6.271 hình ảnh về phong bao lì xì, độc lạ nhất năm 2018, mua ngay giá rẻ hấp dẫn nhất

Chinese New Year greeting design template with chinese festive symbols in oriental style. Character on envelope mean Good fortune (Hieroglyph Fu). Vector illustration. Isolated on white background.

 

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 6.271 hình ảnh về phong bao lì xì 2018 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2018 ( ảnh new year 2018) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2017 trong số hơn 6.271 hình ảnh về phong bao lì xì 2018 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . Bạn có thể tham khảo thêm 6.271 hình ảnh về phong bao lì xì tại đây https://goo.gl/CP5fKC

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

 • Email: [email protected]
 • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
 • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

Chinese New Year festive vector card with scroll and chinese calligraphy (Chinese Translation: Happy New Year, rooster, on stamp : wishes of good luck). Seigaiha pattern on background.

 

Chinese New Year snack plate include nuts, candies and cookies. Chinese envelope with Chinese character - "FU" it means blessing and happiness in Chinese.

 

Chinese new year red envelope with wish on isolated top view. flaylay

 

Chinese new year. 2018 the year of the Dog./ greeting card/ plum blossom with red packet background. Chinese character - "FU" it means blessing and happiness in Chinese.

 

Top view accessories Chinese new year festival decorations.orange,leaf,wood basket,red packet,plum blossom,teapot on red background.

 

Top view accessories Chinese new year festival decorations.orange,leaf,wood basket,red packet,plum blossom on table wooden background with copy space.

 

Traditional symbols of Chinese New Year / Spring Festival. Decorations, gifts, food. Chinese hieroglyphs on the scroll means "good luck" and on the lantern means "double happiness".

 

Top view aerial image shot of arrangement decoration Chinese new year & lunar new year holiday background concept.Flat lay fresh orange with food & drink on modern white wooden at home office desk.

 

Above view shot of accessories Chinese new year & Lunar festival concept background.Flat lay of arrangement essential items on modern rustic wood red wallpaper.Sign objects for the decor season.

 

Top view accessories Chinese new year festival decorations.orange,leaf,wood basket,red packet,plum blossom on red background.

 

Chinese New Year snack plate include nuts, candies and cookies. Chinese envelope with Chinese character - "FU" it means blessing and happiness in Chinese.

 

Top view accessories Chinese new year festival decorations.orange,leaf,wood basket,red packet,plum blossom on red background.

 

CIRCA 2011: Table set with Chinese New Year food.

 

chinese new year 2017/ Rooster year/ greeting card/ plum blossom with red packet background. Chinese character - "FU" it means blessing and happiness in Chinese.

 

Happy Chinese New Year design, family reunion dinner with delicious dishes, reunion words in Chinese, beige and red tone

 

Flat lay of accessories Chinese new year and decorations Lunar new year festival concept background.Difference items on modern white wooden at office.Other language mean rich or wealthy and happy.

 

Chinese New Year greeting design with festive symbols in oriental style. Character on scroll mean Dog, Happy New Year, Good Luck, on envelope mean Good Fortune (Hieroglyph Fu). Vector illustration.

 

Oriental Happy Chinese New Year Element Vector Design

 

Oriental Happy Chinese New Year 2015 Year of Goat Vector Design (Chinese Translation: Year of Goat)

 

Table top view aerial of accessories and Chinese new year and Lunar new year festival concept background.Difference items on white wood at office desk.Other language mean rich or wealthy and happy.

 

Top view accessories Chinese new year festival decorations.orange,leaf,wood basket,red packet,plum blossom on red background.Foreign language means be rich and Happy.

 

2017 Lunar New Year greeting card design / stamps which Translation: Everything is going very smoothly / Chinese calligraphy Translation: "good fortune" / Year of the Rooster 2017.

 

Fortune and spring word in Chinese on spring couplet with hand drawn style new year symbols like lantern, orange, red envelopes

 

Chinese New Year

 

Chinese zodiac: monkey .Translation of small text: 2016 year of the monkey / Chinese wording translation: monkey / 2016 Lunar New Year greeting card design

 

2016 Lunar New Year greeting card design / stamps which Translation: Everything is going very smoothly / Chinese calligraphy Translation: "good fortune" / Year of the Monkey 2016.

 

Top view chinese new year accessories Chinese new year festival Orange gold, leaf, wood basket, red packet, Sakura, teapot on red background.

 

Chinese new year decoration traditional with Asian culture.

 

Chinese new year wooden table top shot with red packet printed with word "Blessing" and tangerine oranges.

 

Chines Red Envelope

 

Chinese New Year Red Packet (Ang Pau) Design with Die-cut.

 

Chinese New Year greeting design template with chinese festive symbols in oriental style. Character on envelope mean Good fortune (Hieroglyph Fu), on scroll mean Happy New Year. Vector illustration.

 

A vector illustration of Chinese New Year items

 

Top view accessories Chinese new year festival decorations.orange,leaf,wood basket,red packet,plum blossom on table wooden background with copy space.

 

Vector Chinese New Year Money Packets Translation: Best Luck Ahead the Year of Dragon

 

Plum flowers with Red Packet for chinese new year

 

Chinese New Year red envelope flat icon. Vector illustration. Red packet with gold dog and lanterns.

 

Top view shot of arrangement decoration Chinese new year & lunar holiday background concept.Flat lay orange & dessert also red pocket money on modern brown wooden at home desk.Free space for mock up.

 

Above view image shot of accessories on Lunar New Year & Chinese New Year holiday background concept.free space for mock up & Template.Mix objects on modern design white wooden at home office desk.

 

Chinese New Year festive vector card with scroll and chinese calligraphy (Translation: Happy New Year, Dog, on stamp : wishes of good luck). Seigaiha pattern on background.

 

Mandarin oranges and Chinese new year red packet with text "Good luck and great fortune" printed on rustic wooden background.

 

Lunar New Year celebrations with red envelopes in hands. The 1st chinese sentence is how we chinese always wish people Happy Chinese New Year. The 2nd means all things going smooth and well.

 

Chinese New Year Fire Crackers Vector Design

 

Chinese New Year greeting design template with chinese festive symbols in oriental style. Character on envelope mean Good fortune (Hieroglyph Fu). Vector illustration. Isolated on white background.

 

Flat lay of accessories Lunar & Chinese New Year holiday background concept.Difference essential accessory on the modern rustic white wallpaper.objects for mock up and template creative design.

 

Chinese new year with red envelope and gold money

 

Chinese New Year flat lay background with assorted festival decorations. Chinese characters on gold ingot means abundant of wealth.

 

Chinese New Year greeting design template with chinese festive symbols in oriental style. Character on scroll mean Rooster, on envelope mean Good fortune (Hieroglyph Fu). Vector illustration.

 

Chinese lunar new year flat lay traditional food with mandarin oranges and offering. family member hands giving red packet to toddler hands

 

Close up hands of parent giving a red envelope or money red packet to child . Chinese new year and Lunar new year festival concept background . Top view .

 


Flat lay aerial image of accessories Lunar New Year & Chinese New Year holiday background concept.Space for mock up & template.Top view objects on modern rustic brown wooden at home office desk.

 

Overhead of top decorations Chinese New Year festive background concept.Mix variety essential accessory on modern grunge brown table house office desk.Other language mean rich or wealthy and happy.

 

Dog origami for Lunar New year 2018 background

 

Gold Chinese money and red envelope on white background. Chinese text on envelope meaning good fortune and happiness. Chinese new year festival.

 

Chinese scroll illustration on white background

 

Chinese new year decoration on white background

 

Top view aerial image of accessory decoration Chinese new year & lunar holiday background concept.Flat lay Orange & flower also red pocket money.Variety object on modern brown wood at office desk.

 

Chinese New Year red envelope flat icon. Red packet with gold lanterns. Chinese new year design elements.

 

Lunar new year.Firecrackers and Chinese gold ingots and Traditional Red envelopes and decoration with Fresh oranges on wooden background

 

handrawn cheerful red envelope with chinese new year calligraphy

 

Lunar new year.Firecrackers and Chinese gold ingots and Traditional Red envelopes and decoration with Fresh oranges on wooden background

 

Classic Chinese new year background design with Chinese language lettering text (happiness)

 

Chinese New Year decorative elements

 

Oriental Happy Chinese New Year Element Vector Design (Chinese Translation: Prosperity)

 

Flat lay Vietnamese new year food and drink on rustic red wooden table top. Text appear in image: Prosperity.

 

2018 Chinese New Year background,card print ,(Chinese Translation: Auspicious )

 

angpow doodle color vector

 

Vector Illustration of Happy Chinese New Year Icons Set. Modern Linear Style.

 

Important attribute of Lunar New Year: close-up shot of blooming ochna tree decorated with red envelopes, isolated on white background

 

Chinese new year red envelope with wish on isolated top view. flaylay

 

Table top view aerial image of Chinese & Lunar new year background concept.Beautiful gift box & orange with decoration festive.Mix object on the modern rustic red wallpaper at home office desk studio.

 

Chinese New Year festive vector card with red lanterns, scroll and Chinese calligraphy (Chinese Translation: Happy New Year, on stamp : wishes of good luck). Seigaiha pattern on background.

 

Chinese New Year festive vector card with scroll and Chinese calligraphy (Chinese Translation: Happy New Year, monkey, on stamp : wishes of good luck). Seigaiha pattern on background.

 

Chinese New Year Money Red Packet (Ang Pau) Design with Die-cut. The chinese character "Gong Xi Fa Cai" means - May Prosperity Be With You.

 

Chinese New Year background,card print ,seamless

 

Top view accessories Chinese new year festival decorations.orange,leaf,wood dish,red packet,plum blossom, on wood background

 

Vietnamese food, banh chung, banh tet are traditional eating on Tet holiday, wrap in green leaf. When spring come, on Vietnam Lunar New Year , people worship the ancestor with glutinous rice cake

 

Happy Chinese New Year greeting card / display poster with lanterns & flowers

 

Chinese New Year Money Red Packet, red envelope. 2018, Happy chinese. Hieroglyph translate - prosperity, happy new year, dog. Ready for print, Cut line on a separate layer.

 

Thin line icons - chinese new year, traditional symbols, decorations, gifts

 

Portrait of a beautiful Asian woman on traditional festival costume Ao Dai holding red pocket - lucky money. Tet holiday. Lunar New Year. Text mean Happiness and Happy

 

Top view accessories Chinese new year festival decorations.orange,leaf,wood basket,red packet,plum blossom on red background.

 

Flat lay of arrangement Chinese new year & lunar background holiday concept. Orange and essential food on modern rustic wooden at home office desk.Free space for creative design text and wording.

 

Collection of Chinese New Year gifts, Year of the Rabbit, isolated on white

 

Portrait of a beautiful Asian woman on traditional festival costume Ao Dai holding red pocket - lucky money. Tet holiday. Lunar New Year.

 

Top view shot of arrangement decoration Chinese new year & lunar festival background concept.Orange & red packet money also DIY paper crafts fortune cookies.object on modern red wooden at home desk.

 

Table top view of arrangement decoration Chinese new year & lunar holiday background concept.Orange in shopping cart or trolley with accessories on modern red wood wallpaper.Idea shopping in season.

 

Vector 3D Fire Cracker and Red Packet for Chinese New Year

 

Chinese New Year red envelope flat icon. Vector illustration. Red packet with gold lanterns. Chinese new year design elements.

 

A vector illustration of Chinese new year icon sets

 

Chinese New Year greeting design template with chinese festive symbols in oriental style. Character on envelope mean Good fortune (Hieroglyph Fu). Vector illustration. Isolated on white background.

 

Chinese New Year Money Red Packet. Translation: Happy New Year

 

Chinese new year red packet (ang pau) mock-up template with chinese characters that says 'wishing you prosperity'

 

Chinese red envelop isolate by money and gold background (the Chinese word means blessing)

 

Chinese New Year

 

Chinese New Year Mandarin Oranges flat icon wtih long shadow,eps10

 

Chinese new year ornaments, red packets, gold ingots and coins on white background

 

Oriental Happy Chinese New Year 2015 Year of Goat Vector Design (Chinese Translation: Year of Goat)

 

best popular Chinese new year rooster 2018, red fire cracker art design vector graphic for background card and wallpaper