427 tấm ảnh tuyệt đẹp về Hải Dương ,kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

HAI DUONG, Vietnam, December 15, 2106 Temple, Confucius Temple Mao Dien, Hai Duong Province, Vietnam

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 427 tấm ảnh  về Hải Dương 2017 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2016 trong số hơn 427 tấm ảnh  về Hải Dương 2017 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Ảnh phong cảnh . Bạn có thể tham khảo thêm 427 tấm ảnh  về Hải Dương tại đây https://goo.gl/HwiLWb

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 portrait, woman (name unknown), a worker, Chu Dau pottery, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 17, 2016 people, rural Hai Duong, dragon dance festival, commemorates the loss, for general Tran Hung Dao, at the river at first, Kiep Bac, Hai Duong

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 artisans, traditional water puppet Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 theatrical performances, traditional water puppet Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 artisans, traditional water puppet Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 artisans, traditional water puppet Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 artisans, traditional water puppet Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 artisans, traditional water puppet Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 artisans, traditional water puppet Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 artisans, traditional water puppet Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 artisans, traditional water puppet Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 artisans, traditional water puppet Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 20, 2016 farmers groups, rural Hai Duong, planting carrots

 

HAI DUONG, Vietnam, September 20, 2016 farmers groups, rural Hai Duong, planting carrots

 

HAI DUONG, Vietnam, September 20, 2016 farmers groups, rural Hai Duong, planting carrots

 

HAI DUONG, Vietnam, September 20, 2016 farmers groups, rural Hai Duong, planting carrots

 

HAI DUONG, Vietnam, September 20, 2016 farmers groups, rural Hai Duong, planting carrots

 

HAI DUONG, Vietnam, September 17, 2016 downtown Hai Duong, Vietnam, next to the river

 

HAI DUONG, Vietnam, September 17, 2016 downtown Hai Duong, Vietnam, seen from above, urban areas

 

HAI DUONG, VIETNAM, January 1, 2017 people, outskirts of Hai Duong, Vietnam, building high-rise housing

 

HAI DUONG, Vietnam, December 30, 2106 Gia Loc rural, Hai Duong province, to harvest watermelons, sell on the occasion of spring

 

HAI DUONG, Vietnam, December 30, 2106 Gia Loc rural, Hai Duong province, to the peach blossom harvest, sell on the occasion of spring

 

HAI DUONG, Vietnam, December 30, 2106 Gia Loc rural, Hai Duong province, to the peach blossom harvest, sell on the occasion of spring

 

HAI DUONG, Vietnam, December 30, 2106 Gia Loc rural, Hai Duong province, to harvest watermelons, sell on the occasion of spring

 

HAI DUONG, Vietnam, December 30, 2106 Gia Loc rural, Hai Duong province, to the peach blossom harvest, sell on the occasion of spring

 

HAI DUONG, Vietnam, December 30, 2106 bicycles, people in rural areas Gia Loc, Hai Duong province, selling peach blossom, on the occasion of the spring sale

 

HAI DUONG, Vietnam, December 30, 2106 bicycles, people in rural areas Gia Loc, Hai Duong province, selling peach blossom, on the occasion of the spring sale

 

HAI DUONG, Vietnam, September 18, 2016 architecture, ancient temples, memorial general Tran Hung Dao, relic Con Son, Kiep Bac, Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, November 22, 2016 gardens, countryside Hai Duong, Vietnam, at harvest time

 

HAI DUONG, Vietnam, November 12, 2016 boys, rural Hai Duong, Vietnam, reading stories, jobs grazing cows

 

HAI DUONG, Vietnam, December 15, 2106 Temple, Confucius Temple Mao Dien, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 22, 2016 men, rural Hai Duong, Vietnam, poultry, baby ducks

 

HAI DUONG, Vietnam, June 17, 2016 workers Hoang Thach cement plant. Town Minh Tan, Kinh Mon District, Hai Duong Province, Vietnam. The largest cement plant in Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 15, 2016 passenger boat trip across the river, countryside Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 portrait, woman (name unknown), a worker, Chu Dau pottery, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, March 25, 2016 people, participating in the festival, at the Confucius Temple Mao Dien, Hai Duong

 

HAI DUONG, Vietnam, March 25, 2016 people, participating in the festival, at the Confucius Temple Mao Dien, Hai Duong

 

HAI DUONG, Vietnam, March 25, 2016 people, participating in the festival, at the Confucius Temple Mao Dien, Hai Duong

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 portrait, woman (name unknown), a worker, Chu Dau pottery, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 portrait, woman (name unknown), a worker, Chu Dau pottery, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 portrait, woman (name unknown), a worker, Chu Dau pottery, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 artisans, traditional water puppet Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 portrait, woman (name unknown), a worker, Chu Dau pottery, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 17, 2016 people, rural Hai Duong, dragon dance festival, commemorates the loss, for general Tran Hung Dao, at the river at first, Kiep Bac, Hai Duong

 

HAI DUONG, Vietnam, September 17, 2016 people, rural Hai Duong, dragon dance festival, commemorates the loss, for general Tran Hung Dao, at the river at first, Kiep Bac, Hai Duong

 

HAI DUONG, Vietnam, September 17, 2016 people, rural Hai Duong, dragon dance festival, commemorates the loss, for general Tran Hung Dao, at the river at first, Kiep Bac, Hai Duong

 

HAI DUONG, Vietnam, September 17, 2016 people, rural Hai Duong, dragon dance festival, commemorates the loss, for general Tran Hung Dao, at the river at first, Kiep Bac, Hai Duong

 

HAI DUONG, Vietnam, August 15, 2016 artisans, producing water puppets, performing arts traditional water puppetry, rural Ninh Giang, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 18, 2016 architecture, ancient temples, memorial general Tran Hung Dao, relic Con Son, Kiep Bac, Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 18, 2016 ancient temples, memorial general Tran Hung Dao, relic Con Son, Kiep Bac, Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 18, 2016 the woman, preparing water puppetry, memorial general Tran Hung Dao, relic Con Son, Kiep Bac, Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, August 23, 2016 the woman, countryside Hai Duong, Vietnam, jobs get green vegetables, where lakes

 

HAI DUONG, Vietnam, November 20, 2016 people, rural Hai Duong, Vietnam, decorated the gate, colorful. In the wedding day, their traditional beauty

 

HAI DUONG, Vietnam, November 20, 2016 people, rural Hai Duong, Vietnam, decorated the gate, colorful. In the wedding day, their traditional beauty

 

HAI DUONG, Vietnam, November 19, 2016 fathers and children, rural Hai Duong, Vietnam, fire, called (THUI) many field mice, this is their favorite food

 

HAI DUONG, Vietnam, November 19, 2016 fathers and children, rural Hai Duong, Vietnam, fire, called (THUI) many field mice, this is their favorite food

 

HAI DUONG, Vietnam, November 19, 2016 Children, rural Hai Duong, Vietnam, dried rice. Looking cute

 

HAI DUONG, Vietnam, August 23, 2016 workers, Hoang Thach cement plant, Hai Duong, cement transport conveyor

 

HAI DUONG, Vietnam, September 20, 2016 farmers groups, rural Hai Duong, planting carrots

 

HAI DUONG, Vietnam, September 20, 2016 farmers, rural Hai Duong, planting carrots

 

HAI DUONG, Vietnam, September 20, 2016 farmers groups, rural Hai Duong, planting carrots

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 workers working, Chu Dau pottery, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, August 14, 2016 cows, stood eating dry straw, rural Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, May 22, 2016 and her grandfather playing flute kite, summer, countryside Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, March 25, 2016 people, participating in the festival, at the Confucius Temple Mao Dien, Hai Duong

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 workers working, Chu Dau pottery, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 workers working, Chu Dau pottery, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 26, 2016 group of people, countryside Hai Duong, business and rural markets

 

HAI DUONG, Vietnam, September 20, 2016 farmers groups, rural Hai Duong, planting carrots

 

HAI DUONG, Vietnam, September 20, 2016 farmers groups, rural Hai Duong, planting carrots

 

HAI DUONG, Vietnam, September 20, 2016 farmers groups, rural Hai Duong, planting carrots

 

HAI DUONG, Vietnam, September 2, 2016 children, dressed in traditional costumes. Favorite write out, word drought

 

HAI DUONG, Vietnam, September 2, 2016 children, dressed in traditional costumes. Favorite write out, word drought

 

HAI DUONG, Vietnam, September 2, 2016 two young children, dressed in traditional costumes. Favorite write out, word drought

 

HAI DUONG, Vietnam, September 17, 2016 students, rural Hai Duong, biking to school

 

HAI DUONG, Vietnam, September 20, 2016 farmers groups, rural Hai Duong, planting carrots

 

HAI DUONG, Vietnam, September 15, 2016 objects, the paper's image. worship, in the historic Con Son, Kiep Bac, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 18, 2016 elephant statue, stone green material, relic Con Son, Kiep Bac, Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 18, 2016 ancient temples, memorial general Tran Hung Dao, relic Con Son, Kiep Bac, Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 15, 2016 objects, the paper's image. worship, in the historic Con Son, Kiep Bac, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 18, 2016 man, prepare water puppetry, memorial general Tran Hung Dao, relic Con Son, Kiep Bac, Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 15, 2016 objects, the paper's image. worship, in the historic Con Son, Kiep Bac, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 18, 2016 buildings, sports centers, the city of Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 17, 2016 downtown Hai Duong, Vietnam, next to the river

 

HAI DUONG, Vietnam, September 17, 2016 downtown Hai Duong, Vietnam, next to the river

 

HAI DUONG, Vietnam, September 17, 2016 downtown Hai Duong, Vietnam, seen from above, urban areas

 

HAI DUONG, Vietnam, September 17, 2016 downtown Hai Duong, Vietnam, next to the river

 

HAI DUONG, Vietnam, September 15, 2016 objects, the paper's image. worship, in the historic Con Son, Kiep Bac, Hai Duong Province, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, September 15, 2016 girls, rural Hai Duong, Vietnam. flower business

 

HAI DUONG, VIETNAM, February 14, 2016 two elderly, rural Hai Duong, doing housework, corn

 

HAI DUONG, VIETNAM, February 14, 2016 the potter (unnamed) is working, traditional ceramic products

 

HAI DUONG, VIETNAM, February 14, 2016 the potter (unnamed) is working, traditional ceramic products

 

HAI DUONG, Vietnam, August 26, 2016 couple, going through bamboo bridges, waterways suburbs Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, August 26, 2016 grandparents, care, young nephew, a suburb of Hai Duong, Vietnam. their simple happiness

 

HAI DUONG, Vietnam, August 26, 2016 the woman, tending rice paddies, a suburb of Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, June 21, 2016 gon golf star, in the town of Chi Linh, Hai Duong Province

 

HAI DUONG, VIETNAM, May 7, 2016 young teacher (anonymity), are students offer flowers, birthday

 

HAI DUONG, Vietnam, November 14, 2016 boys cute smile, kid, suburb of Hai Duong, Vietnam

 

HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 HAI DUONG, Vietnam, July 25, 2016 man (name unknown) the water puppets, rural Hai Duong, Vietnam