Tổng hợp 1.029 hình ảnh về những chiếc bánh chưng ngày tết cổ truyền Việt Nam 2018

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

– Mời bạn cùng tham khảo và download bộ sưu tập hình ảnh về những chiếc bánh chưng đầy hương vị trong ngày tếvới khoảng t1.029 tấm ảnh chất lượng cao, kích thước và độ phân giải cao tuyệt đối, thích hợp cho bộ sưu tập in ấn thiết kế của mình .
XEM CHI TIẾT >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa  . Bạn có thể tham khảo thêm 1.029 hình ảnh về những chiếc bánh chưng ngày tết tại đây https://goo.gl/v6jfZX

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

Flat Lay for Chung cake.
Cooked square glutinous rice cake / Vietnamese new year foodCooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year. (Translation "T?t" : Lunar new year)

 

Happy new year. Vietnamese new year. Translation "Tet": Lunar new year

 

Happy new year 2018 banner. Year of the dog (hieroglyph: Dog)

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, wallpapers. Vietnamese new year. (Translation "Tet": Lunar new year)

 

Flat Lay Cooked square glutinous rice cake / Chung cake .
Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food. Banh Chung

 

Hand wrapping Chung Cake in square shape with long node string split from bamboo. It is wrapped as tight as possible to keep cake from mold or spoiled. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Phrynium leaf isolated on white background. Phrynium used to pack rice cake in Lunar new year

 

Happy new year 2018 zodiac dog. Lunar new year (hieroglyph: Dog)

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, Vietnamese new year. (Translation "T?t" : Lunar new year)

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, bicycle. Vietnamese new year. (Translation "Tet": Lunar new year)

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, Vietnamese new year. (Translation "Tet" : Lunar new year)

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, Vietnamese new year. (Translation "T?t" : Lunar new year)

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, wallpapers. Vietnamese new year. (Translation "Tet": Lunar new year)

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

The son learning to make Chung cake by hands with his father closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Banh chung, Traditional present for Lunar New Year, Vietnamese traditional dish. Sticky rice cake with meat , covered with banana leaves and, tied with bamboo rope

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Vietnamese food for Tet holiday in spring, banh chung is traditional food on lunar new year, a rice cake stuffed with pork, green bean, is tradition culture in spring

 

Chung Cake ingredients, tool preparation wrapping. Square shape wood mold with glutinous rice, split mung beans, chunks of pork shoulder, salt, pepper, ginger, bamboo, banana leaves, long node string.

 

Chung Cake ingredients, tool preparation wrapping. Square shape wood mold with glutinous rice, split mung beans, chunks of pork shoulder, salt, pepper, ginger, bamboo, banana leaves, long node string.

 

Hand stuffing Chung Cake in square shape with glutinous rice, split mung beans, chunks of pork shoulder, salt, pepper, ginger. It is packed as tight as possible to keep cake from mold or spoiled.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Hand wrapping Chung Cake in square shape with long node string split from bamboo. It is wrapped as tight as possible to keep cake from mold or spoiled. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. It??s a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf.  Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Opened Vietnamese sticky rice cake,banh chung , for the New Year holiday,Tet. containing rice, pork, mung beans wrapped in banana leaves. With bowls of Hoi An corn sweetened porridge from Cam Nam corn

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

Vietnamese food,  banh chung, banh tet are traditional eating on Tet holiday, wrap in green leaf. When spring come, on Vietnam Lunar New Year , people worship the ancestor with glutinous rice cake

 

Amazing background on Tet holiday in Vietnam, banh tet, banh chung or glutinous rice cake make handmade from colorful material, harmony concept with Happy New Year message, traditional  Lunar New Year

 

Vietnamese food,  banh chung, banh tet are traditional eating on Tet holiday, wrap in green leaf. When spring come, on Vietnam Lunar New Year , people worship the ancestor with glutinous rice cake

 

Square sticky sweet rice cake isolated on white

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Making Chung cake by hands closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Making (wrapping) Chung Cake, the Vietnamese lunar new year Tet food outdoor with old woman hands and ingredients. Closed-up.

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, banner. Vietnamese new year. (Translation "Tet": Lunar new year)

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

The daughter learning to make Chung cake by hands with his father closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Cooked square glutinous rice cake / Chung cake.
 Vietnamese new year food

 

Chinese new year background blooming sakura branches, Vietnamese new year. (Translation "T?t" : Lunar new year)

 

Cooked square glutinous rice cake and blossom, Vietnamese new year. Translation "Tet":  Lunar new year

 

The son learning to make Chung cake by hands with his father closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Child wear traditional dress Ao Dai learning to make Chung cake by hands closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

The daughter learning to make Chung cake by hands with his father closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Cooked square glutinous rice cake, Vietnamese new year food

 

The daughter learning to make Chung cake by hands with his father closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

The son learning to make Chung cake by hands with his father closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Vietnamese food for Tet holiday in spring, it is traditional food on lunar new year:  soya noodles soup, boiled chicken,  fried vegetable, jellied meat, chung cake

 

"BANH CHUNG" (Sticky rice cake) is a traditional in Lunar new year of Vietnamese rice cake which is made from glutinous rice, mung beans, pork and other ingredients.

 

Making (wrapping) Chung Cake, the Vietnamese lunar new year Tet food outdoor with old woman hands and ingredients. Closed-up.

 

Cooked square glutinous rice cake. Chung cake.
 Vietnamese new year food

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Cooked square glutinous rice cake, blossoms and watermelon, Vietnamese new year. (Translation "Tet" : Lunar new year)

 

Cooked square glutinous rice cake and lotus, Vietnamese new year. (Translation "T?t" : Lunar new year)

 

Set of "Banh Chung" or Chung cake put on flat winnowing basket

 

Set of "Banh Chung" or Chung cake put on flat winnowing basket

 

Set of "Banh Chung" or Chung cake put on flat winnowing basket

 

Set of "Banh Chung" or Chung cake put on flat winnowing basket

 

Hanoi, Vietnam - Jun 22, 2017: Cooking Chung cake outdoor in communal house at So village, Quoc Oai district. Square glutinous rice cake, Vietnamese lunar new year food

 

Hanoi, Vietnam - Jun 22, 2017: The man take Chung cake out of cooking pot at So village, Quoc Oai district. Square glutinous rice cake, Vietnamese lunar new year food

 

Hanoi, Hanoi/ Vietnam - 12 31 2017: a food stall selling fried Chung cake on the street in Hanoi, Vietnam.

 

Cooked square rice cake

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Chung Cake ingredients. Square shape wood mold with glutinous rice, split mung beans, chunks of pork shoulder, salt, pepper, bamboo, banana leaves, long node string.

 

Uncooked Vietnamese Chung Cake isolated on white. It's a square glutinous sticky rice cake, stuffed with pork meat, green beans and wrapped in bamboo leaf. Traditional Vietnamese New Year (Tet) food.

 

Vietnamese woman preparing to make Chung Cake, the Vietnamese lunar new year Tet food outdoor by old well and pond

 

Chung Cake ingredients, tool preparation wrapping. Square shape wood mold with glutinous rice, split mung beans, chunks of pork shoulder, salt, pepper, ginger, bamboo, banana leaves, long node string.

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Vietnamese Chung Cake isolated on white background

 

Ingradients to make Chung cake, the most important food of Vietnamese lunar new year Tet

 

Making Chung cake by hands closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Making Chung cake by hands closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Making Chung cake by hands closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

The son learning to make Chung cake by hands with his father closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

Making Chung cake by hands closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.

 

The son learning to make Chung cake by hands with his father closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.
The son learning to make Chung cake by hands with his father closeup, Chung cake is the most important traditional Vietnamese lunar New Year (Tet) food.