89 tấm ảnh tuyệt đẹp về Quảng Trị, kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

QUANG TRI, VIETNAM - MARCH 13 : Vinh Moc underground tunnel used during B52 carpet bombing between Vietnam war on March 13, 2014 in Quang Tri, Vietnam.

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 89 tấm ảnh về Quảng Trị, 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 89 tấm ảnh về Quảng Trị 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 89 tấm ảnh về Quảng Trị tại đây https://goo.gl/19toL8

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

QUANG TRI, VIETNAM - SEPTEMBER 03: Monument in the center Quang Tri, Vietnam on September 03, 2011.

 

Unexpended US Munitions - Quang Tri, Vietnam

 

QUANG TRI, VIETNAM - SEPTEMBER 03: Monument in the center Quang Tri, Vietnam on September 03, 2011.

 

QUANG TRI, VIETNAM - MARCH 13 : Vinh Moc underground tunnel used during B52 carpet bombing between Vietnam war on March 13, 2014 in Quang Tri, Vietnam.

 

Entrance to Underground Viet Cong Tunnel - Quang Tri, Vietnam

 

Loudspeakers on the side of Ben Hai river, Quang Tri, Vietnam. This river was the border line between the north and south Vietnam in a civil war which lasted until 1975.

 

QUANG TRI, VIETNAM - SEPT 13, 2009: A memorial gate on the side of Ben Hai river. This historical river was the border line between north and south Vietnam in the war before 1975.

 

Ben Hai River, Divided North and South Vietnams - Quang Tri

 

scary vinh moc tunnel

 

Entrance to Viet Cong Underground Bomb Shelter Used During B52 Carpet Bombing - Quang Tri, Vietnam

 

US Army Chinook Helicopter at Khe Sanh Combat Base - Quang Tri, Vietnam

 

Dakrong Bridge - Quang Tri, Vietnam

 

A cottage in the forest

 

Stilt Houses

 

Dakrong River

 

Quang Tri, Vietnam - November 2016 - La Vang church is well worth a visit which was built at the time the government killed the christens, a pilgramage site as having Holy Mother holding baby Jesus

 

Quang Tri, Vietnam - November 2016 - La Vang church is well worth a visit which was built at the time the government killed the christens, a pilgramage site as having Holy Mother holding baby Jesus

 

Quang Tri, Vietnam - November 2016 - La Vang church is well worth a visit which was built at the time the government killed the christens, a pilgramage site as having Holy Mother holding baby Jesus

 

Quang Tri, Vietnam - November 2016 - La Vang church is well worth a visit which was built at the time the government killed the christens, a pilgramage site as having Holy Mother holding baby Jesus

 

Quang Tri, Vietnam - November 2016 - La Vang church is well worth a visit which was built at the time the government killed the christens, a pilgramage site as having Holy Mother holding baby Jesus

 

Quang Tri, Vietnam - November 2016 - La Vang church is well worth a visit which was built at the time the government killed the christens, a pilgramage site as having Holy Mother holding baby Jesus

 

Mountainous landscape along Ho Chi Minh Highway West near Khe Sanh, Da Krong District, Quang Tri Province, Vietnam

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 20, 2016: Quang Tri old citadel, a historic relics of Vietnam war, also national heritage, in dark color and ancient architect

 

QUANG TRI, VIETNAM, November 20, 2015 boats moored on the river Thach Han, Quang Tri Province, Vietnam

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 20, 2016: Quang Tri old citadel, a historic relics of Vietnam war, also national heritage, in dark color and ancient architect

 

QUANG TRI, VIETNAM, November 18, 2015 icons, War Remnants Vietnam, Quang tri countryside, Vietnam

 

QUANG TRI, VIETNAM, November 20, 2015 boats moored on the river Thach Han, Quang Tri Province, Vietnam

 

QUANG TRI, VIETNAM, November 20, 2015 boats moored on the river Thach Han, Quang Tri Province, Vietnam

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 20, 2016: Old church at La Vang holy land with ancient red brick wall, a place for Christian faithful to go pilgrimage, amazing old architect at Quangtri, Vietnam

 

Fish Noodles - A food of Quang Tri Province (Viet Nam)

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 20, 2016: Quang Tri old citadel, a historic relics of Vietnam war, also national heritage, in dark color and ancient architect

 

QUANG TRI, VIETNAM, November 18, 2015 Family, Quang tri countryside, Vietnam, gardening

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 20, 2016: Blessed Virgin Mary at La Vang holy land with ancient architect, a place for Christian faithful to go pilgrimage at Quangtri, Vietnam

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 23, 2016: Dau Mau bridge on Ho Chi Minh trail, an old bridge link with Vietnam war history make by French locate at Cam Lo, with amazing architect, pass green jungle

 

QUANG TRI, VIETNAM, December 16, 2015 the graves, cemetery Truong Son, Quang Tri Province, Vietnam

 

QUANG TRI, Vietnam, November 17, 2015 cows, eating fodder, rural Quang Tri, Vietnam

 

QUANG TRI, Vietnam, November 17, 2015 Temple, proud pronoun Nguyen Du, Quang Tri province Vietnam

 

QUANG TRI, VIETNAM, November 18, 2015 man, ride fouls, Quang tri countryside, Vietnam

 

QUANG TRI, Vietnam, August 25, 2015 jungle Truong Son, Quang Tri Province, Vietnam

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 20, 2016: Old church at La Vang holy land with ancient red brick wall, a place for Christian faithful to go pilgrimage, amazing old architect at Quangtri, Vietnam

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 20, 2016: Old church at La Vang holy land with ancient red brick wall, a place for Christian faithful to go pilgrimage, amazing old architect at Quangtri, Vietnam

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 20, 2016: Old church at La Vang holy land with ancient red brick wall, a place for Christian faithful to go pilgrimage, amazing old architect at Quangtri, Vietnam

 

Quang Tri, Vietnam - Apr-15-2011: North Vietnam Army veterans of the Vietnam-American war gather by the steps of Entrance #13 to Vin Moc tunnels to commemorate their wartime sacrifices and struggles.

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 20, 2016: Old church at La Vang holy land with ancient red brick wall, a place for Christian faithful to go pilgrimage, amazing old architect at Quangtri, Vietnam

 

QUANG TRI, VIETNAM, December 16, 2015 the graves, cemetery Truong Son, Quang Tri Province, Vietnam

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 23, 2016: Dau Mau bridge on Ho Chi Minh trail, an old bridge link with Vietnam war history make by French locate at Cam Lo, with amazing architect, pass green jungle

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 23, 2016: Dau Mau bridge on Ho Chi Minh trail, an old bridge link with Vietnam war history make by French locate at Cam Lo, with amazing architect, pass green jungle

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 23, 2016: Dau Mau bridge on Ho Chi Minh trail, an old bridge link with Vietnam war history make by French locate at Cam Lo, with amazing architect, pass green jungle

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 23, 2016: Dau Mau bridge on Ho Chi Minh trail, an old bridge link with Vietnam war history make by French locate at Cam Lo, with amazing architect, pass green jungle

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 23, 2016: Dau Mau bridge on Ho Chi Minh trail, an old bridge link with Vietnam war history make by French locate at Cam Lo, with amazing architect, pass green jungle

 

QUANG TRI, VIET NAM- FEB 23, 2016: Dau Mau bridge on Ho Chi Minh trail, an old bridge link with Vietnam war history make by French locate at Cam Lo, with amazing architect, pass green jungle

 

QUANG TRI, VIETNAM - MARCH 13 : Tourists walk into Vinh Moc underground tunnel used during B52 carpet bombing between Vietnam war on March 13, 2014 in Quang Tri, Vietnam.

 

QUANG TRI, VIETNAM - SEPT 13, 2009: Vietnamese flag flying on flag-tower on the side of Ben Hai river. This historical river was the border line between north and south Vietnam in the war before 1975.

 

QUANG TRI, VIETNAM - MARCH 13 : Tourist walks into Vinh Moc underground tunnel used during B52 carpet bombing between Vietnam war on March 13, 2014 in Quang Tri, Vietnam.

 

QUANG TRI, VIETNAM - JUNE,10: Fishermen at dawn. JUNE 10, 2014 in QUANG TRI, VIETNAM

 

Asian woman riding motorbike on street in Quang Tri province, Vietnam.

 

QUANG TRI, VIETNAM - MARCH 13 : Unidentified man is selling food and beverage at Vinh Moc underground tunnel used during B52 carpet bombing between Vietnam war on March 13, 2014 in Quang Tri, Vietnam.

 

HA GIANG, VIETNAM, February 18, 2016 Lung Cu flagpole where Ha Giang province, Vietnam,

 

a man leading his cows to the field in Quang Tri province, Vietnam

 

Vinh Moc tunnel. Vinh Moc is a tunnel complex in Quang Tri, Vietnam. During the Vietnam War it was strategically located on the border of North Vietnam and South Vietnam.

 

underground shelter

 

Vinh Moc tunnel. Vinh Moc is a tunnel complex in Quang Tri, Vietnam. During the Vietnam War it was strategically located on the border of North Vietnam and South Vietnam.

 

Ha Tinh, Vietnam, July 11, 2016 bomb, fighters. At the ruins of war - Dong Loc T-junction, Ha Tinh, Vietnam

 

Ha Tinh, Vietnam, July 11, 2016 her monumental 10 youth volunteers. At the ruins of war - Dong Loc T-junction, Ha Tinh, Vietnam

 

Ha Tinh, Vietnam, July 11, 2016 fighters. At the ruins of war - Dong Loc T-junction, Ha Tinh, Vietnam

 

vinh moc tunnel exploration

 

Entrance in an air-raid shelter underground in the forest. Russia. Karelia.

 

Entrance in an air-raid shelter underground in the forest. Russia. Karelia.

 

vinh moc tunnel passage

 

Slum House in Quang Tri, Vietnam

 

Slum House in Quang Tri, Vietnam

 

Flowers in the front against scarlet tiles and blue skies.

 

Slum House in Quang Tri, Vietnam

 

Entrance in an air-raid shelter underground in the forest. Russia. Karelia.

 

Slum house of the M'nong in Vietnam

 

Slum House in Dakrong, Vietnam

 

Slum House in Dakrong, Vietnam

 

Slum House in Dakrong, Vietnam

 

Slum House in Dakrong, Vietnam

 

A section of a spring in Dakrong (Quang Tri, Vietnam)

 

Long House of the Van Kieu in Vietnam

 

Slum House in Dakrong, Vietnam

 

Dirt Cottage

 

Slum House in Dakrong, Vietnam

 

Shoulder Pack

 

Entrance in an air-raid shelter underground in the forest. Russia. Karelia.

 

Slum House

 

Green Fruits