Top 366 hình ảnh rạng rỡ của các cô gái với tà áo dài truyền thống Việt Nam

HUE, VIETNAM, MAY 3: Vietnamese girls with Ao Dai in Tu Duc royal tomb on May 3, 2014 in Hue, Vietnam. Ao dai is famous traditional costume for woman in VIetnam.

 

– Giới thiệu đến anh chị 366 hình ảnh rạng rỡ của các cô gái với tà áo dài tuyệt đẹp năm 2018 . Toàn bộ hình ảnh được chụp bởi các nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng, rất thích hợp để bạn in ấn tạp chí, bìa báo, lịch tết …. hay bất cứ gì bạn muốn .
XEM CHI TIẾT >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . Bạn có thể tham khảo thêm 366 hình ảnh rạng rỡ của các cô gái với tà áo dài tại đây https://goo.gl/WVMu8s

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

 • Email: [email protected]
 • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
 • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

The group of women wear traditional clothes/HoChiMinh, Vietnam – Jan 26 2017: These women wears "Ao dai". "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They were welcome a New Year, in HoChiMinh

 

Women wear traditional clothes/HoChiMinh, Vietnam – Jan 26 2017: These women wears "Ao dai". "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They were welcome a New Year, in HoChiMinh, Vietnam

 

An Asian woman in Vietnamese traditional dress (called Ao Dai) at Chinese pagoda in Hong Kong.

 

Children dancing happy laughing/HoChiMinh, Vietnam â?? February 13th 2015: The three kids wear "Ao dai". "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They dance to welcome a New Year

 

HUE, VIETNAM, MAY 3: Vietnamese girls with Ao Dai in Tu Duc royal tomb on May 3, 2014 in Hue, Vietnam. Ao dai is famous traditional costume for woman in VIetnam.

 

portrait of 2 Vietnamese girl wearing Ao dai (Vietnam nation dress)

 

HUE, VIETNAM, MAY 3: Vietnamese girls with Ao Dai in Tu Duc royal tomb on May 3, 2014 in Hue, Vietnam. Ao dai is famous traditional custume for woman in VIetnam.

 

HUE, VIETNAM, APRIL 17, 2016: Vietnamese girls with Ao Dai are lighting candle in lantern to pray in the river. Ao dai is famous traditional custume for woman in VIetnam.

 

HUE, VIETNAM, APRIL 17, 2016: Vietnamese girls with Ao Dai are lighting candle in lantern to pray in the river. Ao dai is famous traditional custume for woman in VIetnam.

 

HUE, VIETNAM, MAY 3: Vietnamese girl with Ao Dai in Tu Duc royal tomb on May 3, 2014 in Hue, Vietnam. Ao dai is famous traditional costume for woman in VIetnam.

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM- NOV 24: Crowd of Vietnamese student in traditional dress, ao dai, shooting for yearbook at Saigon Notre Dame Cathedral, Vietnam, Nov 24, 2015

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM- NOV 24: Crowd of Vietnamese student in traditional dress, ao dai, shooting for yearbook at Saigon Notre Dame Cathedral, Vietnam, Nov 24, 2015

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM- JAN 19: Senior man hold ribbon with handwritting at traditional culture fair on Tet occasion, calligraphy script on red fabric, Saigon, Vietnam, Jan 19, 2014

 

HO CHI MINH CITY, VIET NAM- FEB 7: Atmosphere of springtime with colorful scene on Saigon street, Vietnamese woman in ao dai, posing beside flower to take photo on Tet holiday, Vietnam, Feb 7, 2015

 

HUE, VIETNAM, MAY 3: Vietnamese girls with Ao Dai in Tu Duc royal tomb on May 3, 2014 in Hue, Vietnam. Ao dai is famous traditional costume for woman in VIetnam.

 

HUE, VIETNAM, MAY 3: Vietnamese girls with Ao Dai in Tu Duc royal tomb on May 3, 2014 in Hue, Vietnam. Ao dai is famous traditional custume for woman in VIetnam.

 

HUE, VIETNAM, MAY 3: Vietnamese girls with Ao Dai in Tu Duc royal tomb on May 3, 2014 in Hue, Vietnam. Ao dai is famous traditional custume for woman in VIetnam.

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

A child wear ao-dai traditional costume viet nam and sell watermelon.

 

A child wear ao-dai traditional costume viet nam and sell watermelon.

 

A child wear ao-dai traditional costume viet nam and sell watermelon.

 

A child wear ao-dai traditional costume viet nam and sell watermelon.

 

A child wear ao-dai traditional costume viet nam and sell watermelon.

 

Beautiful young Asian teen with long hair wearing a costume of Viet Nam (Ao dai) she is currently towed a bicycle and holding a hat by verdant gardens background amid the smog and Sun morning.

 

Beautiful young Asian teen with long hair wearing a costume of Viet Nam (Ao dai) she is currently towed a bicycle and holding a hat by verdant gardens background amid the smog and Sun morning.

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

ninh binh, viet nam - 11/16/2016 Best traditional clothes in vietnam is Ao Dai and conical leaf

 

Tao Dan Park, Ho Chi Minh City, Vietnam - February 15, 2018: A charming woman in traditional costume "Ao Dai" at Tao Dan Park. "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They were welcome a New Yea

 

Tao Dan Park, Ho Chi Minh City, Vietnam - February 15, 2018: A charming woman in traditional costume "Ao Dai" at Tao Dan Park. "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They were welcome a New Yea

 

Tao Dan Park, Ho Chi Minh City, Vietnam - February 15, 2018: A charming woman in traditional costume "Ao Dai" at Tao Dan Park. "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They were welcome a New Yea

 

Tao Dan Park, Ho Chi Minh City, Vietnam - February 15, 2018: A charming woman in traditional costume "Ao Dai" at Tao Dan Park. "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They were welcome a New Yea

 

Tao Dan Park, Ho Chi Minh City, Vietnam - February 15, 2018: A charming woman in traditional costume "Ao Dai" at Tao Dan Park. "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They were welcome a New Yea

 

Tao Dan Park, Ho Chi Minh City, Vietnam - February 15, 2018: A charming woman in traditional costume "Ao Dai" at Tao Dan Park. "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They were welcome a New Yea

 

Tao Dan Park, Ho Chi Minh City, Vietnam - February 15, 2018: A charming woman in traditional costume "Ao Dai" at Tao Dan Park. "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They were welcome a New Yea

 

Tao Dan Park, Ho Chi Minh City, Vietnam - February 15, 2018: A charming woman in traditional costume "Ao Dai" at Tao Dan Park. "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They were welcome a New Yea

 

Tao Dan Park, Ho Chi Minh City, Vietnam - February 15, 2018: These women wear "Ao dai". "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They were welcome a New Year, in Hochiminh

 

Tao Dan Park, Ho Chi Minh City, Vietnam - February 15, 2018: These women wear "Ao dai". "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They were welcome a New Year, in Hochiminh

 

Tao Dan Park, Ho Chi Minh City, Vietnam - February 15, 2018: These women wear "Ao dai". "Ao dai" is traditional clothes of Viet Nam. They were welcome a New Year, in Hochiminh

 

Woman Vietnam riding bicycle on during sunrise,Hoian Vietnam

 

Ho Chi Minh, Viet Nam - February 11, 2018. Editorial: The young girl wear ao dai at Pho Ong Do.

 

The young girl wear ao dai in Tet holiday at Viet Nam.

 

The young girl wear ao dai in Tet holiday at Viet Nam.

 

Loc Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province / Viet Nam - March 29, 2018: People are washing their clothes under crateva religiosa flower

 

Loc Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province / Viet Nam - March 29, 2018: Girls are photographed under crateva religiosa flower

 

Loc Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province / Viet Nam - March 29, 2018: Girls are photographed under crateva religiosa flower

 

Ho Chi Minh, Viet Nam - February 11, 2018. Editorial: The young girl wear ao dai at Pho Ong Do.

 

Ho Chi Minh, Viet Nam - February 11, 2018. Editorial: The young girl wear ao dai at Pho Ong Do.

 

Ho Chi Minh, Viet Nam - February 11, 2018. Editorial: The young girl wear ao dai at Pho Ong Do.

 

Ho Chi Minh, Viet Nam - February 11, 2018. Editorial: The young girl wear ao dai at Pho Ong Do.

 

Ho Chi Minh, Viet Nam - February 11, 2018. Editorial: The young girl wear ao dai at Pho Ong Do.
Ho Chi Minh, Viet Nam – February 11, 2018. Editorial: The young girl wear ao dai at