016 : Fiish market on the beach. Sales fresh fish caught in the sea of new fishermen Ninh Thuan, Vietnam

 

Hang Sung Sot Grotto (Cave of Surprises), Halong Bay, Vietnam

 

Roof of Pagoda on Yen Tu mountain high, Quang Ninh province, Vietnam, the construction of copper, Tran Nhan Tong King Cathedral, Vietnam

 

QUANG NINH, VIETNAM, February 21, 2016: crowded tourists visited Pagoda on Yen Tu mountain high, Quang Ninh province, Vietnam, the construction of copper, Tran Nhan Tong King Cathedral, Vietnam

 

Quang Ninh, Vietnam, June 21, 2016 Portrait of a miner. Coal mine, Mao Khe, Quang Ninh province, Vietnam

 

Natural beauty of Quan Lan Island. Located in Ha Long Bay, Vietnam. Landscape background of wave and reef.

 

QUANG NINH, VIETNAM, February 13, 2016 Pagoda on Yen Tu mountain high, Quang Ninh province, Vietnam, the construction of copper, Tran Nhan Tong King Cathedral, Vietnam

 

Ha Long Bay, Quang Ninh, In Viet Nam

 

Ha Long Bay, Quang Ninh, In Viet Nam

 

Sung Sot (means Surprise) Grotto stop sign in the biggest cave in Halong, Vietnam

 

Hang Sung Sot Grotto (Cave of Surprises), Halong Bay, Vietnam

 

QUANGNINH, VIETNAM, AUGUST 22, 2015. Beautiful seascape with Titov island in Halong bay from high view. Halong bay is World Natural Heritage of Quang Ninh Vietnam.

 

Boat sailing on Halong Bay, UNESCO world heritage site. Limestone islands protrude from the water.

 

Halong Bay island wharf - path leading towards island limestone mountain

 

QUANGNINH, VIETNAM, July 12, 2015. Floating village in Halong bay. Halongbay is World Natural Heritage of Quang Ninh Vietnam.

 

sea of spain, Mermaid reef

 

Ha Long, Vietnam - November 12, 2015: The interior of Quang Ninh Museum and Library - A new attraction in Ha Long City, 24,000 square meters with total investment of over VND 900 billion.

 

Hang Sung Sot Grotto (Cave of Surprises), Halong Bay, Vietnam

 

QUANG NINH, VIETNAM, February 13, 2016 Pagoda on Yen Tu mountain high, Quang Ninh province, Vietnam, the construction of copper, Tran Nhan Tong King Cathedral, Vietnam

 

QUANG NINH, VIETNAM, February 21, 2016: crowded tourists visited Pagoda on Yen Tu mountain high, Quang Ninh province, Vietnam, the construction of copper, Tran Nhan Tong King Cathedral, Vietnam

 

wooden signage Way back at Dong pagoda on Yen Tu Mountain, Quangninh province. the construction of copper, Tran Nhan Tong King Cathedral, Vietnam

 

QUANG NINH, VIETNAM, February 21, 2016: crowded tourists visited Pagoda on Yen Tu mountain high, Quang Ninh province, Vietnam, the construction of copper, Tran Nhan Tong King Cathedral, Vietnam

 

QUANG NINH, VIETNAM, February 21, 2016: wooden signage Dong Pagoda on Yen Tu Mountain, Quangninh province. the construction of copper, Tran Nhan Tong King Cathedral, Vietnam

 

QUANG NINH, VIETNAM, February 21, 2016: crowded tourists visited Pagoda on Yen Tu mountain high, Quang Ninh province, Vietnam, the construction of copper, Tran Nhan Tong King Cathedral, Vietnam

 

QUANG NINH, VIETNAM, February 21, 2016: Pagoda on Yen Tu mountain high, Quang Ninh province, Vietnam, the construction of copper, Tran Nhan Tong King Cathedral, Vietnam

 

Grinding money into the temple to get lucky, fortune. Roof of Pagoda on Yen Tu mountain high, Quang Ninh province, Vietnam, the construction of copper, Tran Nhan Tong King Cathedral, Vietnam

 

QUANG NINH, VIETNAM, February 21, 2016: stone steps for climbing at Dong Pagoda on Yen Tu Mountain, Quangninh province. the construction of copper, Tran Nhan Tong King Cathedral, Vietnam

 

Vietnam's Paradise cave

 

Halong, Quang Ninh, Vietnam - July 2, 2015: Boats of tourists on the Halong Bay. Halong Bay is the World's Natural heritage.

 

Dailylife on the beach, Vietnamese local fishermen pulling a boat up on shore in Halong Bay, Quang ninh Province, Vietnam on July 1, 2016

 

Dailylife on the beach, Vietnamese local fishermen pulling a boat up on shore in Halong Bay, Quang ninh Province, Vietnam on July 1, 2016

 

HA LONG, VIETNAM, February 13, 2016 Thien Cung cave, scenic Ha Long Bay, Quang Ninh, the World Heritage site. many tourists come to visit

 

Floating village in Ha Long Bay near Cat Ba Island, Hai Phong Province, Vietnam

 

Boats in the harbor on Cat Ba Island, Hai Phong Province, Vietnam

 

QUANGNINH, VIETNAM, July 12, 2015. Cai Bau pagoda from highview near Halong bay. Halongbay is World Natural Heritage of Quang Ninh Vietnam.

 

QUANGNINH, VIETNAM, July 12, 2015. Sunset in Halong bay. Halongbay is World Natural Heritage of Quang Ninh, Vietnam.

 

Ripe jackfruit. Tropical fruit isolated on white background. Golden yellow and peel small button consecutive yellowish green pattern skin with thorns.

 

QUANGNINH, VIETNAM, July 13, 2015. Beautiful seascape from Bai Tho mountain in Halong bay. Halong bay is World Natural Heritage of Quang Ninh Vietnam.

 

QUANG NINH, VIETNAM, February 13, 2016 Pagoda on Yen Tu mountain high, Quang Ninh province, Vietnam, the construction of copper, Tran Nhan Tong King Cathedral, Vietnam

 

Halong, Quang Ninh, Vietnam - July 2, 2015: Train or tourists on Halong Bay. This is a very beautiful tourist destination and famous worldwide

 

The Bai Chay Bridge in Ha Long, Vietnam lit up with colorful lighting at night.

 

QUANGNINH, VIETNAM, AUGUST 22, 2015. Beautiful seascape with Titov island in Halong bay from high view. Halong bay is World Natural Heritage of Quang Ninh Vietnam.

 

HA LONG, VIETNAM - 14 Nov 2015: Bai Tu Long Bay view from Cai Bau Pagoda - Truc Lam Temple

 

The Bai Chay Bridge in Ha Long, Vietnam lit up with colorful lighting at night.

 

bodhisattva statue at Vinh Trang pagoda, My Tho, Vietnam

 

QUANGNINH, VIETNAM, July 12, 2015. Beautiful sunrise in Halong bay. Halong bay is World Natural Heritage of Quang Ninh, Vietnam.

 

HA Long, Vietnam, November 28, 2015 cable-stayed bridge Ha Long, Quang Ninh province, Vietnam, at night

 

HA LONG, VIETNAM, June 24, 2016 sailing tourists visit Ha Long Bay, a world natural heritage, Quang Ninh province, Vietnam

 

QUANGNINH, VIETNAM, July 12, 2015. Cai Bau pagoda near Halong bay. Halongbay is World Natural Heritage of Quang Ninh Vietnam.

 

QUANGNINH, VIETNAM, July 12, 2015. Halong city at night. Halongbay is World Natural Heritage of Quang Ninh Vietnam.

 

QUANGNINH, VIETNAM, July 12, 2015. Young man travel in Halong bay. Halongbay is World Natural Heritage of Quang Ninh, Vietnam.

 

QUANGNINH, VIETNAM, AUGUST 22, 2015. Beautiful seascape with Titov island in Halong bay from high view. Halong bay is World Natural Heritage of Quang Ninh Vietnam.

 

Raw ripe jack fruit cut open, Kerala India. Tropical fruit Jack-fruit (jakfruit, jack, jak).Golden Yellow fruit with seeds .

 

Raw ripe jack fruit cut open, Kerala India. Tropical fruit Jack-fruit (jakfruit, jack, jak).Golden Yellow fruit with seeds .

 

Ripe Raw jack fruit cut open, Kerala India. Tropical fruit Jack fruit (jakfruit, jak).Golden Yellow fruit and Jack-fruit peel a small button consecutive yellowish green pattern. fruit with thorns

 

Halong, Quang Ninh, Vietnam - July 2, 2015: Train or tourists on Halong Bay. This is a very beautiful tourist destination and famous worldwide

 

Ha Long Bay in a Gloomy Afternoon - Vietnam

 

Quang Ninh, Vietnam - Mar 22, 2015: Jackfruit stall at Ha Long market, Ha Long city

 

QUANGNINH, VIETNAM, July 12, 2015. Tourists are rowing kayak in Halong bay. Halongbay is World Natural Heritage of Quang Ninh Vietnam.

 

Stone rock-island in Halong Bay in Vietnam

 

Dailylife on the beach, Vietnamese local fishermen pulling a boat up on shore in Halong Bay, Quang ninh Province, Vietnam on July 1, 2016

 

Dailylife on the beach, Vietnamese local fishermen pulling a boat up on shore in Halong Bay, Quang ninh Province, Vietnam on July 1, 2016

 

HA LONG - QUANG NINH - VIETNAM. JUNE 12, 2010. A view of Halong bay in the morning.

 

QUANGNINH, VIETNAM, July 12, 2015. Beautiful sunrise in Halong bay. Halong bay is World Natural Heritage of Quang Ninh, Vietnam.

 

QUANGNINH, VIETNAM, July 12, 2015. Boats on the sea from high view in Halong bay. Halong bay is World Natural Heritage of Quang Ninh, Vietnam.

 

QUANGNINH, VIETNAM, July 12, 2015. Tourists visit Thien Cung cave in Halong bay. Halongbay is World Natural Heritage of Quang Ninh Vietnam.

 

The Bai Chay Bridge in Ha Long, Vietnam lit up with colorful lighting at night.

 

Ha Long, Vietnam - November 12, 2015: The interior of Quang Ninh Museum and Library - A new attraction in Ha Long City, 24,000 square meters with total investment of over VND 900 billion.

 

Ha Long, Vietnam - November 12, 2015: The interior of Quang Ninh Museum and Library - A new attraction in Ha Long City, 24,000 square meters with total investment of over VND 900 billion.

 

Ha Long, Vietnam - November 12, 2015: The interior of Quang Ninh Museum and Library - A new attraction in Ha Long City, 24,000 square meters with total investment of over VND 900 billion.

 

QUANGNINH, VIETNAM, AUGUST 22, 2015. Beautiful seascape Titov island in Halong bay from high view. Halong bay is World Natural Heritage of Quang Ninh Vietnam.

 

Quan Lan Island, Quang Ninh province, Vietnam

 

HA LONG, VIETNAM - 14 Nov 2015: Cai Bau Pagoda - Truc Lam Temple at Bai Tu Long Bay.

 

The Bai Chay Bridge in Ha Long, Vietnam lit up with colorful lighting at night.

 

Beautiful scenes in Ha Long Bay, Vietnam.

 

Beautiful scenes in Ha Long Bay, Vietnam.

 

Beautiful scenes in Ha Long Bay, Vietnam.

 

The Bai Chay Bridge in Ha Long, Vietnam lit up with colorful lighting at night.

 

HA Long, Vietnam, November 28, 2015 cable-stayed bridge Ha Long, Quang Ninh province, Vietnam, at night

 

Ha Long Bay, north Vietnam, Quang Ninh Province, Tonchino gulf

 

Ha Long Bay, north Vietnam, Quang Ninh Province, Tonchino gulf

 

Ha Long Bay, north Vietnam, Quang Ninh Province, Tonchino gulf

 

Ha Long Bay, north Vietnam, Quang Ninh Province, Tonchino gulf

 

Quan Lan, Quang Ninh , Vietnam , May 2 2016 , tuk tuk main passenger facilities on the island quanlan, an island in halongbay

 

HA LONG, VIETNAM, July 21, 2015 the island, Ha Long Bay, Quang Ninh province, Vietnam, the world natural heritage

 

HA LONG, VIETNAM, April 20, 2016 Thien Cung cave, scenic Ha Long Bay, Quang Ninh, the World Heritage site. So many tourists come to visit.

 

HA LONG, VIETNAM, April 20, 2016 Thien Cung cave, scenic Ha Long Bay, Quang Ninh, the World Heritage site. So many tourists come to visit.

 

QUANGNINH, VIETNAM, APRIL 02, 2016. Beautiful seascape with tourist boats in Halong bay. Halongbay is World Natural Heritage of Quang Ninh Vietnam.

 

HA LONG, VIETNAM, February 13, 2016 Thien Cung cave, scenic Ha Long Bay, Quang Ninh, the World Heritage site. many tourists come to visit