327.560 tấm ảnh về các loại trái cây sấy khô, cực kỳ đẹp và thu hút trên shutterstock.com

Composition with dried fruits and assorted nuts.

Gửi đến các bạn top 327.560  hình ảnh về trái cây sấy khô, rất đẹp mắt sẽ là đề tài bạn không thể bỏ qua cho bộ sưu tập thiết kế, quảng cáo, in ấn nhãn hiệu bao bì về các loại trái cây sấy

XEM CHI TIẾT >>
Bạn vào tìm ảnh về trái cây sấy tại link này nhé https://goo.gl/uF8JHX

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

Mix of dried fruits and nuts on a dark wood background with copy space. Top view. Symbols of judaic holiday Tu Bishvat

 

Organic Healthy Assorted Dried Fruit on a Plate

 

Dried fruits on wooden background in studio photo

 

Dried fruits isolated on white

 

Nuts and dried fruits mix

 

Dried fruit background. Rows of dried dates, apricots,cranberries, pomelos, blueberries, nuts, prunes and figs.

 

Dried fruit

 

Dried fruits isolated on white

 

Assorted dried fruits (raisins, apricots, figs, prunes, goji, cranberries) on a wooden background

 

Dried fruits and nuts mix in a wooden bowl.

 

Mix of different dried fruits

 

Mix of dried fruits and nuts on a white vintage wood background with copy space. Top view. Symbols of judaic holiday Tu Bishvat.

 

Homemade gluten free granola bars and mixed nuts, seeds, dried fruits on white wooden background. Copyspace background.Top view.

 

Composition with dried fruits and assorted nuts.

 

Mix of dried fruits and nuts - symbols of judaic holiday Tu Bishvat. Copyspace background.Top view.

 

Composition with dried fruits and assorted nuts.

 

Mixed dried fruits

 

Dried fruits raisins, apricot, dates. Selective focus, toned

 

Dried fruits assortment on white background, health food concept & text

 

Composition with dried fruits and assorted nuts.

 

Healthy snacks in bowl on wooden background. Dried fruits and nuts. Top view, copy space.

 

different dried fruits isolated on white

 

Nuts and dried fruit mix, healthy and wholesome food. Vintage wooden background, selective focus

 

Mix of dried and sun-dried fruits, dried fruits in a wooden box on a white wooden background. View from above. Symbols of the Jewish holiday of Tu B'Shvat.

 

Dried fruits and nuts in the bowl

 

mix of dry nuts and fruits

 

Wooden bowl with mixed nuts on white table top view. Healthy food and snack. Walnut, pistachios, almonds, hazelnuts and cashews.

 

Mixed nuts

 

Dried fruits on white background with sample text

 

Dried fruits on wooden background

 

Dried fruits in a wicker basket. Basket with various dried fruits is on sackcloth. Dried fruits scattered on the sackcloth. Dry prunes, apples, apricots, pears need for cooking compote.

 

Delicious and healthy mixed dried fruit, nuts and seeds

 

Dried fruits set, flat style. Raisins, dried apricots, prunes isolated on a white background. Vector illustration, clip art

 

Seamless pattern with different nuts on the white background. Cute simple linear template with mixed nuts.

 

Dried fruits on vintage wooden background

 

Nut icons set

 

Nuts  in the bowl

 

Dried fruit collection on a white background

 

dried fruits

 

Mix of dried fruits and nuts on a white vintage wood background with copy space. Top view. Symbols of judaic holiday Tu Bishvat

 

Healthy dried food nutrition on white wooden background

 

Mixed nuts and dried fruits spilt from bottle isolated on white background

 

Nuts set seamless pattern. Useful for restaurant identity, packaging, menu design and interior decorating.

 

Mix nuts and dry fruits on wooden background

 

Dried fruits collection-banana, strawberries,peach, pineapple, sultanas,kiwi,dates,apples, apricots, pineapple, goji,iranian figs, cranberries, berberis,figs, pineapple

 

Dried fruits on white background

 

Large dried fruit and nut selection in white porcelain bowls over hessian background.

 

Vector set of healthy snacks. Healthy food. Vector illustration in sketch style. Hand drawn design elements.

 

Dried fruits close-up

 

Assorted mixed nuts on white background.

 

mix of dried fruits and nuts on a dark wood background. tinting. selective focus

 

Mix of dried fruits and nuts on a white background  wooden boards . Top view. Symbols of judaic holiday Tu Bishvat. Thanksgiving Day.

 

Dried Fruits and Nuts Background, Texture, Top View

 

Breakfast 2. Set of cartoon vector food icons isolated on white background. Milk, apple juice, cold cereal, nuts, dried fruits, greek salad, oatmeal, yohurt, fruit salad.

 

Dehydrated fruit round shape pattern in engraved style with lettering. Fully editable color vector illustrations for background or sticker.

 

Sliced ham isolated on white background, top view

 

pile of dried tropical fruits isolated on the white background

 

Nut collection with raw food mix and paper label vector illustration

 

dried fruits

 

Dried fruit in white porcelain scoops over hessian background.

 

Healthy food: nuts and dried fruit, vintage wooden background, selective focus

 

Different nuts in a baskets isolated on white background

 

Mix dried fruits (date palm fruits, prunes, dried apricots, raisins) and nuts, and traditional Arabic tea. Ramadan (Ramazan) food. Top view

 

Mix of nuts and dried fruits on a old rustic table. Gold pistachios, cashews, hazelnuts, almonds. Food background.

 

Mix nuts, dry fruits and grapes on a white background

 

tasty sweet mix dried fruits colorful background

 

Dried Fruits set. Isolated vector icons of raisins, dates, figs, apricots, plums, prunes. Sweet and dessert snacks

 

dry fruit

 

Heart of dried fruits closeup on beige wooden background. Decorative composition for Valentine's Day. Top view.

 

dried fruit, dried apricots, raisins, figs on a white background

 

Multicolor dried fruits background

 

Healthy dessert with yogurt, nuts, oats and blueberries

 

Natural raw nuts food mix on wooden background vector illustration

 

Large dried fruit selection in white bowls over slate background with titles.

 

Dried Fruits on the Basket

 

Nuts with raisins in white background.

 

Dried fruits and nuts mix in a wooden bowl.

 

Nuts and dried berries collection isolated on a white background

 

mix dried fruits collection

 

Healthy mix nuts on wooden background. Almonds, hazelnuts, cashews, peanuts

 

Mix of dried fruits and nuts on dark wood background with copy space. Symbols of judaic holiday Tu Bishvat

 

Nuts and dried fruits in a white bowl on a wooden table. View from above.

 

Dried fruits bowl composition with prune banana dried apricot vector illustration

 

Dried fruits assortment on white background, health food concept.

 

Dried fruits

 

Composition with dried fruits and assorted nuts.

 

Dried fruit illustration. Vector illustration of dried fruit.

 

raisins and nuts corner

 

Dried fruits with cinnamon and anise stars isolated on white

 

Nuts and dried fruits on vintage wooden boards still life

 

Dried fruits close up

 

Nuts and dried fruit mix, healthy and wholesome food. Vintage wooden background, selective focus

 

Mix of dried fruits and nuts - symbols of judaic holiday Tu Bishvat. Copyspace background.Top view.

 

Mix nuts and dry fruits on a white background

 

Top view of a bowl of muesli with oats, nuts and dried fruit on wooden table.

 

mix of dried fruits and nuts on a white wood background. tinting. selective focus

 

Mix of dried fruits and nuts - symbols of judaic holiday Tu Bishvat. Copyspace background.

 

Mix of dried fruits and nuts on dark wood background with copy space. Symbols of judaic holiday Tu Bishvat

 

Mix nuts, dry fruits and grapes on a white background