2.470 file vector về Thần Tài giá rẻ vô cùng hấp dẫn, down ngay

god of wealth (description: May you have a prosperous New Year)

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 2.470 file vector về Thần Tài 2018 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2018 ( ảnh new year 2018) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2017 trong số hơn 2.470 file vector về Thần Tài 2018 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . Bạn có thể tham khảo thêm 2.470 file vector về Thần Tài tại đây  https://goo.gl/KCEUEo

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

Collection of Chinese God of Wealth. A variety of Chinese God of Wealth design. Translation: (left) Gong XI Fa Cai - Wishing you a properous new year, (right) Xin Nian Kuai Le - Happy New Year
Chinese New Year greeting, Vector  illustration. (Translation: bring in wealth and treasure)

Chinese God of Wealth
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth & Chinese Zodiac monkey, Chinese wording meanings: Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth & Chinese Zodiac monkey, Chinese wording meanings: Happy Chinese New Year, Wealth & much prosperity
Vector illustration Chinese Character "God of Wealth". Happy New Year
Chinese God of Wealth. Chinese wording meanings: God of Wealth is coming! Wish you wealth and success! Happy New Year!
Chinese God of Wealth. Translation of Chinese text: God of Wealth is coming!
Chinese New Year God of wealth doodle
Chinese God of Fortune.Year of the Monkey 2016 element Chinese New Year. Translation of Chinese Calligraphy main: Monkey and Vintage Monkey Chinese Calligraphy. Red Stamp:Vintage Monkey Calligraphy
Chinese God of Wealth. Gold Falling. Translation of text: Wealth
Chinese God of Wealth. Gold Falling. Translation of text: Wealth
Chinese God of Wealth. The Chinese text in the image: "Fu" means "Good Fortune"
Chinese God of Wealth. Translation of text: Prosperity
Chinese envelope with Chinese text "F�¹" means "Rich" and old Chinese golden coin vector on white background
Chinese New Year.Fortune God
Chinese New Year Icons
Chinese New Year Frame with God
God of fortune, longevity & happiness
2018 Chinese New Year banner design. Cute cartoon wealth of god with speech bubble : wang & dogs with couplet of happy new year on landscape background. (year of the dog ; spring)
Chinese New Year. Chinese God of Wealth and Chinese Zodiac Dog with scroll. Traditional Chinese Costume. The year of the dog.
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth with dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Cute cartoon chinese God of Wealth with dogs holding scroll isolated on white. 2018 chinese new year design elements. (translation: hat: wealth ; Good luck in year of dog).
Indian goddess Lakshmi
Cute cartoon chinese God of Wealth with dogs holding chinese scroll. (translation: hat: wealth ; Wish you good luck and everything goes well in the year of dog, 2018).
Cute cartoon chinese God of Wealth and yuanbao (gold ingot) isolated on white. (translation: wealth)
Vintage Chinese new year poster design with god of wealth, lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Chinese New Year. Chinese God of Wealth and Chinese Zodiac Dog with scroll. Traditional Chinese Costume. The year of the dog. Translation : Happy New Year.
Cute cartoon chinese God of Wealth holding puppy & scroll isolated on white. 2018 chinese new year elements. (translation: hat: wealth ; Wish you good luck & everything goes well in the year of dog).
Cute cartoon chinese kids & god of wealth in flat vector design. Chinese new year template design for red packet, label, tag, bookmark, greeting card or print. (translation: wealth)
Line Art Crown / Royal logo design inspiration
Vintage Chinese new year poster design with god of wealth, lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Chinese God of Wealth and Rooster.
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth with dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Cute cartoon dogs holding couplet & god of wealth in flat vector design. 2018 year of the dog template design for red packet, label, tag, bookmark, card or print. (translation: prosperity new year)
Chinese New Year background,card print ,seamless
Vector illustration. Lakshmi is the goddess of blessing, abundance, prosperity, wealth, luck and happiness.
Cute cartoon chinese God of Wealth and dogs holding blank paper isolated on white. 2018 chinese new year design elements. (translation: wealth)
Vintage Chinese new year poster design with god of wealth, lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Chinese gods of luck
2018 Chinese New Year template. Cartoon god of wealth with dog and chinese scroll, gold ingot, cherry blossom tree. (caption: wishing you have a  prosperity new year, 2018, year of the dog)
Chinese New Year god of wealth, riches and prosperity, with golden treasures and flower of lotus, vector illustration
Cute cartoon chinese God of Wealth and yuanbao (gold ingot) isolated on white. (translation: wealth)
Chinese God of Wealth and Little Pig. Chinese New Year. The year of the pig.
Chinese God of Wealth. Chinese New Year 2018 greeting card. Vector illustration on white background. Hieroglyph on hat means prosperity.
Vintage Chinese new year poster design with lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Vector Illustration of Chinese God of Wealth Worshiped Offering Sacrifices On Chinese New Year. The Chinese text means "Good Fortune". Doodle Style.
Chinese New Year template design or copy space. Cartoon god of wealth with dogs, chinese scroll, lanterns, and cherry blossom tree. (speech bubble: Huat means prosperity)
fortune god character
Vintage Chinese new year poster design with god of wealth, lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth, chicken. Chinese character"Xing Nian Kuai Le" means Happy Chinese new year, "Jing Yu Man Tang" means Wealthy & best prosperous.
Black sacred cat with eye of god Horus - symbol of Egyptian goddess Bastet. Vector illustration isolated. Alchemy, religion, spirituality, occultism. Ancient Egypt god princess as animal.
Chinese New Year Design with God of Wealth Holding Ingot and Gold Coin (Simplified Chinese copies on top are: Happy Chinese New Year - Wishing You Happiness and Wealth)
Vintage Chinese new year poster design with god of wealth, lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Chinese New Year infographic. Rooster zodiac symbol with holiday budget graph, world map with pie chart and info layout with cartoon red lantern, coin, dragon, god of wealth, mandarin, firework, fan
Chinese New Year Design with Chinese children God of Wealth Holding A Banner (Simplified Chinese copies reads:  Happy Chinese New Year
Chinese new year illustration with lanterns, cartoon dogs and god of wealth holding blank paper with plum blossom trees as background. 2018 Chinese New Year copy space. (caption: Happy New Year)
Queen or Princess Crown / Royal logo design inspiration
Vector Illustration of Chinese God of Wealth Worshiped Offering Sacrifices On Chinese New Year. The Chinese text means "Good Fortune". Doodle Style.
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth with dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Chinese God of Wealth and Chinese Zodiac monkey.
Vector design of statue of Indian God Lakshmi Ganesha  and Saraswati sculpture engraved on stone
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year.
Chinese Lunar New Year, Spring Festival poster set. Rooster zodiac symbol, red paper lantern, god of prosperity, mandarin fruit, gold ingot, parchment scroll with wishes and traditional chinese food
god of wealth (description: May you have a prosperous New Year)
Indian god ganesha, Ganesh idol, ganpati - vector eps10
Vintage Chinese new year poster designwith Chinese God of Wealth, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth
Chinese God of Wealth with pig nose. Chinese New Year. The year of the pig. Translation: God of Wealth is coming.
Chinese New Year and Spring Festival poster. Oriental paper lantern, zodiac rooster, golden coin, dragon, god of wealth, mandarin fruit, gold ingot boat, firework, folding fan and festive food
Chinese New Year greeting banner set. Red rooster, paper lantern, golden coin, dragon, mandarin fruit, god of wealth, fan, paper scroll, dumpling and gold ingot. Chinese New Year festive label set
Cute cartoon chinese God of Wealth holding scroll. (translation: hat: wealth ; God of wealth is coming).
Chinese New Year holiday symbol set of Spring Festival celebration. Red lantern, firecracker and knot ornament with fortune coin, dragon, dog, gold ingot and firework, temple pagoda, oranges and carp
Illustration with Lakshmi the goddess of wealth, EPS 10 contains transparency.
Chinese New Year greeting banner with oriental lantern. God of prosperity and wealth with golden coin, pagoda and paper fan festive card, decorated by firework for Lunar New Year themes design
Chinese God of Wealth and Little Pig. Chinese New Year. The year of the pig. Translation: Happy New Year.
Chinese God of Wealth. The Chinese text in the image: "Gong Xi Fa Cai" means "May you have a prosperous New Year"
Vector image of the Indian Deity - Dhanvantari, the patron of traditional medicine - Ayurveda, healer in Hinduism.
Chinese New Year or Spring Festival greeting banner set. Oriental dragon, zodiac dog animal and pagoda festive card with red paper lantern, coin and firework, gold ingot sycee, god of wealth and fan
Vector Illustration of Chinese God of Wealth "Tsai Shen Yeh" Worshiped Offering Sacrifices On Chinese New Year. The Chinese text means "Good Fortune". Doodle Style.
Vector illustration.  Lakshmi is the goddess of blessing, abundance, prosperity, wealth, luck and happiness.
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Hipster classical Sculpture. Benjamin Franklin with glasses. Summer style - palm leaf. T-Shirt Design & Printing, clothes, beachwear. Vector illustration hand drawn.
2018 Chinese New Year template. Cartoon god of wealth holding gold ingot with dogs and chinese scroll, cherry blossom tree. (caption: wishing you have a  prosperity new year, 2018, year of the dog)
Chinese God of Wealth and Little Pig. Chinese New Year. The year of the pig.
Chinese God of Wealth and Rooster. Translation : Happy New Year.
stock vector beautiful vishukani flower card for vishu festival
Chinese New Year greeting card and oriental lunar calendar holiday banner set. Red paper lantern, dragon and zodiac dog, god of wealth, pagoda and gold ingot, lucky coin and firework poster design
Cute cartoon chinese God of Wealth isolated on white. (translation: wealth)
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth with dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
2018, Cute cartoon chinese God of Wealth holding dog with yuan bao (gold ingot).(translation: hat: wealth ; wish you Gong Xi Fa Cai, good luck & have a prosperous new year)
Vintage Chinese new year poster design with lion dance, kids and dog, Chinese wording meanings: Wishing you prosperity and wealth, Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous.
The God of Wealth of Chinese new year in graphic or paper cut style with Chinese text saying "The Gold of Wealth has arrived"
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth & Chinese Zodiac monkey, Chinese wording meanings: Happy Chinese New Year, Wealthy & best prosperous
Chinese God of Wealth and Little Pig. Chinese New Year. The year of the pig.
Vintage Chinese new year poster design with Chinese God of Wealth, chicken. Chinese character"Xing Nian Kuai Le" means Happy Chinese new year, "Jing Yu Man Tang" means Wealthy & best prosperous.
China Icon Set. Chinese Lantern Amulet With Coins Decorative Lantern Old Wise Man Dragons Head Dragon God Of Wealth Peach Tree Red Envelope Folding Fan Amulet With Knots Dragon Dancer
Happy New Year! Chinese God of Wealth. Translation: Good fortune.
Chinese God of Wealth and Chinese Zodiac monkey.
Chinese god of wealth. Chinese character - "Jin yi man tang" May fortune be with you.
Chinese god of wealth. Chinese character – “Jin yi man tang” May fortune be with you.