215 tấm ảnh tuyệt đẹp về Sóc Trăng, kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Buying and selling agricultural products on river crowded with boats fruit, flowers, agricultural products on busiest floating market in Soc Trang, Vietnam

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 215 tấm ảnh về Sóc Trăng 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 215 tấm ảnh về Sóc Trăng 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 3215 tấm ảnh về Sóc Trăng tại đây https://goo.gl/jJYwfP

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Landscape floating market wetland busiest night with boats agricultural products to trade in morning preparing New Year in wetland Soc Trang, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Buying and selling agricultural products on river crowded with boats fruit, flowers, agricultural products on busiest floating market in Soc Trang, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Agricultural morning floating market bustling with boatload rotation trafficking intersection into river in sunny as wetland culture in Soc Trang, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - Feb 2, 2016. People with wooden boats on Nga Nam floating market in Soc Trang, southern Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Scenes dawn dusk floating market trading of farm produce on Tet crowded with boats out on confluence of the countryside is beautiful in Soc Trang, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - Feb 2, 2016. View of Nga Nam floating market in Soc Trang, southern Vietnam. Nga Nam is one of busiest markets in southern Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - Feb 2, 2016. People carrying flowers on river in Nga Nam, southern Vietnam. Nga Nam is one of famous market in southern Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Bustling produce market in morning on river with hundreds boats gathered fruit, flowers, vegetables traded on confluence river culture water Soc Trang, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Customers go market on river for women with colorful rowing boats clothes shopping agricultural products in morning floating market Soc Trang, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Landscape dawn river floating market with busy night boats lights twinkling night agricultural goods to trade in preparation New Year in Soc Trang, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Panorama floating market wetland busiest night with boats agricultural products to trade in morning preparing for New Year in wetland Soc Trang, Vietnam

 

SOC TRANG, VIET NAM- JULY 14, 2016: Group of Asian farmer working on sugar cane field

 

DAMNOEN SADUAK, THAILAND - NOVEMBER 21: Damnoen Saduak Floating Market on Nov 21, 2016. Local people selling goods on the wooden boat. Damnoen Saduak is the most popular floating market in Thailand.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Couple sold daisies boatman, watermelon, many boats around the busiest crossing in morning floating market on river in the countryside in Soc Trang, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Customers go market on river for women with colorful rowing boats clothes shopping agricultural products in morning floating market Soc Trang, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Trade agricultural products in morning floating market with boatload full concentrated rotation rhythm in filthy rivers wetland sale in Soc Trang, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - Feb 2, 2016. People control motorboats on Nga Nam floating market in Soc Trang, southern Vietnam. Nga Nam is the local market of Mekong Delta, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - Feb 2, 2016. A woman with wooden boat at Nga Nam floating market in Soc Trang, southern Vietnam. Nga Nam is one of famous market in southern Vietnam.

 

SOC TRANG, VIET NAM- JULY 14, 2016: Group of Asian farmer working on sugar cane field

 

Vanlong, Ninhbinh, Vietnam - Sept 23, 2015: Life at nature reserve of VanLong wetlands - areas lagoon VanLong. Unidentified fisherman fishing reviews.

 

LOMBOK, INDONESIA - FEBRUARY 21, 2016 : Unidentified Asia boy hold sheaf of paddy on hand at Lombok, Indonesia

 

NINHBINH, VIETNAM - May 17, 2015: Unidentified people tourist at "Ngo Dong" river in Tam Coc Bich Dong heritage, Ninh Binh province, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - February 2nd, 2016: Farmers selling coconut boating on river busiest air boats back forth, front bright yellow daisies boatload real river scene beauty in Soc Trang, Vietnam

 

HANOI, VIETNAM - Nov 22, 2015: Unidentified Foreign tourists visit Hoa Lo Prison in Hanoi, Vietnam. The Hoa Lo Prison was a prison used by the French colonists in Vietnam for political prisoners.

 

HANOI, VIETNAM - Nov 22, 2015: Unidentified Foreign tourists visit Hoa Lo Prison in Hanoi, Vietnam. The Hoa Lo Prison was a prison used by the French colonists in Vietnam for political prisoners.

 

Can Tho, Vietnam - February 4th, 2016: Women rowing boats often algae farm trade in agricultural products on market well as a livelihood in countryside morning at river in Can Tho, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Farmers throw your watermelon for goods at floating market is the market early on agricultural trade practices River area of Soc Trang, Vietnam

 

SOC TRANG, VIET NAM- JULY 14, 2016: Group of Asian farmer working on sugar cane field

 

Vanlong, Ninhbinh, Vietnam - Nov 08, 2015: Life at nature reserve of VanLong wetlands - areas lagoon VanLong. Traveling by boat is very common in Vietnam

 

SOC TRANG, VIETNAM, November 26, 2016 a class ethnic Cham, Soc Trang Province, Vietnam

 

Soc Trang, VIETNAM - November 14, 2016: Local people officer in Soc Trang on November 14, 2016, Vietnam.

 

Soc Trang, VIETNAM - November 14, 2016: Local people in Soc Trang on November 14, 2016, Vietnam.

 

Soc Trang, VIETNAM - November 14, 2016: Local people in Soc Trang on November 14, 2016, Vietnam.

 

Soc Trang, VIETNAM - November 14, 2016: Local people in Soc Trang on November 14, 2016, Vietnam.

 

Soc Trang, VIETNAM - November 14, 2016: Local people in Soc Trang on November 14, 2016, Vietnam.

 

Soc Trang, VIETNAM - November 14, 2016: Local people in Soc Trang on November 14, 2016, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Local people in Soc Trang, November 13, 2016, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Local people in Soc Trang, November 13, 2016, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Local barber in Chinatown area in Soc Trang, November 13, 2016, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Local people in Soc Trang, November 13, 2016, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Moped traffic in Soc Trang, November 13, 2016, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Unidentified man on a river barge in Soc Trang, November 13, 2016, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Local kids in Soc Trang, November 13, 2016, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Local barber in Chinatown area in Soc Trang, November 13, 2016, Vietnam.

 

Welcome to SOC TRANG VIETNAM highway road sign.

 

NINHBINH, VIETNAM - May 17, 2015: Unidentified Vietnamese persons on the Floating Market at "Ngo Dong" river in Tam Coc Bich Dong heritage, NinhBinh province, Vietnam.

 

HANOI, VIETNAM - Nov 22, 2015: Unidentified Foreign tourists visit Hoa Lo Prison in Hanoi, Vietnam. The Hoa Lo Prison was a prison used by the French colonists in Vietnam for political prisoners.

 

SOC TRANG, VIET NAM- MAR 23: Unidentified Asia children playing on rice field, Vietnamese kid hold sheaf of paddy on hand, stand with happy, smiling face in good crop, Vietnam, Mar 23, 2015

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Boat carrying daisies trade on river at the end of year around busiest boats agricultural trade makes scene more beautiful countryside in Soc Trang, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Early Market on confluence with boatload agricultural between river gathered to sales, far away boat trip reverse sweep beautiful idyllic in Soc Trang, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: The couple sold strenuous rowing on the river daisies to survive in the morning on the Mekong river in Soc Trang, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - February 3rd, 2016: Landscape Floating Market at night with bustling boats crossing river in roundabout sales agricultural products prepare welcome New Year in Soc Trang, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Unidentified beautiful little vietnamese girl in Soc Trang, November 13, 2016, Vietnam.

 

Landscape Vietnam. River view in the dim light of dusk at Ninhbinh, Tam Coc, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - Feb 2, 2016. View of Nga Nam floating market in Soc Trang, southern Vietnam. Nga Nam is the local market of Mekong Delta, Vietnam

 

Soc Trang, Vietnam - Feb 2, 2016. People at Nga Nam floating market, group of rowing boat on river in Soc Trang, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - Feb 2, 2016. View of Nga Nam floating market in Soc Trang, southern Vietnam. Nga Nam is one of famous markets in southern Vietnam.

 

NINHBINH, VIETNAM - May 17, 2015: Unidentified Vietnamese persons on the Floating Market at "Ngo Dong" river in Tam Coc Bich Dong heritage, NinhBinh province, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - Feb 2, 2016. View of Nga Nam floating market at sunrise in Soc Trang, southern Vietnam. Nga Nam is one of famous market in southern Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - Feb 2, 2016. View of Nga Nam floating market in Mekong Delta, southern Vietnam. Nga Nam is one of famous market in southern Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.

 

Soc Trang, Vietnam - November 13, 2016: Traditional khmer boat racing named Doi Ghe Ngo held in Soc Trang, November 13, Vietnam.