788 hình ảnh về bao lì xì hoa văn sáng tạo, độc đáo phù hợp xu hướng hiện nay

Happy Chinese New Year 2020. Papercut flowers, cloud, envelope and lucky coins. Red traditional chinese background. Translation Year of the rat. Vector.

Tổng hợp 788 hình ảnh về bao lì xì hoa văn được chọn lọc , bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS  được update tại shutterstock.com với chất lượng và độ phân giải cao nhất , thích hợp để bạn in ấn thiết kế.. >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa Bao lì xì hoa văn. Bạn có thể tham khảo thêm 788 hình ảnh về bao lì xì hoa văn tại đây  https://tinyurl.com/y3utq76w

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 01699 895 907 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)
Chinese reward vector. card. pig symbol vector. free space for text. copy space.
Envelope Red gift bag for the money in the Chinese New Year isolated on white background.
Vector illustration of ancient chinese gold coins and red packet with chinese character, fu, meaning luck or good fortune.
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
chinese new year 2019 money red envelopes packet, year of the pig 2019, Pig Zodiac sign and Plum on red chinese style Background, Money packet template.
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
red envelope and Chinese gold coin graphic vector.The word appears translating Chinese and wealthy
Chinese Lunar New Year concept red envelope with Chinese character means happiness or good fortune, the chinese sentence means “Wishing you prosperity” and “May all your wishes come true”.
Chinese Lunar New Year concept red envelope with Chinese character means happiness or good fortune, and Chinese sentence means wishing you prosperity and may all your wishes come true!
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Red envelopes
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Chinese Lunar New Year celebrations theme red envelope with Chinese character means happiness or good fortune, and Chinese sentence means wishing you prosperity and may all your wishes come true!
Chinese New Year red envelope flat icon, year of the pig 2019
Chinese New Year celebrations with red envelopes in hands of women wearing Chinese traditional blouse. The Chinese blessing word means everything you do will be smoothly! Concept for Lunar New Year.
Chinese reward vector. symbol. logo design. pig symbol vector.
Red envelopes for Chinese New Year on white background
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
chinese new year 2019 money red envelopes  packet Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Envelope Red gift bag for the money in the Chinese New Year isolated on white background.
Vector banner with a illustration the money red packet and coins, chine lucky. Isolated. Elements for New Year's design in Chinese style. Used for advertising, greetings, discounts.
Chinese coins luck and firecrackers or chinese knot and Chinese gold ingots and Traditional (Foreign text means lucky blessing) and red envelopes and decoration with fresh oranges on red paper
Red envelopes for Chinese New Year on white background
Red envelopes for Chinese New Year on white background
Red envelopes for Chinese New Year on white background
Envelope Red gift bag for the money in the Chinese New Year isolated on white background.
celebrate Chinese New Year background with red envelope and beautiful blossom.
Vector seamless pattern with outline illustration of Chinese style design elements on red bacrground. Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky.
Chinese red packets in the wood
Lovely pig and fish new year paper art design with gold ingot and golden coin, Wishing you prosperity and wealth written in Chinese characters
Vector banner, red money envelope with a illustration of the rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky in New Year. Element for Chinese New Year's design.
Red envelopes with text "property, fortune, happy new year" in Vietnamese next to the write calligraphy is also for sale in the first day was beautiful and meaningful
Red envelopes for Chinese New Year on white background
Red envelopes for Chinese New Year on white background
Red envelopes for Chinese New Year on white background
rat and Angpao. Zodiac mice of Animal lucks year 2020 of the rat.  Red envelope. Decorated with chinese gold-colored patterns. Cute traditional. Chinese New Year. Translation: Succeed.
Money Red Packet with Die Cut. Chinese Text Translation "Xin Nian Kuai Le" mean Happy New Year.
Vector set a greeting cards with illustration of kawaii pig, symbol of 2019 on the Chinese calendar. Porky, money packet with red pattern isolated. Element for New Year's design. Used for greetings.
Lunar New Year celebrations theme people giving red envelope. The 1st chinese sentence is how we Chinese always wish people Happy Chinese New Year. The 2nd means all things going smooth and well.
Happy Chinese New Year 2020. Papercut flowers, cloud, envelope and lucky coins. Red traditional chinese background. Translation Year of the rat. Vector.
Happy Chinese New Year 2020. Papercut clothed rat character, flowers, envelope and lucky coins. Red traditional chinese background. Translation Year of the rat. Vector.
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Vector set of red icons for design elements on Chines style. Isolated. Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, dragon, lucky coins, lanterns, lucky knots.
Lion head and holding angp. Zodiac mice of Animal lucks year 2020 of the rat.  Red envelope. Decorated with chinese gold-colored patterns. Cute traditional. Chinese New Year. Translation: Succeed.
Vector set with hand draw elements in Chinese style. Black and red icons for design elements. Lucky coins, lanterns, lucky knots, traditional chinese gold ingots, calabash.
Vector seamless pattern with red elements of Chinese style icon design on gold background. Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky.
Boy and Angpao. Children personality in red cheongsam dress. Red envelope. Decorated with chinese gold-colored patterns. Cute traditional. Chinese New Year. Translation: good luck.
Vector banner with a illustration of Pig, symbol of 2019 on the Chinese calendar. Porky, golden Chinese coins, money red packet. Element for New Year's design. Translation: Happy Year of the Pig
Vector banner, red money envelope with a illustration of the rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky in New Year. Element for Chinese New Year's design.
Vector red banner with a illustration of the rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky in New Year. Element for Chinese New Year's design.
Dragon head and holding angp. Zodiac mice of Animal lucks year 2020 of the rat.  Red envelope. Decorated with chinese gold-colored patterns. Cute traditional. Chinese New Year. Translation: Succeed.
Vector banner, red money envelope with a illustration of the rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky in New Year. Element for Chinese New Year's design.
Vector seamless border with outline illustration of Chinese style design elements on red bacrground. Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky.
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Little girl and Angpao. Children personality in red cheongsam dress. Red envelope. Decorated with chinese gold-colored patterns. Cute traditional. Chinese New Year. Translation: lucrative
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Chinese money red envelop and gold coins, Ang Pao with yuan. Elements for New Year's design in Chinese style, year of the pig isolated. Traditional gift on Chinese New Year for lucky, prosperity.
Happy Chinese New Year Festival. Rat characters are dancing lion or dragon in a circle. Greeting card design. Red decorated with gold. Translation: Fortune and wealth.
Vector seamless pattern with outline illustration of Chinese style design elements on red background. Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky.
Money packet template for chinese new year 2019.money red envelopes packet (9 x 17 Cm) Pig Zodiac sign and China lantern on red chinese style Background.(Chinese Translation : happy chinese new year
Chinese new year of lucky pig wear traditional chinese costume with yuanbao, gold coin, red envelope, lantern, fan, peach. Symbols of national celebration with cloud. Isolated set of pig for design
chinese new year 2020 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on red color background. (Chinese Translation : Year of the rat)
2020 Chinese New Year greeting round card with red rat silhouette, clouds, lantern, flowers on white background. Symbol of mouse flat design, plate, dish pattern for flyer, poster, web, app.
Lunar New Year celebrations with red envelopes in hands. The 1st chinese sentence is how we chinese always wish people Happy Chinese New Year. The 2nd means all things going smooth and well.
Chinese Lunar New Year celebrations theme blank red envelope and hanging decoration with golden blessing word means ‘good fortune’ on red and gold traditional Chinese pattern brocade fabric background
Happy Chinese New Year Banner. Red golden hanging lantern and golden ribbon. Horizontal poster, greeting card, header's websit etc. (Chinese Translation: Happy New Year) - EPS10 vector illustration.
Vector banner with a outline illustration of the design elements on red background. Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky.
Red envelopes Lunar New Year Calligraphy decorated with text "Merit, fortune, longevity" in Vietnamese means anyone receives money from envelope will be lucky, successful, make a lot of money
Abstract chinese pattern style with red lucky fish on black sea illustration design background.
chinese new year 2019 money red envelopes packet, year of the pig 2019, Pig Zodiac sign and Plum on red chinese style Background, Money packet template.
Rat and badge.empty red rectangle paper.Chinese New Year Zodiac mice of Animal lucks year 2020 of the rat.Decorated with chinense gold patterns.objects for greetings card, flyers, invitation.
Rat and badge.empty red rectangle paper.Chinese New Year Zodiac mice of Animal lucks year 2020 of the rat.Decorated with chinense gold patterns.objects for greetings card, flyers, invitation.
Rat and money pocket.Chinese New Year Zodiac mice of Animal lucks year 2020 of the rat.Decorated with chinense gold patterns.objects  for greetings card, flyers, invitation.Translation :Lucky
Vector banner with a illustration of funny pig, symbol of 2019 on the Chinese calendar. Yellow Earthy Porky, chine lucky. Element for New Year's design. Used for advertising, greetings, discounts.
Envelope Red gift bag for the money in the Chinese New Year isolated on white background.
Chinese New Year Red Envelope and Lucky Money
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Branch of Blooming Peach blossoms with red envelops hanging on - vector
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
Happy Chinese New Year Festival. Rat characters are dancing lion or dragon in a circle. Greeting card design. Red decorated with gold. Translation: Fortune and wealth.
Money packet template for chinese new year 2019.money red envelopes packet (9 x 17 Cm) Pig Zodiac sign and Plum on red chinese style Background.(Chinese Translation : happy chinese new year,Year pig)
Money packet template for chinese new year 2019.money red envelopes packet (9 x 17 Cm) Pig Zodiac sign and Plum on red chinese style Background.(Chinese Translation : happy chinese new year,Year pig)
Money packet template for chinese new year 2019.money red envelopes packet (9 x 17 Cm) Pig Zodiac sign and China lantern on red chinese style Background.(Chinese Translation : happy chinese new year
Special chinese new year gift, Red packet or envelope , Chin-sok or Ung-pao with chinese lantern and beautiful flowers and golden ribbon. (Chinese Translation: Happy New Year) Design in EPS10 vector.
Lunar New Year celebrations with red envelopes in hands. The 1st chinese sentence is how we Chinese always wish people Happy Chinese New Year. The 2nd means all things going smooth and well.
chinese new year 2019 money red envelopes packet ( 9 x 17 Cm.) Zodiac sign with gold paper cut art and craft style on color Background.(Chinese Translation : Year of the pig)
chinese new year 2019 money red envelopes packet, year of the pig 2019, Pig Zodiac sign and Plum on red chinese style Background, Money packet template.
Vector cards with a illustration of lucky Chinese golden coins, pig symbol of 2019 on the Chinese calendar, traditional floral pattern. Happy New Year. Element for New Year's design.
Year of the Pig Chinese Lunar New Year celebrations theme blank red envelopes, golden piggy bank, traditional Chinese ancient gold bullion nugget flat lay on pink background / top view, space for text
Japanese respect for the aged day vector illustration. /In Japanese it is written "Respect for the aged day" "celebration".
Vector cards with a illustration of glowing Chinese lanterns, illustration of pig, symbol of 2019 on the Chinese calendar, traditional floral pattern. Happy New Year. Element for New Year's design.
Year of the Pig, Chinese Lunar New Year celebrations theme golden piggy bank, red envelope with blessing word means happiness or good fortune, hanging decoration on pink background. (selective focus)
Dragon head. Little rat with holding chinese gold. Ingot. zodiac mice of Animal lucks year 2020 of the rat. Chinese New Year. Cartoon vector illustration isolated on a white background.
2020 Chinese New Year greeting round card with red rat silhouette, clouds, lantern, flowers on white background. Symbol of mouse flat design, plate, dish pattern for flyer, poster, web, app.
Chinese Lunar New Year celebrations with red envelopes in hands of Asian women. The chinese word on left means ‘everything you do will be smoothly’. Right one means ‘best of luck in everything’.
Vector banner with a illustration of pig, symbol of 2019 on the Chinese calendar. Porky, coins, money red packet isolated. Element for New Year's design. Used for advertising, greetings, discounts.