7.691 hình ảnh về bao lì xì hoa mai cực đẹp năm 2019

Chinese new year festival decorations, ang pow or red packet and gold ingots.

Gửi đến các bạn thiết kế 7.691 hình ảnh về bao lì xì hoa mai, bao gồm stock vector chất lượng cao được update tại shutterstock.com … rất thích hợp cho bộ sưu tập ngày tết của bạn, mời bạn tham khảo link chi tiết bên dưới nhé >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa bao lì xì hoa mai. Bạn có thể tham khảo thêm 7.691 hình ảnh về bao lì xì hoa mai tại đây  https://tinyurl.com/y32vhvls

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

 • Email: [email protected]
 • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
 • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 01699 895 907 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)
Portrait charming beautiful asian woman: Attractive young lady gets red envelopes from her family. Pretty girl shows red envelopes. Gorgeous girl feel happiness and she has nice smile, chinese dress
Chinese red envelope
Chinese New Year Money Red Packet (Ang Pau) Design with Die-cut, Chinese wording translation:lucky dog and year of prosperity.
New year greeting poster with lucky money in paper art style, Happy New Year words written in Chinese characters on red envelopes
Envelope Red gift bag for the money in the Chinese New Year isolated on white background.
Chinese red envelope
Vector illustration of ancient chinese gold coins and red packet with chinese character, fu, meaning luck or good fortune.
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Chinese New Year red envelope flat icon with long shadow,eps10
Spring festival banner design with golden paper cut piggy, lucky coins and red envelope decorations
Chines Red Envelope
New year greeting banner with lucky money in paper art style, Happy New Year words written in Chinese characters on red envelopes
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Red envelope packet chinese new year 2018, hongbao with the character 'good luck' in hand wooden background for Chinese New Year
chinese new year 2019 money red envelopes packet, year of the pig 2019, Pig Zodiac sign and Plum on red chinese style Background, Money packet template.
Close up hand sending and receiving red envelope Symbols of the Chinese New Year on golden bokeh background. gifts, festivals and celebration concept
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Chinese Red Envelope
Chinese Red Envelope in Chinese new year festival on white background , 
meaning prosperity and wealth
Red envelope ( packet ) for money with peonies and blooming sakura and diamond pheasant.Chinese signs mean ` Spring blessings`
Happy Chinese new year with red envelope and Gold money vector design
red envelope and Chinese gold coin graphic vector.The word appears translating Chinese and wealthy
Happy new year greeting poster with hanging lanterns, red envelopes and lucky coins elements, May you welcome happiness with the spring written in Chinese Characters
Chinese reward vector. card. pig symbol vector. free space for text. copy space.
Chinese Lunar New Year concept red envelope with Chinese character means happiness or good fortune, the chinese sentence means “Wishing you prosperity” and “May all your wishes come true”.
chinese new year 2020 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on red color background. (Chinese Translation : Year of the rat)
Chinese new year festival decorations, red packet or ang pow is given to children and elders during chinese new year for blessing.
Chinese Lunar New Year concept red envelope with Chinese character means happiness or good fortune, and Chinese sentence means wishing you prosperity and may all your wishes come true!
Portrait charming beautiful lucky chinese woman: Attractive woman gets some money with red envelope that means happy lucky and wealthy. Charming chinese female is surprising when she open the envelope
chinese new year 2020 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on red color background. (Chinese Translation : Year of the rat)
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Chinese new year festival red envelope on wood background.
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Chinese red envelope
Red envelope packet / hongbao with the character 'good fortune' vector for Chinese New Year
Red envelopes
Happy Chinese new year with red envelope and Gold money vector design
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Chinese baby girl traditional dressing up with a FU means lucky red envelope against all kind of " FU" means" lucky" ornament and greeting card background
Chinese Lunar New Year celebrations theme red envelope with Chinese character means happiness or good fortune, and Chinese sentence means wishing you prosperity and may all your wishes come true!
Happy new year greeting poster with hanging lanterns, red envelopes and lucky coins elements, Fortune word written in Chinese Characters
Chinese Red Envelope
Red envelope or gratuity in new year chinese called Angpao on white background with yellow flower / Select focus
Chinese New Year red envelope flat icon, year of the pig 2019
Chinese New Year celebrations with red envelopes in hands of women wearing Chinese traditional blouse. The Chinese blessing word means everything you do will be smoothly! Concept for Lunar New Year.
Chinese baby girl traditional dressing up with a FU means lucky red envelope against all kind of " FU" means" lucky" ornament and greeting card background
Chinese Red Envelope
Parent give money in red envelope to little child girl for celebrate in Chinese New Year
Chinese new year festival decorations, ang pow or red packet and gold ingots.
Chinese new year 2019 festival .Flat lay. Happy Chinese new year or lunar new year. Text space images. (with the character "fu" meaning fortune)
Ang Bao envelope.the chinese language.It means the business flourished
Happy new year design with piggy and gold ingot in paper art style, Fortune and Spring word written in Chinese character on spring couplet and red envelope
Chinese reward vector. symbol. logo design. pig symbol vector.
Chinese Red Envelopes
Chinese new year festival red envelope on wood background.
Flat lay. Happy Chinese new year or lunar new year. Text space images. (with the character "fu" meaning fortune)
Happy Chinese new year with Gold money vector design with Chinese language lettering text (happiness).
Chinese new year red envelope with wish on isolated top view. flaylay
New year greeting poster with lucky money in paper art style, Happy New Year words written in Chinese characters on red envelopes
Red envelopes for Chinese New Year on white background
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Happy little Asian girl received a red envelope. Chinese New Year celebration.
Chinese New Year background, card print, banner
happy chinese new year.little girl received red envelope
Chinese new year money in red envelopes gift on white background.
Red envelopes containing cash for celebrate Chinese New Year isolated on white background
chinese new year 2019 money red envelopes packet Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Happy new year design with piggy and hanging lanterns in paper art style, Fortune word written in Chinese character behind the pig and may the fortune comes to you on the lower right
cute cartoon pig hold red envelope with happy new year in chinese words
Envelope Red gift bag for the money in the Chinese New Year isolated on white background.
 happy asian little girl received red envelope for chinese new year
Chinese New Year Money Red Packet with Pig (symbol of 2019 ) Die-cut.
Red envelope packet / hongbao with the character 'good fortune' vector for Chinese New Year
Chinese Red Envelope
Chinese New Year red envelop icon, Vector flat long shadow design. Chinese festival couplets with gold ingot means " wish fortune come"
Red envelope packet
Chinese New Year Decorations red envelope and Traditional chinese knots ornament meaning safe trip wherever you go. (Foreign text means spring season greeting)
Red envelopes grab the red envelopes
Vector banner with a illustration the money red packet and coins, chine lucky. Isolated. Elements for New Year's design in Chinese style. Used for advertising, greetings, discounts.
Chinese New Year background,card print ,seamless
Chinese Red Envelope
chinese new year decorations top down view with copyspace
Red envelopes for Chinese New Year on white background
illustration vector family of chinese people character on happy chinese new year of dog zodiac card white background. 
boy , girl, orange, hamper, ingot gold,tradition fan,red envelope.
Close up hand holding red envelope Symbols of the Chinese New Year on golden bokeh background. gifts, festivals and celebration concept
Chines Red Envelope isolated on pure white background
Chinese new year festival red envelope on wood background.
Chinese Red Envelope
Chinese baby girl traditional dressing up get a FU means lucky red envelope
happy baby girl get red envelope with "FU" means lucky for her first Chinese new year
Chinese Red Envelope
Man's Hand hold with Red envelope isolated on white background for gift Chinese New Year. Chinese text on envelope meaning Happy Chinese New Year
Chinese Red Envelope
Close up hand sending and receiving red envelope Symbols of the Chinese New Year on golden bokeh background. gifts, festivals and celebration concept
Chinese new year festival red envelope isolated on white background. (The Chinese word means rich,happiness and good luck)
Chinese New Year Red Packets on White Background
Chinese coins luck and firecrackers or chinese knot and Chinese gold ingots and Traditional (Foreign text means lucky blessing) and red envelopes and decoration with fresh oranges on red paper
Chinese New Year Money Packet (Ang Pau) Design with Die-cut. Translation of Calligraphy: Lucky Dragon Reporting Good News
happy chinese new year. little girls holding red envelope