Tổng hợp 11.406 tấm ảnh về nhựa polymer độ phân giải cao tuyệt đối, down ngay giá rẻ

Polymeric dye. Plastic pellets. Colorant for plastics. Pigment in the granules. Polymer beads

Xin giới thiệu đến các bạn bộ sưu tập về nhựa polymer gồm 11.406 hình ảnh chất lượng cao
– Tất cả các file có định dạng JPG hoặc EPS , nếu là ảnh EPS sẽ có hỗ trợ tách lớp layer để bạn dễ dàng chỉnh sửa . ở đây tôi đưa ra một số mẫu hót nhất để bạn tham khảo

XEM CHI TIẾT >>

Bạn tìm link tại đây nhé  https://goo.gl/7Qn65x

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

  • Email: [email protected]
  • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
  • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

Polymeric dye. Plastic pellets. Colorant for plastics. Pigment in the granules.

 

Polymeric dye. Plastic pellets. Colorant for plastics. Pigment in the granules.

 

tinted plastic granulate for injection moulding process

 

Plastic granular polymer. Samples in flasks

 

Polymeric dye. Plastic pellets. Colorant for plastics. Pigment in the granules. Polymer beads.

 

Transparent Glossy Polyethylene Plastic Warp. EPS10 Vector

 

Roll of wrapping plastic stretch film on white background. Vector illustration

 

Gray plastic polymer granules.

 

Polymer word cloud concept

 

blue plastic resin ( Masterbatch ) background

 

Polymeric dye. Plastic pellets. Colorant for plastics. Pigment in the granules. Polymer beads

 

Tinted chemical granules closeup on pattern background

 

White stretch film at white background

 

Background pellets of low density polyethylene

 

industrial plastic granules

 

black plastic granules composition on white background

 

tinted plastic granulate for injection moulding process

 

Polymeric dye. Plastic pellets. Colorant for plastics. Pigment in the granules.  Polymer beads

 

Colourful plastic granules isolated on a white background

 

ABS wire plastic for 3d printer of different colors

 

plastic granules close up for molding

 

Polymeric dye. Plastic pellets. Colorant for plastics. Pigment in the granules.

 

Molding made with 3D printing inserted into an injection molding machine to realize small series of plastic products

 

3D Printed Blue Prosthetic Hand

 

Green plastic polymer granules.

 

Isolated of Blue plastic bead in human hand on white background

 

plastic granules close up for holding,Colorful plastic granules with white background.

 

several dyed plastic polymer granulates in laboratory

 

Hands filled with chemical granules isolated on white. Clipping path included

 

Colorful plastic polymer granules isolated on white

 

Set of four isolated clear white plastic food packages of different shape for snacks drinks bubblegum disposable cup with shadows vector illustration

 

Four Rolls of white plastic stretch film on white background

 

plastic polymer granules

 

Colorful plastic polymer granules

 

Black and transparent plastic polymer granules.

 

plastic granules close up for molding

 

white polymer resin

 

Chocolate bar, white polyethylene wrap, vector object

 

background of fine white polymer granules

 

Pile of red plastic granules isolated on white

 

Colorful plastic polymer granules

 

silver metallic polymer resin on grey background

 

plastic polymer granules

 

plastic polymer granules

 

Cutter CNC router and plastic parts of Plexiglas

 

plastic polymer granules

 

Pile of colorful plastic polymer granules isolated on white

 

close-up from green polymer pellets for injection moulding

 

Colorful plastic polymer granules

 

several dyed plastic polymer granulates in laboratory

 

A colorful picture of plastic materials. Can be used in commodities related projects

 

plastic granules or plastic beads for children to play with

 

Blue Plastic beads on hands

 

plastic polymer granules

 

Dyed synthetic polymer resins in laboratory.

 

Colorful plastic polymer granules

 

Green plastic polymer granules.

 

Gray plastic polymer granules.

 

Colorful plastic polymer granules on white

 

Dyed synthetic polymer resins in laboratory.

 

Plastic beads

 

Macro view of set of color transparent acrylic plastic tubes isolated on white background with selective focus effect

 

Colorful industrial plastic granules background

 

plastic polymer granules

 

plastic polymer granules

 

metallic gray polymer on white background in lab

 

Terephthalic acid, polyester (PET, polyethylene terephthalate) plastic building block. Stylized 2D renderings and conventional skeletal formula.

 

Colorful industrial plastic granules background

 

Dyed synthetic polymer resins in laboratory.

 

colourful plastic polymer granules

 

Silver metallic polymer on metal surface

 

Colored acrylic plastic tubes isolated on white background

 

Color polycarbonate sheets

 

grey plastic polymer granules on white background

 

roof shingles. flexible texture tiles for roofing/colored flexible texture tile roof house closeup

 

plastic granules or plastic beads for children to play with

 

hands testing polymer resin in laboratory

 

blue plastic polymer granules on white background

 

Nylon (nylon-6,6) plastic polymer, chemical structure - linear fragment (detail). Atoms are represented as spheres with conventional color coding: hydrogen (white), carbon (grey), oxygen (red), etc

 

green paint for plastic

 

plastic polymer granules

 

blue polymer resin

 

Pile of colorful plastic polymer

 

Plastic, wrap, film.

 

Pile of green polymer granules isolated on white

 

New generation of 3D Printing Machine printing a piece of plastic. For use in small spaces, Office or Private use

 

Plastic pellets in holding hand, raw material of injection molding.

 

Red plastic tubes in the warehouse.

 

plastic granules  close up background

 

Injection moulding machine used for the forming of plastic parts using plastic resin and polymers.

 

plastic polymer granules

 

Color beads

 

Plastic Industrial

 

industrial plastic granules background

 

Grey chemical granules for industrial plastic production

 

technician working with plastic granules

 

several different dyed polymer granulates in laboratory on table

 

Polyethylene terephthalate (PET, PETE) polyester plastic, chemical structure - linear fragment (detail). Mainly used in synthetic fibers and plastic bottles. Atoms are represented as spheres