735 hình ảnh về lịch hoa xuân cực đẹp, rực rỡ sắc xuân năm 2020

Happy Chinese new year 2020 flower and elements with craft style on background year of the rat paper cut style. Chinese characters mean Happy New Year, Chinese new year 2020

Mời bạn cùng ngắm nhìn trọn bộ ảnh được chọn lọc những mẫu mã đẹp nhất trong số hơn 735 hình ảnh về lịch hoa xuân trên shuterstock.com, màu sắc rực rỡ tuyệt đẹp cho in ấn thiết kế của bạn, mời bạn cùng tham khảo link chi tiết bên dưới nhé
XEM CHI TIẾT >>

– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất trong từ khóa lịch hoa xuân. Bạn có thể tham khảo thêm 735 hình ảnh về lịch hoa xuân tại đây  https://tinyurl.com/tomknez

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)
Vector banner with a illustration of the rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky for New Year. Elements for Chinese New Year
Vector banner, money envelope with a illustration of the rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar, isolated. Metal Rat, chine lucky in New Year. Element for Chinese New Year
2020 Chinese New Year, Year of Rat Vector Design. Chinese Translation: Spring, small wording: year 2020 and year of the rat in Chinese calendar (left), rat (right)
Happy Chinese New Year 2020. Year of the Rat. Chinese zodiac symbol of 2020 Vector Design. Hieroglyph means Rat.
Monthly creative calendar 2020 cute hand drawn rat.  Concept, vector vertical editable template. Symbol of the year in the Chinese calendar. Cartoon. Isolated. Vector illustration. Vector A4
Tropical calendar design for 2020. Printable calendar for year 2020 with exotic palm leaves and flowers
Line art vector banner with Happy New Year 2020 logo text design in Chinese style. Pattern of Chinese elements, Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar for New Year
Happy Chinese New Year 2020 greeting card with traditional asian flowers, lanterns on red banner. Vector traditional new year background with gold brush stroke circle. Translation: rat, Happy New Year
Line art vector banner with Happy New Year 2020 logo text design in Chinese style. Red pattern of Chinese elements, Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar for New Year
Vector modern style 2020 year calendar with hand drawn monthly symbols and cool calligraphy in gold color
2020 Chinese New Year Rat zodiac sign. Red and gold festive background with rat, peony flowers, hieroglyph. Banner, greeting card, invitation design in paper art. Chinese translate: Happy New Year
2020 Chinese New Year Rat zodiac sign. Red and gold festive background with rat, peony flowers, hieroglyph. Banner, greeting card, invitation design in paper art. Chinese translate: Happy New Year
Vector modern style 2020 calendar with hand drawn monthly symbols and cool calligraphy.
Vector banner, red money envelope with a illustration of the rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky in New Year. Element for Chinese New Year
Happy Chinese New Year 2020. The year of the rat. Cute little rats with colourful signboard Gong Xi Fa Cai lettering. Translation: Gong Xi Fa Cai  - Vector
Monthly creative calendar 2020 cute hand drawn rat.  Concept, vector vertical editable template. Symbol of the year in the Chinese calendar. Cartoon. Isolated. Vector illustration. Vector A4
Happy Chinese New Year 2020. Isometric numbers 2020. Chinese characters mean Happy New Year. Elegant illustration isolated on gray background. Design for banner, greeting card, calendar, web site.
2020 Chinese New Year, Year of Rat Vector Design. Chinese Translation: Spring, small wording: year 2020 and year of the rat in Chinese calendar (left), rat (right)
Line art vector set with Happy New Year 2020 cards, logo text design in Chinese style. Pattern of Chinese elements, Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar for New Year
Illustration for Chinese New Year 2020, year of the rat. Chinese characters are translated Rat, Happy New Year . lunar new year 2020. 3D Chinese hieroglyph with rat on traditional chinese background
Vector banner, money envelope with a illustration of the rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky in New Year. Element for Chinese New Year
Calendar 2020 with hand drawn flowers. Cute printable creative template with floral elements. Redy to print. Vector illustrations
New 2020 year calendar with cute mice in cartoon style
2020 Chinese New Year, Year of Rat Vector Design. Chinese Translation: Spring
Happy Chinese New Year 2020. Year of the Rat. Chinese zodiac symbol of 2020 Vector Design. Hieroglyph means Rat. Translation: auspicious year of the rat.
Vector banner with a illustration of the rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky in New Year. Elements for Chinese New Year
Cute white mouse with big ears wears traditional Chinese jacket greeting Gong Xi Fa Cai. Chinese New Year 2020. The year of rat/mice/mouse. - Vector
2020 vector calendar with hand drawn illustartions of rats for each month. Year of the rat. English language, Latin signs, week starts on Sunday
Vector banner, money envelope with a illustration of the rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky in New Year. Element for Chinese New Year
Calendar 2020. Cute and creative calendar with hand drawn spring flowers in pots and cups. Redy to print. Vector illustrations
Vector banner, money envelope with a illustration of the rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky in New Year. Element for Chinese New Year
Illustration for Chinese New Year 2020, year of the rat. Chinese characters are translated Rat, Happy New Year . lunar new year 2020. 3D Chinese hieroglyph with rat on traditional chinese background
Monthly creative calendar 2020 cute hand drawn rat.  Concept, vector vertical editable template. Symbol of the year in the Chinese calendar. Cartoon. Isolated. Vector illustration. Vector A4
Calendar 2020 with hand drawn flowers. Cute printable creative template with floral elements. Redy to print. Vector illustrations
Line art vector banner with Happy New Year 2020 logo text design in Chinese style. Red pattern of Chinese elements, Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar for New Year
Happy 2020 new chinese year papercut with metal rat. Greeting card for CNY with mouse and lantern, clouds. China calligraphy for holiday greeting. Asian zodiac or lunar calendar. Celebration, festive
Line art vector banner with Happy New Year 2020 logo text design in Chinese style. Pattern of Chinese elements, Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar for New Year
2020 chinese spring festival card or china happy new year papercut, CNY poster with rat or mouse, hydrangea flower and parchment scroll with calligraphy. Zodiac and lunar, asia and asian festive
2020 Chinese New Year holiday celebration poster or greeting card. Rat or mouse festive. Zodiac and lunar calendar with flower and firework, lantern decoration. Asia and asian festival, CNY ornament
Line art vector banner with Happy New Year 2020 logo text design in Chinese style. Pattern of Chinese elements, Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar for New Year
Vector banner, money envelope with a illustration of the rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky in New Year. Element for Chinese New Year
Calendar 2020 with cute cats. Character cats. Calendar 2020 vector EPS 10
2020 happy chinese new year. Year of rat or mouse with golden color and flower and cloud decoration. blossom spring flower decoration. (text translation = happy lunar new year)
2020 happy chinese new year. Year of rat or mouse with golden color and flower decoration. blossom spring flower decoration. poster banner template.(text translation = happy lunar new year)
Chinese new year 2020 year of the rat , mouse flower and asian elements with calligraphy text Chinese translation Happy chinese new year 2020, year of rat
Happy Chinese new year 2020 flower and elements with craft style on background year of the rat paper cut style. Chinese characters mean Happy New Year, Chinese new year 2020
Line art vector set with Happy New Year 2020 cards, logo text design in Chinese style. Pattern of Chinese elements, Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar for New Year
Vector banner, money envelope with a illustration of the rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky in New Year. Element for Chinese New Year
Line art vector banner with Happy New Year 2020 logo text design in Chinese style. Pattern of Chinese elements, Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar for New Year
Happy Chinese new year 2020 flower and elements with craft style on background year of the rat paper cut style. Chinese characters mean Happy New Year, Chinese new year 2020
Happy Chinese new year 2020 flower and elements with craft style on background year of the rat paper cut style. Chinese characters mean Happy New Year, Chinese new year 2020
Happy Chinese new year 2020 flower and elements with craft style on background year of the rat paper cut style. Chinese characters mean Happy New Year, Chinese new year 2020
Happy Chinese new year 2020 flower and elements with craft style on background year of the rat paper cut style. Chinese characters mean Happy New Year, Chinese new year 2020
Happy Chinese New Year 2020. Isometric numbers 2020. Chinese characters mean Happy New Year. Elegant illustration with japanese sakura flowers. Design for poster, flyer, greeting card, calendar, web.
Line art vector banner with Happy New Year 2020 logo text design in Chinese style. Pattern of Chinese elements, Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar for New Year
Cartoon cute rat back to chinatown greeting happy new year. Chinese New Year 2020. The year of rat/mice/mouse. Translation: Happy New Year - Vector
Line art vector banner with Happy New Year 2020 logo text design in Chinese style. Pattern of Chinese elements, Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar for New Year
A mouse in a yellow Victorian dress holds a bouquet of garden flowers. Butterflies fly. Blue sky with clouds on the background. The symbol of the New Year 2020. Year of the rat. Lettering Hello Spring
Line art vector set with Happy New Year 2020 cards, logo text design in Chinese style. Pattern of Chinese elements, Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar for New Year
Chinese new year traditional vector background .clouds, red lanterns,fireworks,flowers and Chinese elements.posters, banners, calendar.New Year couplets: Xin Nian Kuai Le
Gardening. A mouse in Victorian clothes pours its irises from a watering can in the garden. Cloudy sky on a background. The symbol of the New Year 2020. Year of the rat.
Happy new year.2020 Chinese New Year Greeting Card, poster, flyer or invitation design.Vector illustration.
Happy chinese new year 2020, beautiful spring festive background with 3d flowers, butterfly, asian elements in pink and golden for greetings card, invitation. Chinese translate: Happy New Year
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
New year inspirational motivational quote - New year, new feels, new chances, fresh starts. With butterfly on marigold flower background. Hello 2020 concept with nature.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Illustration for Chinese New Year 2020, year of the rat. Chinese characters are translated Rat, Happy New Year . lunar new year 2020.
Line art vector set with Happy New Year 2020 cards, logo text design in Chinese style. Pattern of Chinese elements, Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar for New Year
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Line art vector set with Happy New Year 2020 cards, logo text design in Chinese style. Pattern of Chinese elements, Rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar for New Year
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Lunar New Year Money Gold Red envelope Ang Pau Design. Chinese character Hieroglyph Translation: Happy New Year 2020. Coins Ornament with red rat in circe in flowers.Ready for print, Die-cut on layer.
Vector banner, card, money envelope with a illustration of the rat zodiac sign, symbol of 2020 on the Chinese calendar. White Metal Rat, chine lucky in New Year. Element for Chinese New Year
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy Chinese New Year 2020. Year of the Rat. Caption: Happy New Year, small wording: year of the Rat.
Lunar New Year Money Red Packet Ang Pau Design. 2020 Year of the rat. Chinese character Hieroglyph Translation: Happy New Year. Golden rat in circe in flowers. Ready for print, Die-cut on other layer
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy Chinese New Year 2020. Isometric numbers. Chinese characters mean Happy New Year. Elegant illustration with japanese sakura flowers isolated on gray background for greeting card, calendar, web.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.
Happy chinese new year 2020, 2032, 2044, year of the rat, Chinese characters xin nian kuai le mean Happy New Year, fu gui hua kai mean Spring & Flower bloom.

r