1.278 stock vector về bánh tét, món ăn truyền thống trong ngày tết của Việt Nam

Cooked cylindric glutinous rice cake, Vietnamese new year food
Gửi đến các Anh Chị thiết kế 1.278 hình ảnh về bánh tét tuyệt đẹp được update trên shutterstock.com, kích thước và độ phân giải cao tuyệt đối, ở đây chúng tôi đưa ra 1 số mẫu hot nhất để bạn chọn lựa, mời bạn tham khảo cho bộ thiết kế lịch tết của riêng mình nhé.

XEM CHI TIẾT >>

Bạn vào tham khảo 1.278 stock vector về bánh tét tại đường link này nhé  https://goo.gl/FNbyqj

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

 • Email: [email protected]
 • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
 • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

Cooked cylindric glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked cylindric glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

cylindric glutinous rice cake, Vietnamese new year food (banh tet)

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. It??s a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Street food stall selling traditional New Year's holiday Banh Tet wraps on the street of Nha Trang, Vietnam.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. It??s a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Cooked cylindric glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Banh tet for Lunar New Year, Vietnam Tet, food make from glutinous rice, meat, green bean, cover by banana leaf, tie by bamboo rope, is traditional Vietnamese dishes

 

Cooked square glutinous rice cake and Cooked cylindric glutinous rice cake

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Banh chung, Traditional present for Lunar New Year, Vietnamese traditional dish. Sticky rice cake with meat , covered with banana leaves and, tied with bamboo rope

 

Vietnamese assorted conical sticky rice cakes stuffed banana and red bean on black background

 

Vietnamese sticky rice cake wrapped in banana leaves , banh tet

 

Rice Cake and Fermented Vegetable on the plate

 

Vietnamese traditional rice cake to celerate the Lunar new year

 

 a single cylindric glutinous cake

 

a single cylindric glutinous cake

 

Tet cake (Banh Tet) is a cake made primarily from glutinous rice, which is rolled in a banana leaf into a thick, log-like cylindrical shape, with a mung bean and pork filling, then boiled.

 

an isolated rice cake

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food. Banh Chung

 

Banh tet for Lunar New Year, Vietnam Tet, food make from glutinous rice, meat, green bean, cover by banana leaf, tie by bamboo rope, is traditional Vietnamese dishes

 

Hand wrapping Chung Cake in square shape with long node string split from bamboo. It is wrapped as tight as possible to keep cake from mold or spoiled. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, group of sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape at open air market

 

Vietnamese food, banh chung, banh tet are traditional eating on Tet holiday, wrap in green leaf. When spring come, on Vietnam Lunar New Year , people worship the ancestor with glutinous rice cake

 

Banh Chung and Banh Tetcolorful illustration. Vector illustration of Vietnamese cuisine.

 

Vietnamese food, banh chung, banh tet are traditional eating on Tet holiday, wrap in green leaf. When spring come, on Vietnam Lunar New Year , people worship the ancestor with glutinous rice cake

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, wallpapers. Vietnamese new year. (Translation "Tet": Lunar new year)

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, bicycle. Vietnamese new year. (Translation "Tet": Lunar new year)

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Banh Chung and Banh Tet watercolor effect illustration. Vector illustration of Vietnamese cuisine.

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, group of sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape at open air market

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, group of sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape at open air market

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, group of sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape at open air market

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, group of sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape at open air market

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, group of sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape at open air market

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, group of sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape at open air market

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape

 

Vietnamese traditional food for may 5th, is double five festival or tet doan ngo, sticky rice cake in green leaf, also call banh u tro with pyramidal shape

 

Hand wrapping Chung Cake in square shape with long node string split from bamboo. It is wrapped as tight as possible to keep cake from mold or spoiled. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Tet cake (Banh Tet) is a cake made primarily from glutinous rice, which is rolled in a banana leaf into a thick, log-like cylindrical shape, with a mung bean and pork filling, then boiled.

 

Tet cake (Banh Tet) is a cake made primarily from glutinous rice, which is rolled in a banana leaf into a thick, log-like cylindrical shape, with a mung bean and pork filling, then boiled.

 

Tet cake (Banh Tet) is a cake made primarily from glutinous rice, which is rolled in a banana leaf into a thick, log-like cylindrical shape, with a mung bean and pork filling, then boiled.

 

Tet cake (Banh Tet) is a cake made primarily from glutinous rice, which is rolled in a banana leaf into a thick, log-like cylindrical shape, with a mung bean and pork filling, then boiled.

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Material including Sticky rice, pork, been, green leaf for Vietnamese food, banh chung, banh tet are traditional eating on Tet holiday, wrap in green leaf.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year. (Translation "Tet": Lunar new year)

 

Hanoi, Vietnam - Jan 23,2017: Hanoi's people go to shop for Tet's flower market items served for Tet. The market is open until the last day of the old year according to the lunar calendar.

 

Vietnamese food, banh chung, banh tet are traditional eating on Tet holiday, wrap in green leaf. When spring come, on Vietnam Lunar New Year , people worship the ancestor with glutinous rice cake

 

Hanoi, Vietnam - January 15, 2017 : souvenirs, gift and decoration for Vietnamese Lunar New Year (TET) at Hanoi, Vietnam. This year is "TET" Rooster Vietnamese New Year also of in Chinese.

 

Hanoi, Vietnam - January 15, 2017 : souvenirs, gift and decoration for Vietnamese Lunar New Year (TET) at Hanoi, Vietnam. This year is "TET" Rooster Vietnamese New Year also of in Chinese.

 

Vietnamese food, banh chung, banh tet are traditional eating on Tet holiday, wrap in green leaf. When spring come, on Vietnam Lunar New Year , people worship the ancestor with glutinous rice cake

 

Amazing background on Tet holiday in Vietnam, banh tet, banh chung or glutinous rice cake make handmade from colorful material, harmony concept with Happy New Year message, traditional Lunar New Year

 

Tet cake (Banh Tet) is a cake made primarily from glutinous rice, which is rolled in a banana leaf into a thick, log-like cylindrical shape, with a mung bean and pork filling, then boiled.

 

Tet cake (Banh Tet) is a cake made primarily from glutinous rice, which is rolled in a banana leaf into a thick, log-like cylindrical shape, with a mung bean and pork filling, then boiled.

 

Cooked cylindric glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Banh chung, Traditional present for Lunar New Year, Vietnamese traditional dish. Sticky rice cake with meat , covered with banana leaves and, tied with bamboo rope

 

Ho Chi Minh ?ity, Vietnam - December 16, 2016: Young girl in red dress, smiling and choosing traditional cake (Banh Tet) for new year holidays

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, Vietnamese new year. (Translation "T?t" : Lunar new year)

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Vietnamese food for Tet holiday in spring, banh chung is traditional food on lunar new year, a rice cake stuffed with pork, green bean, is tradition culture in spring

 

Amazing of Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year: Banh chung, Boiled chicken, pickled onions, spring rolls ...

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Hanoi, Vietnam - Jan 23,2017: Hanoi's people go to shop for Tet's flower market items served for Tet. The market is open until the last day of the old year according to the lunar calendar.

 

Hanoi, Vietnam - January 15, 2017 : souvenirs, gift and decoration for Vietnamese Lunar New Year (TET) at Hanoi, Vietnam. This year is "TET" Rooster Vietnamese New Year also of in Chinese.

 

Making Chung cake by female craftsman closeup. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Tet cake (Banh Tet) is a cake made primarily from glutinous rice, which is rolled in a banana leaf into a thick, log-like cylindrical shape, with a mung bean and pork filling, then boiled.
Tet cake (Banh Tet) is a cake made primarily from glutinous rice, which is rolled in a banana leaf into a thick, log-like cylindrical shape, with a mung bean and pork filling, then boiled.