Bộ sưu tập ảnh đẹp với khoảng 276 hình ảnh được chọn lọc về chủ đề bánh Pía

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake

 

 

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 276 hình ảnh được chọn lọc về chủ đề bánh Pía , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2018 ( ảnh new year 2018) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2017 trong số hơn 276 hình ảnh được chọn lọc về chủ đề bánh Pía được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . Bạn có thể tham khảo thêm 276 hình ảnh được chọn lọc về chủ đề bánh Pía tại đây https://goo.gl/jxhi8U

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

Chinese Pastry-Mung Bean with Egg Yolk

 

Close up pile of Chinese pastry moon cake roll ball wafer stuffed mung bean and salted egg yolk, yellow spot decoration (Kanom Pia) background from Thai local traditional street food dessert stall

 

Tao Sa Pia Cake

 

Hand holding Chinese pastry moon cake roll ball, made of wafer stuffed, mung bean, and salted egg yolk. Thai people call this is Kanom Pia. Soft focus and blur.

 

Hand holding Chinese pastry moon cake roll ball, made of wafer stuffed, mung bean, and salted egg yolk. Thai people call this is Kanom Pia. Soft focus and blur.

 

Chinese pastry moon cake roll ball, made of wafer stuffed, mung bean, and salted egg yolk. Thai people call this is Kanom Pia. Soft focus and blur.

 

Asian, vietnamese durian cake on wooden board. Traditional pastry.

 

indonesian traditional cake, pia butter scotch served on wooden plate

 

Chinese dragon boat festival food mung bean cake

 

Chinese dragon boat festival food mung bean cake

 

Chinese dragon boat festival food mung bean cake

 

bakpia cake, indonesian traditional cake on top view photo

 

Vietnamese durian cake with salted egg yolk stacked on white ceramics plate. Banh Pia

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Chinese pastry or moon cake on dish and teapot set, Traditional delicious cake in asia.

 

bakpia butter scotch, Indonesian traditional cake

 

indonesian traditional cake, bakpia, close up photo studio

 

Thai sweets called Po Pia placing on trays as background texture

 

Close up of Chinese Pastry or Moon cake or Mung bean filling cake or Egg yolk shortcake, Asian Traditional Dessert

 

Moon cake or Chinese ancient dessert called 'Pia',ancient dessert Made from flour to Baking heat Mashed golden beans stuffed with salted egg yolk,Chinese pastry or moon cake.

 

Moon cake or Chinese ancient dessert called 'Pia',ancient dessert Made from flour to Baking heat Mashed golden beans stuffed with salted egg yolk,Chinese pastry or moon cake.

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake.

 

Chinese pastry filled with mung bean and purple yam paste and salted egg. A pile of homemade Thai sweet, called Pia, in traditional tray.

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Chinese pastry or moon cake on dish and teapot set, Traditional delicious cake in asia.

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Chinese pastry or moon cake on dish and teapot set, Traditional delicious cake in asia.

 

Chinese Pastry or Moon cake or Mung bean filling cake or Egg yolk shortcake, Asian Traditional Dessert with copy space

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Chinese pastry or moon cake on dish and teapot set, Traditional delicious cake in asia.

 

Kanom Sakhu Pia thai dressert close up

 

bakpia butter scotch  served on wooden tray

 

Chinese ancient dessert called 'Pia', Chinese pastry or moon cake, Traditional delicious cake in asia.

 

Chinese ancient dessert called 'Pia', Chinese pastry or moon cake, Traditional delicious cake in asia.

 

Dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Pink bean and egg filling dessert on blue background

 

Close up of Chinese Pastry or Moon cake or Mung bean filling cake or Egg yolk shortcake, Asian Traditional Dessert

 

bakpia bread vector illustration

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake

 

Chinese dessert called 'Pia',ancient dessert Made from flour to Baking heat Mashed golden beans stuffed with salted egg yolk,Chinese pastry, Traditional delicious cake in asia,pastel color

 

Chinese ancient dessert called 'Pia',ancient dessert Made from flour to Baking heat Mashed golden beans stuffed with salted egg yolk,Chinese pastry, Traditional delicious cake in asia.

 

Chinese ancient dessert called 'Pia',ancient dessert Made from flour to Baking heat Mashed golden beans stuffed with salted egg yolk,Chinese pastry, Traditional delicious cake in asia,pastel color

 

Chinese ancient dessert called 'Pia',ancient dessert Made from flour to Baking heat Mashed golden beans stuffed with salted egg yolk,Chinese pastry, Traditional delicious cake in asia,pastel color

 

Chinese ancient dessert called 'Pia',ancient dessert Made from flour to Baking heat Mashed golden beans stuffed with salted egg yolk,Chinese pastry, Traditional delicious cake in asia,pastel color

 

Chinese ancient dessert called 'Pia',ancient dessert Made from flour to Baking heat Mashed golden beans stuffed with salted egg yolk,Chinese pastry, Traditional delicious cake in asia,pastel color

 

Chinese ancient dessert called 'Pia',ancient dessert Made from flour to Baking heat Mashed golden beans stuffed with salted egg yolk,Chinese pastry, Traditional delicious cake in asia,pastel color

 

Chinese ancient dessert called 'Pia',ancient dessert Made from flour to Baking heat Mashed golden beans stuffed with salted egg yolk,Chinese pastry, Traditional delicious cake in Asian

 

Chinese ancient dessert called 'Pia', Chinese pastry or moon cake, Traditional delicious cake in asia

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Chinese pastry or moon cake on dish and teapot set, Traditional delicious cake in asia.

 

Asian Traditional Dessert, Chinese Cake, Moon Cake, Thai Cake or called "Kanom Pia". Filled with Bean Paste and Egg Yolk, Delicious Dessert. Served in Wooden Board on Wood Background.

 

Dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Pink bean and egg filling dessert on blue background

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake

 

Chinese pastry or moon cake, Mung bean filling cake, Thai sweet

 

Chinese pastry or moon cake, Mung bean filling cake, Thai sweet

 

Chinese ancient dessert called 'Pia'  or Mung bean filling cake

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake

 

Chinese ancient dessert called 'Pia', Chinese pastry or moon cake, Traditional delicious cake in asia.

 

Chinese Pastry or Moon cake or Mung bean filling cake,Asian Traditional Dessert

 

Chinese Pastry or Moon cake or Mung bean filling cake,Asian Traditional Dessert

 

Chinese Pastry or Moon cake or Mung bean filling cake,Asian Traditional Dessert

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake

 

Chinese delicious dessert,chinese cake on white background

 

Homemade blueberry galete

 

Cake chocolate brownies on wooden background

 

mung bean pia cake on wooden board

 

moon cake in box, Traditional delicious cake in asia.

 

Hiong Pia - Chinese Traditional Flaky Cakes with mung bean filling

 

Chinese ancient dessert called 'Pia'  or Mung bean filling cake

 

Close up of Chinese Pastry or Moon cake or Mung bean filling cake or Egg yolk shortcake, Asian Traditional Dessert

 

Close up of Chinese Pastry or Moon cake or Mung bean filling cake or Egg yolk shortcake, Asian Traditional Dessert

 

Close up of Chinese Pastry or Moon cake or Mung bean filling cake or Egg yolk shortcake, Asian Traditional Dessert

 

chinese bean cakes on cooking tray

 

Green bean Thai dessert with salted egg filling called Kanom Pia in various colors

 

Green bean Thai dessert with salted egg filling called Kanom Pia in various colors

 

Chinese pastry on wooden table outdoor

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake

 

Chinese ancient dessert called 'Pia'  or Mung bean filling cake

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean cake.

 

mung bean pia cake on wooden board

 

mung bean pia cake on wooden board

 

mung bean pia cake on wooden board

 

Dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Pink bean and egg filling dessert on blue background

 

Dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Pink bean and egg filling dessert on blue background

 

Dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Pink bean and egg filling dessert on blue background

 

Dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Pink bean and egg filling dessert on blue background

 

Dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Pink bean and egg filling dessert on blue background

 

Dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Pink bean and egg filling dessert on blue background

 

Dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Pink bean and egg filling dessert on blue background

 

Dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Pink bean and egg filling dessert on blue background

 

Dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Pink bean and egg filling dessert on blue background

 

Dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake, Pink bean and egg filling dessert on blue background

 

Baked Siew Pau - Chinese Traditional Flaky Cakes with chicken stew filling

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake

 

bean and yolk pia

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake

 

Chinese ancient dessert called 'Pia' or Mung bean filling cake

 

Chinese delicious dessert,chinese cake on white background

 

Chinese pastry or moon cake, Mung bean filling cake, Thai sweet

 

Hiong Pia - Chinese Traditional Flaky Cakes with mung bean filling

 

Hiong Pia - Chinese Traditional Flaky Cakes with mung bean filling

 

Chinese ancient dessert called 'Pia'  or Mung bean filling cake

 

Pia sweets on red table
Pia sweets on red table