Tổng hợp 705 tấm ảnh về bánh chưng ngày tết 2018 kích thước lớn, tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food. Banh Chung

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 705 tấm ảnh về bánh chưng ngày tết  2018 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2017 ( ảnh new year 2017) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2017 trong số hơn 705 tấm ảnh về bánh chưng ngày tết  2018  được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Chung cake . Bạn có thể tham khảo thêm 705 tấm ảnh về bánh chưng ngày tết  2018  tại đây https://goo.gl/Rha7VZ

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Chung Cake ingredients, tool preparation wrapping. Square shape wood mold with glutinous rice, split mung beans, chunks of pork shoulder, salt, pepper, ginger, bamboo, banana leaves, long node string.

 

Chung Cake ingredients, tool preparation wrapping. Square shape wood mold with glutinous rice, split mung beans, chunks of pork shoulder, salt, pepper, ginger, bamboo, banana leaves, long node string.

 

Hand stuffing Chung Cake in square shape with glutinous rice, split mung beans, chunks of pork shoulder, salt, pepper, ginger. It is packed as tight as possible to keep cake from mold or spoiled.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Hand wrapping Chung Cake in square shape with long node string split from bamboo. It is wrapped as tight as possible to keep cake from mold or spoiled. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. It??s a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf.  Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Opened Vietnamese sticky rice cake,banh chung , for the New Year holiday,Tet. containing rice, pork, mung beans wrapped in banana leaves. With bowls of Hoi An corn sweetened porridge from Cam Nam corn

 

Vietnamese food for Tet holiday in spring, banh chung is traditional food on lunar new year, a rice cake stuffed with pork, green bean, is tradition culture in spring

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Banh chung, Traditional present for Lunar New Year, Vietnamese traditional dish. Sticky rice cake with meat , covered with banana leaves and, tied with bamboo rope

 

Amazing background on Tet holiday in Vietnam, banh tet, banh chung or glutinous rice cake make handmade from colorful material, harmony concept with Happy New Year message, traditional  Lunar New Year

 

Vietnamese food,  banh chung, banh tet are traditional eating on Tet holiday, wrap in green leaf. When spring come, on Vietnam Lunar New Year , people worship the ancestor with glutinous rice cake

 

Square sticky sweet rice cake isolated on white

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Hand wrapping Chung Cake in square shape with long node string split from bamboo. It is wrapped as tight as possible to keep cake from mold or spoiled. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Making Chung cake by hands closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, Vietnamese new year. (Translation "T?t" : Lunar new year)

 

Hanoi, Vietnam - Jun 22, 2017: Cooking Chung cake outdoor in communal house at So village, Quoc Oai district. , square glutinous rice cake, Vietnamese lunar new year food

 

Chung cake on altar in old village communal house. Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese lunar new year food

 

Pile of Chung cakes, Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food. Vintage background

 

Big pot to cook Chung cake outdoor, square glutinous rice cake, Vietnamese lunar new year food

 

Hanoi, Vietnam - Jun 22, 2017: Cooking Chung cake outdoor in communal house at So village, Quoc Oai district. Square glutinous rice cake, Vietnamese lunar new year food

 

Hanoi, Vietnam - Jun 22, 2017: Cooking Chung cake outdoor in communal house at So village, Quoc Oai district. , square glutinous rice cake, Vietnamese lunar new year food

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, wallpapers. Vietnamese new year. (Translation "Tet": Lunar new year)

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, bicycle. Vietnamese new year. (Translation "Tet": Lunar new year)

 

Making Chung cake by female craftsman closeup. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Making Chung cake by hands closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Child wear traditional dress Ao Dai learning to make Chung cake by hands closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Child wear traditional dress Ao Dai learning to make Chung cake by hands closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Child wear traditional dress Ao Dai learning to make Chung cake by hands closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Chung cake, So Vietnamese food is wrapped in banana leaves.

 

Ingredient for making Chung cake by female craftsman closeup. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Making Chung cake by female craftsman closeup. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Making Chung cake by female craftsman closeup. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Making Chung cake by female craftsman closeup. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Mid Autumn Festival, also known as moon cake festival is a festival celebrated by Chinese people worldwide including Malaysia and Singapore. Picture of mid autumn festival lanterns in a Malaysian park

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Chung cake on altar in old village communal house. Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese lunar new year food

 

Pile of Chung cakes, Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food. Vintage background

 

Big pot to cook Chung cake outdoor, square glutinous rice cake, Vietnamese lunar new year food

 

Big pot to cook Chung cake outdoor, square glutinous rice cake, Vietnamese lunar new year food

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Vietnamese food, banh chung, banh tet are traditional eating on Tet holiday, wrap in green leaf. When spring come, on Vietnam Lunar New Year , people worship the ancestor with glutinous rice cake

 

Chung Cake ingredients, tool preparation wrapping. Square shape wood mold with glutinous rice, split mung beans, chunks of pork shoulder, salt, pepper, ginger, bamboo, banana leaves, long node string.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year. (Translation "Tet": Lunar new year)

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year. (Translation "T?t" : Lunar new year)

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, Vietnamese new year. (Translation "T?t" : Lunar new year)

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. Its a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf.  Traditional Vietnamese New Year. Copy space.

 

Making Chung cake by female craftsman closeup. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Making Chung cake by female craftsman closeup. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Chung cake, Vietnamese food

 

Cooked square glutinous rice cake, Chung cake, Vietnamese food

 

Cooked square glutinous rice cake, Chung cake, Vietnamese food

 

Hand stuffing Chung Cake in square shape with glutinous rice, split mung beans, chunks of pork shoulder, salt, pepper, ginger. It is packed as tight as possible to keep cake from mold or spoiled.

 

Hand wrapping Chung Cake in square shape with long node string split from bamboo. It is wrapped as tight as possible to keep cake from mold or spoiled. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

some materials to make a Vietnamese chung cakes

 

Banh chung, Traditional present for Lunar New Year, Vietnamese traditional dish. Sticky rice cake with meat , covered with banana leaves and, tied with bamboo rope

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked cylindric glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Cooked square glutinous rice cake

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. Its a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf.  Traditional Vietnamese New Year. Copy space.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Chung Cake ingredients, tool preparation wrapping. Square shape wood mold with glutinous rice, split mung beans, chunks of pork shoulder, salt, pepper, ginger, bamboo, banana leaves, long node string.

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background
Vietnamese Chung Cake isolated on white background