234 tấm ảnh tuyệt đẹp về Hải Phòng, kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

HAI PHONG, VIETNAM, 18 July 2015. The city, the Bay Cat ba, Hai Phong City, Vietnam, in the flowering season

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 234 tấm ảnh  về Hải Phòng 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 234 tấm ảnh  về Hải Phòng 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 234 tấm ảnh  về Hải Phòng tại đây https://goo.gl/iOJuIn

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

Floating village in Ha Long Bay near Cat Ba Island, Hai Phong Province, Vietnam

 

View of a pagoda in Hai Phong, Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM, Aug 31, 2014: CatBa bay where there the beach clean on july, Aug 31, 2014 in Cat Ba, Hai Phong, Vietnam

 

Queen of the Rosary Cathedral in Hai Phong, Vietnam

 

Boats in the harbor on Cat Ba Island, Hai Phong Province, Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM, JULY 30, 2015 : CAO LINH Pagoda attracts a lot of new foreign tourists each year. The corridor

 

HAI PHONG, VIETNAM, Aug 31, 2014: CatBa bay where there the beach clean on july, Aug 31, 2014 in Cat Ba, Hai Phong, Vietnam

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

 Cargo ships in a port of Hai Phong, Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM - AUGUST 4: Cargo ships in a port on August 4, 2012 in Hai Phong, Vietnam. Hai Phong port is one of the two biggest ports in Vietnam.

 

HAI PHONG, VIETNAM, August 28, 2015 Building, architecture shaped kite. The port city of Hai Phong, Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM, June 19, 2016 the town, Cat Ba Bay, the coastal city of Hai Phong, Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM, August 28, 2015 fishing villages, beach Do Son, Hai Phong city, in the evening

 

Cargo ships in a port of Hai Phong, Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM, May 29, 2016 Building, downtown Hai Phong, Vietnam. Because French architect who built

 

HAI PHONG, VIETNAM, June 10, 2016 cable-stayed bridge, which connects the city of Haiphong to Cat Ba island, Vietnam, being the Japanese architect, construction

 

 Cargo ships in a port of Hai Phong, Vietnam. Hai Phong port is one of the two biggest ports in Vietnam.

 

HAI PHONG, VIETNAM, August 28, 2015 Building, architecture shaped kite. The port city of Hai Phong, Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM, June 10, 2016 cable-stayed bridge, which connects the city of Haiphong to Cat Ba island, Vietnam, being the Japanese architect, construction

 

HAI PHONG, VIETNAM, June 19, 2016 the woman, silent, working as street sweeping Hai Phong, Vietnam, in the summer

 

HAI PHONG, VIETNAM, June 19, 2016 the woman, silent, working as street sweeping Hai Phong, Vietnam, in the summer

 

HAI PHONG, VIETNAM, September 12, 2015 the monument, Le Chan heroine, in the city of Hai Phong, Vietnam

 

abstract silhouette of the city with text Hai Phong at the vintage vietnamese flag background

 

HAI PHONG, VIETNAM, August 28, 2015 Building, architecture shaped kite. The port city of Hai Phong, Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM, August 28, 2015 Building, architecture shaped kite. The port city of Hai Phong, Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM, June 10, 2016 cable-stayed bridge, which connects the city of Haiphong to Cat Ba island, Vietnam, being the Japanese architect, construction

 

CAT BA, VIET NAM, June 10, 2016 Dinh Vu port, Hai Phong City, Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM, September 12, 2015 the monument, Le Chan heroine, in the city of Hai Phong, Vietnam

 

Hai Phong. Vietnam

 

CAT BA, VIET NAM, June 10, 2016 weapon of war left the bay Cat Ba Hai Phong, Vietnam, is currently on display, on Cat Ba island, so visitors visit

 

CAT BA, VIET NAM, June 10, 2016 weapon of war left the bay Cat Ba Hai Phong, Vietnam, is currently on display, on Cat Ba island, so visitors visit

 

CAT BA, VIET NAM, June 10, 2016 tourists take the ferry Dinh Vu, to the Bay Cat Ba, Hai Phong City, Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM, June 10, 2016 cable-stayed bridge, which connects the city of Haiphong to Cat Ba island, Vietnam, being the Japanese architect, construction

 

HAI PHONG, VIETNAM, June 10, 2016 cable-stayed bridge, which connects the city of Haiphong to Cat Ba island, Vietnam, being the Japanese architect, construction

 

HAI PHONG, VIETNAM, 18 July 2015 beach, sea, Cat Ba Island, Hai Phong Province, Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM, June 10, 2016 cable-stayed bridge, which connects the city of Haiphong to Cat Ba island, Vietnam, being the Japanese architect, construction

 

Hai Phong pinned on a map of Vietnam

 

Hai Phong pinned on a map of Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM, December 23, 2015 the resort, suburban Hai Phong, Vietnam

 

CAT BA, VIET NAM, June 10, 2016 Cat Ba bay. It has been recognized as a UNESCO biosphere reserve in the world.

 

HAI PHONG, VIETNAM, June 19, 2016 the town, Cat Ba Bay, the coastal city of Hai Phong, Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM, June 19, 2016 traveler, visiting, Cat Ba Bay, the coastal city of Hai Phong, Vietnam

 

HAI PHONG, VIETNAM, June 19, 2016 the town, Cat Ba Bay, the coastal city of Hai Phong, Vietnam

 

CAT BA, VIET NAM, May 27, 2016 Bay Cat Ba, Hai Phong City, Vietnam

 

Hai Phong. Vietnam

 

Hai Phong. Vietnam

 

Hai Phong. Vietnam

 

Lan Ha Bay, H?i Phong, Viet Nam

 

Hai Phong, Vietnam - Apr 11, 2016: People walking at the Cat Bi airport in Hai Phong, Vietnam.

 

VIETNAM - CIRCA 2005: A stamp printed in Vietnam to commemorate 50th Anniversary of Liberation of Hai Phong show Military Events, circa 2005

 

Cat Ba Island landscape, Hai Phong Province, Vietnam

 

Hai Phong, Vietnam - February 2016. A man defeathering a Chicken in the street.

 

HAI PHONG, VIETNAM April 12 2016 Fishermen are transporting construction materials on Hon Dau Island.this is one of the most beautiful island and there are many tourists in Hai Phong,VIetnam

 

HAI PHONG, VIETNAM April 12 2016 Fishermen are transporting construction materials on Hon Dau Island.this is one of the most beautiful island and there are many tourists in Hai Phong,VIetnam

 

CAT BA, VIET NAM, June 19, 2016 the town, the Bay Cat Ba, Hai Phong City, Vietnam, at night

 

CAT BA, VIET NAM, May 27, 2016 Bay Cat Ba, Hai Phong City, Vietnam

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong pinned on a map of Asia

 

HAI PHONG, VIETNAM, December 23, 2015 the resort, suburban Hai Phong, Vietnam

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

HAI PHONG, VIETNAM, JULY 30, 2015 : Cao Linh Pagoda Details of towers. From 1967 to 1975, North vietnamese artillery had used this pagoda as a location the set the missiles firing at US aircraft.

 

CAT BA, VIET NAM, June 10, 2016 tourists take the ferry Dinh Vu, to the Bay Cat Ba, Hai Phong City, Vietnam

 

Hai Phong pinned on a map of Asia

 

HAI PHONG, VIETNAM, June 10, 2016 cable-stayed bridge, which connects the city of Haiphong to Cat Ba island, Vietnam, being the Japanese architect, construction

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

CAT BA, VIET NAM, June 10, 2016 tourists take the ferry Dinh Vu, to the Bay Cat Ba, Hai Phong City, Vietnam

 

CAT BA, VIET NAM, June 10, 2016 luxury resort, in the Bay Cat Ba, Hai Phong, Vietnam

 

Bun Tom Hai Phong, Vietnamese shrimp and fish balls soup against wooden background

 

CAT BA, VIET NAM, June 10, 2016 Electric vehicle traffic, in the Bay Cat Ba, Hai Phong, Vietnam

 

CAT BA, VIET NAM, June 10, 2016 luxury resort, in the Bay Cat Ba, Hai Phong, Vietnam

 

CAT BA, VIET NAM, May 27, 2016 Bay Cat Ba, Hai Phong City, Vietnam

 

CAT BA, VIET NAM, May 27, 2016 Bay Cat Ba, Hai Phong City, Vietnam

 

CAT BA, VIET NAM, May 27, 2016 Traveler groups cycling, walking nature reserve , forest Cat Ba , Hai Phong , Vietnam

 

CAT BA, VIET NAM, May 27, 2016 Bay Cat Ba, Hai Phong City, Vietnam

 

Banh Beo Hai Phong, Vietnamese steam rice cakes with pork balls and fried onions

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs

 

Hai Phong, Viet Nam, July 12, 2015, Fishermen village in CatBa Island. Fisheries here well developed fishing. Tourists can visit the island to visit the fishing villages with very cheap costs