657 file vector về giảm giá mùa hè, được minh họa bởi chim, lá, hoa nền mùa hè

vector illustration of summer sale banner with hand lettering text surrounded with hibiscus flower and tropical leaves - monstera , palm, aralia on watercolor striped background.

657 file vector chất lượng cực cao,  bạn có thể dùng để làm banner, poster về giảm giá trong mùa hè …

XEM CHI TIẾT >>

Link  https://goo.gl/PxxCYt

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

Set of summer sale banners, posters with tropical leaves, summer sale trendy design, vector illustration

 

Summer greeting season with Plumeria Flowers or Summer floral Design

 

Sale. Tropical flowers, leaves and plants

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf. Beautiful vector floral tropical summer background

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Sale banner, poster. Beautiful vector floral jungle summer background with toucan, tropical flowers, palm leaves, hibiscus

 

Vector Big Sale banner, poster with green geometric palm leaves, jungle. Beautiful floral tropical summer Web banner or poster for e-commerce, on-line cosmetics shop, fashion & beauty shop, store.

 

Summer sale banner, poster with tropical plants, leaves, wheel and starfish on wooden board . Vector illustration

 

Sale banner, poster with palm leaves handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration

 

Summer sale vector background. Season discount with vintage tropical plants illustration. Special offer poster in jungle foliage frame.

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Summer sale banner with duotone tropical plant background

 

Summer sale banner with duotone tropical plant background

 

Summer sale banner with duotone tropical plant background

 

vector illustration of summer sale banner with hand lettering text surrounded with hibiscus flower and tropical leaves - monstera , palm, aralia on watercolor striped background.

 

Pastel tropical design with palm leaves. Spring sale. Vector floral template frame on white background.

 

Mega sale. Special Offer Poster, Banner Discount, Vector illustration. Abstract. Web banner or for e-commerce, on-line cosmetics shop, fashion & beauty shop, hand-made store.

 

Trendy floral vector template. Summer flowers  and "Summer sale" lettering  illustration. Tropical leaves and exotic flowers texture on striped background.

 

Mega sale. Special Offer Poster, Banner Discount, Vector illustration. Abstract. Web banner or for e-commerce, on-line cosmetics shop, fashion & beauty shop, hand-made store.

 

Sale banner, poster. Toucan, tropical flowers, palm leaves, hibiscus, paradise. Beautiful vector floral jungle summer background

 

Summer set, hand drawn elements- calligraphy, flowers, tropical leaf, birds, wreaths, and other. Perfect for web, card, poster, cover, tag, invitation, sticker kit. Vector illustration

 

Vector illustration with tropical plants and flowers

 

Sale banner or poster with palm leaves. Trendy Summer Tropical Leaves. Vector tropical background with exotic palm leaves and plants.

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Summer sale banner, poster with tropical plants and leaves. Vector illustration.

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Summer letter with tropical leaves. Season sale vector label. Foliage lettering. Tropical illustration. Summertime poster. For t-shirt, fashion, prints, banner or packaging design.

 

Summer sale. Tropical banner, poster with beautiful flowers, plants and leaves . Vector illustration

 

Summer sale banner, poster with tropical plants, leaves and flowers. Vector illustration.

 

New Summer Collection sale vector poster. Golden text on black fame and strelitzia reginae exotic jungle leaves and flowers illustration. Stylish banner with exotic tropical plant - bird of paradise.

 

Tropical poster design. Welcome summer. Tropical leaves. Vector illustration.Greenery exotic palm leaves and plants in circle. Round floral frame.For summer banner, poster, web, wedding, sale,discount

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Tropical summer sale promo poster with rainforest plants. bright orange bamboo and big green banana tree leaves in corners of banner vector illustration.

 

Set of summer sale banner templates with realistic vector tropical leaves and beautiful flowers. Wallpaper,flyers, invitation, posters, brochure, voucher discount. Vector illustration

 

Sale banner or poster with palm leaves. Trendy Summer Tropical Leaves. Vector tropical background with exotic palm leaves and plants.

 

Summer sale banner, poster with tropical plants, leaves and flowers. Vector illustration

 

Summer sale background with palm tree. Vector background for banner, poster, flayer, card, postcard, cover, brochure

 

Summer sale banner, poster with tropical plants and leaves. Vector illustration.

 

Sale banner or poster with palm leaves and jungle leaf. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Summer letter with tropical leaves. Season sale vector label. Foliage lettering. Tropical illustration. Summertime poster. For t-shirt, fashion, prints, banner or packaging design.

 

Summer sale. Tropical banner, poster with beautiful flowers, plants and leaves . Vector illustration

 

Sale banner or poster with palm leaves. Trendy Summer Tropical Leaves. Vector tropical background with exotic palm leaves and plants.

 

Trendy summer card, banner, poster with tropical flowers, plants and leaves . Vector illustration.

 

Hello Summer banner tropical background. Summer season, design poster with leaves.

 

Trendy summer card, banner, poster with tropical flowers, plants and leaves . Vector illustration.

 

Floral vector illustration, tropical summer sale banner with jungle motif. A parrot with palm leaves.

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf. Floral tropical summer background. Vector illustration parrot, bird in paradise.

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration red text.

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration gold text.

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration gold text.

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration gold text.

 

Set of summer sale banner templates with tropical leaves and beautiful flowers. Wallpaper,flyers, invitation, posters, brochure, voucher discount. Vector illustration

 

Trendy summer card, banner, poster with tropical flowers, plants and leaves . Vector illustration

 

Trendy summer card, banner, poster with tropical flowers, plants and leaves . Vector illustration

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf. Beautiful vector floral tropical summer background

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf. Beautiful vector floral tropical summer background

 

Summer sale. Vector cartoon poster. Summertime. Frame with tropic plants and leafs. Place for text. Template for trendy design for brochure, card, banner, flyer, cover. Simple flat style. Vector

 

Summer sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf, tropical flowers and handwriting lettering. Vector illustration EPS10

 

Sale banner, poster. Beautiful vector floral jungle summer background with pink flamingo, tropical flowers, palm leaves, hibiscus, bird of paradise flower

 

New Summer Collection sale vector poster. Golden text on black fame, jungle leaves and plumeria or frangipani tropical flower illustration. Banner with exotic tropic blossom for new products promotion

 

Summer sale flyer, poster. Tropical leafs. Vector hand drawn illustration

 

Summer sale season discounts banner with paper badges and palm  leaves. Shop market poster design. Vector illustration.

 

Sale. Round summer sale tropical leaves frame. Tropical flowers, leaves and plants background

 

Summer banner with paper tropical leaf. Vector illustration

 

Summer banner with paper tropical leaf. Vector illustration

 

Summer sale. Tropical leaves background.  Vector illustration of orange, yellow and red leaves on white background

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf. Beautiful vector floral tropical summer background.

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf. Beautiful vector floral tropical summer background

 

New Summer Collection sale vector poster. Text on golden fame and strelitzia reginae exotic jungle leaves and flowers illustration. Exotic tropical plant - bird of paradise on black. Stylish banner.

 

Trendy summer card, banner, poster with tropical flowers, plants and leaves . Vector illustration.

 

Summer sale banner, poster with sunglasses ,starfish, tropical plants, leaves and water drops on wooden board. Vector illustration

 

Summer sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf, ice cream, watermelon and handwriting lettering. Tropical background. Vector illustration EPS10

 

Trendy summer banner, poster with golden tropical plants and leaves . Vector universal background with place for text

 

Trendy summer banner, poster with tropical plants and leaves . Vector universal background with place for text.

 

Trendy summer card, banner, poster with tropical flowers, plants and leaves . Vector illustration

 

Goodbye Summer banner tropical background. Summer season vector illustration

 

Sale banner or poster with palm leaves and jungle leaf. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Trendy summer card, banner, poster with tropical flowers, plants and leaves . Vector illustration

 

Summer big sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical background. Vector illustration EPS10.

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Summer sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical background. Vector illustration EPS10.

 

Vector orange and monstera leaves, orange frame on brown. Orange slice, tropical leaves summer sale 50% banner, round botanical border, floral design. Discount poster background, trendy exotic frame.

 

Vector watermelon and monstera leaves, black frame on red. Watermelon slice and tropical leaves summer sale 50% banner, botanical border, floral design. Discount poster background, trendy exotic frame

 

Summer sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf, beautiful flowers and handwriting lettering. Vector illustration EPS10

 

Vector watermelon and monstera leaves, black frame on white. Watermelon slice, tropical leaves summer sale 50% banner, botanical border, floral design. Discount poster background, trendy exotic frame.

 

Hello Summer banner tropical background. Summer season, design poster with blue leaves

 

Vector Tropical  template with Summer sale lettering and with palm leaves green pattern.  Jungle floral pink ornamental background. Florals for your poster, banner flayer, advertisement design.

 

Vector Summer Sale banner, poster with trendy tropical palm leaves, jungle. Beautiful floral tropical summer Web banner or poster for e-commerce, on-line cosmetics shop, fashion & beauty shop, store.

 

Vector Summer Sale banner, poster with trendy tropical palm leaves, jungle. Beautiful floral tropical summer Web banner or poster for e-commerce, on-line cosmetics shop, fashion & beauty shop, store.

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Trendy summer banner, poster with tropical flowers, plants and leaves . Vector universal background with place for text.

 

Sale banner, poster with palm leaves, jungle leaf and handwriting lettering. Floral tropical summer background. Vector illustration EPS10

 

Sale banner with green tropical palm and monstera leaves on the black background. White lettering on the summer poster.

 

Tropical summer template with green leaves. Season sale vector label.Exotic Floral illustration. Springtime poster. For t-shirt, fashion, prints, banner or packaging design.Eps 10