Ngắm nhìn 69.663 tấm ảnh về nhánh hoa đào đẹp nhất cho ngày tết mà bạn không thể bỏ qua

Blossom branch peach. Vector.

 

 

– Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 69.663 tấm ảnh về nhánh hoa đào 2018 , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock về tết 2018 ( ảnh new year 2018) tuyệt đẹp từ shutterstock tại thời điểm tháng 10/2017 trong số hơn 69.663 tấm ảnh về nhánh hoa đào 2018 được update tại shutterstock.com .. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . Bạn có thể tham khảo thêm 69.663 tấm ảnh về nhánh hoa đào tại đây https://goo.gl/96qQ5U

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

spring tree with pink flowers

 

Japanese peach flower and petals on white background

 

pink peach blossom isolated on white background

 

Japanese peach blossom on white

 

Pink peach blossom

 

peach flowers isolated on white

 

Trails of pink peach blossoms bloom

 

Peach blossom

 

Momo Peach Flower Blossom Seamless on Blue Background. Vector Illustration.

 

Cherry blossom seamless stripe, spring flowers. Retro vector illustration. Place for your text

 

Blossoming peach tree branches, the background blurred

 

beautiful pink flower isolated on white background

 

Vintage watercolor spring garden seamless background with pink flowers blooming branches of cherry, peach, pear, sakura, apple trees and butterflies, isolated botanical illustration

 

Peach blossom isolated on white background

 

Peach blossom in spring.

 

Beautiful peach blossom isolated on white

 

Chinese New Year greeting card with traditional asian patterns, blue oriental flowers,pink peaches fruit and pink clouds . Vector illustration.

 

Peach flower is symbol of Vietnamese Lunar New Year - Tet holidays in north of Vietnam

 

spring tree with pink flowers almond blossom on a branch on green background, on blue sky with daily light with clouds

 

peach flowers isolated on white

 

Flowers and petals of peach. Vector.

 

Free hand Sakura flower vector set, Beautiful line art Peach blossom isolate on white background

 

Plum blossom

 

Peach or cherry blossom flowers tree abstract background pattern. Japanese or Chinese style spring floral fashion design.

 

Free hand Sakura flower vector set, Beautiful line art Peach blossom isolate on white background

 

Free hand Sakura flower vector set, Beautiful line art Peach blossom isolate on white background

 

Plum Blossom and Bamboo Ornament, National Flower of the Republic of China

 

Peach blossom

 

peach blossoms on natural background

 

oriental blossom outline icon

 

Floral seamless pattern with bird and flower. Blossom peach or cherry tree.

 

Cherry blossom, spring flowers set. Retro vector illustration

 

Peach flower blooming in the garden, closeup of photo

 

peach blossom  illustrations

 

Watercolor flowers for your design.

 

Blooming tree sketch in vector

 

The blooming branch of Japanese plum. Watercolor

 

Japanese plum blossom

 

Peach blossom in the sunny day.

 

Seamless pattern of pink flowers and green leaves on a white background.

 

Flying light pink peach flowers isolated on white background. Apple-tree flowers. Cherry blossom. Border. Horizontal. Vector EPS 10 cmyk

 

Peach pink flowers on a white background

 

Peach blossom flower in the garden

 

Cherry blossom for Chinese New Year and lunar new year 2018

 

Peach blossom flower collection isolated on white background

 

Pink flowers in the tree. Peach tree flowers.

 

Macro of isolated pink peach blossoms

 

Seamless Pattern with flowers. Apricot, peach, cherry, plum.  Vector illustration. Springtime. flowers.

 

Gift voucher with cherry blossom, spring flowers. Retro vector illustration. Bokeh background. Place for your text

 

Peach pink flowers on a white background

 

Flowering branch of peach. Isolated on white background

 

Vector Cherry blossom for Chinese New Year and lunar new year

 

Petal patterns of plum blossom(Because of the shape is similar (5 petals),they can also be used as peach petals and cherry blossom petals)

 

Vintage watercolor spring garden seamless background with pink flowers blooming branches of cherry, peach, pear, sakura, apple trees and butterflies, isolated botanical illustration.

 

Happy new year 2016. Year Of The Monkey. Celebration background with Red Plum flowers, monkey and place for your text. Vector Illustration

 

Blooming peach blossom in spring isolated on white background

 

Beautiful peach flowers close up - as background

 

Free hand Sakura flower vector set, Beautiful line art Peach blossom isolate on white background.Japanese cherry blossom isolate set.

 

Beautiful pink cherry blossoms or sakura flowers blooming on branch with pink bokeh in pastel tone use for the soft background, close up

 

Magnolia flower vector illustration. Seamless pattern with pink flowers on a gray background.

 

Set of flowers, leaves and branches, painted in watercolor, isolated on white. Sketched wreath, floral and herbs garland. Handdrawn Vector Watercolour style.

 

peach blossom bloom in an orchard

 

Vector illustration of bloom branch with pink flowers, buds, petals flying. Realistic design isolated transparent background. Blooming tree twigs set, blossom collection. Flower tree branches.

 

Spring bloom branches with pink flowers, buds vector illustration. Realistic design isolated on white. Bloom cherry tree twigs set, blossom collection. Apple, peach, sakura, apricot flowering branches

 

Vector apple blossom branch spring floral set of pink white vintage flowers green leaves isolated on white background. Digital watercolor illustration.

 

Branches of apple blossom or cherry flowers (sakura). Floral wreath. Watercolor round border

 

Set of watercolor hand-drawn sakura flowers isolated on white

 

Peach blossom isolated on white background

 

Watercolor illustration of spring bloom branch with pink flowers, buds. Realistic design isolated on white. Blooming cherry tree twigs, blossom collection. Apple, peach or apricot flowering branches.

 

beautiful pink peach blossom isolated on white

 

Illustration flowers of the cherry blossoms in vintage style

 

Free hand Sakura flower vector set, Beautiful line art Peach blossom isolate on white background

 

Peach blossoms. Spring. Blooming natural background. Bright warm day in the garden. Branches of flowering tree in the sunlight. Nature rejoices.

 

Beautiful almond flowers isolated on white background. Spring pink blossom in different forms. Tender flowers isolated.

 

pink peach blossom isolated on white background

 

Peach blossom seamless ornament

 

Seamless pattern with pink flowers and leaves on gray background, watercolor floral pattern, flower in pastel color, tile for wallpaper, card or fabric

 

Peach pink flowers on a white background

 

Spring blossom (bloom), branch with pink flowers (cherry, plum, almonds), hand draw sketch, on white background, vector illustration, vintage

 

Watercolor pattern  branches with Sakura flowers, cherry blossoms. Women's Day

 

Peach Blossom

 

Cherry blossom seamless pattern, spring flowers. Retro vector background

 

Orchard in spring blossom

 

Bloom in the peach blossom

 

CLose up Kumquat tree. Together with Peach blossom tree, Kumquat is one of 2 must have trees in Vietnamese Lunar New Year holiday in north.

 

Vector illustration of a doll of the Japanese Girls' Festival. / March 3. Japanese celebrate Doll Festival(Girl's Festival). The festival is held to pray for young girls' health and happiness.

 

Vector spring blossom - pink flower set. Flower and bud realistic illustrations — peach blooming, apricot bloom, sakura or cherry blossom. Vector icon set, isolated on white. Element for spring design

 

Dreamy image of soft pink peach blossoms on light blue bokeh background

 

Vector peach blossoms and branch

 

Spring cherry blossom frame, toned, springtime blossoming flower background, pastel and soft floral card

 

Delicate pink peach flowers close-up

 

Sakura flower on white background.Shallow DOF with wide aperture

 

Watercolor Cherry, Plum, Peach blossom, isolated on white background. Chinese New Year Symbol. Postcard, poster & textile design. Hand drawn illustration.

 

Peach blossom branch

 

Peach flowers in garden in Hanoi, Vietnam. Peach flower, the symbol of Vietnamese lunar new year

 

spring tree with pink flowers almond blossom on a branch on green background, on blue sky with daily light with clouds

 

Pink Peach flowers isolated on white background. Apple-tree flowers. Cherry blossom. Vector EPS 10 cmyk

 

Two Chinese boys greet each other to celebrate new year coming

 

Pink peach flower isolated on white background

 

Plum blossom,after the abstraction and artistic processing.
Plum blossom,after the abstraction and artistic processing.